Okulöncesinde Fen ve Matematik Öğretimi


Sponsorlu Bağlantılar


 1. Okulöncesinde Fen ve Matematik Öğretimi

  Sponsorlu Bağlantılar


  1. SORU

  Aşağıdakilerden hangisi inceleme gezilerinin etkili ve verimli olabilmesi için yapılması gereken ön hazırlıklarından biri değildir?
  a) Gidilecek yerin turist yoğunluğuna göre seçilmesi
  b) Okul yöneticileri ya da öğrenci velilerinin gezi yerindeki yetkililerle görüşüp anlaşması
  c) Gezi için hava koşullarının en uygun zamanının belirlenmesi
  d) Gezinin amaçlarının sınıfla çocuklarla tartışılarak belirlenmesi
  e) Gidilecek yerin gezinin amaçlan bakımından incelenmesi


  2. SORU

  Sınıflandırma yapabilme becerisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a) Sınıflandırma yapabilme becerisini kazanan çocuklar nesneleri olgu ve olayları çeşitli özelliklerine göre gruplandırabilirler.
  b) Sınıflandırma yapabilme becerisini kazanan bir çocuk taşıtları kara, hava ve deniz taşıtları olarak sınıflandırılabilir.
  c) Sınıflandırma yapabilme becerisi olay, olgu ve nesnelerle ilgili kavramların daha anlamlı ve kalıcı olarak öğrenilmesine olanak sağlar.
  d) Sınıflandırma yapabilme becerisini kazanmış çocuk olaylardaki öncelik ve sonralık kavramlarını zihninde oluşturabilir.
  e) Sınıflandırmanın iyi yapılabilmesi nesne, olgu ve olayların özellikleriyle aralarındaki ilişkilerin iyi gözlemlenmiş olmasına bağlıdır.


  3. SORU

  Okulöncesi dönemindeki çocuklarda hayvan besleme etkinliği aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?
  a) Çocukların hayvanları isteklerine yönelik kullanmayı öğrenmelerini
  b) Çocukların hayvanlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları fark etmelerini ve onları daha yakından tanımalarını
  c) Çocuklarda sorumluluk duygusunun gelişmesini
  d) Çocuklarda iletişim kurabilme becerisinin gelişmesini
  e) Çocukların hayvanların beslenmesi, gelişimleri ve üremeleri hakkında bilgi sahibi olmalarını


  4. SORU

  8 kg lık bir cisme 6m/s ivme verebilen kuvvet kaç newtondur?
  a) 10
  b) 14
  c) 28
  d) 36
  e) 48


  5. SORU

  Doğrusal bir yolda ilerleyen bir arabanın hızı 10 saniyede 30 km/h dan 50 km/h a yükseldiğine göre, arabanın ivmesinin büyüklüğü kaç km/h/s dir?
  a) 1
  b) 2
  c) 5
  d) 6
  e) 8


  6. SORU

  I. Hızlanırken
  II. Yavaşlarken
  III. Bir virajı dönerken
  IV. Sabit hızla giderken
  Bir hareketli yukarıdaki durumların hangilerinde ivme kazanır?
  a) 1 İve IV
  b) 1 II ve IV
  c) 1 III ve IV
  d) 1 . II ve III
  e) 1 1, II ve IV


  7. SORU

  Dünyanın merkezindeki katmana ne ad verilir?
  a) Hidrosfer
  b) Anakara
  c) Magma
  d) Çekirdek
  e) Litosfer


  8. SORU

  Dünya yüzeyinin yaklaşık olarak yüzde kaçı karalarla kaplıdır?
  a) 25
  b) 35
  c) 40
  d) 45
  e) 50


  9. SORU

  Dünyanın içinde bulunduğu galaksinin adı nedir?
  a) Büyükayı
  b) Herkül
  c) Nebula
  d) Orion
  e) Samanyolu


