Staj ve Kep Giyme Töreni Hakkında??


Sponsorlu Bağlantılar


123 ... SonSon
 1. Staj ve Kep Giyme Töreni Hakkında??

  Sponsorlu Bağlantılar


  Açıköğretimliler için Mezuniyet Töreninde Kep Giymek İçin Anadolu Üniversitesinden gelen Bilgi Aşağıdaki Şekildedir :

  "Mezuniyet törenine bölümünde dereceye giren öğrenciler davet edilmekte.Davet edilen öğrenciler sınav sonuçlarına göre değil öğrenim süreleri boyunca not ortalamaları ile belirlenmektedir. Fakültemizin mezuniyet töreni ayrı olarak düzenlenmemekte. Anadolu Üniversitesi' nin diğer fakülteleriyle birlikte aynı zamanda düzenlenmektedir."  Açıköğretim Staj Olan Bölümler ve Staj Uygulaması

  Anadolu Üniversitesi , Açıköğretim Fakültesi, 2012-2013 yılında tüm bölümlerin kredili sisteme geçmesi ile, staj olan bölümlerin
  sayısında artış olduğu görülmektedir.

  Aşağıdaki bölümlerde Staj uygulanması bulunmaktadır. Ayrıca yazının devamında staj uygulaması ve stajlarının nerelerde yapılacağı hakkında bilgileri bulabilirsiniz.  STAJ UYGULAMASI YAPILAN BÖLÜMLER :

  Açıköğretim Fakültesinin;
  • Eczane Hizmetleri,
  • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı,
  • Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi,
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri,
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri,
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği,
  • Turizm ve Seyahat Hizmetleri,
  • Laborant ve Veteriner Sağlık,
  • Sosyal Hizmetler
  Önlisans programlarında staj bulunmaktadır.

  İşletme Fakültesi“Konaklama İşletmeciliği” lisans bölümünde ise isteğe bağlı staj bulunmaktadır.
  Eczane Hizmetleri Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin staj uygulaması :

  Eczane Hizmetleri Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 48 işgünüdür. Öğrenciler stajlarını bir defada yapabildikleri gibi ikiye bölerek (4+4) farklı zamanlarda da yapabilirler. Bu öğrenciler zorunlu stajlarını 1. ve 2. yarıyılı tamamladıktan sonra herhangi bir dönemde yapabilirler.


  Stajlarını Nerelerde Yapabilirler :

  Eczane Hizmetleri Önlisans Programına kayıtlı öğrenciler stajlarını “Eczanelerde (hastane eczaneleri dâhil)”, “İlaç Depolarında” veya “İlaç Firmalarında” yapabileceklerdir.  Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin staj uygulaması :

  Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtımı Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süresi 20 işgünüdür.
  Staj tek seferde yapılmalıdır.
  Elektrik Enerjisi Üretim, İletim Ve Dağıtım Önlisans Programında 2012-2013 öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler zorunlu stajlarını 4. yarıyılın başından itibaren yapabilirler. 2011-2012 ve önceki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrencilerin
  staj zorunluluğu bulunmadığından bu öğrenciler staj yapamazlar.  Stajlarını Nerelerde Yapabilirler :

  Öğrenciler stajlarını elektrik enerjisi verimliliği, elektrik enerjisi tasarrufu, elektrik tesislerinde emniyet, elektrikli cihazların verimlilik ölçümlerinin yapıldığı, elektrik kayıp ve kaçaklarının tespiti, elektrik tamir ve bakım işleri, elektrikle ilgili ölçümlerin yapıldığı ve ölçü aletlerinin üretildiği, aydınlatma sistemleri, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, transformatörler, şalterler ve rölelerin üretildiği, elektrik motorlarının, jeneratörlerin üretildiği, elektrik enerjisi üretim merkezleri, yüksek gerilim, orta gerilim enerji nakli, yüksek ve orta gerilim güç sistemleri koruması, alçak gerilim enerji dağıtım ve bağlantıları, enerji depolama, aküler, kondansatörler, hibrid arabalar, elektrikli taşıtlar, elektrikli cihaz ve araçların servis yerleri gibi faaliyet alanları olan işyerlerinde yapabileceklerdir. Öğrenciler staj yapacakları yeri kendisi bulacaktır. Staj için uygun görülen işyerlerinde devamlı statüde çalışan öğrenciler bu durumunu belgeleyerek stajlarını aynı işletmede yapabilirler.  Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin staj uygulaması :

  Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 30 işgünüdür. Öğrenciler stajlarını bir defada yapabildikleri gibi ikiye bölerek farklı zamanlarda da yapabilirler. Bu öğrenciler zorunlu stajlarını 1. ve 2. yarıyılı tamamladıktan sonra herhangi bir dönemde yapabilirler.  Stajlarını Nerelerde Yapabilirler :


  Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programına kayıtlı öğrenciler stajlarını “Tarım Bakanlığı İl Kontrolü Laboratuvarlarında”, “Halk Sağlığı Gıda Kalite Kontrolü Laboratuvarlarında”, “Özel Gıda Laboratuvarlarında”, “Hıfzıssıhha Gıda Laboratuvarlarında”, “TÜBİTAK Gıda Analiz Laboratuvarlarında”, “Büyükşehir Belediyelerine ait Gıda Laboratuvarlarında” veya “Üniversitelerin Gıda Laboratuvarlarında” yapabileceklerdir.  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin staj uygulaması :

  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 30 işgünüdür. Öğrenciler stajlarını 4 ve 2 haftalık zaman dilimlerinde aşağıda belirtilen yerlerde ardı ardına veya farklı zamanlarda yapabilirler. Bu öğrenciler zorunlu stajlarını 1., 2. ve 3. yarıyılı tamamlayıp, derslerini başardıktan sonra herhangi bir dönemde yapabilirler.  Stajlarını Nerelerde Yapabilirler :


  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programına kayıtlı öğrencier stajlarının 4 haftalık kısmını; “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Veren Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde”, “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Veren Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde” yapabileceklerdir.
  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programına kayıtlı öğrenciler stajlarının 2 haftalık kısmını; “Tam Teşekküllü Devlet Hastanelerinde”, “Tam Teşekküllü Özel Hastanelerde” yapabileceklerdir.  Coğrafi Bilgi Sistemleri Programına kayıtlı öğrencilerin staj uygulaması :

  Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 28 işgünüdür. Öğrenciler stajlarını tek seferde yapmalıdırlar, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamazlar. Bu öğrenciler zorunlu stajlarını 1. ve 2. yarıyılı tamamladıktan sonra herhangi bir dönemde yapabilirler.  Stajlarını Nerelerde Yapabilirler :


  Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programına kayıtlı öğrenciler stajlarını Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili proje ve/veya çözüm üreten; “Mühendislik bürolarında”, “Planlama ofislerinde”, “Firmalarda”, “Üniversitelerde”, “Kamu kuruluşlarında (belediyeler, Bakanlıkların Merkez ve Taşra Teşkilatları vb.)” yapabileceklerdir.  Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Turizm Seyahat Hizmetleri Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin staj uygulaması :

  Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Turizm ve Seyahat Hizmetleri Önlisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin zorunlu (3 ay 90 işgünü) stajı bulunmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön lisans programı 2. yarıyıla kayıt yaptıran öğrenciler, staj başvurusunda bulunabilir.  Stajlarını Nerelerde Yapabilirler :


  Öğrenciler, Dekanlığın belirlediği staj uygulamasına uymak zorundadırlar. Öğrenciler staj yapabilecekleri tesisleri kendileri belirleyebilecekleri gibi Dekanlık tarafından da belirlenen tesislerde (kontenjan dâhilinde) stajlarını yapabilme imkânına sahiptirler.
  Öğrenciler, stajlarını “Turizm İşletme” ya da “Turizm Yatırım Belgesi” bulunan otellerde ve tatil köyü işletmeleri ile staj komisyonunca uygun görülen kamu kuruluşlarında yapabilirler staj için uygun görülen turizm işletmelerinde devamlı statüde (kadrolu personel olarak) çalışan öğrenciler, bu durumu belgeleyerek stajlarını aynı işletmede yapabilirler.  Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin staj uygulaması :

  Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 30 işgünüdür (6 hafta).
  Öğrenciler stajlarını bir defada yapabildikleri gibi ikiye bölerek (3+3) farklı zamanlarda yapabilirler.
  Bu öğrenciler zorunlu stajlarını 1. ve 2. yarıyılı tamamladıktan sonra herhangi bir dönemde yapabilirler.
  Staj zorunluluğu 2011-2012 öğretim yılı ve sonraki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
  2010-2011 ve önceki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrencilerin staj zorunluluğu bulunmadığından
  bu öğrenciler staj yapamazlar.

  · Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı İlgili Birimler (İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri Laboratuvarları)
  · Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Bölge Laboratuvarları,
  · Gıda Kontrol Laboratuvarları ( Kamu ve Özel),
  · Özel Veteriner Klinik ve Veteriner Hastaneler,
  · Özel Veteriner Patoloji Laboratuvarları,
  · Veteriner İlaç Firmaları,
  · Hayvancılık ve Hayvancılığa Dayalı Sanayii İşletmeleri (Kamu – Özel Sektör İşletmeleri)
  · Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketler,
  · Yem Fabrikaları  Sosyal Hizmetler Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin staj uygulaması :

  Sosyal Hizmetler Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süresi 24 işgünüdür (4 hafta). Staj tek seferde yapılmalıdır. Sosyal Hizmetler Önlisans Programında 2011-2012 öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler zorunlu stajlarını 1. ve 2. yarıyılı tamamladıktan sonra herhangi bir dönemde yapabilirler.
  2010-2011 ve önceki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrencilerin staj zorunluluğu bulunmadığından bu öğrenciler staj yapamazlar.  Stajlarını Nerelerde Yapabilirler :

