Pazarlama yönetim aöf e-sınavda bulunan sorular ve cevapları diğerlerini de yaptıkça yükleyeceğim


Sponsorlu Bağlantılar


 1. Pazarlama yönetim aöf e-sınavda bulunan sorular ve cevapları diğerlerini de yaptıkça yükleyeceğim

  Sponsorlu Bağlantılar


  1. Pazarlamaya yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Pazarlama, tüm insan ihtiyaç ve isteklerinin tatminiyle ilişkilidir.
  Pazarlama, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye yada kullanıcıya doğru akışını yönelten işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesidir.
  Pazarlama, zaman, yer ve mülkiyet faydaları yaratan işletme fonksiyonudur.
  Pazarlama, tüketici ihtiyaçlarını tahminlemek, belirlemek ve bunları tatmin etmeye yönelik sadece kâr amaçlı yürütülen bir işletme yönetim sorumluluğudur.
  Pazarlama, daha üretim öncesinde başlayan, tüketici yönlü olarak yürütülen çeşitli faaliyetler bütünü veya sistemidir.
  2. Aşağıdakilerden hangisi, stratejik planlamanın amaçlarından biri değildir?
  İşletmenin amaçları ve imkanları ile değişen pazar koşullarına uyumunun sağlanması ve sürdürülmesi
  İşletmenin kendi özellikleri doğrultusunda güçlü ticari alanlar bulması
  İşletmenin kendi özellikleri doğrultusunda zayıf alanları elemine etmesi
  İşletmenin sadece pazarlama amaçlarını gerçekleştirmeye çalışması
  İşletme amaçlarının ve bu amaçları gerçekleştirecek eylem tarzlarının belirlenmesi
  3. Araştırma sonuçlarını ayrıntılı olarak gösteren ve teknik elemanlara sunulan raporlara ne ad verilir?
  Taktik rapor
  Teknik rapor
  Kronolojik rapor
  Ön rapaor
  Analitik rapor
  5. Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan satın alma durumunda, daha önce alıcı işletmeye satış yapmamış satıcı tarafından benimsenecek stratejilerden biridir?
  Karşılaşılan sorunları çözmede müşteriyle birlikte hareket etmek
  Alıcı işletmenin elde edeceği hizmet sunumunu güçlendirmek
  Alıcı işletmeyi alternatif sunumlarla desteklemek
  Örgütün satıcı tercih listesinde ikinci tercih olarak yer elde etmek
  Alıcı işletmeye ek destek hizmetleri sunmak
  Tüm pazarı oluşuran alt pazarlara ait pazar potansiyellerinin ayrı ayrı kestirilip bir araya getirilmesi ile toplam pazara ait pazar patansiyelinin bulunduğu pazar payı belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Satın alma eğilimi araştırmaları
  İlişkilendirilen mallar etüdü
  Pazar geliştirme yöntemi
  İstatiksel ayıklama yöntemi
  Zincirleme oran yöntemi
  7. Somutluk ve dayanıklılık derecesi yönünden yiyecek maddeleri aşağıdaki ürün sınıflarından hangisinin kapsamında yer alır?
  Dayanıksız ürünler
  Dayanıklı ürünler
  Özellikli ürünler
  Hizmetler
  Aranmayan ürünler
  8. Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyetler içinde yer alır?
  Fabrika binasının kirası
  Tahvillere yapılan faiz ödemeleri
  Makine ve donanımın amortisman giderleri
  İşçilik ücretleri
  Kullanılan büroların kiraları
  9. Dağıtım kanalı düzeyinde yer alan bir üyenin kendisinden önce ya da kendisinden sonraki düzeyde yer alan kanal üyelerinin yönetim ve denetimlerini ele geçirmelerine ne ad verilir?
  Pazarlama kanalında dikey bütünleşme
  Pazarlama kanallarında güç birliği
  Pazarlama kanallarında çatışma
  Dağıtım kanalında yatay bütünleşme
  Geriye dönük pazarlama kanalı
  10. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kanalında distribütörlerin yerine getirdikleri işlevlerden biri değildir?
  Stok bulundurmak ve fiziksel dağıtım yapmak
  Satış yapmak
  Pazara sunulacak mamulü üretmek
  Satış sonrası hizmetleri sağlamak
  Müşteriye kredi sağlamak
  11. Aşağıdakilerden hangisi "faaliyet yöntemine göre" perakendeci türlerinden biridir?
  Alışveriş merkezlerindeki mağazalar
  Mağazalı perakendecilik
  Gönüllü zincirler
  Özel mağazalar
  Self servis perakendecilik
  12. Tüketicilere yakın yerlerde kurulan, self servise dayalı çalışan, çeşitleri az ve gıda ürünlerinin ağırlıkta olduğu mağazalara ne ad verilir?
  Departmanlı mağazalar
  İndirimli mağazalar
  Özel mağazalar
  Süpermarketler
  Kolaylık mağazaları
  13. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde tepki ya da geri bildirime bir örnek değildir?
  Gazetede bir ürün hakkındaki reklamları okuyan kişi ürün hakkında bilgi sahibi olmuştur.
  Televizyon reklamlarında yeni bir ürünün piyasaya çıktığını öğrenen tüketici daha fazla bilgi almak için satış elemanına başvurmuştur.
  Bir müşteri satış elemanıyla ürünün özellikleri hakkında konuşurken telefonu çalmış ve satış görüşmesi kesintiye uğramıştır.
  Tüketici izlediği reklamlardan etkilenerek hemen gidip bir ürün satın almıştır.
  Müşteri satış elemanına ürününün fiyatının çok pahalı olup olmadığı yönünde itirazda bulunmuştur.
  14. Tutundurma karması oluşturulurken bu faaliyetlerin yöneltildiği hedef kitle göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Endüstriyel alıcıların uzmanlaşmış ihtiyaçları ve teknik soruları olması kişisel satışı özellikle gerekli hale getirir.
  Endüstriyel alıcılara yöneltilen reklamlar genellikle ticari ya da uzmanlık dergilerinde yer alır.
  Aracılara yönelik tutundurma programlarında kişisel satış önemli bir yer tutar.
  Tüketim mallarının nihai alıcılarına yöneltilen tutundurma programları kişisel iletişim ortamlarını kullanır.
  Alıcılar coğrafi olarak dağınık ise ve potansiyel alıcıların sayısı çok ise kitlesel bir yaklaşım kullanılır.
  15. Kişisel satış sürecinde satışın kapanmasından sonra aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
  Satışçının satış sürecindeki görevini tamamladığı düşünülmelidir.
  Müşterinin tatmin olup olmadığı izlenmelidir.
  Satın almayan müşteriler hakkında çalışma yapılmalıdır.
  Ürünün yerleştirilmesi ve montajı gibi satış sonrası hizmetler sunulmalıdır.
  Müşterinin problemleri izlenip çözüm üretilmelidir.
  16. Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış sürecinde ,satış işlemi öncesinde yapılması gerekenlerden biridir?
