Sponsorlu BağlantılarAof Kredili Sistemde güz dönemi ara sınavında sorumlu olduğumuz üniteler aşağıdaki gibidir..

Güz dönemi Dersleri : 1.yarıyıl, 3 yarıyıl, 5 yarıyıl ve 7 yarıyıl'da alınan derslerdir...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ

İşletme Bölümü Ara Sınav Sorumluluk Üniteleri

1.Yarıyıl Ara Sınav Ünite Sayısı

1- Davranış Bilimleri 1 1-4
2- Genel Muhasebe 1 1-4
3- Hukukuk Temel Kavramları 1-4
4- İktisada Giriş 1 1-4
5- İşletme İlkeleri 1-4
6- Matematik 1 1-4
7- Temel Bilgi Teknolojileri 1 1-4

3.Yarıyıl

1- Dönemsonu İşlemleri 1-4
2- İstatistik 1 1-3
3- İşletme Bilgi Sistemleri 1-4
4- İşletme Yönetimi 1-4
5- Mikro İktisat 1-4
6- Ticaret Hukuku 1 Belirlenecek
7- Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1-4

5.Yarıyıl

1- Finansal Yönetim 1 1-4
2- Maliyet Muhasebesi Belirlenecek
3- Pazarlama Yönetimi 1-4
4- Uluslararası İşletmecilik 1-4
5-Üretim Yönetimi 1-4
6-Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 1-4
7-Almanca 1-Fransızca 1- İngilizce 1 1-5,1-4,1-6

7.Yarıyıl

1-Denetim 1-4
2-İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik 1-4
3-Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 1-4
4-Stratejik Yönetim 1 1-4
5-Türk Vergi Sistemi 1-4
6-Almanca III-Fransızca III- İngilizce III 21-22,1-3,1-6
7-Türk Dili I 1-4


Konaklama İşletmeciliği Bölümü Ara Sınav Sorumluluk Üniteleri

1.Yarıyıl Ara Sınav Ünite Sayısı

1- Davranış Bilimleri 1 1-4
2- Genel Muhasebe 1 1-4
3- Hukukuk Temel Kavramları 1-4
4- İktisada Giriş 1 1-4
5- İşletme İlkeleri 1-4
6- Matematik 1 1-4
7- Temel Bilgi Teknolojileri 1 1-4

3.Yarıyıl

1- Genel Turizm Bilgisi 1-4
2- Kurumsal İletişim 1-3
3- Otel İşletmelerinde Destek Hizmetleri 1-4
4- Otel İşletmelerinde Konaklama Hizmetleri 1-4
5- Seyahat Acentalığı ve Tur Operatörlüğü 1-4
6- Yiyecek ve İçecek Hizmetleri 1-4
7- Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 1-4

5.Yarıyıl

1- Bireyler Arası İletişim 1-3
2- Hizmet Tasarımı 1-4
3- Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz 1-4
4- Stratejik Yönetim 1-4
5-Turistik Alanlarda Mekan Tasarımı 1-4
6-Turizm Sosyolojisi 1-4
7-Almanca 1-Fransızca 1- İngilizce 1 1-5,1-4,1-6

7.Yarıyıl

1-Ekoloji ve Turizm 1-4
2-İş Sağlığı veGüvenliği 1-4
3-Odalar Bölümü Yönetimi 1-4
4-Performans ve Kariyer Yönetimi 1-4
5-Yiyecek ve İçecek Yönetimi 1-4
6-Almanca III-Fransızca III- İngilizce III 21-22,1-3,1-6
7-Türk Dili I 1-4

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ
İktisat Bölümü Ara Sınav Sorumluluk Üniteleri

1.Yarıyıl Ara Sınav Ünite Sayısı

1- Genel İşletme 1-4
2- Genel Muhasebe I 1-4
3- Hukukun Temel Kavramları 1-4
4-İktisada Giriş I 1-4
5-Matamatik I 1-4
6- Sosyolojiye Giriş 1-4
7-Temel Bilgi Teknolojileri I 1-4

3.Yarıyıl

1-Anayasa Hukuku 1-4
2-İktisadi Düşünceler Tarihi 1-4
3-İstatistik I 1-3
4-Kamu Maliyesi 1-4
5-Mikro İktisat 1-4
6-Muhasebe Uygulamaları 1-4
7-Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi 1-4

5.Yarıyıl

1-Devlet Bütçesi 1-4
2- Matematiksel İktisat 1-4
3-Para Teorisi 1-4
4-Sanayi Ekonomisi 1-4
5-Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar 1-4
6-Uluslararası İktisat Teorisi 1-4
7-Almanca I, Fransızca I, İngilizce I 1-5,1-4,1-6

7.Yarıyıl

1-Avrupa Birliği 1-4
2-Finansal Ekonomi 1-4
3-İktisadi Kalkınma 1-4
4-Türk Vergi Sistemi 1-4
5-Vergi Hukuku 1-4
6-Almanca III,Fransızca III,İngilizce III 21-22,1-3,1-6
7-Türk Dili I 1-4

Maliye Bölümü Ara Sınav Sorumluluk Üniteleri

1.Yarıyıl Ara Sınav Ünite Sayısı

1- Genel İşletme 1-4
2- Genel Matematik 1-4
3-Genel Muhasebe I 1-4
4- Hukukun Temel Kavramları 1-4
5-İktisada Giriş I 1-4
6- Türk Anayasa Hukuku 1-4
7-Temel Bilgi Teknolojileri I 1-4

