Sponsorlu Bağlantılar


İktisat bölümü mezunları hangi alanlarda görev yapabilir ?

İktisat mezunları için gerek ise kamu gerek ise özel sektörde iş bulma olanakları gayet yüksektir.. Bakanlıklar taranfından açılan denetçi, müfettiş ve uzman yardımcılığı sınavlarıan girebilirler ve araştırıcı olarak çalışabilirler.Bunun yanında Bankalar da ve araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının çalışabildiği kurumlardır.

İktisat eğitimi, genel olarak, sınırlı kaynaklarla insan ihtiyaçlarının karşılanmasında bireylerin ve toplumların kararlarını ve bu kararların, nedenlerini, etkilerini ve etkinliğini incelemeye yöneliktir. Dolayısıyla iktisatçılar insanların ne kadar çalışacakları, hangi ürünü satın alacakları, ne kadar tasarrufta bulunacakları, tasarruflarının ne kadarını yatırıma dönüştürecekleri gibi kararlarını inceler.

Diğer taraftan iktisat ortalama gelirdeki artış ve fiyatların yükselme düzeyi gibi ekonominin bir bütün olarak tamamını etkileyen güçleri ve eğilimleri de analiz eder.

Günümüz toplumlarındaki sorunları anlamamızı sağlayan iktisat biliminin incelediği konular arasında işsizlik ve enflasyon, iktisadi büyüme, uluslararası ekonomik ilişkiler ve iktisat politikaları önem taşımaktadır.İktisatçılar uygulamada karşılaşılacak sorunlara çözüm getirebilecek ve hatta yönetimi elinde bulunduranların kararlarında etkin olacak bilgi birikimine sahip olmalı; analitik düşünce ve sentez yapma kabiliyetlerini geliştirerek çağın ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir.