Maliyet Muhasebesi Örnekler ve Anlayamadığınız Sorular


Sponsorlu Bağlantılar


123 ... SonSon
 1. Maliyet Muhasebesi Örnekler ve Anlayamadığınız Sorular

  Sponsorlu Bağlantılar


  Bikaç Örnek geçirdim yararlanmanız için. Sizde anlayamadığınız soruları buraya yazarsanız yardımcı olabilirim :)


  Maliyet muhasebesi ile ilgili örnekler

  1)
  Üretilen mamül maliyeti----------: 2000
  Dönem başı yarı mamül stok.......: 700
  Dönem Başı mamül stok.............: 1300
  Dönem sonu yarı Mamül stok.....: 1200
  Dönem sonu mamül stok............: 800

  SMM = 2000+1300-800 = 2500

  2)

  Tarih....................Açıklama........................B.Fiyat.....................Miktar.................Tutar
  01.04...................Mevcut.................... ......20.............................50........... ...........1000
  10.04...................Üretime sevk.................__........................... ..50......................____
  18.04...................Satın Alınan...................15....................... .....200.....................3000
  25.04...................Satın Alınan...................20....................... .....250.....................5000
  30.04...................Üretime Sevk................__............................ .80.......................____

  A) Fifo Yöntemine göre dönem sonu malzeme maliyeti ne kadardır?

  15x120 = 1800
  20x250 = 5000
  (1800+5000)=6800

  B) Tartılı Ortalama Maliyetine Göre Üretime sevk edilen malzeme maliyeti?

  1000+3000+5000 =18
  ........500.............

  Üretime sevk edilen mamül toplamı = 50+80= 130

  Ortalamayıda hesapladığımıza göre şimdi malzeme maliyetini bulabiliriz ;

  130x13=2340


  C) Hareketli Ortalama Yöntemine göre üretime sevk edilen malzeme maliyeti ?

  50x20=1000 (10.04 tarihindeki üretime sevk edilen mamül mevcut olan mamülün ........................birim fiyatından hesaplanmıştır)

  3000+5000 =17,7 Ortalama brim maliyet
  ........200+250..

  30.04 tarihindeki mamül sevki = 17,7x80 =1422

  (1422+1000 ) = 2422 Üretime sevk edilen mamül  3) İşletmenin yıllık ikramiye ödemesi 5.000 tahmin edilmiş,gerçekleşen ikramiye tutarı 6000 ise eksik yükleme hangi hesabın borcuna kaydedilir ?

  Cevap = Genel Üretim Giderleri Hesabını Borcuna 1000

  4) İşletmenin döneme ilişkin ısıtma giderleri 700 TL dir.

  EÜGY I = 50
  EÜGY II = 80
  YÜY I = 30
  YÜY II = 40

  YÜY I e yüklenecek ısıtma gideri ?

  (50+80+30+40) = 200

  YÜY Yüklenecek birim maliyetini hesaplarız daha sonrada ısıtma giderlerine yüklenecek tutarı belirleriz.

  (30/200)=0,15

  0.15x 700 TL = 105

  4 ) Mamül.......................miktar....................Katsayı................Satış Tutarı
  ........A.............................1500........ ................2.........................900..... ...
  ........B.............................1000........ ................3.........................700..... ...
  ........C.............................3000........ ................1.......................1600...... ..

  Dönemin Bileşik Maliyeti : 2700

  Fiziksel Ölçülere göre A mamülüne düşen maliyet ?