3.Yarıyıl

1-Envanter ve Bilanço 1-4
2-Genel Vegi Hukuku 1-4
3-İstatistik 1-4
4-Kamu Maliyesi 1-4
5-Mikro İktisat 1-4
6-Ticaret Hukuku I Belirlenecek
7-Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I 1-4

5.Yarıyıl

1-Devlet Bütçesi 1-4
2- Kamu Ekonomisi I 1-4
3-Maliyet Muhasebesi Belirlenecek
4-Özel Vergi Hukuku I 1-4
5-Para ve Banka 1-4
6-Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 1-4
7-Almanca I, Fransızca I, İngilizce I 1-5,1-4,1-6

7.Yarıyıl

1-Devlet Borçları 1-4
2-Finansal Yönetim 1-4
3-Maliye Politikası I 1-4
4-Vergi Ceza Hukuku 1-4
5-Vergi İcra Hukuku 1-4
6-Almanca III,Fransızca III,İngilizce III 21-22,1-3,1-6
7-Türk Dili I 1-4


Kamu Yönetimi Ara Sınav Sorumluluk Üniteleri

1.Yarıyıl Ara Sınav Ünite Sayısı

1- Davranış Bilimleri I 1-4
2- Genel İşletme 1-4
3- Genel Matematik 1-4
4- Genel Muhasebe I 1-4
5- Hukukun Temel Kavramları 1-4
6-İktisada Giriş I 1-4
7-Temel Bilgi Teknolojileri I 1-4

3.Yarıyıl


1-Anayasa Hukuku 1-4
2-İstatistik 1-4
3-Kamu Maliyesi 1-4
4-Siyaset Bilimi 1-4
5-Siyaset Sosyolojisi 1-4
6-Yönetim Bilimi I 1-4
7-Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I 1-4

5.Yarıyıl

1-Devlet Bütçesi 1-4
2- Halkla İlişkiler 1-4
3-Kamu Personel Hukuku 1-4
4-Kentleşme ve Konut Politikaları 1-4
5-Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 1-4
6-Sosyal Politika 1-4
7-Almanca I, Fransızca I, İngilizce I 1-5,1-4,1-6

7.Yarıyıl

1-Çevre Sorunları ve Politikaları 1-4
2-Maliye Politikası I 1-4
3-Türk İdare Tarihi 1-4
4-Türk Vergi Sistemi 1-4
5-Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 1-4
6-Almanca III,Fransızca III,İngilizce III 21-22,1-3,1-6
7-Türk Dili I 1-4

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ara Sınav Sorumluluk Üniteleri

1.Yarıyıl Ara Sınav Ünite Sayısı

1- Genel İşletme 1-4
2- Genel Muhasebe I 1-4
3- Hukukun Temel Kavramları 1-4
4- İktisada Giriş I 1-4
5-Matematik I 1-4
6-Sosyoloji I 1-4
7-Temel Bilgi Teknolojileri I 1-4

3.Yarıyıl

1-Anayasa Hukuku 1-4
2-Çalışma Ekonomisi I 1-4
3-İktisadi Düşünceler Tarihi 1-4
4- İstatistik 1-3
5-Kamu Maliyesi 1-4
6-Sosyal Politika I 1-4
7-Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I 1-4

5.Yarıyıl

1-Bireysel İş Hukuku 1-4
2- Çalışma İlişkileri Tarihi 1-4
3-Çalışma Sosyolojisi 1-4
4-İstihdam ve İşsizlik 1-3
5-Para ve Banka 1-4
6-Psikoloji 1-4
7-Almanca I, Fransızca I, İngilizce I 1-5,1-4,1-6

7.Yarıyıl

1-Endüstri İlişkileri 1-4
2-İş Sağlığı ve Güvenliği 1-4
3-Sosyal Güvenlik 1-4
4-Türk Vergi Sistemi 1-4
5-Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 1-4
6-Almanca III,Fransızca III,İngilizce III 21-22,1-3,1-6
7-Türk Dili I 1-4

Uluslararası İlişkiler Ara Sınav Sorumluluk Üniteleri

1.Yarıyıl Ara Sınav Ünite Sayısı

1- Davranış Bilimleri I 1-4
2- Genel Matematik 1-4
3- Hukukun Temel Kavramları 1-4
4- İktisada Giriş I 1-4
5 Siyasi Tarih I 1-4
6-Uygarlık Tarihi I 1-3
7-Temel Bilgi Teknolojileri I 1-4

3.Yarıyıl

1-Anayasa Hukuku 1-4
2-Kamu Maliyesi 1-4
3-Siyaset Bilimi 1-4
4- Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 1-4
5-Uluslararası Hukuk I 1-4
6-Uluslararası Politika I 1-4
7-Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I 1-4

5.Yarıyıl

1-Balkanlar’da Siyaset 1-4
2- İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci 1-4
3-Karşılaştırmalı Sosyal Sistemler 1-4
4-Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset 1-4
5-Strateji ve Güvenlik 1-4
6-Uluslararası İktisat Teorisi 1-4
7-Almanca I, Fransızca I, İngilizce I 1-5,1-4,1-6

7.Yarıyıl

1-Amerikan Dış Politikası 1-4
2-Avrupa Birliği 1-4
3-Diploması Tarihi 1-4
4-Türk Dış Politikası I 1-4
5-Uluslararası İlişkiler Kuramları I 1-4
6-Almanca III,Fransızca III,İngilizce III 21-22,1-3,1-6
7-Türk Dili I 1-4