  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezleri
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk Yuvaları
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Aile Danışma Merkezi Müdürlükleri
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Huzurevleri
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Rehabilitasyon Merkezleri
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Yaşlı Hizmet Merkezleri
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Yetiştirme Yurtları
  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale Birimleri
  Kamu ve Özel Sektöre Ait Huzurevleri
  Kamu ve Özel Sektöre Ait Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
  Kamu ve Özel Sektöre Ait Özürlülere Yönelik Özel Eğitim Kuruluşları
  Devlet, Üniversite ve Özel Hastanelerin Hasta Hakları Birimi, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri
  Kredi ve Yurtlar Kurumu
  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri
  Adalet Bakanlığına Bağlı, Cezaevlerinin, Islahevlerinin, Aile Mahkemelerinin, Ceza Mahkemelerinin Fiilen Sosyal Çalışmacı bulunan bölümleri,
  Kamu ve STK’lara Ait Sokak Çocukları Merkezleri
  Türkiye İş Kurumu
  Sosyal Güvenlik Kurumu
  İl ve İlçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
  Yerel Yönetimlerin Sosyal Yardım ve Hizmet Birimleri
  Sosyal Yardım ve Hizmet Amacı Güden STK’lar vb. kuruluşlarda yapabileceklerdir.  İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Lisans Programına kayıtlı öğrencilerin staj uygulaması :
  İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Lisans Programına kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı staj yapabilmektedirler.
  Konaklama İşletmeciliğinin 1., 2., 3. ve 4. yarıyıl derslerini başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan
  öğrenciler 4. yarıyılın sonundan itibaren staj için başvurabilirler.
  Konaklama İşletmeciliği Lisans Bölümünde isteğe bağlı staj süresi 45 gün olup bu süre bölünemez.
  Öğrenciler staj yapabilecekleri tesisleri kendileri belirleyeceklerdir.  Stajlarını Nerelerde Yapabilirler :


  Öğrenciler, stajlarını Turizm İşletme” ya da “Turizm Yatırım Belgesi” bulunan otellerde ve tatil köyü işletmeleri ile staj komisyonunca uygun görülen kamu kuruluşlarında yapabilirler. Staj için uygun görülen turizm işletmelerinde devamlı statüde (kadrolu personel olarak) çalışan öğrenciler, bu durumu belgeleyerek stajlarını aynı işletmede yapabilirler.

  Google+

  YouTube


 2. bildiğim kadarıyla 2. sınıfta staj olayı var.ama yinede net bi bilgim yok


 3. konudan benide haberdar edermisiniz


 4. hayır arkadaşlar öyle bişey yok benim bildiğim olsaydı haberimiz olurdu herhalde


 5. ben henüz laborant ve veteriner sağlığı 1. sınıf öğrencisiyim.bildiüim kadarıyla 2. sınıfta staj olayı var ama yinede net bi bilgim yok.öğrenirseniz benide haberdar edermisiniz?


 6. Başlığı cevap verebilicek site adminine yönlendirdim.
  Kısa sürede sorunuzun cevabını vericektir...

  Garbino
  Süp. Mod.


 7. Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans, Okulöncesi Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programları ve aşağıda açıklanan sağlık programları dışındaki öğretim programlarında öğrencilerimizin staj ya da uygulamalı eğitim yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince staj ve uygulama zorunluluğu konulan bölüm ve program öğrencileri bu çalışmalara katılmak zorundadırlar.

  Laborant ve Veteriner Sağlık programında Staj Zorunluluğu Bulunmamaktadır.. Ama Sizler Eğer Dilerseniz Anlaştığınız Bir Yerde, kendi İsteğiniz İle Staj yapabilirsiniz. Staj yapmanız Sizin Hem Kişisel Hemde Mesleksel Gelişiminiz İçin Oldukça Faydalı Olmaktadır.


 8. teşekkürler ömer abi emin olduk sayende


 9. yok arkadaşım bende lab ve vet 1. sınıfım bi hastanede staj yapıyorum ama gönüllü sende istersen yapabi,lirsin mezuniyet töreni felan da yok


 10. Kep Giymek İçinse Üniversiteden gelen Bilgi Aşağıdaki Şekildedir :

  "Mezuniyet törenine bölümünde dereceye giren öğrenciler davet edilmekte.Davet edilen öğrenciler sınav sonuçlarına göre değil öğrenim süreleri boyunca not ortalamaları ile belirlenmektedir. Fakültemizin mezuniyet töreni ayrı olarak düzenlenmemekte. Anadolu Üniversitesi' nin diğer fakülteleriyle birlikte aynı zamanda düzenlenmektedir."


123 ... SonSon
Staj ve Kep Giyme Töreni Hakkında?? Yer İstanbul , 34, TR incelenme 16753 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2017
www.aofdestek.net 2007-2015