  1500x2= 3000
  1000x3= 3000
  3000x1= 3000
  ............9000

  2700x (3000/9000) = 900

  Google+

  YouTube


 2. Ortalama Maliyet Yöntemine göre maliyet hesaplaması

  Örenek :

  DBYMS.....................................: 750 birim
  Üretime başlanan.......................:8500 birim
  Üretimi tamamlanan....................:7000 Birim(tamamlanıp devredilen)
  DSYMS....................................:2000 birim
  Fire.........................................: 250 birim

  DSYMS tamamlanma dereceleri Dönemin maliyetleri DBYMS Maliyetleri
  DMM %50..................................160.000...... ...............40.000
  DİM %60....................................82.000..... .................18.000
  SM %70...................................42.000...... ..................8.000


  1) Fiziki birimlerin eşitliği

  750+8500 =7000+2000+250
  .......9250=9250

  2) Eşdeğer birim sayılarının hesaplanması

  (2000x0,50)+7000 = 8000
  (2000x0,60)+7000 = 8200
  (2000x0,70)+7000 = 8400

  3) Eşdeğer birim maliyetler ve toplam eşdeğer birim maliyetlerinin hesaplanması

  DMM(160.000+40.000) / 8000 =25.000
  DİM (82.000 +18.000) / 8200 =12.195
  SM (42.000 + 8.000) / 8400 = 5.952

  Toplam Eşdeğer Birim Maliyeti= (25.000+12.195+5.952)=43.147

  4) tamamlanan Ürün Maliyeti = 7000x43.147 = 302.029


 3. Kitaptaki bir örneği Ele alacağım ;

  Örnek

  Tarih..........işlem...............Birim f........miktar........tutar..
  1 ocak.......mevcut............ 200 ........ 500kg.........100.000
  5 ocak.......Alım.................250 .........1500kg .......375.000
  10 ocak .....Üretime sevk.....___..........1000kg.........______
  20 ocak......Üretime sevk.....___...........600 kg........_______
  31 ocak......Alım.................300...........1000kg........300.000
  Tartılı Ortalama maliyeti yöntemine göre ocak ayında üretime gönderilen?
  Üretime sevklari hiç hesaba katmadan ortalama birim fiyatını hesaplıyoruz;

  ((1 ocak100.000)+(5 ocak 375.000)+(31ocak 300.000)) / (500kg+1500kg+1000kg) = 775.000/3000 =258,333

  Ocak ayında üretime toplan 1600 kğ sevk edilmiştir birim fiyatını hesapladığımıza göre maliyeti = 258,333x 1600 = 413.332


  Tartılı ortalama maliyetine göre dönem sonu imm nin maliyeti.

  Mevcut malla alımmların toplam miktarı =3000
  Üretime sevk olan malların miktarı=1600

  Aradaki fark elimizde yılsonu kalan malı gösterir.Tartılı ortalama maliyeti yöntemine göre birim fiyatını bilgiğimize göre;
  (3000-1600)x 258,333 =361.666


  Fifo yöntemine Göre Ocak ayında üretime gönderilen malzemenin değeri ?

  Fifo yöntemi : İlk giren ilk çıkar bu demek oluyorki Üretime sevk edilen mallar her zaman ilk giren mallardan değerlendirilecektir.
  şimdi bize ocak ayındaki üretime sevkin maliyeti soruluyor.

  10 ocakta 1000 kğ üretime sevk gerçekleşmiştir ; bunun 500 kg mı 1 ocaktaki maldan 500 kğ da 5 ocaktaki maldan sevk edilecektir.

  20 ocaktada 600 kğ sevk gerçekleşmiştir. Şimdi bakıyoruz 5 ocakta ne kadar malımız kalmış 1000 kğ mal bulunmaktadır. Bundanda geri kalan 600 kğ mı sevk edebiliriz. Yani;

  10 ocak =500kğx200 =100.000
  ........... =500kğx250 =125.000 ( 10 ocaktaki 1000 kğ sevki)

  (100.000+125.000)=225.000

  20 ocak = 600kğx250 =150.000

  Toplam üretime sevk (225.000+150.000)=375.000

  Fifo yöntemine göre dönem sonu ilk madde ve malzemenin değeri ?
  Yukarıda ocak ayındaki sevkleri hesapladık şimdi elimizde kalan mala göre dönem sonunu hesaplayacağız. 5 ocaktaki malımızdan 500+600 kğ mal sevk etmiştik. 1500 kğ malımız vardı. Sevk edilenleri düşünce 400 kğ mal kalmış olduğunu görüyoruz.Bunun maliyetini hesapladıktan sonra 31 ocaktaki malımızıda ilave edersek dönem sonu imm nin değerin bulmuş oluyoruz.