  Aday müşterilerin bulunması
  Satış ile ilgili sunuş yada öneri yapılması
  İhtiyaç analizinin yapılması
  İtirazların ele alınması
  Satışın kapatılması
  17. Aşağıdakilerden hangisi reklam medyası seçiminde göz önüne alınan faktörlerden biri değildir?
  Hedef tüketicilerin medya izleme alışkanlıkları
  Mesajın cinsi
  Ürünün yapısı
  Çeşitli medyaların maliyetleri
  Zamanlama ve ulaşma
  18. Ürünlerin rakip ürünler karşısında farklılaştırıcı bir özelliği ya da üstünlüğü bulunuyor ise ve bu özellik tüketiciler tarafından kolayca algılanacak bir nitelikte ise kullanılması gereken teknik aşağıdakilerden hangisidir?
  Örnek ürün dağıtımı
  Kupon dağıtımı
  Para iadeleri
  Satış noktası reklam malzemeleri
  Fiyat indirimleri
  Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası pazara giriş aşamasında uygulanan fiyatın, mamul yaşam eğrisine göre, rakiplerin girişinin engellenmesi amacıyla düşürülmesi anlamına gelen fiyatlandırma stratejisidir?
  Rakiplerin pazardan dışlanması stratejisi
  Pazarın kaymağını alma stratejisi
  Talebin yaygınlaştırılması stratejisi
  Toplam maliyet liderliği stratejisi
  Pazara nüfuz etme stratejisi
  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlamayı etkileyen demografik çevre faktörlerinden biri değildir?
  Nüfusun cinsiyete göre dağılımı
  Dış pazarın ulaştırma imkanları
  Nüfus artış hızı
  Nüfusun yaş ortalaması
  Nüfusun mesleklere göre dağılımı
  Kişilerin davranışlarını şekillendiren boyutlardan hangisi bağımsızlığı vurgular?
  Savunma
  Oyun
  Eşitsizlik
  Otonomi
  Güç
  Yumuşatıcı reklamlarında oyuncak ayı ya da beyaz eşya reklamlarında robot kullanılması ,reklam mesajı sunum tarzlarından hangisine örnektir?
  Sembol kişilikler
  Yaşam biçimi
  Bilimsel kayıt
  Fantezi
  Tanıklık
  İşletmenin pazarlama fonksiyonunun yarattığı faydalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  Şekil, yer ve zaman faydaları
  Zaman ve yer faydaları
  Zaman, yer ve mülkiyet faydaları
  Şekil, yer ve mülkiyet faydaları
  Yer ve mülkiyet faydaları
  Bir ürün 200 YTL yerine 199 YTL olarak fiyatlandırıldığında kullanılan fiyatlandırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Özel fiyatlar
  Prestij fiyatlar
  Çekici fiyatlar
  Önerilmiş fiyatlar
  Kalanlı fiyatlar
  Tüketicinin ihtiyacını karşılayacak belirli bir mal yada hizmet için satın almaya yönelik isteği veya yeteneğine ne ad verilir?
  Fayda
  Talep
  Değişim
  Davranış
  Güdü
  Pazarlamada ürünün istenilen zamanda satın alınmasının sağlamasıyla yaratılan faydaya ne ad verilir?
  Şekil faydası
  Mülkiyet faydası
  Zaman faydası
  Değişim faydası
  Yer faydası
  Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin “rutin tepki davranışı” olarak gösterilebilir?
  Maç içinde sandviç satın almak
  Eşine doğum günü hediyesi satın almak
  Yaz tatili için otel rezervasyonu yapmak
  Maçtan sonra yemekli gazinoya gitmek
  Hafta sonu futbol maçına bilet almak
  Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal pazarlama anlayışının temel amaçları arasında yer almaz?
  Tüketicinin geleceği
  Çevre koruma
  Tüketicinin tatmini
  Tüketiciyi koruma
  Yüksek satış hacmi
  2. Yıldız işletmelerin faaliyette bulunduğu pazarın büyüme hızı, normal pazar büyüme hızı ortalamasının altına düşerse, yıldızların değerlendirilmeye başladığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  Soru işaretleri
  Nakit yatanlar
  Kuşkulular
  Belirsizler
  Nakit (depoları) inekleri
  "Kitap" aşağıdaki ürün sınıflarından hangisinin kapsamında yer alır?
  Kavramlar
  Düşünceler
  Satın alanlara belli bir değer sağlayan didinmeler
  Hizmetler
  Mallar veye fiziksel nesneler
  Tüketicinin genellikle kendi duygusal tepkilerine dayalı olarak harekete geçmesine ne ad verilir?
  Sosyal karar kuramı
  Standart öğrenme hiyerarşisi
  Deneysel etki hiyerarşisi
  Düşük ilişki hiyerarşisi
  Öz-algılama kuramı
  Müşterilerin genel olarak karşılaştıkları sorunlara ve sordukları sorulara yanıtlar bulabildikleri merkezi bir telefon numarası ya da e-mail erişimi sağlanması, veri tabanlı pazarlamanın pazarlama yöneticilerine tanıdığı olanaklardan hangisine örnektir?
  Müşterileri anlama
  Şikayetler
  Yardım masası faaliyetleri
  Müşteri tanıma
  Sorgulamalar
  Modern pazarlama yaklaşımları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  Kurumsal yaklaşım ve yönetsel yaklaşım
  Fonksiyonel yaklaşım ve sistem yaklaşımı
  Yönetsel yaklaşım ve sistem yaklaşımı
  Ürün yaklaşımı ve yönetsel yaklaşım
  Fonksiyonel yaklaşım ve yönetsel yaklaşım
  Satış ve pazarlama kavramlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Satışta, satış hacminin artırılmasıyla kâr sağlanmaya çalışılırken, pazarlamada uzun dönemli tüketici tatmini yoluyla kâr sağlanmaya çalışılır.
  Pazarlama ve satış kavramları çoğu durumda birbirine karıştırılan, ancak birbirinde farklı anlamları ifade eden kavramlardır.
  Satış işleminde koordineli pazarlama çabaları yürütülürken, pazarlama da ise, yoğun satış tekniklerine ağırlık verilir.
  Satışta satıcının ihtiyaçları, pazarlamada ise alıcının ihtiyaçları ön plandadır.
  Satış işleminde tek yönlü hareket edilerek, işletme bakış açısıyla ürünler ve hizmetler planlanırken, pazarlama da ise çok yönlü hareket edilerek, tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler ve hizmetler planlanır.
  Hem ürün geliştirme, hem de pazar geliştirme faaliyetleriyle yakından ilgili olan büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
  Çeşitlendirme stratejisi
  Mamul geliştirme stratejisi
  Odaklanma stratejisi
  Pazara nüfuz etme stratejisi
  Pazar geliştirme stratejisi
  Aşağıdakilerden hangisi, stratejik planlamanın özelliklerinden biri değildir?
  Nihai sonuca odaklanması
  Uzun dönemli olması
  Rakiplerin faaliyetlerini dikkate alması
  Dinamik kararlar topluluğu olması
  Uygulamaya yönelik ayrıntı düzeyi ve eylem biçimi olması
  Kullanım ya da başka yönden ürün dizilerinin hangi ölçüde birbirine yakın olduğunu gösteren ürün karması kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
  Ürün karmasının genişliği
  Ürün karmasının derinliği
  Ürün karmasının tutarlılığı
  Ürün karmasının eni
  Ürün karmasının boyu
  Pazarlama stratejisinin ne olduğunun ve zaman değişkeni çerçevesinde nasıl uygulanacağının yazılı ifadesine ne ad verilir?
