Sponsorlu Bağlantılar


1. SORU

Aşağıdakiler den hangisi işitme engelli çocuğa sunulan genel eğitim ve öze! eğitim hizmetlerinden biridir?
a) Tanı ve cihazlandırma ile başlayan aile eğitimi ve danışmanlık hizmetleri
b) İşitme cihazının çocuğun kaybına uygunluğu ve ayarlanması
c) İşitme kaybının konfigürasyonu
d) Odyoloji kliniklerinin düzenlenmesi
e) En yeni tanı cihazlarının kullanımı


2. SORU

Aşağıdakilerden hangisi ebeveynin verdiği olumsuz tepkiler sonucu psikolojik gelişim boyutunda en çok etki alan çocuk özelliklerinden biri değildir?
a) Çocuğun bağımsızlığı
b) Duygulanım kontrolü
c) Çocuğun annesine olan yakınlığı
d) Çocuğun sembolik işlevleri
e) İşitme kaybı derecesi


3. SORU

Aşağıdakilerden hangisi işitme engelli çocuklarda düşünme süreçlerinden ve becerilerinden biri değildir?
a) Soyut-somut düşünmek
b) Engellenme duyguları yaşamak
c) Yaratıcı-esnek düşünmek
d) Neden-sonuç ilişkisine dayalı mantık yürütmek
e) Sorun çözmek


4. SORU

Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın bürünsel özelliklerinden biri değildir?
a) Konuşma hızı
b) Ritim
c) Vurgu kullanımı
d) Düzgün artikülasyon
e) Duraklar


5. SORU

İşitme test sonuçlarını gösteren odyogram formu üzerindeki işitme seviyeleri neyi ifade eder?
a) Çocuğun duyabildiği en rahat şiddet seviyesini
b) Çocuğun duyabildiği en yüksek şiddet seviyesini
c) Çocuğun duyabildiği en az şiddet seviyesini
d) Çocuğun konuşmayı ayırabildiği ses seviyesini
e) Çocuğun duyamadığı seslerin seviyesini


6. SORU

İşitme sorunlu çocuğun dinleme becerilerini geliştirme amacıyla öğretmenler ve anne babaların yapması gereken doğru davranış, aşağıdakiler den hangisidir?
a) İşitme cihazlarını doğru volümde kullanmak
b) Hakkında konuşulan nesneyi ağza yakın tutmak
c) Evdeki televizyon, radyo gibi cihazları sürekli açık tutmak
d) Cihaz mikrofonuna uzak mesafelerden konuşmak
e) Çocuğun arkasından değişik sesler yapmak


7. SORU

Çocukta işitme kaybı saptandığında eğitimi için anne-babaya destek sağlamak önemlidir.
Buna göre bu destekle öncelikle amaçlanan aşağıdakiler den hangisidir?
a) Anne-babaların çocuklarıyla etkin bir iletişim ve etkileşim kurabilmelerine yardımcı olmaktır.
b) Anne-babaların kendi aralarında yaşadıkları sorunları çocuklarına yansıtmamalarına yardımcı olmaktır.
c) Aile içinde diğer kardeşlerin eğitilerek işitme engelli çocuğa yardımcı olabilmeleri için anne-babaya yardımcı olmaktır.
d) Anne-babaların yaşadıkları öfke sürecini kısaltarak eğitim çalışmalarını hızlandırmaktır.
e) Anne-babaların yaşadıkları stresten kurtularak kendilerini meşgul edecek sosyal aktivitelere yönelmelerine yardımcı olmaktır.


8. SORU

Otoakustik emisyon testleri (OAbize İşitme sisteminin hangi bölgesi hakkında bilgi verir?
a) İçkulak
b) Ortakulak
c) Beyinsapı
d) İşitme siniri
e) Dış kulak yolu


9. SORU

Kulak arkası işitme cihazı çalışmıyorsa, öncelikle nerede problem olduğu düşünülmelidir?
a) Kırık kordon
b) Delik hortum
c) Bitik pil
d) Kulak kalıbı kulağa tam yerleşmemiş olabilir
e) Kırık kalıp


10. SORU

İşitme cihazlarının dinleme kontrolü sırasında aşağıdakiler den hangisi yapılır?
a) İşitme cihazının kablolarının cihaza ve hoparlöre tam ve doğru takılıp takılmadığı kontrol edilir.
b) İşitme cihazı açma-kapama düğmesinden açılır. Ses kontrol düğmesi 1 ya da 1.5 konumuna getirilerek cihazın ses kalitesi kontrol edilir.
c) İşitme cihazının kontrol düğmeleri kontrol edilir.
d) İşitme cihazının gövdesi sallanarak herhangj bir parçasında gevşeme olup olmadığı kontrol edilir.
e) İşitme cihazının pil yuvasında pilin temas ettiği metal parçaların oksitlenip oksitlenmediği kontrol edilir.


11. SORU

Aşağıdakilerden hangisi işitme cihazlarının görsel kontrolünde yapılır?
a) İşitme cihazının sesinde kesiklik var mı kontrol edilir.
b) İşitme cihazının amplifikasyon gücü kontrol edilir.
c) İşitme cihazından cızırtı geliyor mu kontrol edilir.
d) İşitme cihazında ötme var mı kontrol edilir.
e) İşitme cihazının kontrol düğmeleri kontrol edilir.