  400x250 =100.000
  1000x300 =300.000
  100.000+300.000=400.000 (üretime sevkleri düştükten sonra elimizde kalan imm nin değeri)

  Lifo Yöntemine göre ocak ayında üretime gönderilen malzemenin değeri?

  Lifoda Fifo yönteminin tam tersidir. Her zaman son giren maldan sevk edilir.(son giren ilk çıkar)

  10 ocaktaki malın sevki en son giren maldan yani 5 ocaktan sevk edilecektir. 20 ocakta onun takibinde devam edecektir. Eğerki ikisinin arasında bir mal alımı gerçekleşmiş olsaydı mallar ondan sevk edilecekti. En son hangi mal girdiyse ondan sevk edildiği için.

  1000kğx250=250.000
  500kğ x250=125.000 ( 5 ocaktaki mal sevki karşılamadığı için 100 kğ mı en son giren ikinci maldan sevk edeceğiz)
  100kğx200=20.000

  Toplam ocak ayındaki sevk maliyeti=250.000+125.000+20.000 =395.000


  Dönem sonu imm nin değerini hesaplarsak ;

  Üretime sevklerden sonra elimizde 1 ocaktan 400 kğ mal kalmıştır. Ayrıca 31 ocaktakinide eklersek dönem sonu imm değerini bulmuş oluruz ;

  400kğ x200 =80.000 (1 ocakta kalan)
  1000kğx300 =300.000 (31 ocakta giren mal)

  Toplam yılsonu imm =380.000


 4. Arkadaşlar ünite 6 yı örneklerle anlatmaya çalıştım. Ama tablolar olduğu için buraya geçirmem baya uğraştırır ben eklenti olarak ekliyorum. Ordan bilgilere ulaşabilirsiniz başarılar :)


 5. Pantolon üretimi yapan işletmede, her bir pantolon için 3m kumaş kullanılmaktadır.İşletme dönem içinde 400 adet pantolon için 1400m kumaş kullanmıştır.Kullanılan kumaşın metresi 1.000,00 lira olduğuna göre ortaya çıkan firenin birim mamül maliyeti ne kadardır?

  3m x 400 = 1200m kullanılması gereken

  1400 kullanılmıştır buna göre 1400m-1200m = 200m fire

  Kumaşın metresi 1.000,00 olduğuna göre ; 1.000,00x200m= 200.000,00


  Biri birim mamül için birim fiyatı = 200.000,00 /400 = 500,00 Toplam fire tutarı, bunu kullanılan mamül miktarına böldüğümüzde her bi metreye düşen birim fiyatını bulmuş oluruz

  400m kumaş kullanıldığı için bir metre başına düşen fireyi hesapladık. Yani birim maliyet başına düşen fire miktarı.


 6. soru: 2.600,00 tl nominal ücretli olan bir işçi %20 akord zammı almaktadır.Bir birim mamülü üretmek için akord zammı 18 dk dır.İşçi 25 birim üretmiştir.

  Zaman akorduna göre işçinin günlük ücreti?

  Cevap :

  Akord Faktörü = [ Normal işçi ücreti+ (Normal saat ücreti x Akort zammı oranı)] /60

  [2.600 +(2.600x 0,20)] / 60 = 52

  Bir birim için dakika olarak belirlenen akord zamanı, üretim miktarı ve akord faktörü ile çarpılarak bulunur.

  Yani; bulduğumuz 52 birim 1 dak denek gelmektedir.

  akort zamanı 18 dakika olduğuna göre; 52 x 18 = 936 kazanç)

  Ve 25 birim üretmiştir.

