Muhasebe Uygulamaları //Ünite 1


Sponsorlu Bağlantılar


 1. Muhasebe Uygulamaları //Ünite 1

  Sponsorlu Bağlantılar


  ÜNİTE 1- ENVANTER İŞLEMLERİ

  ENVANTER: Saymak,ölçmek,tartmak,değerlemek suretiyle bilanço gününde tüm mevcutları, alacakları ve borçları kesin bir şekilde tesbit etme işlemine envanter denir.
  Envanter türleri şunlardır:
  Kuruluş envanteri :İşletmeler kurulduklarında ilk yapacağı kuruluş envanteridir.
  Dönemsonu envanteri : 31.12.- itibariyle çıkarılması zorunlu olan envanterdir.
  Devir envanteri: İşletmeler devredildiklerinde devir envanteri çıkartmak zorundadır.
  Tasfiye envanteri : İşletmeler tasfiye edildiğinde tasfiye envanteri çıkartacaklardır.

  Envanter 2’ye ayrılır :1- Muhasebe dışı envanter
  2- Muhasebe içi envanter

  Muhasebe dışı envanter : Muhasebe kayıtları dikkate alınmadan çıkarılan envantere muhasebe dışı envanter denir.Envanterin tanımını içerir.
  T.T.K.’ca düzenlenmiştir.Yılda en az 1 kez yapılmalıdır.Bilanço muhasebe dışı envantere göre düzenlenir.
  Değerleme : Bir işletmenin varlıklarının ve borçlarının bilanço günündeki gerçek değerlerinin tesbit ve takdiri işlemine değerleme denir.
  T.T.K.’ya göre değerleme : Maliyet bedelini esas almıştır.
  V.U.K.’a göre değerleme : 7 gruba ayrılır:
  Maliyet bedeli : Bir iktisadi varlığın elde edilmesi veya değerinin arttırılması için yapılan giderlerin toplamına maliyet denir.
  Maliyet bedeli şu varlıklara uygulanır:
  - Maddi duran varlığa
  - Maddi olmayan duran varlığa
  - Ticari mallara
  - Üretilen mamüllere
  - Üretilen tarımsal ürünlere
  Borsa rayici : Borsaya kayıtlı iktisadi varlıkların bilanço günündeki borsa değerini ifade eder. Yabancı paralara uygulanır.
  Tasarruf değeri ( peşin değer): Bir iktisadi varlığın değerleme gününde sahibi için arzettiği değerdir.Senetli alacaklara ve senetli borçlara uygulanır.
  Mukayyet değer( kayıtlı değer) : Bir iktisadi varlığın muhasebe kayıtlarında görünen değeridir.Senetsiz alacak ve senetsiz borçlara uygulanır.
  İtibari değer (nominal-üzerinde yazılı): Her türlü senet hisse senedi ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerdir.Para ve çıkarılmış tahvillere uygulanır.
  Rayiç bedel : Bir iktisadi varlığın piyasadaki alım-satım değerini ifade eder.
  Sadece gayrimenkullere uygulanmaz.
  Emsal bedel: Gerçek bedeli bilinmeyen veya tam tesbit edilemeyen iktisadi
  varlıkların benzerlerine nazaran sahip olduğu değerdir.Değeri düşen mallara uygulanır.
  Emsal bedelde şu sıralama izlenir: 1-Ortalama fiyat 2- Maliyet bedeli 3- Takdir esası
  Muhasebe ilkelerine göre değerleme: Ya maliyet yada maliyet bedeli ile piyasa fiyatından hangisi düşük ise onunla değerleme yapılır.
  NOT: Tüm kanun ve ilkeler açısından ortak değerleme yöntemi maliyet bedelidir.
  Muhasebe içi envanter : Muhasebe dışı envanterin kayıtlara geçmiş halidir.
  Sırasıyla şu aşamalardan oluşur:-Genel geçici mizan
  - Envanter ve kayıtları
  - Kesin mizan
  - Mali tablolar ( bilanço ve gelir tablosu)
  - Hesapların kapatılması


  KAR HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

  1)Özsermaye karşılaştırmasıyla karın tesbiti:
  DSÖS – DBÖS + ÇEKİLEN – İLAVE = KAR/ZARAR
  ( DSV-DSB ) – ( DBV-DBB ) + ÇEKİLEN – İLAVE = KAR/ZARAR

  2)Hasılat yöntemi ile karın tesbiti :
  Gelir ve giderler tahakkuk etmiş olsa bile alınmış yada ödenmiş kabul edilir.
  GELİRLER – GİDERLER = KAR/ZARAR
  GELİRLER > GİDERLER = KAR
  GİDERLER > GELİRLER = ZARAR
  NOT: Envanter işlemleri esnasında en önemli kalem Ticari Mal ‘dır.
  TTK’ ya göre bulunan kar Ticari kar
  VUK’ a göre bulunan kar Mali kar/ Vergi kar’ıdır.

  Google+

  YouTube


 2. tskler kardes


 3. Allah razı olsun güzel bi özet olmuş:)


 4. Teşekkür ederim :)


Muhasebe Uygulamaları //Ünite 1 Yer İstanbul , 34, TR incelenme 3141 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2019
www.aofdestek.net 2007-2015