Sponsorlu Bağlantılar


ÖĞRENCİNİN:

Adı-Soyadı :
Öğrenci No :
Uygulama Okulu :
Uygulama Günü :
Uygulama Öğretmeni :
Uygulama Yaptığı İl :

YILLIK ÇALIŞMA PLANI

UYGULAMA OKULU:

HAFTA

UYGULAMA TARİHİ

GÖZLENECEK ETKİNLİK

1.HAFTA
08.02.2010
Okulöncesi Öğretmeninin Okuldaki Bir Günün İncelenmesi

2. HAFTA
15.02.2010
Okulöncesi Çocuğunun Okuldaki Bir Gününün İncelenmesi

3. HAFTA
22.02.2010
Eğitim Ortamlarının İncelenmesi,
Eğitim Etkinliklerinin Yönetimi ve Sınıfın Kontrolünün İncelenmesi

4. HAFTA
01.03.2010
Öğretmenin Kullandığı Yöntemler ve İletişim Biçiminin İncelenmesi,
Planlama (Yıllık, Günlük Plan ) ve Zümre Etkinliklerinin İncelenmesi

5. HAFTA
08.03.2010
Çocukları Tanıma ve Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi,
Okul Müdürü ve Okul Kurallarının İncelenmesi

6. HAFTA
15.03.2010
Okul-Aile ve Toplum İlişkilerinin İncelenmesi,
Rutin Etkinliklerin İncelenmesi

7. HAFTA
22.03.2010
Serbest Zaman Etkinliklerinin İncelenmesi,
Türkçe Etkinliklerinin İncelenmesi

8. HAFTA
29.03.2010
Müzik Etkinliklerinin İncelenmesi

9. HAFTA
05.04.2010
Oyun ve Hareket Etkinliklerinin İncelenmesi

10. HAFTA
12.04.2010
Drama Etkinliklerinin İncelenmesi

11.HAFTA

19.04.2010
Fen ve Matematik Etkinliklerinin İncelenmesi

12.HAFTA

26.04.2010
Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının İncelenmesi

13.HAFTA

03.05.2010
Alan Gezisi Etkinliklerinin İncelenmesi

14. HAFTA

10.05.2010
Sanat Etkinliklerinin İncelenmesi

Öğretmen Adayı Uygulama Öğretmeni

ETKİNLİK 13:MÜZİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Müzik etkinliği genelde Türkçe etkinliğinden sonra yapılmaktadır.(11:00-11:30) Etkinlik süresi çocukların ilgi ve istekleri dahilinde değiştirilebilmektedir.Müzik etkinlikleri, ayrı bir zaman ayrılarak programda yer alacağı gibi diğer etkinliklerin içerisine de dahil edilerek kullanılabilmektedir.
Etkinliği uygulamadan önce öğretmen uygulayacağı etkinliği planlamaktadır.Daha sonra plan dahilinde çocukların gelişimlerini göz önünde bulundurarak uygulamaktadır.Çocukları daire şeklinde oturtarak etkinliğine başlamaktadır.Her çocuğun etkinliğe katılımını sağlamaya çalışmaktadır.Katılmak istemeyenlere zorlama yapmamaktadır.
Öğretmen çocuklara müzik etkinliği yapacaklarını söyleyerek vereceği yönergeleri iyi dinlemelerini söylemektedir.
Öğretmen müzik etkinliği içerisinde;
· Ritim Çalışmaları
· Şarkı Söyleme
· Müzikli Dramatizasyon
· Şarkı Öykünmeleri
· Şarkılı Oyunlar
· Müzik Eşliğinde Öykünmeler
· Tartım Alıştırmaları
· Müzik Dinleme

gibi etkinliklere yer vermektedir.
Müzik etkinliğinde kullanılan ritim araçları;
· Tef
· Davul
· Marakas
· Çıngırak
· Zil
· Ritim sopaları
· Artık materyallerdir.

