Aöf Hukukun Temel Kavramları Dersi 1.Ünite Ders Notları


Sponsorlu Bağlantılar


 1. Aöf Hukukun Temel Kavramları Dersi 1.Ünite Ders Notları

  Sponsorlu Bağlantılar


  Aöf Hukukun Temel Kavramları Dersi 1.Ünite Ders Notları  Kurallar, belli durumlarda ne yapılması gerektiğini söyleyen ifadelerdir.. Hukuk kuralları da,insan davranışına yönelmiş kurallardandır ve kişinin belli durumlarda hangi eylemde bulunulması gerektiğini, muhtemel eylemlerinin sonuçlarıyla birlikte ifade eder.Ahlak Kuralları: Ahlak kuralları iyi ve kötü olarak nitelendirildiğinden ahlak kavramı din ile örf ve adet kurallarını kapsar görünümdedir.

  Filozoflar öteden beri, insan aklının iki yönünü birbirinden ayırmıştır. Bunların birincisi teorik akıl olarak isimlendirilir ve nesne ve olguları seyretmeye, karşılaştırmaya ve bağlantılandırmaya karşılık gelir. Teorik akıl, nesneler ve olgular üzerine düşünür. Neye inanılması gerektiğine karar verir. Pratik akıl, ne yapılması gerektiğine karar verir. Pratik akıl, amaçlar ve hedefler koyar, projeler üretir, bu amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını belirler. Dolayısıyla pratik akıl, eylemleri yönlendirir. insanın her eylemi öncesinde pratik akıl devreye girer ve kişi farkında olsun olmasın şimdi ne yapmalıyım?’ sorusuna verdiği yanıta göre eylemde bulunur.

  Teorik akıl: Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönü.Pratik akıl: Aklın eylemle ilgili düşünmeyi gerçekleştiren, ne yapılması gerektiğine karar veren yönüdür. Ceza mahkemelerinin suç sayılan eylemler için yaptırım olarak öngördüğü cezalar, hapis cezası ile adli para cezasıdır.Bir yıl ve daha az süreli hapis cezaları kısa süreli hapis cezası olarak kabul edilir. Türk Ceza Kanunu’nun 50. maddesine göre kısa süreli hapis cezası, suçlununkişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre, adlî para cezası, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma, mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılma şeklindeki alternatif cezalara çevrilebilir.Adlî para cezası ise suç oluşturan eylem için mahkeme tarafından belirlenecekgün sayısının, her gün için yine mahkemenin kişinin ekonomik ve diğer kişisel hâllerini dikkate alarak kanunda belirlenen sınırlar çerçevesinde belirleyeceği karşılığıyla çarpılması sonucu bulunan miktardır. Bu ceza devlet hazinesine ödenirCebrî icra, kelime anlamı itibarıyla, zorla yerine getirme demektirTazminat:Tazminat, genellikle zararın parasal değerine karşılık gelen bir ödemeyükümlülüğüdür.

  Geçersizlik:Hukuk düzeni, hukukî işlemlerin varlık kazanabilmesi için bazı unsurları kurucu unsur olarak kabul eder. Bu unsurların yokluğunda ise söz konusu hukukî işlem ‘yok’ hükmündedir. Böyle bir işleme dayanılarak hak talep edilmesi mümkün değildir. Söz gelimi Türk Medeni Kanunu, resmî memur önünde yapılmayan evlenmenin, yok hükmünde olduğunu belirtir. Aynı şekilde, kamu görevlisi olmayan bir kişinin kamu görevlisiymiş gibi idari bir işlem yapması durumunda yahut yasama, yürütme ve yargı alanlarındaki organ ve makamların, birbirlerinin alanına giren konularda işlem yapmaları durumunda, yapılan işlem yok hükmündedir.

  Geçersizliğin Türleri

  1-Yokluk
  2-Hükümsüzlük(Butlan)
  3-iptal Edilebilirlik(Nisbi Butlan)Hükümsüzlük (butlan, mutlak butlan), hukuki işlemin geçerlilik şartlarından kamu düzenini ilgilendirdiği kabul edilenlerin gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkar. Yokluk durumunda işlemlerin hukuk dünyasında hiçbir zaman var olmadıkları kabul edilirken, hükümsüzlükle geçersizolan işlemler vardır, hukukî işlem olarak varlık kazanmışlardır. Ancak baştan itibaren geçersiz oldukları kabul edilir. Tarafların anlaşması veya zamanın geçmesiyleişlem geçerli hâle gelmez. Bir dava sırasında işlemin bu niteliği fark edilirse, hakimkendiliğinden bu durumu dikkate alıriptal edilebilirlik (nisbî butlan) durumunda ise işlemin yapılmasında ortaya çı-kan hukuka aykırılığın nispeten daha hafif olduğu kabul edilir. Bu durumda hukukî işlem varlık kazanmış ve hukukî sonuç doğurmaya başlamıştır. iptal edilebilirhukukî işlemler, kendiliğinden geçersiz olmamakla birlikte, taraflardan birisinin talebi sonucunda iptal edilebilir. Ancak iptal talebinde bulunmak için öngörülen sürelerin geçmesiyle geçerli hâle gelir. Dava konusu olduğu takdirde, hakim hükümsüzlük durumunda olduğu gibi kendiliğinden iptal kararı veremez
  Hukukun işlevler:
  1-Barış
  2-Güvenlik
  3-Eşitlik
  4-Özgürlük

  HAZIRLAYAN : SERPİL EFE

  Google+

  YouTube


 2. Merhaba elinize sağlık. Bu senenin ders notlarımı bu acaba?


 3. Konu içerikleri ve müfredat kolay kolay değişmez, gönül rahatlığıyla faydalanabilirsiniz.


 4. hem bu foruma hem paylaşan arkadaşa çok teşekkür ederim


Aöf Hukukun Temel Kavramları Dersi 1.Ünite Ders Notları Yer İstanbul , 34, TR incelenme 14275 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2019
www.aofdestek.net 2007-2015