Sponsorlu Bağlantılar


Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Adalet Bölümü

Aöf Önlisans bölümü olarak 2011-2012 eğitim yılında açılmış olup 25.000 öğrenci kontenjanına sahiptir. Bölüm adliyelere, icra müdürlüklerine, hukuk bürolarına ve noterlere personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca sürekli gelişen ve kendini yenileyen adalet sistemine kalifiye personel yetiştirerek daha sağlıklı bir adalet sistemi oluşturmayı da amaçlamaktadır.

Adalet önlisans bölümü 2 yıllık bir eğitim vermektedir. Eğitim süresi yılda güz ve bahar dönemleri şeklinde iki ayrı dönemde eğitim verilmektedir. Her dönem bir ara sınav, bir final ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ara ( Vize ) sınavı online olarak, final ve bütünleme sınavları öğrenci yoğunluğuna göre 42 ayrı ilde test usulü olarak yapılmaktadır. ( Sınavlar hakkında bilgi için TIKLAYIN ). Adalet bölümünü tercih edebilmek için YGS herhangi bir puan türünden 140 veya üzeri almanız yeterlidir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümlerinde ders notları ve vs metaryeller internet üzerinden ulaşabilmektesiniz.

Aşağıda Ata. Üni. Adalet önlisans programı ile ilgili genel bilgileri bulabilirsiniz.

Programın Adı Adalet
Programın Seviyesi Önlisans
Programın Süresi 2 yıl
Programın Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ
Programın Sorumlusu Uzm.Ayşe Okumuş
Programın Amacı Lâik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışı ile kişilerin hukuk alanındaki bilgilerini arttırmaktır. Ayrıca bu programın amaç ve görevleri arasında, milletiyle el ele, çalışan, üreten, kültür, ahlak sanat gibi sosyal konularda, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, milletimizi bütünleştirici elemanlar yetiştirilmesi de bulunmaktadır.
Programın Kazanımları Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, mesleki terminolojiye hâkim olacaklar, hukuk alanında teorik bilgilerini pratik alanda uygulama becerisi kazanacaklar, hukuk alanında önlisans seviyesinde bilgi sahibi olacaklardır.
Programın İstihdam Alanları Bu programdan mezun olacak öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Özellikle bu alandan mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak Adliyeler, İcra Müdürlükleri, Avukat ve Hukuk Büroları ve Noterlerdir.
Programa Öğrenci Kabul Şartları Programı tercih edecek adayların 2013 yılı YGS puan türlerinin en az birinden 140.000 ve daha yukarı puan almış olmaları gerekmektedir.
Programa Yerleştirilme İşlemleri Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YGS puanları esas alınarak merkezi yerleştirilme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Programa Sınavsız Geçiş Yapılabilen Ortaöğretim Programları Programa aşağıda yer alan ortaöğretim programlarından mezun olan öğrenciler Sınavsız Geçiş Uygulaması kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilebilirler. (YGS müracaatında Sınavsız Geçiş Uygulamasından yararlanmak için müracaat eden öğrenciler için geçerlidir.)
a) Adalet Ortaöğretim Programı
b) Zabıt Katipliği Ortaöğretim Programı
Programın Kontenjanı 25.000 öğrenci
Programın ÖSYM Tercih Kodu 101451724
Programda 2 inci Üniversite Halen herhangi bir lisans veya önlisans programlarında öğrenimlerine devam eden ya da mezun olan öğrenciler bu programa Yükseköğretim Kurul tarafından belirlenecek koşullarda “2 inci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilecekleridir.”2 inci Üniversite” hakkında detaylı bilgi içintıklayınız
Programın Müfredatı Programda uygulanacak olan müfredata ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Programın Yürütülmesi Programda dersler; Fakülte tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden yürütülecektir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmayacaktır. Derslerde muafiyet uygulaması olmayacaktır.
Programda Ödemeler Programa yerleştirilen adaylar; Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarda Açıköğretim materyal ücreti öderler. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı için Açıköğretim meteryal ücreti olarak Güz ve Bahar yarıyılları başında 290`ar TL ödenmiştir.
Programda Sınavlar Programda;
a) Ara (vize) sınavları online (çevrimiçi) olarak internet üzerinden yapılmaktadır.
b) Yarıyıl sonu (final) ve (bütünleme) sınavları ise; öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak, belirlenecek olan sınav merkezlerinde hafta sonlarında ve yüz yüze oturumlar şeklinde yapılacaktır. Sınav merkezlerinin belirlenmesinde öğrencilerimizin tercihleri de göz önünde bulundurulacaktır. Son yapılan sınav organizasyonu 42 il merkezinde gerçekleştirilmiştir.
Programda Uygulama (Staj) Programda uygulama (staj) etkinliği bulunmamaktadır.
Programda Mevzuat Programın yürütülmesi ile ilgili olarak Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ulaşmak için lütfentıklayınız
Programdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;
a) Hukuk Lisans Programı
Adaylar ayrıca; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde bulunan programlara Dikey Geçiş Kapsamında sınavsız geçiş yapabileceklerdir.
Programda Diploma Bilgisi Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.