Öğretmen etkinlik sırasında çocukların dikkatlerini canlı tutmaya çalışmaktadır.Her çocuğa ritim aletleri vererek herkesin neşeli bir şekilde katılımını sağlamaya çalışmaktadır.
Öğretmen diğer etkinliğe geçerken çocuklara söyleyerek gerekli hazırlıkları yapmaları için fırsat vermektedir.Çocukları olumlu yönde yönlendirerek rehberlik etmektedir.
Öğretmen değerlendirmeyi çocukların ilgilerine,bireysel farklılıklarına,kazandırmak istediği davranışlara,çocukların katılma oranlarına göre yapmaktadır.
Okulöncesi eğitimde müziğin amacı, çocuğun duyduklarını, düşündüklerini ritim ve melodi ile serbestçe ifade edebilmelerini sağlamak ve çocukta ritim duygusunu ve müzik seviyesini geliştirmektir.Ayrıca müzik etkinliği çocukların dil ve sosyal gelişimine,ritim duygusunun gelişimine,duygu ve düşüncelerini ifade etmesine,dans ederek bedenini kullanmayı öğrenmesinde de etkili olmaktadır.
Müzik etkinlikleri planlanırken çocukların gelişim düzeyleri, hazır bulunuşlukları ve müziğe karşı ilgi dereceleri göz önünde bulundurulmalıdır.Şarkılar çocuklara çeşitli davranışları kazandırmak,yaşayışları anlatmak ve kavratmak için kullanılmaktadır.Bu yüzden seçilen şarkıların sözlerine dikkat edilmelidir.Çocukların seslerini zorlamayan melodiler seçilmelidir.Şarkıların eğlenerek öğrenilmesi sağlanmalıdır.
Müzik etkinliği uygulanırken baskıcı bir tutum sergilemeden uygulanmalıdır.
Öğretmen müzik köşesini çeşitli ritim aletleriyle donatmalıdır. Öğretmen bütün çocuklara eşit fırsatlar tanımalı,ayırım gözetmemelidir.
Müzik etkinlikleri,çocuğun tartım duygusunu ve bedensel yeteneklerini geliştirmekte ve çocuğun mutlu olmasını, olumlu bir kişilik geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Çocukta tartım duygusunu geliştirdiği gibi denge, dikkat, tepki, güven duyguları ile küçük kaslarını da geliştirmektedir.

ETKİNLİK 14:OYUN VE HAREKET ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİOyun etkinliği genelde öğleden sonra uygulanmaktadır.(15:00-16:00) Oyun etkinliği için ayrılan bu süre çocukların ilgi ve istekleri doğrultusunda uzatılabilmekte yada kısaltılabilmektedir.
Öğretmen oyuna başlamadan önce gerekli araç-gereçleri sağlamakta, oyun sırasında çocuklara kolaylık sağlayacak, yardımcı olacak ve onları engellemeyecek şekilde ortamı hazırlamaktadır.Oyun için gerekli olan araç-gereçleri eksiksiz ve çocuk sayısı kadar temin etmeye özen göstermektedir.Öğretmen planladığı oyunun adını, nasıl oynanacağını,varsa kurallarını ve oyun sonunda verilecek olan ödül ve cezaları anlatmaktadır.
Öğretmen oyun etkinliğini çocukların oyun oynamaya hazır oldukları bir zaman diliminde yapmaya özen göstermektedir.Çocukların uykulu,aç yada yorgun oldukları zamanları oyun için uygun bulmamaktadır.
Oyunun ne kadar süreceğine, başka bir oyuna geçilip geçilmeyeceğine çocukların isteklerine göre karar vermektedir.

