Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi


Sponsorlu Bağlantılar


 1. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi

  Sponsorlu Bağlantılar


  1. SORU

  Aşağıdakiler den hangisi bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) ekibinin görevlerinin ilk evresidir?
  a) Uzun ve kısa dönemli amaçları yazma
  b) İzleme ve değerlendirme
  c) Değerlendirme öncesi hazırlıklar
  d) Anne babanın onayını alma
  e) Programı uygulama


  2. SORU

  Bireyselleştirilmiş aile hizmet planında çocuğun performansının belirlenmediği alan aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Fiziksel gelişim
  b) Psiko-sosyal gelişim
  c) Akademik beceriler
  d) Öz-bakım
  e) Dil ve konuşma gelişimi


  3. SORU

  Aşağıdakiler den hangisi Aile Hizmet Planında bulunmaz?
  a) Amaçlar
  b) Aileye sunulacak hizmetlerin süresi
  c) Performans düzeyi
  d) Aile hizmet planını zorunlu kılan yasa maddelerinin tanımı
  e) Ailenin çocuğun gelişimini desteklemeye ilişkin gereksinimleri


  4. SORU

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre BEP ekibinin başkanlığından kim sorumludur?
  a) Rehber öğretmen
  b) Sınıf öğretmeni
  c) Psikolog
  d) Fizyoterapist
  e) Okul müdürü


  5. SORU

  Aşağıdakilerden hangisi, erken özel eğitim hizmetlerinin çocuklara sağladığı yararlardan biridir?
  a) Erken özel eğitim programlarını uygulama
  b) Kişisel bakımlarını yapabilme düzeylerini ve sosyal yaşamlarının kalitesini arttırma
  c) Anne ve babayı daha iyi anlama
  d) Sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini sağlama
  e) Erken özel eğitim programlarını geliştirme


  6. SORU

  Aşağıdakiler den hangisi Aile-odaklı erken özel eğitim hizmetlerini tanımlar?
  a) Aile gereksinimi aile ve uzman işbirliğiyle belirlenir.
  b) Ailenin gereksinimleri, ailenin görüş açısıyla ancak uzman tarafından belirlenir.
  c) Aile gereksinimlerini kendisi belirler ve karşılama yollarını kendisi oluşturur.
  d) Aile mümkün olduğunca önceden uzman tarafından belirlenen gereksinimleri karşılamaya yönelik programı kullanmaya teşvik edilir.
  e) Aile uzmanın yaptığı uygulamaları kısmen yapmaya başlar.


  7. SORU

  Uzman-merkezli erken özel eğitim hizmetinde ailenin gereksinimleri aşağıdakiler den hangisi tarafından belirlenir?
  a) Aile
  b) Çocuk
  c) Okul
  d) Doktor
  e) Uzman


  8. SORU

  Eve dayalı erken özel eğitim modelinde en önemli amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Araştırma yapmak
  b) Çocukların eğitiminde aile katılımını arttırmak
  c) Ailenin eğitim masraflarını en aza indirmek
  d) Ailenin işini kolaylaştırmak
  e) Çocuğu tanımak


  9. SORU

  Portage nedir?
  a) Okulöncesi erken özel eğitim kurumlarının genel adıdır.
  b) Erken çocukluk döneminde bir çeşit zihinsel yetersizliktir.
  c) Özel eğitim programıdır.
  d) Bir gelişim geriliğidir.
  e) Erken özel eğitimdir.


  10. SORU

  Aşağıdaki ter den hangisi çoklu disiplinli ekip modelinin uygulanması ile ilgili olarak yanlıştır?
  a) Her uzmanın kendi uzmanlık alanıyla ilgili çalışmaları sürdürürken diğer uzmanlarla da paylaşım içinde olması
  b) En sık sağlıkçılar tarafından kullanılması
  c) Her uzmanın öncelikle kendi uzmanlık alanında değerlendirmeye katılması
  d) Her uzmanın öğrencinin değerlendirmesini ayrı ayrı yapması
  e) Ek hizmet personelinin de rahatlıkla uygulayabilecek olması


  11. SORU

  Ekip modelleri söz konusu olduğunda, ekipte yer alan uzmanların birbiriyle rol değiştirmeleri hangi ekip modelinde görülmektedir?
  a) Ekip modellerinin tümünde
  b) Disiplinler arası ekip modelinde
  c) Tek yönlü disiplinler arası ekip modelinde
  d) Çoklu disiplinli ekip modelinde
  e) Çok yönlü disiplinler arası ekip modelinde


