Aöf Psikolojiye Giriş 1.Ünite Ders Notları


Sponsorlu Bağlantılar


 1. Aöf Psikolojiye Giriş 1.Ünite Ders Notları

  Sponsorlu Bağlantılar


  Aöf Psikolojiye Giriş 1.Ünite Ders Notları


  Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı:

  Psikoloji insan davranışını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır.

  Ampirik:Duyularla algılanabilen,deneyime dayalı

  Betimleme:(tanımlama)yordama (tahmin etme) açıklama ve değişme demektir.Evrenin ve olayların bir bölümünü konu olarak seçen,deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan bilgidir.
  Bilimsel yöntemin ne olduğunu anlamak için temel özelliklerini bilmek gerekir bunlar:Ampirik Sistematik Nesnel Sınanabilir/yalnışlanabilir Genellenebilir Geçici'dir.
  Bilimsel yöntem sistematiktir Bilimsel metodun uygulanmasıyla önceden belirlenmiş rasyonel ve sistematik bir işlemler dizisi izlenir buna ARAŞTIRMA denir.

  Hipotez:İncenmekte olan olaylar arasındaki ilişkileri ve bu olayların nedenlerini geçici olarak açıklayan fikirler,yargılar veya tahminlerdir.(hipotezler yapılan çalışmalarla doğrulanır veya çürütülür.)
  Kuram/teori:Bir olguyu veya olgular arasındaki ilişkiyi sistematik bir biçimde açıklayan bilgi ve açıklama düzenidir.

  PSİKOLOJİDE ÇÖZÜMLEME DÜZEYLERİ

  Moleküler /Nörolojik Düzey: Kişilerin genetik yapıları veya hormonal düzeyleri onları deprosyona yatkın yapabilir.

  Zihinsel Düzey:negatif düşüncelerikili ilişkiler düzeyi:mutsuz evlilikler Sosyal düzey:kişilerin sosyal grublar tarafından dışlanması

  Kültürel Düzey:Sosyal desteğin az olduğu kültürlerde daha fazladır.

  PSİKOLOJİ BİLİMİNİN KÖKENİ VE TARİHÇE:

  Psikoloji bilim dalı olarak (19 yüzyıl ortalarında ) doğmuştur.psikolojinin kökenleri Antik yunan filozofları ve Avrupadaki önemli düşünürlere kadar uzanmaktadır.Antik yunan filozofları:Plato ve Aristo'durPlato'ya göre ''İnsanların bilşsel yetenekleri ve bilgileri doğuştanmı gelir yoksa sonradanmı öğrenilir''sorusudur.Aristo'ya göre Doğduğunda İnsan beyni ''TABULA RASA''yani boş bir levhadır ve sonradan yaşanan deneyimlerle şekillenir.

  Fransız ve Alman düşünürleri:Psikolojinin temelini oluşturan filozoflardan biri de 17 yy yaşamış Fransız düşünür Rene Descartes 'dır ''beyin ve zihin birbirinden farklıdır ama etkileşimdedir buna ''DUALİZM(İKİCİLİK ) denirBeyin somut bir maddedir zihin ise ruhani bir varlıktır der Alman düşünür Franz joseph Gall (FRENOL0Jİ) KAFATASI BİLİMİ adlı teori ortaya attı beynin farkılı kısımları farklı görevler üslenmektedir.Bir insanınm kafatasının girinti ve çıkıntılarından o kişinin özellik ve yeteneklerini anlamanın mümkün olduğunu idda etti bu teori bugünkü bilişsel psikolojin temelini oluşturur ama geçerliiğini giderek yitirmiştir.Modern bir bilim olarak psikolojiyi ilk kez ''WİLHELM WUNDT''kurmuştur.Wilhelm Wundt'un Leipzig Üniversitesi'nde yaptığı laboratuar çalışmları ve kullandığı yöntemle öncülüğünü yapmış olduğu psikolojik yaklaşım''YAPISALCILIK'' yaklaşımıdır.Wilhelm Wundt'ın uyarıcaya maruz kalan deneklerden kendi zihinlerine konsantre olmalarını ve o andaki değişen duyum ve düşüncelerini rapor etmelerine ''içe bakış ''denir.
  İşlevselcilğin öncüsü''WİLLİAM JAMES''dir.Zihnin ne işe yaradığına vurgu yapar.Wundt ve tichener'in zihnin en temel parçalara bölünerek anlaşılabileceği fikrini reddeden Amerikalı Felsefeci William James dir.1910'larda psikolojinin çalışma konusunun zihin değil davranış olması gerektğini ileri süren ünlü psikolojik yaklaşımcı 'JOHN P.WATSON Davranışçı yaklaşımın öncüsü jhon p.watson psikolojinin nesnel bir bilim olabilmesi için insan ve hayvanların gözlenebilir eylemlerine odaklanmaları gerekir.İki ışık kaynağının arka arkaya yakılıp söndürülmesi sonucunda iki ayrı ışık kaynağı değil hareket eden bir ışık algılanmakta olduğunun ortaya çıkmasına ''Fİ FENOMENİ'' DENİR.Watson'a göre davranışçı yaklaşımın hedefi Bireylerin belirli biçimlerde davranmasına yol açançevresel koşulları saptamak WATSON'NIN tüm davranışların temelde çevrede bulunan bir uyarıcıya verilen refleks U-T (UYARICI-TEPKİ) psikolojisi adı verilir.Edimsel psikolojinin kurucusu B.F Skinner'dir.Davranışları uyaran uyarıcılar üzerinde değil,davranışın sonuçları üzerinde odaklanan davranış türü edimsel psikolojidir.psikodinamik yaklaşımın öncüsü ''SİGMUND FREUD'' DÜR .psikanalitik kuramın temel varsayımı ve davranışlarımızı yönlendiren blinçdışı süreçlerdir.Freud'a göre insanın farkında olmadığı ama davranışını etkileyen düşünce,korku ve arzulara ''Bilinçaltı süreçler ''denir.Kuzey Amerika'da 1960'ların ortalarında itibaren başat yaklaşım olarak ortaya çıkan ''Bilişsel Yakalaşımdır''İnsancıl Yaklaşımın Temsilcisi''CARL ROGERS'' dir İnsancıl Yaklaşım insanlar kendilerini gerçekleştirmek eğilimiyle dünyaya gelirler,insanlar özgür seçim yapabilmeleri için davranışlarından sorumludur.bireyler doğuştan potansiyelle dünyaya gelirler.İnsancıl psikologlar,insanın düşünsel süreçlerini dikkaete almadığı gerekçesiyle davranışçılığı reddeder.

