Sponsorlu Bağlantılar


Dış Ticaret Önlisans Programı

Atatürk Üniversitesi Aöf Dış Ticaret önlisans Programı 2012 yılında açılmıştır. Bölüm ulusal ekonomilerde önemi her geçen gün artan dış ticaret alanında hem teorik hem de pratik bilgilerle uzmanlaşmış donanımlı, kalifiye ve girişimci personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Açıköğretim Dış Ticaret 2 yıllık bir eğitim vermektedir. Eğitim güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki farklı dönemde eğitim öğretim sunmaktadır. Her dönemde ara sınav, final sınavı ve başarısız olanlar için bütünleme sınavları yapılmaktadır. ( Sınavlar hakkında daha fazla bilgi için TIKLAYIN ). Bölüme lise sonrasında sınavsız geçiş yapılabilmektedir. Programı tercih edebilmek için YGS'den 140 veya üzeri almış olmanız yeterli olmakla birlikte kontenjan sınırlaması olmadığından tercih eden herkes yerleştirilmektedir. Dış Ticaret bölümü mezunları
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde bulunan lisans bölümlerine Dikey Geçiş Kapsamında sınavsız olarak direk kayıt olabilmektedirler.Aşağıdan Dış Ticaret ile ilgili daha detaylı bilgileri okuyabilirsiniz....Programın Adı Dış Ticaret
Programın Seviyesi Önlisans
Programın Süresi 2 yıl
Programın Koordinatörü Doç. Dr. Fehim BAKIRCI
Programın Sorumlusu Uzman Dr. Ahmet Fatih AYDEMİR
Programın Amacı Programın amacı; Ulusal ekonomide önemli yer tutan dış ticaret alanında teorik ve pratik bilgilerle donatılmış kalifiye ve uzmanlaşmış, girişimci meslek elemanı yetiştirmektir. Bu bağlamda ülkemizin dünya ekonomisinden daha fazla pay alması ve cumhuriyetimizin 100.yılında hedeflediği ekonomik performansa daha kolay ulaşabilmesi adına gerekli olan beşeri altyapının güçlendirilmesi sağlanmak istenmektedir.
Programın Kazanımları Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, günümüz ekonomisinin gerektirdiği teorik ve uygulamalı bilgi donanımı kazanacak, sektörel beklentilere uygun mesleki beceriye sahip olacak ve önlisans seviyesinde bilgi edineceklerdir.
Programın İstihdam Alanları Bu programdan mezun olacak öğrenciler önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin kazanmış oldukları genel haklara sahip olacaklar, onlar gibi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme imkânı bulacaklardır. Özellikle bu alandan mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine müsteşarlığı ve İhracatçı birlikleri, Gümrük Müdürlükleri ve Kambiyo işlemi yapan tüm kamu ve özel kurumlar olacaktır.
Programa Öğrenci Kabul Şartları Programı tercih edecek adayların 2013 yılı YGS puan türlerinin en az birinden 140.000 ve daha yukarı puan almış olmaları veya sınavsız geçiş hakkına sahip olarak ÖSYM’ye müracaat etmeleri gerekmektedir.
Programa Yerleştirilme İşlemleri Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YGS puanları veya sınavsız geçiş’e müracaatları esas alınarak merkezi yerleştirilme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Programa Sınavsız Geçiş Yapılabilen Ortaöğretim Programları Programa aşağıda yer alan ortaöğretim programlarından mezun olan öğrenciler Sınavsız Geçiş Uygulaması kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilebilirler. (YGS müracaatında Sınavsız Geçiş Uygulamasından yararlanmak için müracaat eden öğrenciler için geçerlidir.)
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının;
· A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen),
· Bankacılık,
· Bilgisayarlı Muhasebe,
· Borsa Hizmetleri,
· Deniz ve Liman İşletme,
· Dış Ticaret,
· Emlak Komisyonculuğu,
· Genel Hizmetler (Demiryolu),
· İşletme,
· İşletmecilik (Demiryolu),
· Muhasebe,
· Muhasebe, Finansman ve Pazarlama,
· Muhasebe ve Finansman,
· Pazarlama,
· Pazarlama ve Perakende,
· Satış Yönetimi ve Reklamcılık,
· Sigortacılık,
· Sigortacılık ve Risk Yönetimi,
· Tesis İşletmeciliği,
· Ticaret,
· Ticaret Liselerini Alan Ayrım Olmadığı Dönemde Bitirenler,
· Ulaştırma Hizmetleri.
Programın Kontenjanı Kontenjan sınırlaması bulunmamaktadır.
Programın ÖSYM Tercih Kodu 101451742
Programda 2 inci Üniversite Halen herhangi bir lisans veya önlisans programlarında öğrenimlerine devam eden ya da mezun olan öğrenciler bu programa Yükseköğretim Kurul tarafından belirlenecek koşullarda “2 inci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilecekleridir.”2 inci Üniversite” hakkında detaylı bilgi içintıklayınız
Programın Müfredatı Programda uygulanacak olan müfredata ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Programın Yürütülmesi Programda dersler; Fakülte tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden yürütülecektir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmayacaktır. Derslerde muafiyet uygulaması olmayacaktır.
Programda Ödemeler
Programa yerleştirilen adaylar; Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarda Açıköğretim materyal ücreti öderler. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı için Açıköğretim meteryal ücreti olarak Güz ve Bahar yarıyılları başında290`ar TL ödenmiştir.
Programda Sınavlar Programda;
a) Ara (vize) sınavları online (çevrimiçi) olarak internet üzerinden yapılmaktadır.
b) Yarıyıl sonu (final) ve (bütünleme) sınavları ise; öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak, belirlenecek olan sınav merkezlerinde hafta sonlarında ve yüz yüze oturumlar şeklinde yapılacaktır. Sınav merkezlerinin belirlenmesinde öğrencilerimizin tercihleri de göz önünde bulundurulacaktır. Son yapılan sınav organizasyonu 42 il merkezinde gerçekleştirilmiştir.
Programda Uygulama (Staj) Programda uygulama (staj) etkinliği bulunmamaktadır.
Programda Mevzuat Programın yürütülmesi ile ilgili olarak Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ulaşmak için lütfentıklayınız
Programdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki örgün programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler;
· Bankacılık
· Bankacılık ve Finans
· Bankacılık ve Finansman
· Bankacılık ve Sigortacılık
· Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
· Ekonomi
· Ekonomi ve Finans
· İktisat
· İşletme
· İşletme Bilgi Yönetimi
· İşletme Enformatiği
· İşletme-Ekonomi
· Lojistik Yönetimi
· Sermaye Piyasası
· Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
· Uluslararası Finans
· Uluslararası İşletme
· Uluslararası İşletmecilik
· Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
· Uluslararası Lojistik
· Uluslararası Ticaret
· Uluslararası Ticaret ve Finans
· Uluslararası Ticaret ve Finansman
· Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
· Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Adaylar ayrıca; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde bulunan programlara Dikey Geçiş Kapsamında sınavsız geçiş yapabileceklerdir.
Programda Diploma Bilgisi Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.