Aöf İngilizce 1 Dersi 7-8-9-10-11-12. Üniteler Ders Notları


Sponsorlu Bağlantılar


 1. Aöf İngilizce 1 Dersi 7-8-9-10-11-12. Üniteler Ders Notları

  Sponsorlu Bağlantılar


  Aöf İngilizce 1 Dersi 7-8-9-10-11-12. Üniteler Ders Notları


  Aöf İngilizce -1- Dersi 7.Ünite Ders Notları  WHAT’S THIS?

  1-Sayılabilen isimlerin tekil olarak kullanıldıklarında a-an eki aldıklarını belirtmiştik(an apple,a book,a pen gibi)
  2-Sayılamayan isimlerinse hiçbir ek almadıkları belirtilmiştik it is water(o sudur) gibi…Fakat sayılamayan isimlerin miktar isimler miktar belirleyen bir isimle kullanıldıklarında a-an takısı alır


  It is milk(o süttür)It is a glass of milk(o bir bardak süttür)It is a bottle of milk(o bir şişe süttür)

  3-
  This:Bu
  These:Bunlar
  They:onlar
  It:O
  That:Şu
  Those:Şunla
  r

  What is this? (bu nedir)

  This is a pen?(Bu bir kalemdir)

  What are these?( Bunlar nedir)

  These are pens?(Bunlar kalemdir)

  Dikkat:Tekil halde kullanılan isimler sonlarına ‘’S’’ takısı alarak çoğul hale getirirler
  Pen(kalem) Pens (kalemler)- Book(kitap) Boks(kitaplar)
  4-Renkler-ColoursBlack-Siyah, red-kırmzı,Yellow-sarı,Brown-Kahverengi,Pink-Pembe,violet-Eflatun,White-beyaz-Blue-mavi,Green-Yeşil,Orange-turuncu,grey-gri,Pruple-Mor
  Soru:What colour is the sky?(Gökyüzü ne renktir?)
  a.pink b.pruble c.Blue d.red e.violet cevap :c dir( blue mavi olacaktır)
  What colour is the river? Irmak ne renktir?= Blue(mavi)
  What colour is the grass? (Çim ne renktir?)=Green (yeşil)
  What colour is the sea?(Deniz ne renktir)=BLue(mavi)
  5-How+sıfat(old,long,High) kalıbı ölçü sormak için kullanılır
  How old(kaç yaşında) How long(Hangi uzunlukta) How high(hangi yükseklikte)
  A:How old is Selimiye Mosque? (Selimiye cami kaç yıllıktır)?
  B:It is 509 years old
  A:How long is Basphorus Bridge?(Boğaz köprüsünün uzunluğu nedir?)
  B:Its is 1078 m Long
  A:How high is mount ararat?(ağrı dağı’nın yüksekliği ne kadardır?)
  B:It is 5165 m High.

  Not: Verilen yanıtta kesin bilgi yoksa yeni veriler cevap yaklaşık bir miktar ise cevapta yaklaşık anlamına gelen ‘’about’’ifadesi kullanılır.It’s about 400 m High.(yaklaşık 400 metre yüksekliğindedir)


  Aöf İngilizce -1- Dersi 8.Ünite Ders Notları
  I LİKE İI VERY MUCH


  Bu ünitede beğeni düzeyini belirten kalıplar ele alınacaktır.

  1-WHAT DO YOU THİNK OF X? (X hakkında ne düşünüyorsunuz)Bu soru bir kişi veya nesne hakkında bir kişinin görüşünü sormak için kullanılırÖrneklere geçmeden önce,cümlelerimizde geçecek bazı kavramları açıklayalım:
  HER:onu(bayan)
  HİS:onu(erkek)
  THEM:onları
  IT? ONU (cansız ve hayvanlar için)

  A:What do you think of Hasan? (hasan hakkında ne düşünürsün?)
  B:I like him(onu severim)

  What do you think of Hasan I like him
  What do you think of Ayşe I like her
  What do you think of cats (kediler) I like them
  What do you think of this book (bu kitap) I like it
  Görüldüğü gibi ‘’I like’’ kalıbı, bir kişinin veya şeyin beğenildiğini, sevildiğini ifade etmektedir.
  Eğer cevap olumsuzsa şu şelilde ifade edilir:I don’t like him (onu sevmem( Erkeği ima ediyor)I don’t like her.(onu sevmem (bayanı ima ediyor)I don’t like them (onları sevmem)I don’t like it Onu sevmem
  İngilizce’de kişinin bir kişi veya nesne hakkındaki beğeni derecesini belirten kalıplar şunlardır:
  I like X very much(çok severim)I like X (severim)It’s all right(iyi kararsızlık belirtir)I don’t like it(sevmem)I don’t like it very much(çok sevmem)I don’t like it at all(hiç sevmem)2-Do you like X? (X’i sever misiniz?Bu sorunun yanıtı daima yes veya no ile başlar Yes I like it No I don’t like it

