Aöf Açıköğretim Kayıtlarında İstenen Evraklar


Sponsorlu Bağlantılar


+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
123 ... SonSon
 1. Aöf Açıköğretim Kayıtlarında İstenen Evraklar

  Sponsorlu Bağlantılar


  Açıköğretim Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  Açıköğretim Facebook sayfamıza katılmak için buraya tıklayın.

  Aöf Grubumuza katılmak için buraya tıklayın.

  2013 ÖSYS tercih sonuçlarına göre ve diğer başvuru şekillerine göre Aöf'ye kayıt yaptıracak olan adayların kayıt anında Açık öğretim Bürolarına teslim etmek zorunda olduğu belgeler aşağıda listelenmiştir. Bu belgeleri kayıt anından önce mutlaka hazırlayınız.

  Özürlü öğrencilerimizin, sınavlara kendileri için ayrılmış salonlarda katılabilmeleri için durumlarıyla ilgili Sağlık Raporunun fotokopisini kayıt anında AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayınız.

  Şehit veya malul çocukları ise "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı" ödemelerinin düzenlenmesi için durumlarını kanıtlayan belgelerini, yukarıda listelenen kayıt belgeleri ile birlikte kayıt yaptıracağı AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayınız.

  a) 2013 ÖSYS ile ( YGS Sonuçlarına Göre ) Yerleştirilen ve Aöf'ye Kayıt Yaptıracak Adaylardan İstenecek Kayıt Belgeleri
  1. İnternet Başvuru Belgesi ( İnternetten Ön kayıt Yaptıktan Sonra Aldığınız Çıktı )
  2. Fotoğraflı-İmzalı Form ( İnternetten Ön kayıt Yaptıktan Sonra Aldığınız Çıktı )
  3. Öğrenci Bilgi Formu( İnternetten Ön kayıt Yaptıktan Sonra Aldığınız Çıktı )
  4.
  Öğrenim Belgesi ( Diploma veya Öğrenim Yazısı )
  5. Fotoğraf( 4 ad.)
  6.
  Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi

  Not:
  2013 ÖSYS ile Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak adaylar ayrıca “tam teşekkül-lü resmî bir hastaneden, bu mesleği yapma-yı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olma-dığını, erkek adayların 1.75m’den, bayan adayların 1.65m’den kısa olmadığını belge-leyen heyet raporu” ile “sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belge”lerini kayıt için AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

  b) Kara Kuvvetleri Meslek Eğitimi Önlisans Programına Kayıt Yaptıracak Adaylardan İstenecek Kayıt Belgeleri
  1. İnternet Başvuru Belgesi
  2. Fotoğraflı-İmzalı Form
  3. Öğrenci Bilgi Formu
  4. Öğrenim Belgesi
  5. Fotoğraf
  6. Görev Belgesi (Çalıştığınız kurumdan temin edilecektir.)

  c) 2013 Anadolu Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı (AYÖS) İle Kayıt Yaptıracak Adaylardan İstenecek Kayıt Belgeleri
  1. İnternet Başvuru Belgesi
  2. Fotoğraflı-İmzalı Form
  3. Öğrenci Bilgi Formu
  4. Sınav Sonuç Belgesi Aslı
  5. Öğrenim Belgesi
  6. Fotoğraf
  7. Öğrenim Vizesi Alınmış Pasaport Fotokopisi (Türkçe çevirisi yapılmış)
  8. Türkçe Yeterlilik Belgesi

  NOT: AYÖS ile kayıt yaptıracak adaylardan istenen belgelere ilişkin ayrıntılı açıklama gönderilen kayıt mektubunda bulunmaktadır.

  d) Yatay Geçiş İle Kayıt Yaptıracak Adaylardan İstenecek Kayıt Belgeleri
  1. İnternet Başvuru Belgesi
  2. Fotoğraflı-İmzalı Form
  3. Öğrenci Bilgi Formu
  4. Öğrenim Belgesi (6111 s. Kanuna göre Yatay Geçiş yapacaklardan istenecektir.)
  5. Fotoğraf
  6. Askerlik Durumu Belgesi


  1. İnternet Başvuru Belgesi
  “İnternet Başvuru Belgesi” AÖF BAŞVURU adresinden yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız belgedir. İnternet başvuru belgesinde, başvuru yaptığınız öğrenim programı ile ilgili bilgiler olacaktır. Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız.
  Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır.
  Mazeretli kayıt tarihlerinde resmî mazeret belgesiyle kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdırlar.


