Sponsorlu Bağlantılar


İşletme Kavramı – Test Soruları

1. Ekonomik sistemin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Mal ve hizmetlerin toplamıdır.
b. Kaynakların, bireyler ve kurumlar arasındaki dağılımıdır.

c. Bireyler ve kurumlar arasındaki ilişkilerdir.
d. İşletmelerde üretim yapabilmek için gerekli unsurların toplamıdır.
e. Toplumsal ilişkileri düzenleyen kuralların bütünüdür.


2.
Aşağıdakilerden hangisi, üretim faktörleri arasında değerlendirilemez?


a. İnsan
b. Sermaye
c. İşletme
d. Doğa
e. Malın somut olması


3.
Aşağıdakilerden hangisi, talep olgusunun ortaya çıkması için gerekli koşullardan birisidir?


a. Malın kaliteli olması
b. Malın fiyatını ödeme gücü olması
c. Malın rakipsiz olması
d. Piyasada rakiplerin olması
e. Malın somut olması


4.
İnsanların gereksinme ve isteklerini gidermeye yarayan somut araçlara ne ad verilir?


a. Sermaye
b. İşletme
c. Hizmet
d. Üretim faktörü
e. Mal


5.
Hava, kaynak suyu ve gün ışığı, aşağıdaki mal gruplarından hangisine örnektir?


a. Serbest mallar
b. Tüketim malları
c. Ekonomik mallar
d. Yatırım malları
e. Üretim malları


6.
Dayanaklı malların temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


a. Kullanımının sürekli olması
b. Bir kez kullanımdan sonra tüketilmesi
c. Uzun süreli kullanımla yavaş yavaş yok edilmesi
d. Somut bir özellik taşımaması
e. Doğada serbest olarak bulunması


7.
Hizmetleri mallardan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?


a. Somut olması
b. İnsan gereksinmelerini karşılamaya yönelik olması
c. Elle tutulma özelliğinin olmaması
d. Üretiminin, herhangi bir çabayı gerektirmemesi
e. Gereksinmeleri giderme özelliğinin olmaması


8.
İnsan gereksinmelerini karşılamak amacıyla üretilen mal ve hizmetlerin kullanımı, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?


a. Tüketim
b. Üretim
c. Ekonomik yarar
d. Girişimcilik
e. Rekabet


9.
Aşağıdakilerden hangisi mal veya hizmetleri üretmek, yeniden satmak ya da işletme kurmak amacıyla satın alır?


a. Üretici
b. Son tüketici
c. Girişimci
d. Endüstriyel tüketici
e. Yatırımcı


10.
Aşağıdakilerden hangisi, özel girişimin temel unsurlarından biri değildir?


a. Özel mülkiyet hakkı
b. Seçme özgürlüğü
c. Kâr elde etme
d. Üretim hakkı
e. Serbest rekabet

Cevap Anahtarı

1. b – Yanıtınız yanlış ise “Ekonomik Sistem” kavramını yeniden gözden geçiriniz.
2. c – Yanıtınız yanlış ise “Üretim Faktörleri” kavramını yeniden gözden geçiriniz.
3. b – Yanıtınız yanlış ise “Talep-Arz” kavramını yeniden gözden geçiriniz.
4. e – Yanıtınız yanlış ise “Gereksinme ve İstekler” kavramını yeniden gözden geçiriniz.
5. a – Yanıtınız yanlış ise “Serbest Mallar” kavramını yeniden gözden geçiriniz.
6. c – Yanıtınız yanlış ise “Dayanıklı Mallar” kavramını yeniden gözden geçiriniz.
7. c – Yanıtınız yanlış ise “Hizmet” kavramını yeniden gözden geçiriniz.
8. a – Yanıtınız yanlış ise “Tüketim-Tüketici” kavramını yeniden gözden geçiriniz.
9. d – Yanıtınız yanlış ise “Tüketim-Tüketici” kavramını yeniden gözden geçiriniz.
10. d – Yanıtınız yanlış ise “Özel Girişim” kavramını yeniden gözden geçiriniz.