  3-Prefer:Tercih etmek. Bu kelime kişinin iki çay arasındaki tercihihini sormak için kullanılır
  A:What do you prefer tea or coffe?(Ne tercih edersiniz)? Çay ya da kahve?
  B:I prefer coffe to tea(kahveyi çaya tercih ederim)Not:’’prefer’’kelimesinin geçtiği soruda tercih edilen şeyler arasında ‘’to’’ kullanılır
  What do you prefer FB or GS?I prefer FB to GS  Aöf İngilizce -1- Dersi 9.Ünite Ders Notları  HAVE YOU GOT ANY WİNE?
  Bu ünitede sahip olunan şeyleri ve miktarlarını ifade etmede kullanılankalıplar açıklanıcaktır
  1)Have got, Has got =Sahip olmak
  I-you-WE-they+ HAVE GOT+İSİM
  He-She-It+HAS GOT+İSİM
  Olumlu Cümle: I have got a car(Bir arabam var)
  Olumsuz Cümle:I haven’t got a car (Bir araban yok)
  Soru cümlesi:Have you gor a car?(Bir arabanız var mı?)
  Cevap cümlesi:Yes I have/No I haven’t (evet var hayır yok)
  He has got a dog(Onun bir köpeği var)
  He hasn’t got many friends(onu çok arkadaşı yok)

  2)SOME:biraz,birkaç,öneri ikram belirten cümleler dışında daima olumlu cümlelerde kullanılır
  ANY:HİÇ (daima soru cümlesi ve olumsuz cümlelerde kullanılır)
  İ
  kram cümlesi :Would you like some coffee?(Biraz kahve alır mısınız)?

  I have some Money (Biraz param var)

  A:Have you got any tea?(çayınız varmı)?

  B:Yes,We have some tea (evet biraz çay var)

  B:No,we haven’t any tea( hayır,hiç yok)

  A:Are there any bank near here ?(Buralarda banka varmı?)
  B:No,there aren’t any(hayır hiç yok)

  Not:Some ve Any sayılabilir bir isimle kullanılmışsa isim daima çoğul haldedir.
  3)Here you are :buyurun (istenen bir şey verirken kullanılırHave you got a table for two(iki kişilik masanız var mı)?
  There is fish on the menü(menüde balık var)Bu cümlede balığın menüde olduğu anlamını (on) kelimesi vermektedir. Fish off today (Bugün Balık yok)Bu cümlede balığın menüde olmadığı ‘’off ‘’kelimesi var

  Aöf İngilizce -1- Dersi 10.Ünite Ders Notları
  WHAT ARE THEY DOING  Bu ünitede zamanlar konusu izah edilecektir.

  1)The Present continuous tenseI+am+fiil+ing

  He-she-it +is+fiil+ing

  We-you-they+are+fiil+ingI am studying now(şimdi çalışıyorum)Not:Fiildeki ‘’ing’’ takısının Türkçe karşılığının ‘’yor’’ olduğuna dikkat edilmelidir.Olumsuz cümlede ‘’isn’t,aren’t,’’am not’’ kullanılırken sorularda AM,İS ,ARE ile başlamalıdır.

  A:What are you doing? (ne yapıyorsunuz)?
  B:I’am Watching tv(tv seyrediyorum)

  A:Are you going to the cinema?(sinemaya gidiyor musunuz)?
  B:Yes I am(evet gidiyorum)

  B:No,I am not(Hayır gitmiyorum)

  This evening: Bu akşam,
  This weekend:Bu hafta sonu
  Now:Şimdi
  Today:Bugün,
  Tonight:Bu gece,
  Tomorrow:Yarın

  Soru:Where are they going this evening?
  a)Yes they are
  b)They are going to İstanbul
  c)They are watching tv
  d)They go to İstanbul every weekend
  e)We are going to the cinema

  YANIT:B ‘DİR Sorunun kiminle ilgili olduğuna (they onlar)ve fiilin çekildiği zamana dikkat edilmelidir.Bunlar soru ve yanıtta ortak olmalıdır

  2)The Simple Present tense (Geniş Zaman)

  Alışılagelmiş, Sürekli tekrarlanan eylemlerin anlatmada kullanılır. Olumlu düz cümlede He,She,İt ile Fiilin ‘’Es’’’’ –S ‘’takısı alması gerekir. Diğer kişilerde fiil yalın halde kullanılır.