  2. Fotoğraflı – İmzalı Form
  İnternetten yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız “Fotoğraflı-İmzalı Form”a 5. maddede açıklanan kurallara uygun fotoğrafınızı yapıştırınız. Öğreniminiz süresince kullanacağınız imzanızı, ayrılmış alandan taşmayacak şekilde SİYAH TÜKENMEZ KALEMLE atarak formu diğer kayıt belgeleriyle birlikte kayıt yaptıracağınız AÖF bürosuna teslim ediniz.
  Sizlerden bu formla alınan fotoğraf ve imzanız, bilgi işlem ortamına aktarılacaktır. Bilgisayar kayıtlarındaki imzanız ile öğrencilik hizmeti almak için vereceğiniz dilekçenizdeki imzanızın aynı olması gerekmektedir.  3. Öğrenci Bilgi Formu
  İnternetten yaptığınız başvuru işlemi sonunda yazıcıdan dökümünü aldığınız “Öğrenci Bilgi Formu”na 5. maddede açıklanan kurallara uygun fotoğrafınızı yapıştırınız. “Öğrenci Bilgi Formu” AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Bu formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız. Öğrenci Bilgi Formu sınavlarda öğrenci kimlik kartı yerine geçmez.

  “Öğrenci Kimlik Kartı”nızı kayıtlı olduğunuz AÖF bürosundan alırken bu formu büroya teslim ediniz.

  4. Öğrenim Belgesi
  Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, öğrenim belgelerinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış sureti ile kayıt yaptıracaklardır. Bunun dışında diğer resmi veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin suretiyle kayıt yapılmaz. ( Noterden Onaylı Diploma vs Belge Kabul Edilmemektedir )

  Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar. Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca "Aslının aynıdır." onayı yapılmaz.

  Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları “Diploma Bilgilerini İçeren Öğrenim Belgesi"nin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır.

  Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (ad, soyad, baba adı vs.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız (Evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir.

  a) Onaylı Diploma Sureti: Lise veya dengi okul mezunu olan adaylar, diplomalarının onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. ( Onayı Aöf Bürosu veya Diplomayı Aldığınız Okul Yapabilir, Noterden diploma onaylatmayın.)
  b) Geçici Mezuniyet Belgesi: 2011-2012 öğretim yılında lise veya dengi okul mezunu olan adaylardan, diploması henüz düzenlenmemiş olanlar yeni tarihli geçici mezuniyet belgesinin onaylı sureti ile kayıt yaptıracaklardır. ( Onayı Aöf Bürosu veya Diplomayı Aldığınız Okul Yapabilir, Noterden onaylatmayın.)

  Yukarıda sayılan öğrenim belgeleri dışında kalan, ilişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi, mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve sertifikalar, mezuniyet belgesi yerine kesinlikle kabul edilmez ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.

  5. Fotoğraf
  Kayıt için 4 (dört) adet 4,5x6 cm. boyutunda fotoğraf gereklidir. 4 fotoğraftan 2 adedi öğrenci kayıt dosyasının içine konacak, diğer 2 adet fotoğraf, İnternet başvuru sitesinden dökümünü aldığınız “Fotoğraflı-İmzalı Form” ile “Öğrenci Bilgi Formu”na yapıştırılacaktır. Dosya içine konacak 2 adet fotoğraf ile bu belgelere yapıştırılacak fotoğraflar aynı olmalıdır. Fotoğrafların son altı ay içinde, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, kayıt için AÖF bürosuna giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. ( Fotoğraf Açıklamasında "Yüzü Açık" Dendiği için Yüzü tamamen Seçilebilecek Şekilde fakat Başörtülü Fotoğraf Kabul Edildiğini Anlıyoruz )

  “Fotoğraflı-İmzalı Form”a ve “Öğrenci Bilgi Formu”na yukarıdaki niteliklere uymayan fotoğraf yapıştıran adayların kayıtları yapılmayacaktır.
  Kayıtlarda alınan fotoğraflar taranarak elektronik ortama aktarıldığından fotokopi, bilgisayar vb. yollarla çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

  6. Askerlik Durumu Belgesi
  Erkek öğrenciler durumlarına göre TECİLLİ, YAPTI, YAPIYOR, YAŞ SINIRINI AŞMIŞ veya MUAF seçeneklerinden birini internetten başvuru adımlarında seçeceklerdir.

  TECİLLİ: Erkek adaylardan halen askerliğini yapmamış olanlar, İnternet başvuru adımların-daki "Askerlik Durumu" seçeneğinde "Tecilli"yi seçeceklerdir.
  YAPTI: Askerliğini yapmış olanlar, İnternet baş-vuru adımlarındaki "Askerlik Durumu" seçene-ğinde "Yaptı"yı seçeceklerdir.
  YAPIYOR: Halen asker olanlar, İnternet başvu-ru adımlarındaki "Askerlik Durumu" seçeneğin-de "Yapıyor"u seçeceklerdir.
  YAŞ SINIRINI AŞMIŞ: 1972 ve öncesi (1972, 1971, ...) doğumlu erkek adaylar, yasada yazılı yaş sınırı dışına çıktıklarından, İnternet başvuru adımlarındaki "Askerlik Durumu" seçeneğinde "Yaş Sınırını Aşmış"ı seçeceklerdir.
  MUAF: Yasal nedenlerle askerlikle ilişiği olmayanlar, İnternet başvuru adımlarındaki "Askerlik Durumu" seçeneğinde "Muaf"ı seçeceklerdir.