  Proje
  Pazarlama planı
  Strateji
  Yöntem
  Taktik planlama
  Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasında incelenen konulardan biri değildir?
  Pazarlama programları
  Pazarlama performansı
  Hedef pazar seçimi
  Üretim süreci
  Pazar bölümlenmesi
  İhtiyacın karşılanmasında kullanılan özel tüketim kalıbına ne ad verilr?
  İstek
  Güdü
  Uyum
  Dürtü
  Beklenti
  Endüstriyel satın alma karar türlerinden biri olan doğrudan yeniden satın almayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Çoğu durumda satıcı listelerinin haricinde herhangi bir satıcı dikkate alınmaz.
  Bu satın alma durumunda, fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaz.
  Mevcut satıcıların formel yada informel bir listesi vardır.
  Alıcı, aynı ürünleri rutin olarak yaklaşık aynı satış şartlarında alır.
  Bu satın alma durumu, daha sonraki satın almalara yönelik bir temel oluşturur.
  Gelecekteki olası olayların projeksiyonuna ne ad verilir?
  İstatistik
  Amaç
  Planlama
  Tahmin
  Olasılık
  Gecikmiş Tam Yuva" modeli aile yaşam süreci içinde hangi tür hane halkıyla uyumluluk gösterir?
  35 yaş altı iki yetişkinli hane halkıyla
  35 yaş altı iki yetişkin artı çocuklu hane halkıyla
  35-64 yaş arası iki yetişkin artı çocuklu hane halkıyla
  35-64 yaş arası iki yetişkinli hane halkıyla
  64 yaş üstü tek yetişkin artı çocuklu hane halkıyla
  Birim fiyatları düşük olan ve sık olarak kullanılan küçük miktarda satın alınan yağlar, kağıt ürünleri,zımpara gibi taşlama malzemeleri aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
  Hafif donanım
  Hammaddeler
  Bakım onarım ve işletim malzemeleri
  Alt montaj elemanları ve parçalar
  İşlenmiş maddeler
  Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümleme amaçları arasında yer almaz?
  Odaklaşma
  Değerleme
  Tanımlama
  Uyarlama
  Ayarlama
  İşletme satış potansiyelinin pazar tarafından tümüyle karşılandığı durumu yansıtan talep türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Sağlıklı olmayan talep
  Gizli talep
  Aşırı talep
  Sıfır talep
  Tam talep
  Tüketicilerin, bazı mal ve hizmetlerin oluşturduğu olumlu ve olumsuz sonuçlara karşı güdülenmelerine ne ad verilir?
  Eşsizlik ihtiyacı
  Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi
  Birliktelik ihtiyacı
  Yaklaşma-uzaklaşma çelişkisi
  Yaklaşma-yaklaşma çelişkisi
  Aşağıdakilerde hangisi tüketicinin satın alma kararına dolaylı yönden etkide bulunan gruplar arasında yer almaz?
  Tüketici birlikleri
  Vekil tüketiciler
  Pazar kurtları
  İnformel gruplar
  Özlem grubu üyeleri
  Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel satın alma sürecini etkileyen faaliyete dayalı ve durumsal faktörler arasında yer almaz?
  Coğrafi konum
  Müzakere edilmiş sözleşmeler
  İşletme kültürü
  Ekomomik iklim
  Siyasi durum
  Marka tercihi kuvvetli ve fiyat duyarlılığı yüksek olan tüketici kategorisine ne ad verilir?
  Marka bağlıları
  Dönüşümlü marka seçiciler
  Ucuzluk arayanlar
  Duyarsızlar
  Sistemi aşanlar
  7. Tüketim ürünleri kaç ayrı grupta incelenir?
  3
  1
  4
  5
  2
  Maliyeti temel alan fiyatlandırma sistemlerinden en gelişmişi ve en çok kullanılanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Marjinal maliyetlere dayanan sistem
  Değişken maliyetlere dayanan sistem
  Belirli bir kâr hedefine dayanan sistem
  Başabaş analizine dayanan sistem
  Maliyet artı sistemi
  Endüstriyel satın alma süreci aşamalarının hangisi tüketici satın alma süreci aşamalarından farklıdır?
  Satın alma sonrası değerlendirmeler
  Bir ihtiyacın ortaya çıkması
  Ürüne ilişkin niteliklerin belirlenmesi yada geliştirilmesi
  En uygun alternatifin seçimi
  Alternatiflerin değerlendirilmesi
  7. Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı ürünler kapsamında yer almaz?
  Bilgisayar
  Benzin
  Buzdolabı
  Cep Telefonu
  Otomobil
  Bir malın fiyatının değişmesi karşısında, bu maldan talep edilen nicelikte ortaya çıkan değişimi belirlemek için kullanılan kavrama ne ad verilir?
  Talep esnekliği
  Talebin yaygınlığı
  Talep bileşeni
  Talebin yoğunluğu
  Talebin şiddeti
  10. Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi cihazların dağıtımında aracılık eden işletmeler göz önüne alındığında bu sektörde dağıtıcıların (distribütörlerin) yerine getirdikleri dört işlevden biri değildir?
  Satış sonrası hizmetleri sağlamak
  Stok bulundurmak ve fiziksel dağıtım
  Satış geliştirici etkinlikleri sağlamak
  Müşteriye kredi sağlamak
  Satış yapmak
  Bir pazarı oluşturan tüketici yada endüstriyel alıcıların sayısına ne ad verilr?
  Pazarın türdeşliği
  Pazarın esnekliği
  Pazarın yoğunluğu
  Pazarın derinliği
  Pazarın büyüklüğü
  11. Satışların ortalama stoklara oranına ne ad verilir?
  Stok devir hızı
  Alacak devir hızı
  Finansman oranı
  Kâr marjı
  Ekonomik rantabilite oranı
  9. Siparişleri müşterilere göndermek üzere hazırlık için geçen süreye ne ad verilir?
  Sipariş büyüklüğünü sınırlama
  Sipariş işleme süresi
  Teslim zamanı
  Kabul edilebilir birleştirme
  Sipariş birleştirme süresi
  Pazarlama kanallarında kanal üyesi olmayan ancak kanal üyelerinin satın alma, satma ve mülkiyetin transferi dışındaki dağıtım görevlerini yerine getirmelerine destek olan katılımcılara ne ad verilir?
  Değer katan diğer satışçılar
  Acente ya da broker
  Distribütör
  Kolaylaştırıcı aracılar
  Aracı
  Aşağıdakilerden hangisi perakendeci kuruluşların alışveriş yapanlara sundukları "müşteriye sağlanan kolaylıklar" dan biridir?
  İade ve ürün değiştirme
  Ürün teslimatı
  Banka şubeleri - otomatik vezneler
  Ürünü ambalajlama
  Satışı kredilendirme
  9. Giyecek, ev eşyası, ofis ekipmanı gibi beğenmeli ürünler için kullanılan dağıtım seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?
  Sınırlı dağıtım
  Yoğun dağıtım
  Seçimli dağıtım
  Doğrudan dağıtım
  Aracılı dağıtım
  12. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı hizmet veren tüccar toptancılardan biri değildir?
