Sponsorlu Bağlantılar


Elektrik Enerjisi Bölümü Staj Bilgileri

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süresi 20 işngünüdür.
Staj tek seferde yapılmalıdır. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Önlisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler zorunlu stajlarını "Sektör Uygulamaları" adı altında, 4. yarıyılın ( 2.sınıf Bahar Döneminden İtibaren ) başından itibaren yapabilirler. Zorunlu staj süresi 20 iş günüdür. Cumartesi ve Pazar günleri de çalışılıyorsa belgelendirmek suretiyle iş günü olarak sayılır. Resmi tatil günleri ve sınavlarınıza denk gelen günler staj yapılmaz.

Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtım Önlisans Programında kayıtlı öğrencilerin staj yapmaları zorunludur. Bütün derslerini veren ancak staj yapmayan öğrenciler mezun olamazlar. ( Stajdan Muaf Olanlar Hariç )

Öğrenciler okudukları bölümün, iş kollarından birinde devamlı statüde (kadrolu personel olarak) çalışıyorsa bu durumu belgeleyerek stajlarını aynı kurumda yapabilir. Staj yeri tarafından staj değerlendirmesi “Başarısız” bulunan öğrenci, stajını tekrar yapar.

 • Staj yapılabilecek yerler;

  • Elektrik enerjisi verimliliği
  • Elektrik enerjisi tasarrufu
  • Elektrik tesislerinde emniyet
  • Elektrikli cihazların verimlilik ölçümlerinin yapıldığı
  • Elektrik kayıp ve kaçaklarının tespiti
  • Elektrik tamir ve bakım işleri
  • Elektrikle ilgili ölçümlerin yapıldığı ve ölçü aletlerinin üretildiği, aydınlatma sistemleri, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, transformatörler, şalterler ve rölelerin üretildiği
  • Elektrik motorlarının, jeneratörlerin üretildiği, elektrik enerjisi üretim merkezleri
  • Yüksek gerilim, orta gerilim enerji nakli, yüksek ve orta gerilim güç sistemleri koruması, alçak gerilim enerji dağıtım ve bağlantıları, enerji depolama, aküler, kondansatörler, hibrid arabalar, elektrikli taşıtlar, elektrikli cihaz ve araçların servis yerleri gibi faaliyet alanları olan işyerlerinde yapabileceklerdir.


Staj Muafiyeti Hakkında
Staj yapacağı dönem içerisinde programı ile ilgili sektörde Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olarak en az zorunlu staj süresi kadar çalışmış olma” hali durumu kapsamındaki öğrenciler, bu durumlarını belgeleyerek AÖF Staj Koordinatörlüğü’ne gönderdikleri taktirde, muafiyet
başvuruları Fakülte Yönetim Kurulu’na girecektir.

Staj muafiyeti başvurusunda bulunacak öğrenciler için, yukarıda geçen madde’de anıldığı üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olarak kaç yıldır çalıştığınızı/çalışmakta olduğunuzu kurumunuzdan alacağınız bir üst yazı ile tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.


Stajda Sigorta İşlemleri İle İlgili İzlenecek Yol
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5/b maddesi gereğince staj yapacak öğrencinin “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası “ Anadolu Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.

Staj yapacak öğrencilerin sağlık güvencesinden yararlanıp yararlanmadığının tespiti için Sosyal Güvenlik Kurumundan, sağlık güvencesi durumunu gösterir belgenin (Müstehaklık Belgesi) alınarak “Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1A) “ ile birlikte Staj Koordinatörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Yükseköğrenimde staja tabi öğrenciler için Sosyal Güvenlik Kurumu‘na tescil bildiriminde bulunmadan önce; ailesinden bakılmakla yükümlü olunan kişi durumunda olunup olunmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

Ø Öğrencilerin ailesi tarafından bakılmakla yükümlü olunan kişi durumunda olması veya olmaması haline göre staj koordinatörlüğü tarafından iki farklı işlemin yapılması gerekmektedir.