  2013 ÖSYS ile yerleştirilen adayların askerlik durumları kayıt yapan AÖF görevlilerince https://kamu.turkiye.gov.tr adresindeki askerlik durumu sorgulama bağlantısından sorgulanarak “Kaydında Sakınca Yoktur” bilgisine ulaşılan adaylardan “ASKERLİKLE İLİŞİKSİZ BELGESİ” alınmadan kayıtları yapılacaktır.

  Sorgulama sonunda “Askerlik Şubesine Başvurunuz” bilgisine ulaşılan adayların ise askerlik şubelerinden alacakları belgeye göre kayıtları yapılacaktır.

  Yatay Geçiş ile kayıt yaptıracak adaylar İnternetten yapılan başvuruda beyan edilen “Askerlik Durumu” na ilişkin belgesini kayıt için AÖF bürosuna vereceklerdir.

  Yabancı askerlik şubelerinden belge alacak adaylar, kaydın son gününü beklemeden başvurularını yaparak yerli askerlik şubelerinden durumlarını sordurmalı ve askerlikle ilişiksiz belgesini almalıdırlar.

  Kayıt için “Yerli askerlik şubesine faks çekildi, cevabı bekleniyor.” veya “Askerliğine karar alınması için hastaneye sevk edildi.” gibi mazeretleri içeren askerlik şubeleri yazıları kesinlikle kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.

  Bu nedenle askerlikle ilişiksiz belgesi askerlik şubesinden kayıt tarihleri içerisinde alınmalıdır. Askerlik şubesinden alınan belgedeki “İlişiksizlik Tarihi” AÖF bürosunda kayıt yapılan tarihi kapsamalıdır. Örneğin 31 Ağustos 2013 tarihine kadar askerlikle ilişiği yoktur yazılı bir belge ile 10 Eylül 2013 tarihinde veya sonrasında kayıt yapılamaz.

  Sağlık nedeniyle askerî hastanelerden alınan ve adayın askerliğe elverişli olmadığını gösteren raporlar, askerlik şubelerince değerlendirilip ilişiksiz belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Sadece rapora dayanarak kayıt yapılamaz. Bu durumda olanlar, şubelerinden alacakları askerlikle ilişiksiz belgesiyle kayıtlarını yaptıracaklardır.

  * T.C. uyruklu olup AÖF Lefkoşa Bürosun-da kayıt yaptıracak adaylar da yukarıdaki açıklamalara uygun olarak askerlikle ilişiksiz belgesini vermek zorundadırlar.
  * Silinti, kazıntı ve karalama olan, mühürü okunmayan belgeler kabul edilmeyecektir. Belge üzerindeki düzeltmeler askerlik şubesi tarafından yapılmış ise düzeltilen kısımlar mühürletilip imzalatılacaktır.
  *“Askerlikle İlişiksiz Belgesi”nin aslını (noter onaylı suret, fotokopi, faks kayıt için kabul edilmez.) diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt süresi içinde teslim etmeyen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

  7. Görev Belgesi
  - Kara Kuvvetleri Meslek Eğitimi Önlisans Programına kayıt yaptıracak uzman erbaşlar, astsubaylar ve astsubaylıktan geçen subaylar; personel, birlik, karargâh veya kurum amirlerinden alacakları Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduklarını gösteren “Görev Belgesi”ni diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt olurken AÖF bürosuna vereceklerdir.
  - Kurumları ile yapılan protokol kapsamında kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmamış ve 6111 sayılı Kanun kapsamında kayıt yaptıracak adaylar kurumlarından aldıkları görev belgesini kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim edeceklerdir. Bu adaylardan başka kurumlara geçmiş, kurumlarından ayrılmış veya emekli olmuş olan-lar daha önce bu kurumlarda protokollerde belirtilen görevleri yaptıklarına dair “Görev Belgesi”ni kayıt yaptırırken AÖF bürosuna vereceklerdir.

  NOT: 6111 sayılı Kanun kapsamında Açıköğre-tim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak adaylar ayrı-ca “tam teşekküllü resmî bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.75m’den, bayan adayların 1.65m’den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu” ile “sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belge”lerini kayıt için AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.


