PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İnsan Kaynaklari Yönetimi 1. Açıköğretim İnsan Kaynakları Yöneticiliğ Önlisans Programı Genel Bilgilendirme
 2. Soru-Cevap Bölümü
 3. Kimler Bu Bölümde Okuyor!!! Tanışalım Arkadaşlar...
 4. Aöf İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Ders Listesi ve Sınav Sorumluluk Üniteleri
 5. İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi 1. Ünite Videosu
 6. İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi 2. Ünite Videosu
 7. İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi 3.Ünite Videosu
 8. İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi 4.Ünite Videosu
 9. İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi 5.Ünite Videosu
 10. İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi 6.Ünite Videosu
 11. İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi 7.Ünite Videosu
 12. Açıköğretim İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları/Ders Kitabı
 13. Aöf İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları (1-4 Ünite)
 14. Aöf İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları (5-6 Ünite)
 15. Aöf İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları (7-8 Ünite)
 16. Aöf 2015 İnsan Kaynakları Yönetimi Kontenjanı ve Taban Puanları
 17. İnsan Kaynakları Yönetimi Çıkmış Sorular
 18. Íàêğóòêà ëàéêîâ è êîììåíòàğèåâ
 19. Ğåãèñòğàöèÿ ÎÎÎ, ÈÏ, ëèêâèäàöèÿ, ğåîğãàíèçàöèÿ. Îíëàéí ñåğâèñ
 20. âèäåî êàê ñêà÷àòü ìàéíêğàôò 1.5.2