  I like coffee(Kahve severim)
  Ayşe Like’s coffe(Ayşe kahve sever)
  (SHE) (o)
  We go to the cinema(Sinemaya gideriz)
  He goes to the cinema(o sinemaya gider)

  Kalıp:
  Olumlu:I,we,you,they+fiil He,She,it+Fiil+es
  Olumsuz:I,We,you,they+don’t+fiil
  He,she,it+doesn’t fiil

  Soru: Do+I,We,you,they,+fiil
  Doesn’t he şhe it+fiil

  I like fish(Balık severim)
  He likes fish(o balık sever)
  I don’t like milk(süt sevmem)
  He doesn’t like milk( o süt sevmez)
  Does he like tes?(Çay sever mi?)
  Yes I dou(evet severim)
  No I don’t(Hayır sevmem)
  Yes he does(Evet sever)
  No he doesn’t(hayır sevmez)

  Geniş zamanda yinelenen eylemlerin sıklığını belirtmede ALWAYS(daima,her zaman)
  SOMETİMES(bazen)
  NEVER(ASLA) zarfları özne ve fiil arasında kullanılır
  I always get up early.(Her zaman erken kalkarım)
  She sometimes eats fish(o balık yer)
  We never watch Tv (hiç televizyon izlemeyiz)
  EVERY(HER) İLE başlayan zaman zarfları da cümle sonunda ve sadece geniş zaman kalıbıyla kullanılır
  I read a book everday (Her gün kitap okurum)
  He watches TV every evening (Her akşam Tv seyreder)
  İn the evening:Akşam
  İn the afternoon :Öğleden sonra
  İn the morning:Sabahleyin
  They swim in the morning(onlar sabahleyin yüzerler)

  SORU: ALİ…….. a lot of letters every week,and he…….. a letter now
  a)is writing/is writing
  b)Writes/is writing
  c)write/write
  d)writes/doesn’t write
  e)writing/writes

  YANIT:B ‘dir Fiilerin doğru çekimli halini bulabilmek için cümlelerde kullanılan zaman zarfalarına bakmak yeterlidir.

  Every –Geniş zaman çekimli fiil :Now Şimdiki zaman Z(ing takısı) aranmalıdır.

  2) HAVE:eat (yemek) drink(içmek) fiilleri ile eş anlamlı olarak kullanılır 3 tekil kişilerde (he,She ,İt)has olarak geniş zamanda çekimlenir

  I have breakfast at 7
  We have lunch at 2
  We have diner at 8
  Kahvaltı etmek :HAVE BREAKFAST
  ÖĞLE YEMEĞİ YEMEK:HAVE LUNCH
  AKŞAM YEMEĞİ YEMEK:HAVE DİNNER
  Aöf İngilizce -1- Dersi 11.Ünite Ders Notları  CAN I HAVE YOUR NAME?


  Bu ünitede karşılıklı veya telefonla görüşme sırasında kullanılan kalıplar kullanılmaktadır?
  1)Want: İstemek
  SEE: Görmek
  SPEAK:Konuşmak
  WOULD LİKE:İstemek(Want’a göre nazik ve resmi bir kalıptır)
  a)I would like to see Mr Brown

  b)Mr Brown ile görüşebilir miyim lütfen
  May I speak to Mr Brow, Please
  Mr Brown ile görüşebilirmiyim lütfen
  Not: yukarıdaki son iki ifadede telefon görüşmelerinde kullanılır ikinci ifade birincisine göre daha nazik ve resmidir.

  c)This is Jhon White Speaking(jhon White ile görüşüyorsunuz ben J. White)
  Just a moment,pleas:Bir dakika ,lütfen
  Certainly:Elbette(Görüşmenin mümkün olduğunu belirtir.)
  Can I have your name? İsminizi alabilirmiyim ?
  (Karşıdaki kişinin kim olduğunu nazikçe sorar)Who’s calling? Kim arıyor(telefonda kullanılır)
  I’II call back later(daha sonra arıyacağım)
  I’II ring back at 2 (ikide tekrar arıyacağım)
  I’m afraid he is out( Korkarım o dışarıda)
  I’m sorry,he isn’t here (Üzgünüm o burada değil) (Aranan kişi yerinde yoksa arayana söylenir)

  It doesn’t matter:Önemli değil
  It’s all right Önemli değil
  Yukarıda iki ifadede aradığımız kişiyi yerinde bulamadığımız durumda ,bu bilgiyi bize veren kişiye karşı kullanılır.