Buna göre;
Ø Ailesince bakmakla yükümlü olunan (ailesinden biri üzerinden sağlık karnesi almış veya sağlık giderleri bu kişinin sigortası üzerinden karşılanan) kişiler için daha önce olduğu gibi yalnızca %1 oranında (iş kazası ve meslek hastalıkları kısa vadeli) işlemi yapılacak ve ödenecektir.

Ø Ailesinden bakmakla yükümlülüğü olunmayan kişiler için %1 oranındaki kısa vadeli sigorta kolları pirimi ile %5 oranında GSS primi işlemi ve ödemesi yapılacaktır. (Pirim oranı %6)

Ø Bir işte çalışarak gelir elde eden ve kendi adına sosyal güvencesi bulunan öğrenciler ise ;
Sosyal Güvenlik Kurumundan sağlık güvencesi durumunu gösterir belge (Müstehaklık Belgesi) alacaklardır. (SGK 4a, Bağkur 4b, Emekli Sandığı 4c) (İZLENECEK YOL: E-Devlet şifresi postaneden temin edilerek, www.türkiye.gov.tr adresinden sağlık durumunu gösterir belgenin çıktısı alınarak EK1-A formu ile birlikte Staj Koordinatörlüğüne gönderilir. )

Ø Kendi imkânlarıyla ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuracaklardır.

Sıkça Sorulan Sorular

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Önlisans Programında staj yapmak zorunlu mudur?
Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtım Önlisans Programında kayıtlı öğrencilerin staj yapmaları zorunludur. Bütün derslerini veren ancak staj yapmayan öğrenciler mezun olamazlar.


S​tajı ne zaman yapabilirim?
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Önlisans Programında 2012-2013 öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler zorunlu stajlarını "Sektör Uygulamaları" dersini almaya başlayacakları 4. yarıyılın başından itibaren yapabilirler.


Staj süresi kaç gündür?
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süresi 20 işgünüdür. Cumartesi ve Pazar günleri de çalışılıyorsa belgelendirmek suretiyle iş günü olarak sayılır. Resmi tatil günleri ve sınavlarınıza denk gelen günler staj yapılmaz.


Staj süresi bölünerek yapılabilir mi?
Öğrenciler stajlarını tek seferde yapmalıdırlar, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamazlar.


Staj yapılacak yeri kim bulur?
Öğrenciler staj yapabilecekleri yeri kendileri bulacaklardır.


Nerelerd​e staj yapılabilir?

 • Elektrik enerjisi verimliliği
 • Elektrik enerjisi tasarrufu
 • Elektrik tesislerinde emniyet
 • Elektrikli cihazların verimlilik ölçümlerinin yapıldığı
 • Elektrik kayıp ve kaçaklarının tespiti
 • Elektrik tamir ve bakım işleri
 • Elektrikle ilgili ölçümlerin yapıldığı ve ölçü aletlerinin üretildiği, aydınlatma sistemleri, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, transformatörler, şalterler ve rölelerin üretildiği
 • Elektrik motorlarının, jeneratörlerin üretildiği, elektrik enerjisi üretim merkezleri
 • Yüksek gerilim, orta gerilim enerji nakli, yüksek ve orta gerilim güç sistemleri koruması, alçak gerilim enerji dağıtım ve bağlantıları, enerji depolama, aküler, kondansatörler, hibrid arabalar, elektrikli taşıtlar, elektrikli cihaz ve araçların servis yerleri gibi faaliyet alanları olan işyerlerinde yapabileceklerdir.Öğrenci stajını çalıştığı yerde yapabilir mi?
Öğrenciler okudukları bölümün, iş kollarından birinde devamlı statüde (kadrolu personel olarak) çalışıyorsa bu durumu belgeleyerek stajlarını aynı kurumda yapabilir.


Staj Yeri değişikliği yapılabilir mi?
Öğrenciler staja başladıktan sonra, AÖF Staj Koordinatörlüğü biriminin bilgisi ve onayını almaksızın staj yeri değişikliği yapamazlar. İşyerlerinde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet vb. gibi mücbir sebepler olması durumunda, öğrenciler stajlarını AÖF Staj Koordinatörlüğünün bilgisi ve oluru dâhilinde başka işletmelerde sürdürebilirler.