  Masa başı toptancıları
  Araçlı toptancılar
  Acente türü toptancılar
  Posta siparişiyle çalışan toptancılar
  Öde-götür toptancıları
  Temel tutundurma amacının tüketiciyi ürün satın almaya ikna etmek olduğu ürün yaşam eğrisi aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
  Olgunlık
  Düşüş
  Gerileme
  Tanıtım
  Büyüme
  Alıcının kendisine gönderilen mesajı tekrar düşünceye dönüştürme sürecine ne ad verilir?
  Geri bildirim
  Kod Açma
  Kanal
  Kodlama
  Tepki
  Bir problem ya da kriz durumunun olumsuz etkilerini en aza indirmek için yararlanılan faaliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Halkla ilişkiler
  Fiyatlama
  Kişisel satış
  Reklam
  Sponsorluk
  Kişisel satış sürecinde "yaklaşma" aşaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Herhangi bir randevu almadan müşteri ziyareti yapmak genellikle olumsuz sonuçlar yaratır.
  Yaklaşma aşamasında sözsüz iletişim çok önemlidir.
  Müşteriye şirketin kartını sunmak etkili bir yaklaşma sağlayabilir.
  Etkili yaklaşımlarda iş dışındaki konulara daha çok odaklanılır.
  Müşteriyle ilk görüşmenin yapılması ve iyi niyet oluşturulması bu aşamada gerçekleşir.
  Aşağıdakilerden hangisi satışçıların "aracıların ürünleri kendi müşterilerine yeniden satmalarına yardımcı olma" faaliyeti kapsamında yer almaz?
  Satış noktasında reklam malzemeleri tedarik etmek
  Ürün sergilemek
  Müşterinin personeline eğitim vermek
  Mağaza içinde ürün tanıtımı yapmak
  Raf düzenlemesi yapmak
  Aşağıdaki toptancı kuruluşlarından hangisinin amacı, stok kontrolü, doğrudan satış ve tutundurma etkinliği sağlamaktır?
  Brokerler
  Tüccar toptancılar
  Üreticinin satış şubeleri
  Acenteler
  Üreticinin satış büroları
  Aşağıdakilerden hangisi tutundurma bütçesinin belirlenmesinde rekabetçi eşitlik yaklaşımını kullanmanın olumsuz yönlerinden biri değildir?
  Her şirket ve tutundurma ihtiyaçları birbirinden farklıdır.
  Rekabetçi eşitliğine göre belirlenen bütçelerin tutundurma savaşlarını bitirdiğine dair kanıt yoktur.
  Rakiplerle aynı harcama yapıldığında bile yaratılan etkiler farklı olabilir.
  Şirketler benzer bütçelerle etkinliği farklı kampanyalar düzenleyebilirler.
  Rakiplerin harcamaları sektörün ortak görüşünü temsil etmektedir.
  Bilgisayar yazılımları üreten ve pazarlayan bir şirketin küçük ve orta boy işletmeler için ayrı, bankalar için ayrı bir satış ekibi oluşturması durumunda kullandığı örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
  Satış temelli örgüt yapısı
  Coğrafi temelli örgüt yapısı
  Müşteri temelli örgüt yapısı
  Ürün temelli örgüt yapısı
  İşlevsel örgüt yapısı
  Pazar araştırmasına dayanmayan, reklam ajanslarına ve marka yöneticilerine gereksinim duymayan, pazarlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
  Birebir pazarlama
  Deneyimsel pazarlama
  Radikal pazarlama
  Amaca yönelik pazarlama
  İzne dayalı pazarlama
  Şirketlerin, müşterilerinin deneyimlerinden yararlanması esasına dayanan pazarlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
  Veri tabanlı pazarlama
  Deneyimsel pazarlama
  Birebir pazarlama
  İlişkisel pazarlama
  İzine dayalı pazarlama
  Aşağıdakilerden hangisi pazarlamada eski yaklaşıma örnektir?
  Pazarlamacı müşterileri elde tutmaya çalışır.
  Pazarlama marka bağımlılığı yaratmaya yöneliktir.
  Pazarlama giderleri yatırımdır.
  Pazarlamacı mesajını izin alarak müşteriye iletir.
  Pazarlamacılar yeni müşteriler çekmeye uğraşır.
  Sınıflandırılması, tanımlanması ve özelliklerinin belirlenmesinin zor olması bakımından diğerlerinden faklı olan endüstriyel ürün türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Endüstriyel hizmetler
  Bakım, onarım ve işletim malzemeleri
  Hammaddeler
  Hafif donanım
  Alt montaj elemanları ve parçaları
  Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası pazarlara girmenin temel avantajları arasında yer almaz?
  Ürünün pazarda kalma süresini uzatma
  Kârları koruma veya artırma
  Rekabet edebilme ve rekabetten kaçınma
  Doğrudan yatırım yapabilme
  Vergi avantajları elde etme
  Üretilen ürün için daha fazla müşteri bulmak yerine ihtiyaçları daha iyi öğrenilen müşteriler için daha fazla ürün yaratmak, birebir pazarlama basamaklarından hangisinin kapsamında yeralır?
  Müşterileri tanıma
  Müşterileri farklılaştırma
  Müşterilerle etkileşime girme
  Ürünü her müşterinin ihtiyacına uygun hale getirme
  Müşterilere örnek ürünler verme
  Karşılaşılabilecek riskin derecesi bakımından uluslararası pazarlara girişte kullanılacak en riskli yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  Dolaylı ihracat
  Doğrudan yatırım yapma
  Doğrudan ihracat
  Lisans verme
  Ortak girişimde bulunma
  Uluslararası satış yapan işletmenin kontrol alanının ve imkanının en geniş olduğu uluslararası pazara giriş yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Lisans verme
  Ortak girişimde bulunma
  Doğrudan ihracat
  Dolaylı ihracat
  Doğrudan yatırım yapma
  Aşağıdakilerden hangisi aracılara yönelik satış tutundurma faaliyetlerinden biri değildir?
  Ticari indirimler
  Ürün kolileri içinde hediyeler
  Yarışmalar
  Çekilişler
  Örnek ürün dağıtımı
  Etkili reklam mesajlarının yaratılmasındaki ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
  Reklam kampanyalarının etkinliğinin değerlendirilmesi
  Reklam bütçesinin belirlenmesi
  Alıcının korkularının azaltılması
  Müşterinin satış çağrısı almaya ikna edilmesi
  Mesaj stratejisinin planlanması
  İşletmenin denetimi elinde tutarak , üretim ve pazarlama politikalarını ,uzun vadeli uluslar arası amaçlarına hizmet edecek şekilde geliştirebildiği uluslararası pazara giriş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  Dolaylı ihracat
  Ortak girişimde bulunma
  Doğrudan yatırım
  Dolaysız ihracat
  Lisans verme

  YANLIŞIM VARSA KUSURA BAKMAYIN

  Google+

  YouTube


 2. gunesesin Nickli Üyeden Alıntı:
  1. Pazarlamaya yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Pazarlama, tüm insan ihtiyaç ve isteklerinin tatminiyle ilişkilidir.