  ÜNİTE:12
  WHAT DOES SHE LOOK LİKE?
  Bu Ünitede kişilerin görünüşlerinin tasviri yer almaktadır.

  1)WHO:KİM(Kişilerin kim olduğunu sorar)
  A:Who is that man over there?(oradaki adam kim)?
  B:Which man?(hangi adam)
  A:The older one(Daha yaşlı olan)

  2)WHAT does he/she look like?
  (kişilerin dış görünüşünü sorar Yanıtında kişini tipi tasvir edilir.

  SIFATLAR:
  Old:Yaşlı,eski
  New:Yeni
  Young:Genç
  Tall:Uzun
  Fat :Şişman
  Thin Zayıf
  Short:kısa
  Big: Büyük
  Bright:Parlak
  Pretty:Güzel
  thick:kalın
  Nice:Güzel
  Long:Uzun
  Fair :kumral
  Dark:esmer,koyu renk
  wet:yağışlı,ıslak,nemli

  A:What does Ali look like? Ali nasıl?
  B:He is tall and thin (o uzun boylu ve zayıftır)

  SORU:WHAT DOES AYŞE LOOK LİKE?
  a.She is my sister
  b.I like her
  c.She is a nurse
  d.She is short and pretty

  e.She like fish

  Cevap:D’dir Ayşeyi tasvir eden cümle de sıfatların kullanılmış olduğuna dikkat edilmelidir.

  3)SIFATLARIN KARŞILAŞTIRMASI:
  1.İSİM+İS+SIFAT +ER +THAN +
  2.İSİM (FİİL)Ankara is nicer than İzmir (Ankara izmir’den daha güzeldir)Kurallı sıfat gelen ‘’ER’’ takısı ‘’DAHA’’ anlamını verir ve ‘’than’’ ile beraber kullanılması gerekir.Ali is 1.80cm tall Ayşe is 1.70 cm tall, verilen duruma göre iki doğru cümle söylenir.Ali is taller than Ayşe (Ali Ayşe’den Uzundur)Ayşe is shorter than Ali (ayşe Ali’den kısadır)

  SORU: Ayşe is 30 years old -Suna is 23 years old
  Hangisi doğrudur?
  a.Ayşe is taller than Suna
  b.Suna is younger than Ayşe
  c.Ayşe is shorter than Suna
  d.Suna is older than Ayşe
  e.Ayşe is fatter than Suna

  Cevap: B’dir Karşılaştırılanlar yaş olduğuna göre young(genç) veya old( yaşlı)sıfatları doğru olarak kullanılmalıdır
  (Suna Ayşe’den daha gençtir)

  SORU:2 Ankara is………….than Polatlı
  a.nice b.small c.bigger d.fine e. Long

  CEVAP :C’DİR Cümlede Than kullanıldığına göre sıfatın ‘’ER ‘’ takısı alarak karşılaştırma biçiminde olması gerekir.

  4)–SO: SÖYLE

  A:İs Mr Brown in?
  B:Yes I think so (Evet sanırım Öyle)


  LOOK FOR: Birisini veya birşeyi aramak

  WAİT FOR:Birisini veya bir şeyi beklemek.  Hazırlayan : --FEHMİYE KAYA--

  Google+

  YouTube


 2. Teşk güzel notlar...


 3. bıde 1den 7 ye kadr olanını vereydı ıyıydı ama sagolasınn yınedeee


 4. Selamun aleykum kolay gelsin öncelikle yayınlarınız için til ederim bana kamu yönetimi okuyan 5 ve 6 dönem kitapları lazım yazdan itibaren çalışacam sınavlara bu kitapları bulma şansım olurmu adres versem kargo bana ait tşk ederim şimdiden


Aöf İngilizce 1 Dersi 7-8-9-10-11-12. Üniteler Ders Notları Yer İstanbul , 34, TR incelenme 15831 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2019
www.aofdestek.net 2007-2015

açık öğretim kitapları