İşletme Lisans Programı


Sponsorlu Bağlantılar


 1. İşletme Lisans Programı

  Sponsorlu Bağlantılar


  İşletme Lisans Programı;


  Örgün eğitim fırsatı bulamayan, kendini işletmecilik alanında geliştirmek isteyen bireylere, işletme yönetimi ve idaresi konularında yeterlilik kazandırmayı,
  Eğitim alanlara çağdaş bilgilerle donatılmış girişimci ruh kazandırmayı,

  Kamu ve özel sektöre eğitimli yönetici ve meslek elamanı yetiştirmeyi,

  Ticaret ile uğraşan ve işletmecilik konusunda kendisini eğitmek isteyen kişilere eğitim vermeyi amaçlayan İşletme Lisans programından mezun olan öğrenciler işletme ve onun fonksiyonları (üretim, yönetim, pazarlama ve finansman vb.), işletme yönetimi ve idaresi konularında yeterlilik kazanacaktır.

  Ayrıca, program mezunları, özel sektör kuruluşlarında her kademede yöneticilik, kamu sektöründe ise müfettişlik, hesap uzmanlığı, kontrolörlük vb. görevler yanında işletmelerin çeşitli departmanlarında meslek elemanları ve yönetici olarak çalışma imkânına sahiptirler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür. Aynı zamanda ticaretle uğraşan, esnaf, tüccar ve sanayiciler, profesyonel hizmet sunucuları işletmelerini yönetme konusunda gerekli eğitime sahip olacaktır.


  İşletme Lisans Programı Müfredatına ulaşmak için tıklayınız.

  Google+

  YouTube


  • Programın Seviyesi Lisans
   Programın Süresi 4 yıl
   Programın Amacı Profesyonel iş ortamının gerektirdiği niteliklere sahip, günün hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilecek Kamu ve Özel sektöre yönetici ve eleman yetiştirmek yetiştirmektir. İşletme programı, çağdaş bilgi ve tekniklere sahip, gerek ulusal gerekse uluslararası iş hayatına çözümler üretebilecek, devlet ve özel kurumların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak eğitimli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Gelişen ve değişen uygulamalara uyum sağlamanın yanında yaratıcı öneri ve çözümler bulabilen dolayısıyla ülkenin kalkınmasına katma değer sağlayan işletmeciler kazandırmaktır.
   Programın Kazanımları İşletme Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, işletme ve onun fonksiyonları (üretim, yönetim, pazarlama ve finansman vb.), işletme yönetimi ve idaresi konularında yeterlilik kazanacaktır.
   Programın İstihdam Alanları Öğrenciler, temel İşletmecilik yanında İnsan Kaynakları yönetimi, Üretim-Pazarlama ve sayısal yöntemler alanlarında yoğunlaşabilmektedirler. Bölüm mezunları, özel sektör kuruluşlarında her kademede yöneticilik, kamu sektöründe ise müfettişlik, hesap uzmanlığı, kontrolörlük vb. görevler yanında işletmelerin çeşitli departmanlarında meslekelemanları ve yönetici olarak çalışma imkânına sahiptirler. Sermaye Piyasası Kurulu’nda, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda, aracı kurumlarda, bankalarda, Devlet Planlama Teşkilatında, tüm işletmelerin pazarlama, insan kaynakları departmanlarında çalışabilecekler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür. Aynı zamanda ticaretle uğraşan, esnaf, tüccar ve sanayiciler, profesyonel hizmet sunucuları işletmelerini yönetmekonusunda gerekli eğitime sahip olacaktır.
   Programda Ödemeler Programa yerleştirilen adaylar; 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı için Öğrenim Gideri olarak Güz ve Bahar yarıyılları başında 290`ar TL
   Programda Diploma Bilgisi Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

  Programa Öğrenci Kabul Şartları Programı tercih edecek adayların 2013 yılı YGS puan türlerinin en az birinden 140.000 ve daha yukarı puan almış olmaları gerekmektedir.
  Programa Yerleştirilme İşlemleri Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YGS puanları esas alınarak merkezi yerleştirilme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.
  Programın Kontenjanı 14.000 öğrenci
  Programın ÖSYM Tercih Kodu 101411064
  Programda 2 inci Üniversite Halen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenimlerine devam eden ya da mezun olan öğrenciler bu programa Yükseköğretim Kurul tarafından belirlenecek koşullarda "2 inci Üniversite" kapsamında kayıt yaptırabilecekleridir.
  Programın Müfredatı Programda uygulanacak olan müfredata ulaşmak için lütfentıklayınız
  Programın Yürütülmesi Programda dersler; Fakülte tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak,internet üzerinden yürütülecektir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımıyapılmayacaktır. Derslerde muafiyet uygulaması olmayacaktır.
  Programda Sınavlar Programda; a) Ara (vize) sınavları online (çevrimiçi) olarak internet üzerinden yapılmaktadır. b) Yarıyıl sonu (final) sınavları ise; öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak, belirlenecek olan sınav merkezlerinde hafta sonlarında ve yüz yüze oturumlar şeklinde yapılacaktır. Sınav merkezlerinin belirlenmesinde öğrencilerimizin tercihleri de göz önünde bulundurulacaktır. Son yapılan sınav organizasyonu 42 il merkezinde gerçekleştirilmiştir.
  Programda Uygulama (Staj) Programda uygulama (staj) etkinliği bulunmamaktadır.
  Programda Mevzuat Programın yürütülmesi ile ilgili olarak Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ulaşmak için lütfen tıklayınız.
  Programın Koordinatörü Doç. Dr. Sevtap ÜNAL
  Programın Sorumlusu Arş. Gör. Dr. Arzu DENİZ


İşletme Lisans Programı Yer İstanbul , 34, TR incelenme 5161 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2019
www.aofdestek.net 2007-2015

açık öğretim kitapları