  12. SORU

  Aşağıdakilerden hangisi ekip çalışmasına engel olabilecek faktörlerdendir?
  a) Ekip çalışanlarının kendi uzmanlık alanındaki terminolojiyi yoğun olarak kullanmaları
  b) Ekip çalışanlarının işbirliği içinde çalışmaya açık olmaları
  c) Ekip çalışanlarının liderlik özelliğine sahip olmaları
  d) Ekip çalışanlarının yaklaşımlar arasındaki farklılıkları tolere edebilmeleri
  e) Ekip çalışanlarının ekip üyelerinin yapabilecekleri hataları tolere edebilmeleri


  13. SORU

  Aileyi güçlendirme modeline göre ekip çalışmasında koordinasyon sağlayacak hizmet koordinatörünün aşağıdaki özelliklerden hangisi ne sahip olması gerekmez?
  a) Ailenin kendi gereksinimlerini karşılayabileceğine ve problem çözebileceğine inanma
  b) Aileler tarafından verilen tüm kararları onaylama
  c) Ailelerin doğru karar verebilmelerini sağlayacak becerileri öğretme
  d) Ailelere gereksinimlerini fark ettikçe, öncelik sırasına dizmeyi öğretme
  e) Ailelere gelişim sağlayabilmeleri için gerekli olan yeterlikleri öğretme


  14. SORU

  Ekip çalışmaları arasında resmi iletişim ağının kurulduğu ve işbirliği ve iletişimin yoğun olduğu BEP ekip modeli aşağıdakiler den hangisidir?
  a) Çok yönlü disiplinler arası ekip modeli
  b) Tek yönlü disiplinler arası ekip modeli
  c) Çoklu disiplinli ekip modeli
  d) Tek disiplinli ekip modeli
  e) Disiplinler arası ekip modeli


  15. SORU

  Aşağıdaki ölçme araçlarından hangisi öğretimi, öğrencinin düzeyine göre planlamada doğrudan doğruya katkıda bulunmaktadır?
  a) Standartlaştırılmış testler
  b) Başarı testleri
  c) Ölçüt bağımlı testler
  d) Zeka testleri
  e) Dereceleme ölçeği


  16. SORU

  Aşağıdakilerden hangisi okulöncesi ve ilköğretim aşamasında tarama çalışmalarına yer vermenin çocuğa sağladığı yararlardan biridir?
  a) Uygun destek hizmetleri vermek
  b) Uygun eğitim ortamlarına yerleştirmek
  c) Uygun eğitim programlarını geliştirmek
  d) Beceri ve kavramlardaki ilerlemeleri izlemek
  e) Ayrıntılı değerlendirmeye olan gereksinimini belirlemek


  17. SORU

  Aşağıdakilerden hangisi informal değerlendirme teknikler inden biri değildir?
  a) Standarda dayalı başarı testleri
  b) Ödev ve beceri analizi
  c) Gözlem
  d) Ölçüt bağımlı testler
  e) Anket ve görüşmeler


  18. SORU

  Aşağıdakilerden hangisi bir zeka testidir?
  a) Kuder ilgi envanteri
  b) Mekanik yetenek testi
  c) Beire cümle tamamlama testi
  d) Wechsler(VVISC-R) ölçeği
  e) AAMR Uyumsal Davranış Ölçeği


  19. SORU

  Aşağıdaki becerilerden hangisi işlevsel akademik beceriler arasında yer alır?
  a) Yürüme
  b) Yazı yazma
  c) Alış veriş yapma
  d) Yemek yeme
  e) Pantolon giyme


  20. SORU

  Aşağıdaki becerilerden hangisi büyük kas becerileri arasında ver almaz?
  a) Oyun hamuru ile oynama
  b) Kaydırak kayma
  c) Zıplama topuyla atlama
  d) Bisiklete binme
  e) Koşma

  Google+

  YouTube


 2. soruların cevaplarınvar mı acaba


 3. cevaplarını da paylaşır iseniz çok sevinirim. teşekkürler


Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi Yer İstanbul , 34, TR incelenme 2241 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2017
www.aofdestek.net 2007-2015