  25x936 =23.400 (hak edilen günlük kazanç)


 7. Soru :
  K...işçi....12 saat çalışma süresi 2.000 saatl ücreti
  L...işçi.....8 saat çalışma süresi 4.000 saat ücreti
  M...işçi....10 saat çalışma süresi 3.500 saat ücreti

  Toplam akord ücreti =171.080

  Grup akorduna göre K nın ücreti?

  K nın ücretini bulabilmek için hepsinin normal ücretlerini bulup toplamını, toplam akort ücretine bölerek grup olarak hak edilen akort ücretini buluruz ;

  K = 12x2.000 =24.000
  L = 8x4.000 =32.000
  M = 10x3.500 =35.000
  ......................91.000

  Dağılım Faktörü = 171.080 / 91.000 = 1.88

  K nın ücreti = 24.000x1.88 = 45.150

  Diğerlerinide aynı şekilde 1.88 dağ. faktörüyle saat ücretlerini çarparak hesaplayabiliriz.


 8. SORU :Normal çalışma saat ücreti 2.600 tl. olan işçi bir iş gününde 11 saat çalışmıştır. bu sürenin 8 saati normal çalışma süresidir. Fazla çalışma süreleri %20 zamlı ödenecektir. Bu bilgilere göre işçinin hak ettiği günlük ücret ?

  Cevap:

  normal çalışma ücreti = 8x2.600 =20.800

  11 saat çalıştığına göre 11-8 = 3 saatide %50 zamlı ödenecektir.

  3 ün %50 si 1.5 dur. Demek oluyor ki 3+.15=4.5 saat olarak hesaplanacaktır

  4,5x 2.600=11.700

  İşçinin hak ettiği günlük ücret = 20.800+11.700 =32.500


 9. UZMANN Nickli Üyeden Alıntı: Sen sağ ol kardeşim;
  Zorlandığın yerde hep yanındayım! Bunu bil...
  Değerli uzman slm vaktini alıyorum ama bir soruya takıldım da


  bir üretim işletmesinde safhaya ilişkin bilgiler şöyledir

  dönembaşı yarımamül stokları 2000 birim
  dönemsonu yarımamül stokları 3000 birim
  dönem içinde üretime başlanan 18000 birim
  yukarıdaki bilgilere göre üretimi tamamlanan mamül miktarı kaç birimdir.2007 yılı final sorusu cevabıda 17.000 miş nasıl 17.000 çıkıyo anlamadım şimdiden çok teşekkür ederim


 10. mslm Nickli Üyeden Alıntı: Değerli uzman slm vaktini alıyorum ama bir soruya takıldım da


  bir üretim işletmesinde safhaya ilişkin bilgiler şöyledir

  dönembaşı yarımamül stokları 2000 birim
  dönemsonu yarımamül stokları 3000 birim
  dönem içinde üretime başlanan 18000 birim
  yukarıdaki bilgilere göre üretimi tamamlanan mamül miktarı kaç birimdir.2007 yılı final sorusu cevabıda 17.000 miş nasıl 17.000 çıkıyo anlamadım şimdiden çok teşekkür ederim
  Kardeşim çok basit bi soru bu :
  Safhanın ilk ve temel formülünü bileceksin!
  Üretime Giren = Üretimden Çıkan ya da
  Üretime Başlanan = Üretimi Tamamlanan ikisi de aynı şeydir.

  Şimdi; üretime girenler şunları kapsar;
  Dönembaşı yarı mamül + dönem içinde üretime başlanan

  Üretimden çıkanlar ise şunları kapsar;
  Dönemsonu yarı mamul + dönem içinde üretimi tamamlanan

  Şimdi buna göre verileri yerine yerleştiriyoruz;

  Dön.baş + Üret. Başl. = Dön.sonu + Üret. Tamamlanan

  2.000 + 18.000 = 3.000 + x

  x = 17.000

  Bundan detaylı anlatım olmaz, sağlıcakla kal kardeşim...


123 ... SonSon
Maliyet Muhasebesi Örnekler ve Anlayamadığınız Sorular Yer İstanbul , 34, TR incelenme 67765 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2017
www.aofdestek.net 2007-2015