Sponsorlu Bağlantılar


Açıköğretim İktisat Bölümü Detayları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi İktisat bölümünün amacı günümüzde yer alan ekonomi modellerini kavrayabilen, ekonomilerde yer alan güncel problemleri algılayarak olası çözüm öneriler ve yöntemlerini ortaya koyabilecek ve bunları yaparken hem sosyal hem de analitik yönlü düşünebilecek insanlar yetiştirmektir. Aşağıda açıköğretim İktisat bölümünü tanıtan bilgileri bulabilirsiniz.


Eğitim Sistemi

İktisat Fakültesi İktisat Lisans Bölümü kredili sistemde uzaktan eğitim metodu ile eğitim vermektedir. Yılda 2 ayrı dönemde ( Güz ve Bahar Dönemleri ) eğitim- öğretim verilmektedir. Her dönem de 1 kez ara sınav ve 1 kez dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Her dönem de farklı kitaplar dağıtılarak sınavlar bu kitaplar üzerinden yapılmaktadır. Açıköğretim sınavları tüm Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli merkezlerde çoktan seçmeli test usulü olarak yapılmakta yanlışlar doğruları götürmemektedir. Aöf ders kitapları açıköğretim bürolarında kayıt başlangıcından sonra dağıtılmakta ayrıca e-kitap olarak ta üniversitenin internet sitesinde yer almaktadır.


Kimler Kayıt Yaptırabilir?

İktisat Lisans Programını ( 4 yıllık ), YGS sınav sonucuna göre 140 veya üzeri almış olan her aday tercih edebilir ( Yerleşmek İçin Kontenjan Dahilinde Kalmak Gerekli ). Tercih sonuçlarına göre yerleşen adaylar üniversitenin belirlediği takvime göre kayıt yaptırmaktadır.

- Sınavsız ikinci üniversite kapsamında, yüksek öğretime kayıtlı olan öğrenciler ( örgün veya açıköğretim ) ya da herhangi bir yüksek öğretim programından mezun olanlar YGS sınavına katılmadan kayıt tarihleri içerisinde direk kayıt olma hakkına sahiptirler.


- Dikey Geçiş kapsamında, Meslek Yüksek okulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler Açıköğretim Aöf İktisat Bölümü lisans bölümlerinin 3.sınıfına direk kayıt olma hakkına sahiptirler.


- Ayrıca örgün öğretim bölümlerinden veya ikinci öğretim bölümlerinden veya uzaktan öğretim bölümlerinden yatay geçiş yapılabilir.

Programımız Azerbaycan ve Batı Avrupa Programları dahilindedir.


Azerbaycan Programları Kayıt Esasları

Anadolu Üniversitesi Azerbaycan Programlarına kayıt yaptırabilmek için adayların, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı ve en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanların ise bu programla kayıt olabilmeleri için Azerbaycan Cumhuriyetinde en az üç ay süreli geçerli oturma iznine sahip olmaları gerekmektedir.

Kesin kayıt başvurusuyla ilgili temel koşullar şunlardır:
1. Azerbaycan Cumhuriyeti veya Azerbaycan’da yerleşik Türkiye Cumhuriyeti veya diğer ülke vatandaşı olanlar.
2. Azerbaycan’da Türkiye’de veya diğer ülkelerde Türk Eğitimi Sistemi’ne göre lise veya dengi bir okulu bitirenler ya da kesin kayıt süresinde bitirecek olanlar(sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır) Azerbaycan veya diğer ülkelerde aldıkları eğitimin Türkiye’deki lise veya dengi okul mezunu olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinden alacakları denklik belgesi ile onaylatanlar.
3. Üniversitemiz tarafından Azerbaycan'daki sınav merkezlerinde yapılan Azerbaycan Öğrenci Seçme Sınavını kazananlar.
4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.
5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayanlar(Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların lise veya dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk Yükseköğretim Mevzuatında öngörülen şekilde çektirilmiş altı adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu, üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu gibi) kayıt yaptırabilir.


Batı Avrupa Programları Kayıt Esasları

Açıköğretim Aöf İktisat Bölümü Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinde geçerli oturma iznine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatanşlarının Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptırabilmek için geçerli oturma izinlerinin kesin kayıt süresi içinde de devam etmesi veya öğrenime başladığında yukarıda belirtilen bu ülkelerden birinde ikâmet etmek üzere Türkiye’den bu ülkelere gidecek olanlardan,

1. T.C. vatandaşı olan (Yabancı öğrenci kontenjanı bulunmaktadır),
2. Lise veya dengi bir okulu bitiren veya kesin kayıt süresinde bitirecek olan (sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek zorundadır),
3. Üniversitemiz tarafından Avrupa daki sınav merkezlerinde yapılan Giriş Sınavını veya Türkiye’de ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı)’nı kazananlar.
4. Öğrenim bedelini karşılayanlar.
5. Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri sağlayan (Üniversite tarafından gönderilecek kesin kayıt bilgi formu, adayların Türkiye Cumhuriyeti Lise veya dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, Türk yükseköğretim mevzuatına göre çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf, öğrenim giderlerini ödeme makbuzu, üniversite tarafından gönderilecek bilgi formu, askerlikle ilişkisi bulunanların askerlik tecil belgeleri gibi) herkes kayıt yaptırabilir.


Özel Koşullar

İktisat Lisans Programına herhangi bir özel kayıt koşulu bulunmamaktadır.


Kontenjan Sınırlaması ve Taban Puanları

101010731 İktisat
Kontenjanı: 1282, 2015’te yerleştirlen :1282, Taban Puanı: 229,88

Ek yerleştirme Kontenjanı:385,Ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen: 234, Ek yerleştirme Taban Puanı : 229,88Diploma

İktisat Lisans Programını tamamlayanlar 4 yıllık İktisat Fakültesi lisans diploması almaktadırlar.

Aöf İktisat Fakültesi Diploma ÖrneğiÖrgün Öğretime Yatay Geçiş

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,20) veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya o puandan daha yüksek olması gerekir.


Mezuniyet Sonrası / İş Olanakları

İktisat mezunlarının gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, iktisat uzmanı, araştırıcı olarak çalışabilirler. Devlet ve özel sektöre ait bankalar, araştırma kuruluşları, yerli veya uluslararası şirketler de bölüm mezunlarının istihdam edildiği kurumlardır.

İktisat Lisans Programı mezunları 4 yıllık fakülte mezuniyeti koşulu olan mesleklere başvurabilir. Bu mesleklere kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan memurluk, uzman yardımcılığı (management trainee) ve müfettiş yardımcılığı (assistant inspector) kadroları da dahildir.
Bölüm mezunları, uluslararası piyasalar ve kurumlarda etkin görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.

İktisat Lisans Programı mezunları 4 yıllık lisans diploması alırlar. Mezuniyet belgesini alan öğrenciler 4 yıllık fakülte mezuniyeti koşulu olan mesleklere başvuru yapabileceği gibi başvuruda istenen minimum not ortalaması ve/varsa başvurulan programın diğer koşullarını tutturmuş olmak kaydı ile lisansüstü eğitim programlarına geçiş yapabilir.

Gerek geniş konu kapsamı gerekse de analitik yönü kuvvetli bir sosyal bilim olması dolayısıyla İktisat bölümü, mezuniyet sonrası kariyer olanakları oldukça geniş nadir bölümlerden birisidir.Ders Listesi İçin TIKLAYIN

Ders Kodları İçin TIKLAYIN (Aöf İktisat Bölümü Ders Kodları)