  Pazarlama, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye yada kullanıcıya doğru akışını yönelten işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesidir.
  Pazarlama, zaman, yer ve mülkiyet faydaları yaratan işletme fonksiyonudur.
  Pazarlama, tüketici ihtiyaçlarını tahminlemek, belirlemek ve bunları tatmin etmeye yönelik sadece kâr amaçlı yürütülen bir işletme yönetim sorumluluğudur.
  Pazarlama, daha üretim öncesinde başlayan, tüketici yönlü olarak yürütülen çeşitli faaliyetler bütünü veya sistemidir.
  2. Aşağıdakilerden hangisi, stratejik planlamanın amaçlarından biri değildir?
  İşletmenin amaçları ve imkanları ile değişen pazar koşullarına uyumunun sağlanması ve sürdürülmesi
  İşletmenin kendi özellikleri doğrultusunda güçlü ticari alanlar bulması
  İşletmenin kendi özellikleri doğrultusunda zayıf alanları elemine etmesi
  İşletmenin sadece pazarlama amaçlarını gerçekleştirmeye çalışması
  İşletme amaçlarının ve bu amaçları gerçekleştirecek eylem tarzlarının belirlenmesi
  3. Araştırma sonuçlarını ayrıntılı olarak gösteren ve teknik elemanlara sunulan raporlara ne ad verilir?
  Taktik rapor
  Teknik rapor
  Kronolojik rapor
  Ön rapaor
  Analitik rapor
  5. Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan satın alma durumunda, daha önce alıcı işletmeye satış yapmamış satıcı tarafından benimsenecek stratejilerden biridir?
  Karşılaşılan sorunları çözmede müşteriyle birlikte hareket etmek
  Alıcı işletmenin elde edeceği hizmet sunumunu güçlendirmek
  Alıcı işletmeyi alternatif sunumlarla desteklemek
  Örgütün satıcı tercih listesinde ikinci tercih olarak yer elde etmek
  Alıcı işletmeye ek destek hizmetleri sunmak
  Tüm pazarı oluşuran alt pazarlara ait pazar potansiyellerinin ayrı ayrı kestirilip bir araya getirilmesi ile toplam pazara ait pazar patansiyelinin bulunduğu pazar payı belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Satın alma eğilimi araştırmaları
  İlişkilendirilen mallar etüdü
  Pazar geliştirme yöntemi
  İstatiksel ayıklama yöntemi
  Zincirleme oran yöntemi
  7. Somutluk ve dayanıklılık derecesi yönünden yiyecek maddeleri aşağıdaki ürün sınıflarından hangisinin kapsamında yer alır?
  Dayanıksız ürünler
  Dayanıklı ürünler
  Özellikli ürünler
  Hizmetler
  Aranmayan ürünler
  8. Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyetler içinde yer alır?
  Fabrika binasının kirası
  Tahvillere yapılan faiz ödemeleri
  Makine ve donanımın amortisman giderleri
  İşçilik ücretleri
  Kullanılan büroların kiraları
  9. Dağıtım kanalı düzeyinde yer alan bir üyenin kendisinden önce ya da kendisinden sonraki düzeyde yer alan kanal üyelerinin yönetim ve denetimlerini ele geçirmelerine ne ad verilir?
  Pazarlama kanalında dikey bütünleşme
  Pazarlama kanallarında güç birliği
  Pazarlama kanallarında çatışma
  Dağıtım kanalında yatay bütünleşme
  Geriye dönük pazarlama kanalı
  10. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama kanalında distribütörlerin yerine getirdikleri işlevlerden biri değildir?
  Stok bulundurmak ve fiziksel dağıtım yapmak
  Satış yapmak
  Pazara sunulacak mamulü üretmek
  Satış sonrası hizmetleri sağlamak
  Müşteriye kredi sağlamak
  11. Aşağıdakilerden hangisi "faaliyet yöntemine göre" perakendeci türlerinden biridir?
  Alışveriş merkezlerindeki mağazalar
  Mağazalı perakendecilik
  Gönüllü zincirler
  Özel mağazalar
  Self servis perakendecilik
  12. Tüketicilere yakın yerlerde kurulan, self servise dayalı çalışan, çeşitleri az ve gıda ürünlerinin ağırlıkta olduğu mağazalara ne ad verilir?
  Departmanlı mağazalar
  İndirimli mağazalar
  Özel mağazalar
  Süpermarketler
  Kolaylık mağazaları
  13. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde tepki ya da geri bildirime bir örnek değildir?
  Gazetede bir ürün hakkındaki reklamları okuyan kişi ürün hakkında bilgi sahibi olmuştur.
  Televizyon reklamlarında yeni bir ürünün piyasaya çıktığını öğrenen tüketici daha fazla bilgi almak için satış elemanına başvurmuştur.
  Bir müşteri satış elemanıyla ürünün özellikleri hakkında konuşurken telefonu çalmış ve satış görüşmesi kesintiye uğramıştır.
  Tüketici izlediği reklamlardan etkilenerek hemen gidip bir ürün satın almıştır.
  Müşteri satış elemanına ürününün fiyatının çok pahalı olup olmadığı yönünde itirazda bulunmuştur.
  14. Tutundurma karması oluşturulurken bu faaliyetlerin yöneltildiği hedef kitle göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Endüstriyel alıcıların uzmanlaşmış ihtiyaçları ve teknik soruları olması kişisel satışı özellikle gerekli hale getirir.
  Endüstriyel alıcılara yöneltilen reklamlar genellikle ticari ya da uzmanlık dergilerinde yer alır.
  Aracılara yönelik tutundurma programlarında kişisel satış önemli bir yer tutar.
  Tüketim mallarının nihai alıcılarına yöneltilen tutundurma programları kişisel iletişim ortamlarını kullanır.
  Alıcılar coğrafi olarak dağınık ise ve potansiyel alıcıların sayısı çok ise kitlesel bir yaklaşım kullanılır.
  15. Kişisel satış sürecinde satışın kapanmasından sonra aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
  Satışçının satış sürecindeki görevini tamamladığı düşünülmelidir.
  Müşterinin tatmin olup olmadığı izlenmelidir.
  Satın almayan müşteriler hakkında çalışma yapılmalıdır.
  Ürünün yerleştirilmesi ve montajı gibi satış sonrası hizmetler sunulmalıdır.
  Müşterinin problemleri izlenip çözüm üretilmelidir.
  16. Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış sürecinde ,satış işlemi öncesinde yapılması gerekenlerden biridir?
  Aday müşterilerin bulunması
  Satış ile ilgili sunuş yada öneri yapılması
  İhtiyaç analizinin yapılması
  İtirazların ele alınması
  Satışın kapatılması
  17. Aşağıdakilerden hangisi reklam medyası seçiminde göz önüne alınan faktörlerden biri değildir?
  Hedef tüketicilerin medya izleme alışkanlıkları
  Mesajın cinsi
  Ürünün yapısı
  Çeşitli medyaların maliyetleri
  Zamanlama ve ulaşma
  18. Ürünlerin rakip ürünler karşısında farklılaştırıcı bir özelliği ya da üstünlüğü bulunuyor ise ve bu özellik tüketiciler tarafından kolayca algılanacak bir nitelikte ise kullanılması gereken teknik aşağıdakilerden hangisidir?