  ÖZÜRLÜ ADAYLARA İÇİN ÖZEL İŞLEMLER

  Özürlü öğrencilerimizin, sınavlara kendileri için ayrılmış salonlarda katılabilmeleri için durumlarıyla ilgili Sağlık Raporunun fotokopisini kayıt anında AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

  Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarına özürlü sınav salonlarında katılmak isteyen öğrencilerimiz aşağıda açıklanan özür gruplarına göre sınavlara alınmaktadırlar;

  * Görme özürlü öğrencilerimize sınav sorularını okuyup cevap kağıdını dolduracak görevli verilmekte,
  * Ellerini kullanamayan öğrencilerimize cevap kağıdını dolduracak görevli verilmekte,
  * Yürüme özürlü öğrencilerimiz ise özürlü öğrenciler için tahsis edilmiş binalarda sınava alınmaktadırlar.

  İstanbul'da Aksaray, Bahçelievler, Beşiktaş ve Kadıköy semtlerinde olmak üzere dört, diğer illerde bir bina özürlü öğrenciler için tahsis edilmiştir.

  Özürlü öğrenciler binasında sınava katılmak isterseniz durumunuzu gösteren sağlık raporunuzun fotokopisi ile herhangi bir AÖF bürosuna başvurmanız veya kayıt anında teslim etmeniz gerekmektedir. Sağlık raporunun fotokopisini vermeyenler diğer öğrencilerle birlikte sınava alınacaklardır.  ŞEHİT VEYA MALUL ÇOCUĞU ADAYLAR İÇİN ÖZEL İŞLEMLER

  Şehit veya malul çocukları ise "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı" ödemelerinin düzenlenmesi için durumlarını kanıtlayan belgelerini, yukarıda listelenen kayıt belgeleri ile birlikte kayıt yaptıracağı AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

  02 Eylül 2010 tarih ve 27690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerinin Tespitine Dair Esaslar'la ilgili 2010/815 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 16. maddesinde;

  "5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47'nci maddesi ile,
  2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
  2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
  2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu,
  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler,
  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile,
  1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından öğrenci katkı payı alınmaz." denilmektedir.

  Bu haktan kayıt anında kimlerin yararlanacağı bilinmediğinden, bu öğrencilerin diğer öğrencilerle birlikte ödeme yapması istenmiştir. Bu nedenle şehit veya malul çocukları kayıt anında "Öğretim Gideri" yanında "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı" 1. taksit tutarını da ödeyeceklerdir.

  Ancak bu adaylar 1. taksit olarak ödedikleri "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı"nın iade edilebilmesi için, şehit veya malul çocuğu olduğunu gösteren resmi belge ile banka dekontu aslını, bir dilekçeye ekleyerek kayıt yaptırdıkları AÖF bürosuna verebilir veya "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü 26470 - ESKİŞEHİR" adresine gönderebilirler. Dilekçede paranın iade edilebileceği banka ve şube adı, adaya ait banka hesap numarası, IBAN numarası mutlaka bulunmalıdır. Aksi halde dilekçe işleme alınmayacaktır. Başvuranlara, 1. taksit olarak ödedikleri "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı" iade edilecek, 2. taksit tahsilatı yapılmayacaktır.

  Google+

  YouTube


 2. diplamanın aslı başka okulda fakat saglık kurumlaruna daha önçeden kayıtlı idim kaydım silin di yeni den aynı bölüme kayıt yaptıracagım diplama sorunum var ne önerir siniz


 3. mezun olduğunuz okuldan mezuniyet yazısı alıp kullanabilirsiniz.

  Diplomasını kaybedenler ise, mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin AÖF bürosunca onaylanmış sureti ile kayıt yaptıracaklardır.


 4. Merhaba ben bu sene eskişehir anadolu üniversitesi iktisat fakültesi(açıköğretim) kamu yönetimini kazandım kayıt yaptırmam için gerekli belgeleri üniversite kendisi gönderiyor diye biliyorum yanlış mı bilgilendirirseniz sevinirim


 5. Kayıt belgelerini üniversite göndermiyor, zaten bi fotoğraf birde öğrenim belgesi(diploma) gerekli. Onun dışında intrenetten ön kayıt yaptıktan sonra çıktı alıyorsunuz bunlar ve harç ücretlerinin ilk taksitini yatırdığınıza dair dekontla beraber aöf bürosuna gidip kaydınızı tamamlıyorsunuz.


 6. peki internet başvuru tarihi belli mi?


 7. Bazı bölümler için tarih belli oldu, hangi bölümde okuyorsunuz ? Tarihlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

  http://www.aofdestek.net/aof.acikogr...islemleri.html


 8. Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünü seçtim.


 9. nüfus cüzdanına ve diplomaya noter onayı mı gerekiyor?


 10. Kimliginiz ve diplomanız yeterli noter olayı neden ¿


123 ... SonSon
Aöf Açıköğretim Kayıtlarında İstenen Evraklar Yer İstanbul , 34, TR incelenme 77914 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2017
www.aofdestek.net 2007-2015