Sponsorlu Bağlantılar


Elektrik Enerjisi Uygulamalı Dersler Hakkında

AÖF Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programında laboratuvar uygulama dersleri Eskişehir’de yapılacaktır. Programda yer alan “Atölye Çalışması I”, “Atölye Çalışması II” ve “Devre Analizi Laboratuvarı” derslerine yönelik yapılacak uygulamalar toplam 6 günlük sürede tamamlanacaktır.


Uygulama dersleri kontenjanı sınırlı olduğu için kayıtlarda, dersleri ilk defa alan öğrencilere kayıt yaptırdıkları yıl dikkate alınarak öncelik tanınacaktır. Bu nedenle, kayıt yaptırdığınız takdirde derslere katılmanız beklenmektedir. Zira, bir sonraki yıl uygulamaya ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden başlanacak olmasından dolayı, kontenjanların dolması halinde kayıt yaptıramaz duruma düşebilirsiniz.

Uygulama Derslerinin İşleyişi

Uygulama dersleri şemasından da görüleceği gibi, her bir uygulama döneminde bir öğrenci her iki günde toplamda sekiz deney gerçekleştirerek bir uygulama dersini tamamlayacaktır. Böylelikle, bir öğrenci toplam altı günde tüm söz konusu uygulama derslerini tamamlamış olacaktır.

AÖF Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Önlisans Programında Laboratuvar uygulamalarına % 70 devam zorunluluğu vardır. Uygulamaya katılan öğrencilerden % 70 devam koşulunu sağlayan ve her derste toplam 8 deneyin 6 tanesini yapıp başarılı olan öğrencilere YT (Yeterli), bu şartı yerine getirmeyip başarısız olan öğrencilere YZ (Yetersiz) harf notu verilir. %70 devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye DZ (Devamsız) harf notu verilir.
Laboratuvar uygulama derslerinde başarısız olan öğrencilerin bir sonraki öğretim yılı laboratuvar uygulamalarına katılabilmeleri için laboratuvar derslerine yeniden kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir.
Laboratuvar uygulama derslerine kayıt yaptıracak öğrenciler öğretim gideri ve öğrenim ücreti ödemezler.

Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar


  • Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kayıtları kayıt için ayrılan zaman diliminde (6-10 Mayıs 2013) gerçekleşecektir.
  • Uygulamalar;
    • Her gün 4 deney yapılmasına göre düzenlenmiştir. Her laboratuvar dersi için öğrenci iki günde toplam 8 deney gerçekleştirecektir.
    • Her gün kaç numaralı ya da hangi deneyle başlarsanız, sırayla diğer deneyler onu takip edecek şekilde belirlenmiştir.

  • Size ayrılan 6 günlük sürede toplam 24 adet deney yapacak olmanızdan dolayı yaptığınız deneylerden en iyi şekilde yararlanmanız ve başarılı olabilmeniz için elinizdeki uygulama ders kitaplarını çalışarak gelmeniz çok önemlidir.
  • Uygulama derslerinden başarısız olmanız durumunda mezun olmanız gecikecektir