Oyun etkinliklerinde;açık hava oyunları,kurallı oyunlar,şarkılı oyunlar,halkalı oyunlar,grup oyunları, çeşitli hareketlerle yapılan jimnastik oyunları,dinlendirici oyunlar,hareketli oyunlar,ısındırıcı oyunlar gibi oyunlara yer verilmektedir.
Öğretmen oyuna başlamadan önce;oyun ortamını ve gerekli araç-gereçleri hazırladıktan sonra oyun grubunu hazırlamaktadır.Isındırıcı hareketleri yaptırdıktan sonra daha önce öğrenilmiş oyunlar tekrar edilmektedir.Daha sonra yeni oyun öğretimine geçilmektedir.
Öğretmen oyun esnasında çocuklara sevecen bir tavırla yaklaşmakta ve çocukların oyunlarına fazla müdahalede bulunmamaktadır.Böylece çocukların oyun içerisinde özgürce kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktadır.Gerektiğinde rehberlik etmektedir.
Öğretmen oyun etkinliğinden sonra diğer etkinliğe geçişte;”çocuklar oyun saatimiz bitti.Şimdi diğer etkinliğe geçmemiz gerekiyor” gibi ifadeler kullanarak açıklamalar yapmaktadır. Öğretmen bu geçişlerde sert ve baskıcı bir tutum izlemekten kaçınmaktadır.Çocuklara açıklayıcı olmaya çalışmaktadır.
Öğretmen oyun etkinliğini diğer etkinlikler içerisinde de kullanmaktadır.Örneğin;sınıfı toplama,temizlik alışkanlığı gibi etkinlikleri bir oyuna çevirerek çocuklara daha kolay kazandırabilmektedir.Öğretmen istediği herhangi bir konuyu oyun içerisinde çocuklara yansıtabilmektedir. Örneğin;çocuklara sayıları öğretmesi gerekiyorsa veya görgü kurallarını anlatması gerekiyorsa basit dramalar yaptırarak çocukların daha kolay anlamasına yardımcı olmaktadır.
Öğretmen değerlendirmeyi oyun etkinliği içerisinde çocuklara kazandırmayı amaçladığı davranışlara göre değerlendirmektedir.Çocukların tüm gelişim özelliklerine göre çocukları tek tek ve hep birlikte değerlendirmektedir.Eksikler, hatalar, yanlışlıklar, aksamalar,başarılı ve olumlu yönler değerlendirme bölümünde yapılmaktadır.Öğretmen bu değerlendirmelerle sonraki oyunlarda olumsuzlukları ortadan kaldırma fırsatı da bulmaktadır.
Oyun etkinlikleri, çocukların ilgilerine, dikkat sürelerine, amaç ve kazanımlara göre planlanmalıdır Oyun,çocukların hareket eğitimi,stresten uzaklaştırılması,ruhsal dengelerinin sağlanması ve çocuğu rahatlatmak için kullanılmalıdır.
Değerlendirme,çocukların yeterliliklerine,bireysel özelliklerine göre yapılmalıdır.
Çocuklar, fiziksel aktivitelere ve okul öncesinde önemli bir yeri olan hareketli oyunlara katılarak; iş birliğini, yardımlaşmayı, hoşgörüyü, paylaşmayı, arkadaşlarına ve oyunun kurallarına saygılı olmayı ve duygularını kontrol etmeyi öğrenir.Çocuk bu aktiviteler sırasında vücudunu ve yeteneklerini tanır, kendini ifade etme fırsatını bulur. Yaratıcılık ve problem çözme gibi yeteneklerini geliştirir. Bunun sonunda fiziksel aktiviteler, hareketli oyunlar sonucu elde edilen başarı, çocuğun kendini yeterli hissetmesine, dolayısıyla olumlu bir benlik tasarımı geliştirmesine de katkıda bulunur. Çocuklar kendilerini hareket içerisinde denerler, düşündüklerini oyun şeklinde veya oyun içerisinde sergilerler.Kısacası oyun,çocuğun çevresine uyum sağlamasında önemli bir araçtır.Bu yüzden her çocuğun gerekli koşullar altında oyuna ihtiyacı vardır.