  Örnek ürün dağıtımı
  Kupon dağıtımı
  Para iadeleri
  Satış noktası reklam malzemeleri
  Fiyat indirimleri
  Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası pazara giriş aşamasında uygulanan fiyatın, mamul yaşam eğrisine göre, rakiplerin girişinin engellenmesi amacıyla düşürülmesi anlamına gelen fiyatlandırma stratejisidir?
  Rakiplerin pazardan dışlanması stratejisi
  Pazarın kaymağını alma stratejisi
  Talebin yaygınlaştırılması stratejisi
  Toplam maliyet liderliği stratejisi
  Pazara nüfuz etme stratejisi
  Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlamayı etkileyen demografik çevre faktörlerinden biri değildir?
  Nüfusun cinsiyete göre dağılımı
  Dış pazarın ulaştırma imkanları
  Nüfus artış hızı
  Nüfusun yaş ortalaması
  Nüfusun mesleklere göre dağılımı
  Kişilerin davranışlarını şekillendiren boyutlardan hangisi bağımsızlığı vurgular?
  Savunma
  Oyun
  Eşitsizlik
  Otonomi
  Güç
  Yumuşatıcı reklamlarında oyuncak ayı ya da beyaz eşya reklamlarında robot kullanılması ,reklam mesajı sunum tarzlarından hangisine örnektir?
  Sembol kişilikler
  Yaşam biçimi
  Bilimsel kayıt
  Fantezi
  Tanıklık
  İşletmenin pazarlama fonksiyonunun yarattığı faydalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  Şekil, yer ve zaman faydaları
  Zaman ve yer faydaları
  Zaman, yer ve mülkiyet faydaları
  Şekil, yer ve mülkiyet faydaları
  Yer ve mülkiyet faydaları
  Bir ürün 200 YTL yerine 199 YTL olarak fiyatlandırıldığında kullanılan fiyatlandırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Özel fiyatlar
  Prestij fiyatlar
  Çekici fiyatlar
  Önerilmiş fiyatlar
  Kalanlı fiyatlar
  Tüketicinin ihtiyacını karşılayacak belirli bir mal yada hizmet için satın almaya yönelik isteği veya yeteneğine ne ad verilir?
  Fayda
  Talep
  Değişim
  Davranış
  Güdü
  Pazarlamada ürünün istenilen zamanda satın alınmasının sağlamasıyla yaratılan faydaya ne ad verilir?
  Şekil faydası
  Mülkiyet faydası
  Zaman faydası
  Değişim faydası
  Yer faydası
  Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin “rutin tepki davranışı” olarak gösterilebilir?
  Maç içinde sandviç satın almak
  Eşine doğum günü hediyesi satın almak
  Yaz tatili için otel rezervasyonu yapmak
  Maçtan sonra yemekli gazinoya gitmek
  Hafta sonu futbol maçına bilet almak
  Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal pazarlama anlayışının temel amaçları arasında yer almaz?
  Tüketicinin geleceği
  Çevre koruma
  Tüketicinin tatmini
  Tüketiciyi koruma
  Yüksek satış hacmi
  2. Yıldız işletmelerin faaliyette bulunduğu pazarın büyüme hızı, normal pazar büyüme hızı ortalamasının altına düşerse, yıldızların değerlendirilmeye başladığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  Soru işaretleri
  Nakit yatanlar
  Kuşkulular
  Belirsizler
  Nakit (depoları) inekleri
  "Kitap" aşağıdaki ürün sınıflarından hangisinin kapsamında yer alır?
  Kavramlar
  Düşünceler
  Satın alanlara belli bir değer sağlayan didinmeler
  Hizmetler
  Mallar veye fiziksel nesneler
  Tüketicinin genellikle kendi duygusal tepkilerine dayalı olarak harekete geçmesine ne ad verilir?
  Sosyal karar kuramı
  Standart öğrenme hiyerarşisi
  Deneysel etki hiyerarşisi
  Düşük ilişki hiyerarşisi
  Öz-algılama kuramı
  Müşterilerin genel olarak karşılaştıkları sorunlara ve sordukları sorulara yanıtlar bulabildikleri merkezi bir telefon numarası ya da e-mail erişimi sağlanması, veri tabanlı pazarlamanın pazarlama yöneticilerine tanıdığı olanaklardan hangisine örnektir?
  Müşterileri anlama
  Şikayetler
  Yardım masası faaliyetleri
  Müşteri tanıma
  Sorgulamalar
  Modern pazarlama yaklaşımları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  Kurumsal yaklaşım ve yönetsel yaklaşım
  Fonksiyonel yaklaşım ve sistem yaklaşımı
  Yönetsel yaklaşım ve sistem yaklaşımı
  Ürün yaklaşımı ve yönetsel yaklaşım
  Fonksiyonel yaklaşım ve yönetsel yaklaşım
  Satış ve pazarlama kavramlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Satışta, satış hacminin artırılmasıyla kâr sağlanmaya çalışılırken, pazarlamada uzun dönemli tüketici tatmini yoluyla kâr sağlanmaya çalışılır.
  Pazarlama ve satış kavramları çoğu durumda birbirine karıştırılan, ancak birbirinde farklı anlamları ifade eden kavramlardır.
  Satış işleminde koordineli pazarlama çabaları yürütülürken, pazarlama da ise, yoğun satış tekniklerine ağırlık verilir.
  Satışta satıcının ihtiyaçları, pazarlamada ise alıcının ihtiyaçları ön plandadır.
  Satış işleminde tek yönlü hareket edilerek, işletme bakış açısıyla ürünler ve hizmetler planlanırken, pazarlama da ise çok yönlü hareket edilerek, tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler ve hizmetler planlanır.
  Hem ürün geliştirme, hem de pazar geliştirme faaliyetleriyle yakından ilgili olan büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
  Çeşitlendirme stratejisi
  Mamul geliştirme stratejisi
  Odaklanma stratejisi
  Pazara nüfuz etme stratejisi
  Pazar geliştirme stratejisi
  Aşağıdakilerden hangisi, stratejik planlamanın özelliklerinden biri değildir?
  Nihai sonuca odaklanması
  Uzun dönemli olması
  Rakiplerin faaliyetlerini dikkate alması
  Dinamik kararlar topluluğu olması
  Uygulamaya yönelik ayrıntı düzeyi ve eylem biçimi olması
  Kullanım ya da başka yönden ürün dizilerinin hangi ölçüde birbirine yakın olduğunu gösteren ürün karması kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
  Ürün karmasının genişliği
  Ürün karmasının derinliği
  Ürün karmasının tutarlılığı
  Ürün karmasının eni
  Ürün karmasının boyu
  Pazarlama stratejisinin ne olduğunun ve zaman değişkeni çerçevesinde nasıl uygulanacağının yazılı ifadesine ne ad verilir?
  Proje
  Pazarlama planı
  Strateji
  Yöntem
  Taktik planlama
  Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasında incelenen konulardan biri değildir?
  Pazarlama programları
  Pazarlama performansı
  Hedef pazar seçimi
  Üretim süreci
  Pazar bölümlenmesi
  İhtiyacın karşılanmasında kullanılan özel tüketim kalıbına ne ad verilr?