  Psikolojinin Alanları:Gelişim Psikolojisi Klinik Psikoloji Endüstri ve örgüt psikoljisi Okul ve Eğitim Psikolojisi. Biyolojik Psikolji Bilişsel Psikoloji Kişilik Psikolojisi Sosyal Psikolojisi Kültür Psikoloji Nöropsikoloji Kantitatif psikoloji/Psikometri Deneysel psikoloji

  Sosyal psikoloji:Bireyler arası etkileşimi bireyleri sosyal çevreleri içindeki etkileşimini inceler.

  Eğitim psikoljisi:Okullarda görev almayıp,üniversitelerin eğitim alanındaki bölümlerinde çalışan ve öğrenme -öğretme süreçlerinin psikolojik yönlerine odaklanmış çalışmlar yapar.

  Gelişim psikolojisi:İnsanın döllenmeden ölüme kadar yaşadığı değişklilkleri inceler

  Klinik psikoloji:Ruhsal bozuklukların nasıl ortaya çıktığını bu bozukluklarınaltında yatan psikolojik,toplumsal,biyolojik faktörleri araştırırDepresyon,anksiyete gibi sorunlardan insanların uzaklaşmasını sağlayan,ruh sağlığına kavuşmasına yardımcı olur.

  Deneysel psikoloji:İnsanların öğrenme,hatırlatma,algılama,uyarıcaya tepki verme çeşili güdüsel durumlarda nasıl davranması gerektiğini inceler.

  Kantitatif Psikoloji(psikomeri):ölçümleme,araştırma dizaynı ve istatistiksel analiz gibi konulara yoğunlaşırbiyolojik psikoloji:Genetik faktörler,hormonlar,beyin gibi öğelerin psikolojik süreçleri etkilemesidir.

  Kültürel Psikoloji: Kültürün insanları nasıl şekillendirdiği düşünce ve davranışlarına nasıl yansıdığını ele alırneropsikolojisi:beyin ve davranış ilşkisini temel alarak sinir sisteminin insan davranışındaki rolünü araştırırİnsan davranışlarını açıklarken birçok yaklaşımı harmanlamak EKLEKTİSİZİM dir.2002 yılında ekonomı alnında Nobel ödülü kazanan psikolog ''DANİEL KAHNEMAN'' DIR PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARIN TEMELİNDE İSTATİSTİK VARDIR. Toplum sağlığını desteklemek ve sağlıksız davranışların azalması için SAĞLIK PSİKOLOGLARI '' çalışır.Türkiye ve Amerikada psikolojini Klinik dalında yüksek lisans dercesi en fazladırpsikoljide psikologların üzerinde tartıştığı 3 sorun vardır bunlar:
  1.Sorun Doğa çevre tartışması:aile içi tutumlar,çocuk yetiştirme uygulamaları sosyoekonomik statü vb gibi sosyal,kültürel ve sosyolojik etkenlerin belirleyici olduğunu savunurlar.
  2.sorun:Davranışların sebebleri bilinçlimi bilinç dışımısikodinamik yaklaşımı benimseyen klinik psikologlar ,zihinsel hastalıkların kökeninde bilinçaltı sebeb arar. Bilişsel yaklaşımı belirleyen klinik psikologlarsa kişilerin kalıplaşmış düşünce sistemlerinin zihinsel hastalıklara olan etkisini araştırır.
  3.sorun: Bireysel Farklıklıklar-Evrensel kurallar: Kişlerin davranışlarının ne kadarının kendilerine has,özel vasıflarından dolayı,ne kadırının ise içlerinde yaşadıkları toplum ve kültürün sonucu olduğu üzerinedir.

  Google+

  YouTube


 2. teşekkür ederim..


Aöf Psikolojiye Giriş 1.Ünite Ders Notları Yer İstanbul , 34, TR incelenme 12321 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2017
www.aofdestek.net 2007-2015