ETKİNLİK 15RAMA ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Öğretmen drama çalışmasına Türkçe dil etkinliğinde ya da oyun etkinliği saatlerinde yer vermektedir.Etkinlik yaklaşık olarak 25-30 dakikada gerçekleşmektedir.Öğretmen bu süreyi çocukların ilgi ve isteklerini dikkate alarak çocukların yorgun olmadıkları bir zamanda planlayıp uygulamaktadır.
Drama etkinliği öncesinde öğretmen,drama yapılacak olan yeri düzenlemektedir.Okulun özel drama için düzenlenmiş bir salonu yoksa sınıfı drama etkinliği için uygun hale getirmektedir.Drama için gerekli malzemeleri çocukların rahatça alabilecekleri şekilde yerleştirmektedir.Ortamı çocukların yüzyüze bakabilecekleri,tehlikesiz bir şekilde hazırlamaktadır.
Öğretmen dramaya konuya uygun materyallerle başlamaktadır.Çocukları gruplara bölerken birbirini olumlu yönde etkileyecek olan öğrencileri aynı grup içerisinde eşleştirmektedir.Çekingen,utangaç olan çocukları yan yana getirmemeye dikkat etmektedir.Dramaya başlamadan önce çocuklara ısındırıcı hareketler yaptırmaktadır.(ritim eşliğinde yavaş-hızlı yürüme,başı sağa sola çevirme hareketi,kolları ve ayakları ısındırma hareketleri vs.)
Öğretmen drama etkinliği içerisinde;
·Pandomim
·Drama
·Hikayeye Başlık Koyma
·Öykü Oluşturma
·Zihinde Canlandırma
·Doğaçlama
·Rol Oynama
·Hikaye Tamamlama

gibi etkinliklere yer vermektedir.
Öğretmen drama etkinliği sırasında öncelikle olumlu bir sınıf atmosferi oluşturmaya çalışmaktadır.Öğretmen her çocuğa görev vererek kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktadır.Çocukların hareketlerini sabırla beklemektedir. Çekingen,kendine güvenemeyen çocukları sözel olarak motive ederek cesaretlendirmektedir. Çocukları zorlamaktan kaçınmaktadır.Gerektiği durumlarda çocuklara açıklamadabulunmaktadır.
Öğretmen bilgi aktarıcı, karar verici olmak yerine öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlamaktadır.
Değerlendirme çalışmalarında öğretmen çocukların ilgilerini,gelişimsel özelliklerini göz önüne alarak değerlendirmektedir.Çocukların da düşüncelerini alarak ‘siz olsaydınız ne yapardınız, ne düşünürdünüz, ne yaşadınız ,neler hissettiniz , nerelerde güçlük çektiniz’ gibi ifadeler kullanarak yansıtma çalışmalarına yer vermektedir.
Drama etkinliği çocukların Türkçe’yi düzgün kullanmalarını sağlamaktadır. Çevre ile etkileşimlerinde,sosyalleşme,toplumsallaşma kurallarının öğretiminde kullanılmaktadır.Çocuklarda öğrenme merakı ve isteği uyandırmaktadır.Drama etkinliklerinde çocuklar dinleme, paylaşma, sıra bekleme, fikir belirtme,bazen lider, bazen de izleyici olmayı öğrenmektedir.
Öğretmen müzik etkinliğini uygularken de drama etkinliğinden yararlanmaktadır.Çocukların daha anlaşılır öğrenebilmesi için şarkıyı önce hikaye gibi anlatarak dramatizasyonunu yaptırmaktadır.Daha sonra şarkı öğretimine geçmektedir.
Öğretmen diğer etkinliğe geçerken önce çocuklara açıklama yaparak hangi etkinliğe geçeceklerini söylemektedir. Öğretmen bu geçişlerde sert ve baskıcı bir tutum izlemekten kaçınmaktadır.Çocuklara açıklayıcı olmaya çalışmaktadır.
Drama çalışmaları,çocukların yaş ve gelişimsel özelliklerine göre planlanmalıdır.Hedeflenen amaç ve kazanılması beklenen davranışa göre uygulanmalıdır.Değerlendirme yapılırken her çocuğun farklı bireysel özellikleri olduğu unutulmamalıdır.Ayrıca drama çalışmaları çocukların sosyal,duygusal,motor,dil,bilişsel gelişimlerine katkı sağlamaktadır.Kendine güven duygusu gelişmektedir.Sorumluluk almayı,karşılaştığı sorunlara çözüm bulmayı,yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı bulmaktadır.
Drama, bireylerin kendilerinde var olan yaratıcılıklarının gelişimini desteklemekte, hayal güçlerini geliştirmekte, gelişimsel özelliklerine ilişkin beceriler kazandırarak çok yönlü gelişim göstermelerine olanak vermektedir.