  İstek
  Güdü
  Uyum
  Dürtü
  Beklenti
  Endüstriyel satın alma karar türlerinden biri olan doğrudan yeniden satın almayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Çoğu durumda satıcı listelerinin haricinde herhangi bir satıcı dikkate alınmaz.
  Bu satın alma durumunda, fazla bilgiye ihtiyaç duyulmaz.
  Mevcut satıcıların formel yada informel bir listesi vardır.
  Alıcı, aynı ürünleri rutin olarak yaklaşık aynı satış şartlarında alır.
  Bu satın alma durumu, daha sonraki satın almalara yönelik bir temel oluşturur.
  Gelecekteki olası olayların projeksiyonuna ne ad verilir?
  İstatistik
  Amaç
  Planlama
  Tahmin
  Olasılık
  Gecikmiş Tam Yuva" modeli aile yaşam süreci içinde hangi tür hane halkıyla uyumluluk gösterir?
  35 yaş altı iki yetişkinli hane halkıyla
  35 yaş altı iki yetişkin artı çocuklu hane halkıyla
  35-64 yaş arası iki yetişkin artı çocuklu hane halkıyla
  35-64 yaş arası iki yetişkinli hane halkıyla
  64 yaş üstü tek yetişkin artı çocuklu hane halkıyla
  Birim fiyatları düşük olan ve sık olarak kullanılan küçük miktarda satın alınan yağlar, kağıt ürünleri,zımpara gibi taşlama malzemeleri aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
  Hafif donanım
  Hammaddeler
  Bakım onarım ve işletim malzemeleri
  Alt montaj elemanları ve parçalar
  İşlenmiş maddeler
  Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümleme amaçları arasında yer almaz?
  Odaklaşma
  Değerleme
  Tanımlama
  Uyarlama
  Ayarlama
  İşletme satış potansiyelinin pazar tarafından tümüyle karşılandığı durumu yansıtan talep türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Sağlıklı olmayan talep
  Gizli talep
  Aşırı talep
  Sıfır talep
  Tam talep
  Tüketicilerin, bazı mal ve hizmetlerin oluşturduğu olumlu ve olumsuz sonuçlara karşı güdülenmelerine ne ad verilir?
  Eşsizlik ihtiyacı
  Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi
  Birliktelik ihtiyacı
  Yaklaşma-uzaklaşma çelişkisi
  Yaklaşma-yaklaşma çelişkisi
  Aşağıdakilerde hangisi tüketicinin satın alma kararına dolaylı yönden etkide bulunan gruplar arasında yer almaz?
  Tüketici birlikleri
  Vekil tüketiciler
  Pazar kurtları
  İnformel gruplar
  Özlem grubu üyeleri
  Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel satın alma sürecini etkileyen faaliyete dayalı ve durumsal faktörler arasında yer almaz?
  Coğrafi konum
  Müzakere edilmiş sözleşmeler
  İşletme kültürü
  Ekomomik iklim
  Siyasi durum
  Marka tercihi kuvvetli ve fiyat duyarlılığı yüksek olan tüketici kategorisine ne ad verilir?
  Marka bağlıları
  Dönüşümlü marka seçiciler
  Ucuzluk arayanlar
  Duyarsızlar
  Sistemi aşanlar
  7. Tüketim ürünleri kaç ayrı grupta incelenir?
  3
  1
  4
  5
  2
  Maliyeti temel alan fiyatlandırma sistemlerinden en gelişmişi ve en çok kullanılanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Marjinal maliyetlere dayanan sistem
  Değişken maliyetlere dayanan sistem
  Belirli bir kâr hedefine dayanan sistem
  Başabaş analizine dayanan sistem
  Maliyet artı sistemi
  Endüstriyel satın alma süreci aşamalarının hangisi tüketici satın alma süreci aşamalarından farklıdır?
  Satın alma sonrası değerlendirmeler
  Bir ihtiyacın ortaya çıkması
  Ürüne ilişkin niteliklerin belirlenmesi yada geliştirilmesi
  En uygun alternatifin seçimi
  Alternatiflerin değerlendirilmesi
  7. Aşağıdakilerden hangisi dayanıklı ürünler kapsamında yer almaz?
  Bilgisayar
  Benzin
  Buzdolabı
  Cep Telefonu
  Otomobil
  Bir malın fiyatının değişmesi karşısında, bu maldan talep edilen nicelikte ortaya çıkan değişimi belirlemek için kullanılan kavrama ne ad verilir?
  Talep esnekliği
  Talebin yaygınlığı
  Talep bileşeni
  Talebin yoğunluğu
  Talebin şiddeti
  10. Aşağıdakilerden hangisi, tıbbi cihazların dağıtımında aracılık eden işletmeler göz önüne alındığında bu sektörde dağıtıcıların (distribütörlerin) yerine getirdikleri dört işlevden biri değildir?
  Satış sonrası hizmetleri sağlamak
  Stok bulundurmak ve fiziksel dağıtım
  Satış geliştirici etkinlikleri sağlamak
  Müşteriye kredi sağlamak
  Satış yapmak
  Bir pazarı oluşturan tüketici yada endüstriyel alıcıların sayısına ne ad verilr?
  Pazarın türdeşliği
  Pazarın esnekliği
  Pazarın yoğunluğu
  Pazarın derinliği
  Pazarın büyüklüğü
  11. Satışların ortalama stoklara oranına ne ad verilir?
  Stok devir hızı
  Alacak devir hızı
  Finansman oranı
  Kâr marjı
  Ekonomik rantabilite oranı
  9. Siparişleri müşterilere göndermek üzere hazırlık için geçen süreye ne ad verilir?
  Sipariş büyüklüğünü sınırlama
  Sipariş işleme süresi
  Teslim zamanı
  Kabul edilebilir birleştirme
  Sipariş birleştirme süresi
  Pazarlama kanallarında kanal üyesi olmayan ancak kanal üyelerinin satın alma, satma ve mülkiyetin transferi dışındaki dağıtım görevlerini yerine getirmelerine destek olan katılımcılara ne ad verilir?
  Değer katan diğer satışçılar
  Acente ya da broker
  Distribütör
  Kolaylaştırıcı aracılar
  Aracı
  Aşağıdakilerden hangisi perakendeci kuruluşların alışveriş yapanlara sundukları "müşteriye sağlanan kolaylıklar" dan biridir?
  İade ve ürün değiştirme
  Ürün teslimatı
  Banka şubeleri - otomatik vezneler
  Ürünü ambalajlama
  Satışı kredilendirme
  9. Giyecek, ev eşyası, ofis ekipmanı gibi beğenmeli ürünler için kullanılan dağıtım seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?
  Sınırlı dağıtım
  Yoğun dağıtım
  Seçimli dağıtım
  Doğrudan dağıtım
  Aracılı dağıtım
  12. Aşağıdakilerden hangisi sınırlı hizmet veren tüccar toptancılardan biri değildir?
  Masa başı toptancıları
  Araçlı toptancılar
  Acente türü toptancılar
  Posta siparişiyle çalışan toptancılar
  Öde-götür toptancıları
  Temel tutundurma amacının tüketiciyi ürün satın almaya ikna etmek olduğu ürün yaşam eğrisi aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
  Olgunlık
  Düşüş
  Gerileme
  Tanıtım
  Büyüme
  Alıcının kendisine gönderilen mesajı tekrar düşünceye dönüştürme sürecine ne ad verilir?