12. SORU

Aşağıdakilerden hangisi işitme cihazlarının dinleme kontrolü sırasında yapılabilir?
a) İşitme cihazının kontrol düğmeleri kontrol edilir.
b) İşitme cihazının pil yuvasında pilin temas ettiği metal parçaların oksitlenip oksitlenmediği kontrol edilir.
c) İşitme cihazının pil gücü yeterli mi kontrol edilir.
d) İşitme cihazının gövdesi sallanarak herhangi bir parçasında gevşeme olup olmadığı kontrol edilir.
e) İşitme cihazının kablolarının cihaza ve hoparlöre tam ve doğru takılıp takılmadığı kontrol edilir.


13. SORU

Kendisine verilen elmayı almak istemeyen çocuğun "yok" ifadesi ne tür bir ifadedir?
a) Zaman belirtici
b) Tavır belirtici
c) Yokluk ifadesi
d) Belirsizlik ifadesi
e) Reddetme


14. SORU

"Anne top at" cümlesini söyleyen işitme engelli çocuk aşağıdaki anlamsal ilişkilerden hangisini ifade etmektedir?
a) Özne-yer bildiren-eylem bildiren
b) Özne-varlık-eylem bildiren
c) Özne-gösteren-eylem bildiren
d) Özne- nesne-eylem
e) Özne-sahip olan- eylem bildiren


15. SORU

Bir anne, işitme engelli çocuğuma o kadar "mama sandalyesi" demeyi öğrettim, ama o hiç mama sandalyesi demiyor, şeklinde şikayet ediyordu.
Buna göre, bu annenin öncelikle aşağıdakilerden hangisini düşünmesi önerilir?
a) Çocuk annesinin söylediklerine dikkat etmemiştir.
b) Çocuk mama sandalyesi sözcüğünü sevmiyor dur.
c) Çocuk konuşma öğrenemeyecektir.
d) Çocuk aşırı daraltma yapıyordur
e) Çocuk mama sandalyesiyle ilgili olarak iletişim kurmaya ihtiyaç duymamıştır.


16. SORU

İşitenler ile olduğu gibi, işitme engelli çocuk için geçerli olan dilin kullanım amaçları arasında yer alan "kişinin kendisini başkalarının yerine koyarak o durumda yaşayacağı duyguları ifade etmesi" durumu, aşağıdaki (erden hangisi ile ifade edilir?
a) Yansıtma
b) Düşsel anlatım
c) Tahmin etme
d) Mantık yürütme
e) Bildirme


17. SORU

Aşağıdaki terden hangisi, işitme engelli çocuklarla grup eğitiminde soru-cevap tekniği kullanılırken öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıklarını kazandırmayı hedefleyen öğretmen davranışlarından biri değildir?
a) Öğrencilerin birbirlerine soru sormaları için cesaretlendirilmesi
b) Öğrencilerin, öğretmene soru sormaları için cesaretlendirilmesi
c) İşitme engelli çocuk yanlış cevaplar verdiğinde, arkadaşlarından onun yanıtlarını düzeltmesinin istenmesi
d) Gruptaki her bir çocuğa kendi düzeyinde sorular sorulması
e) Doğru cevapların daima gruptaki diğer çocuklarla paylaşılması


18. SORU

İşitme engelli çocuklarda birebir eğitimin özel amaçlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Öğretmen, işitme engelli çocuğun düşüncelerini ifade etmek için gereksinim duyduğu sözcüklerin tanıtılması, anlamlarının kazandırılması ve pekiştirilmesini amaçlar.
b) Öğretmen, konuşmanın anlaşılırlığının artmasını amaçlar.
c) Öğretmen, iletişimsel davranış olan göz ilişkisi, sıra alma, ortak ilginin kurulmasını amaçlar.
d) Öğretmen, dil gelişimi tek sözcükler düzeyinde olan işitme engelli çocuğun 3-4 sözcüklü cümleler kurmasını amaçlar.
e) Öğretmen, dilin farklı kullanım amaçları için kullanılmasına yönelik fırsatlar hazırlar.


19. SORU

Aşağıdakilerden hangisi birebir eğitim yapıldıktan sonra öğretmen kendisini değerlendirirken, göz önünde bulundurması önerilen değerlendirme sorularından biri değildir?
a) Sorular çocuğun dil düzeyine uygun muydu?
b) Çocuğun yanlış söyledikleri kabul edilmeyerek, yanlış olduğu bildirildi mi?
c) Çocuk soruları anlayabildi mi?
d) Sorular çocuğun dil düzeyine uygun muydu?
e) Çocuğa tekrar etmesi için yeterli süre verildi mi?


20. SORU

Aşağıdakiler den hangisi işitme engelli çocuklara hikaye okurken dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir?
a) Hikayenin yeteneğine uygun olması
b) Hikayenin öğretmenin tarzına ve yeteneğine uygun olması
c) Hikayenin başlığı çocuklara gösterilerek okunması, anlamının paylaşılması
d) Hikayenin yaşlarına uygun olması
e) Çocukların ilgilerine uygun olması