  10. SORU

  Aşağıdakilerden hangisi mevsimlerin oluşma nedenidir?
  a) Ayın dünya etrafında dönmesi
  b) Dünyanın güneş etrafında dönmesi
  c) Ayın güneş etrafında dönmesi
  d) Ayın kendi ekseni etrafında dönmesi
  e) Dünyanın kendi etrafında dönmesi


  11. SORU

  Cisimlerin elektrik yüklü olup olmadıklarını ve yüklerinin cinsini anlamakta kullanılan alet aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Baraskop
  b) Antropometri
  c) Elektroskop
  d) Paratoner
  e) Teleskop


  12. SORU

  I. Plastik
  II. Cam Demir
  IV. Tahta
  Yukarıdakilerden hangileri yalıtkan maddedir?
  a) I ve III
  b) II ve III
  c) I, II ve I V
  d) I, III ve IV
  e) El II. III ve IV


  13. SORU

  Uzağı göremeyen göz kusuruna ne ad verilir?
  a) Miyop
  b) Hipermetrop
  c) Göz tansiyonu
  d) Katarakt
  e) Astigmat


  14. SORU

  DNA polimeraz enzimi aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?
  a) Yağ asidi ve gliseral monomerlerini birbirine bağlar.
  b) Amino asit monomerlerini birbirine bağlar.
  c) Glukoz monomerlerini birbirine bağlar.
  d) Nukleotit monomerlerini birbirine bağlar
  e) Proteinlere karbonhidratları bağlar.


  15. SORU

  Fotosentezin ışık tepkimelerinde elektronların taşınma yönü aşağıdakilerden hangisidir?
  a) NADPH2 den oksijene doğru
  b) Oksijenden NADP ye doğru
  c) NADP den suya doğru
  d) NADP den oksijene doğru
  e) Sudan NADP ye doğru


  16. SORU

  Kompleks moleküllerin birim molekül, kimyasal grup ve atomlarına parçalanması ve bu sırada enerji molekülü olan ATP üretiminin gerçekleştiği yıkım tepkimelerine ne ad verilir?
  a) Enzim
  b) Anabolizma
  c) Katabolizma
  d) Monomer
  e) Metabolizma


  17. SORU

  Aşağıdakilerden hangisi analojilerin oluşturulmasında dikkat edilecek noktalardan biri değildir?
  a) Benzetişimlerin resimlendirilerek sunulması
  b) Aynı konu için birden fazla benzetme kurulması
  c) Öğrencilerin benzeteceği olayla ilgili az da olsa bilgilendirilmesi
  d) Benzetmelerin öğrencide hazır bulunuşluk seviyeleri dikkate alınarak hazırlanması
  e) Benzeyen konunun benzetilenden daha zor olması


  18. SORU

  Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi dönemde bilgisayar destekli eğitimin çocuğa kazandırdığı becerilerden biri değildir?
  a) Oyun oynama
  b) El becerilerini koordine etme
  c) Taklit etme
  d) Grupla birlikte yaşama
  e) Resim çizme


  19. SORU

  Öğrencilere sinir sisteminin telefon kablolarına benzetilerek anlatılması hangi analoji türünün kullanıldığını gösterir?
  a) Hikaye tarzında analoji
  b) Oyunlaştırılmış analoji
  c) Resimlerle yapılan analoji
  d) Komplike analoji
  e) Basit analoji


  20. SORU

  Aşağıdakilerden hangisi İşbirlikli öğrenmede dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
  a) Öğrencilerin el ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi
  b) Öğrencilerin kendilerine güvenlerinin sağlanması
  c) Tartışmalar için yeterli zaman verilmesi
  d) öğretmen merkezli ortam oluşturulması
  e) Her öğrencinin sorumluluk üstlenmesi ve çalışmaya katkısının sağlanması

  Google+

  YouTube


 2. soruların cevap anahtarlarını ben göremedim yardımcı olur musunuz?


 3. soruları gönderen arkadaşlar cevaplara nerden ulaşabiliriz


Okulöncesinde Fen ve Matematik Öğretimi Yer İstanbul , 34, TR incelenme 5498 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2017
www.aofdestek.net 2007-2015