  Geri bildirim
  Kod Açma
  Kanal
  Kodlama
  Tepki
  Bir problem ya da kriz durumunun olumsuz etkilerini en aza indirmek için yararlanılan faaliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Halkla ilişkiler
  Fiyatlama
  Kişisel satış
  Reklam
  Sponsorluk
  Kişisel satış sürecinde "yaklaşma" aşaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Herhangi bir randevu almadan müşteri ziyareti yapmak genellikle olumsuz sonuçlar yaratır.
  Yaklaşma aşamasında sözsüz iletişim çok önemlidir.
  Müşteriye şirketin kartını sunmak etkili bir yaklaşma sağlayabilir.
  Etkili yaklaşımlarda iş dışındaki konulara daha çok odaklanılır.
  Müşteriyle ilk görüşmenin yapılması ve iyi niyet oluşturulması bu aşamada gerçekleşir.
  Aşağıdakilerden hangisi satışçıların "aracıların ürünleri kendi müşterilerine yeniden satmalarına yardımcı olma" faaliyeti kapsamında yer almaz?
  Satış noktasında reklam malzemeleri tedarik etmek
  Ürün sergilemek
  Müşterinin personeline eğitim vermek
  Mağaza içinde ürün tanıtımı yapmak
  Raf düzenlemesi yapmak
  Aşağıdaki toptancı kuruluşlarından hangisinin amacı, stok kontrolü, doğrudan satış ve tutundurma etkinliği sağlamaktır?
  Brokerler
  Tüccar toptancılar
  Üreticinin satış şubeleri
  Acenteler
  Üreticinin satış büroları
  Aşağıdakilerden hangisi tutundurma bütçesinin belirlenmesinde rekabetçi eşitlik yaklaşımını kullanmanın olumsuz yönlerinden biri değildir?
  Her şirket ve tutundurma ihtiyaçları birbirinden farklıdır.
  Rekabetçi eşitliğine göre belirlenen bütçelerin tutundurma savaşlarını bitirdiğine dair kanıt yoktur.
  Rakiplerle aynı harcama yapıldığında bile yaratılan etkiler farklı olabilir.
  Şirketler benzer bütçelerle etkinliği farklı kampanyalar düzenleyebilirler.
  Rakiplerin harcamaları sektörün ortak görüşünü temsil etmektedir.
  Bilgisayar yazılımları üreten ve pazarlayan bir şirketin küçük ve orta boy işletmeler için ayrı, bankalar için ayrı bir satış ekibi oluşturması durumunda kullandığı örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
  Satış temelli örgüt yapısı
  Coğrafi temelli örgüt yapısı
  Müşteri temelli örgüt yapısı
  Ürün temelli örgüt yapısı
  İşlevsel örgüt yapısı
  Pazar araştırmasına dayanmayan, reklam ajanslarına ve marka yöneticilerine gereksinim duymayan, pazarlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
  Birebir pazarlama
  Deneyimsel pazarlama
  Radikal pazarlama
  Amaca yönelik pazarlama
  İzne dayalı pazarlama
  Şirketlerin, müşterilerinin deneyimlerinden yararlanması esasına dayanan pazarlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
  Veri tabanlı pazarlama
  Deneyimsel pazarlama
  Birebir pazarlama
  İlişkisel pazarlama
  İzine dayalı pazarlama
  Aşağıdakilerden hangisi pazarlamada eski yaklaşıma örnektir?
  Pazarlamacı müşterileri elde tutmaya çalışır.
  Pazarlama marka bağımlılığı yaratmaya yöneliktir.
  Pazarlama giderleri yatırımdır.
  Pazarlamacı mesajını izin alarak müşteriye iletir.
  Pazarlamacılar yeni müşteriler çekmeye uğraşır.
  Sınıflandırılması, tanımlanması ve özelliklerinin belirlenmesinin zor olması bakımından diğerlerinden faklı olan endüstriyel ürün türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Endüstriyel hizmetler
  Bakım, onarım ve işletim malzemeleri
  Hammaddeler
  Hafif donanım
  Alt montaj elemanları ve parçaları
  Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası pazarlara girmenin temel avantajları arasında yer almaz?
  Ürünün pazarda kalma süresini uzatma
  Kârları koruma veya artırma
  Rekabet edebilme ve rekabetten kaçınma
  Doğrudan yatırım yapabilme
  Vergi avantajları elde etme
  Üretilen ürün için daha fazla müşteri bulmak yerine ihtiyaçları daha iyi öğrenilen müşteriler için daha fazla ürün yaratmak, birebir pazarlama basamaklarından hangisinin kapsamında yeralır?
  Müşterileri tanıma
  Müşterileri farklılaştırma
  Müşterilerle etkileşime girme
  Ürünü her müşterinin ihtiyacına uygun hale getirme
  Müşterilere örnek ürünler verme
  Karşılaşılabilecek riskin derecesi bakımından uluslararası pazarlara girişte kullanılacak en riskli yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  Dolaylı ihracat
  Doğrudan yatırım yapma
  Doğrudan ihracat
  Lisans verme
  Ortak girişimde bulunma
  Uluslararası satış yapan işletmenin kontrol alanının ve imkanının en geniş olduğu uluslararası pazara giriş yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  Lisans verme
  Ortak girişimde bulunma
  Doğrudan ihracat
  Dolaylı ihracat
  Doğrudan yatırım yapma
  Aşağıdakilerden hangisi aracılara yönelik satış tutundurma faaliyetlerinden biri değildir?
  Ticari indirimler
  Ürün kolileri içinde hediyeler
  Yarışmalar
  Çekilişler
  Örnek ürün dağıtımı
  Etkili reklam mesajlarının yaratılmasındaki ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
  Reklam kampanyalarının etkinliğinin değerlendirilmesi
  Reklam bütçesinin belirlenmesi
  Alıcının korkularının azaltılması
  Müşterinin satış çağrısı almaya ikna edilmesi
  Mesaj stratejisinin planlanması
  İşletmenin denetimi elinde tutarak , üretim ve pazarlama politikalarını ,uzun vadeli uluslar arası amaçlarına hizmet edecek şekilde geliştirebildiği uluslararası pazara giriş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  Dolaylı ihracat
  Ortak girişimde bulunma
  Doğrudan yatırım
  Dolaysız ihracat
  Lisans verme

  YANLIŞIM VARSA KUSURA BAKMAYIN


  paylaşım için çok teşekkürler e-sınav demişsiniz nerden çözüyosunuz acaba?


 3. maym Nickli Üyeden Alıntı: paylaşım için çok teşekkürler e-sınav demişsiniz nerden çözüyosunuz acaba?
  RİCA EDERİM
  Açıköğretim e-Öğrenme Portalı (Yıllık)


Pazarlama yönetim aöf e-sınavda bulunan sorular ve cevapları diğerlerini de yaptıkça yükleyeceğim Yer İstanbul , 34, TR incelenme 5273 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2017
www.aofdestek.net 2007-2015