ETKİNLİK 16:FEN ve MATEMATİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Fen ve matematik etkinlikleri her gün olmasa da günlük planda yer almaktadır.Çocukların severek takip ettiği önemli bir etkinliktir.Etkinlik sabah saatlerinde,öğleden önce ya da sonra uygulanabilmektedir.Özel bir zaman dilimi ayrılmamış olmakla birlikte öğretmen öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda gün içinde uygun bir zamanda yer vermekte ve etkinliği gerçekleştirmektedir.Etkinlik yaklaşık 15-20 dakika sürmektedir.

Fen ve matematik etkinliği kapsamında;
·Deney-gezi-gözlem yaparak öğrenme
·Kurumda hayvan besleme
·Bitki yetiştirme
·İnceleme gezileri(spor salonu, kuaför, kütüphane, postane vb. yerlere yapılacak geziler),
·Sınıfa konuk çağırma(çeşitli mesleklere sahip konuklar çağrılabilir.)
·Tablolar
·Grafikler
·Eğitici kartlar
·Değişik şekillerde hazırlanmış koleksiyonlar yer almaktadır.
Öğretmen fen ve matematik etkinliğini uygularken çocukların gelişimsel özelliklerini dikkate alarak etkinliği belirlemektedir.Yapacağı etkinliği çocuklara kısa ve sade bir dille anlatarak açıklama yapmaktadır.Çocukların da etkinlikte yer almalarına olanak tanıyarak etkinliği sürdürmektedir.Etkinlik için gerekli olan malzemeyi öğrenci sayısına göre hazırlayıp çalışmalarda daha çok yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesini göz önünde bulundurarak hareket etmektedir.Öğretmen çocukların gözlem yaparak sorular sormasını,tahminlerde bulunmasını,düşünce ve hayal güçlerini geliştirmelerine fırsat vermektedir.Öğretmen etkinlik sırasında oluşabilecek tehlikeli durumları ortadan kaldırıp çocukları uyarmaktadır.
Öğretmen değerlendirme çalışmasını çocukların yaş ve gelişimsel özelliklerine,ilgilerine,kazanılması beklenen davranışlarına göre yapmaktadır.Çocuklara deneyle ilgili düşüncelerini,neler yaptıklarını,neler öğrendiklerini,hangi aşamalarda zorlandıklarını,hangi sonuca vardıklarını sorarak çocuklardan aldığı cevaplar doğrultusunda değerlendirmesini sonuçlandırmaktadır.
Öğretmen diğer etkinliğe geçerken çocukların yerlerine geçmelerini,nasıl davranmaları gerektiğini,hangi etkinliğe geçtiğini söyleyerek çocukları yönlendirmektedir.Baskıcı bir tutum izlemekten kaçınmaktadır.Diğer etkinlik için hazırlık yaptırmaktadır.
Fen ve matematik etkinlikleri çocukların gözlem yapma,soru sorma,deneyerek ve yaşayarak öğrenmesini sağlamaktadır.Fen ve matematik etkinliklerinde çocuklara;
·İnsanlar
·Hayvanlar
·Bitkiler
·Vücudumuz
·Sağlığımız
·Besinler
·Hava ve hava olayları
·Su ve diğer sıvılar
·Toprak, kayalar
·Basit yeryüzü şekilleri
·Yer çekimi
·Uzay
·Madde
·Işık
·Ses
·Kuvvet-hareket-enerji
·Isı-sıcaklık
·Batma-yüzme
·Basit makineler (tekerlek, vidalar, kaldıraç gibi)
·Cansız varlıklar
·Keşifler
·Mevsimler
·Doğa olayları
·Dünyamız
·Sayı sayma ve basit matematik işlemleri
yaparak-yaşayarak öğretme fırsatı tanındığında çocukların bilinçlerine yerleşmesi daha kolay olmaktadır.
Öğretmen çevredeki canlıları çocuklara tanıtmak için,bir hayvanat bahçesine düzenlediği gezi ile çocukların bundan zevk duyarak,yaşadıklarını çevresindekilere aktararak bilgilerin kalıcı olmasını sağlamaktadır.Bu yüzden fen ve matematik etkinlikleri çocukların gelişimlerinde çok önemli bir yere sahiptir.Çocuğun yaşayarak ve deneyerek öğrenme isteğini arttırmaktadır.Çevresindekileri daha iyi anlayıp sağlıklı bir birey olmaktadır.
Çocuklara, fen ve matematik etkinlikleri ile ilgili sorular sormaları için ortam hazırlanmalıdır.Çocukların sorularını yanıtsız bırakmamalı, doğru yanıtlar verilmeli ya da birlikte bulmaya çalışılmalıdır.Okulöncesi dönemdeki çocuklar için fen ve matematik uygulamalarında kolay,anlaşılır ve somut çalışmalar seçilmelidir.


ETKİNLİK 17:OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ
Okuma yazmaya hazırlık çalışması genellikle öğleden sonra yapılmaktadır.Fakat bazen sabah saatlerinde de yapılmaktadır.Yaklaşık 20-30 dakika zaman ayrılmaktadır.
Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında farklı çalışmalara yer verilmektedir. Bu çalışmalar;
·Renk kavramı
·Şekil kavramı
·Sayı kavramı
·Doğru-yanlış
·Uzak-yakın
·Sesli-sessiz
·Aşağı-Yukarı
·Hızlı-Yavaş
·Canlı-Cansız
·Önce-Sonra
·Benzer-Farklılık
·Gruplama
·Eşleştirme
·Mat-Parlak
·Tanıma
·Parça-bütün
·Olay sıralaması
·Sınıflandırma
·Eksiğini tamamlama
·Bak anlat
·Çizgileri tamamlama


gibi çalışmalardır.

Öğretmen etkinlik uygulamasında açıklayıcı, yönlendirici ve gerektiğinde yardımcı olmaktadır.Öğretmen etkinlik sayfasını ya da etkinlik kitaplarını çocuklara dağıtıp,çocukların dikkatini kendi üzerine toplayarak etkinlikle ilgili gerekli açıklamayı yapmaktadır. Çocukları etkinliğe başlamaları için yönlendirmektedir.Gerekli yerlerde de çocuklara yardımcı olarak çalışmaların yapılmasını sağlamaktadır.Çocuklar etkinliği yaparken öğretmen çocukları gözlemleyip rehberlik rolünü devam ettirmektedir.
Öğretmen etkinlik sonunda değerlendirmeyi yaparken hedeflere,kazanılması beklenen davranışlara,çocukların etkinliği başarıyla yapıp yapmamasına,verilen sürenin doğru kullanılıp kullanılmamasına,gerekli araç ve gereçleri kullanmasına dikkat ederek yapmaktadır.
Etkinlik bitiminde öğretmen çocuklara sevecen ve ilgiyle yaklaşarak etkinliğin bittiğini sınıfı toplamaları gerektiğini söylemektedir.Öğretmen rehberliğinde sınıfın toplanması,düzeltilmesi hep birlikte oyun şeklinde gerçekleştirilmektedir.Daha sonra öğretmen sıradaki etkinlik hakkında çocuklara bilgi vermektedir.
Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının çocukların kavram gelişiminde önemli bir yeri vardır. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların küçük kas gelişimlerine,düşünmelerine,çözüm üretmelerine,kavramları öğrenmelerine ve daha dikkatli olmalarını sağlamaktadır.Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını planlarken çocukların yaş ve gelişimsel özelliklerini,çocuklar arasındaki bireysel farklılıkları dikkate alarak planlamak gerekmektedir. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları,dikkat çekici ve sevimli olmalıdır.Çalışmalar basitten zora doğru sıralanmalıdır.Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında farklı çalışmalardan yararlanmak, her defasında çocuklara farklı etkinlik sunmak çocukları heyecanlandıracak ve yaptığı etkinlikten zevk almalarını sağlayacaktır.