Sponsorlu Bağlantılar


Açıköğretim İşletme Yönetimi Önlisans Bölümü 2012 yılında Atatürk Üniversitesinin aldığı ve YÖK'ün onayladığı kararla bir aöf bölümü olarak açılmıştır. Bölümde kontenjan sınırlaması olmaması sebebi ile YGS sınavından 140 veya üzeri alan herkes tercih etmeleri halinde yerleştirilmektedir.

İşletme Yönetimi Önlisans Programı, 2 yıllık bir eğitim vermektedir. Eğitim sonunda “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi Önlisans Programı ” diploması verilmektedir. Bölümün amacı iş ortamında profosyonelliğin gerektirdiği özelliklere sahip, zamanın hızına ve yeniliklerine ayak uyduracak, Kamu ve Özel Sektörün ihtiyacına yönelik personel yetiştirmektir. Bu bölüm mezunları İşletmelerin her kademesinde istihdam edilebilmektedirler. Bölümde eğitim yılda 2 ayrı dönemde verilmekte olup her dönemde ara ve final sınavları ile derslerden başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavları yapılmaktadır. ( Sınav sistemi hakkında bilgi için TIKLAYIN ). Bölüme lise sonrası sınavsız geçiş yapılabilmektedir. Ayrıca ikinci üniversite kapsamında sınavsız olarak yine direk kayıt olabilmektesiniz. ( İkinci Üniversite Hakkında bilgi için TIKLAYIN ). Bölümden mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş kapsamında Atatürk Üniversitesi aöf lisans bölümlerinden istediklerine sınavsız olarak direk kayıt olabilmektedirler.

İşletme Yönetimi bölümü hakkında daha detaylı bilgiyi aşağıdan okuyabilirsiniz...
Programın Adı İşletme Yönetimi
Programın Seviyesi Önlisans
Programın Süresi 2 yıl
Programın Koordinatörü Doç. Dr. Sevtap ÜNAL
Programın Sorumlusu Arş. Gör. Dr. Arzu DENİZ
Programın Amacı Profesyonel iş ortamının gerektirdiği niteliklere sahip, günün hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilecek Kamu ve Özel sektöre yönetici ve eleman yetiştirmektir. İşletme programı, çağdaş bilgi ve tekniklere sahip, gerek ulusal gerekse uluslararası iş hayatına çözümler üretebilecek, devlet ve özel kurumların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak eğitimli elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Gelişen ve değişen uygulamalara uyum sağlamanın yanında yaratıcı öneri ve çözümler bulabilen dolayısıyla ülkenin kalkınmasına katma değer sağlayan işletmeciler kazandırmaktır.
Programın Kazanımları İşletme Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, işletme ve onun fonksiyonları (üretim, yönetim, pazarlama ve finansman vb.), işletme yönetimi ve idaresi konularında yeterlilik kazanacaktır.
Programın İstihdam Alanları Öğrenciler, temel işletmecilik yanında insan kaynakları yönetimi, üretim-pazarlama ve sayısal yöntemler alanlarında yoğunlaşabilmektedirler. Bölüm mezunları, özel sektör kuruluşlarının birçok bölümünde ara kademe yönetici, meslek elemanı olarak çalışma imkânına sahiptirler.
Sermaye Piyasası Kurulu’nda, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda, aracı kurumlarda, bankalarda, Devlet Planlama Teşkilatında, tüm işletmelerin pazarlama, insan kaynakları departmanlarında çalışabilecekler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür. Aynı zamanda ticaretle uğraşan, esnaf, tüccar ve sanayiciler, profesyonel hizmet sunucuları işletmelerini yönetme konusunda gerekli eğitime sahip olacaktır.
Programa Öğrenci Kabul Şartları Programı tercih edecek adayların 2013 yılı YGS puan türlerinin en az birinden 140.000 ve daha yukarı puan almış olmaları gerekmektedir.
Programa Yerleştirilme İşlemleri Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YGS puanları esas alınarak merkezi yerleştirilme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Programa Sınavsız Geçiş Yapılabilen Ortaöğretim Programları Programa aşağıda yer alan ortaöğretim programlarından mezun olan öğrenciler Sınavsız Geçiş Uygulaması kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilebilirler. (YGS müracaatında Sınavsız Geçiş Uygulamasından yararlanmak için müracaat eden öğrenciler için geçerlidir.)
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının;
· A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen),
· Bankacılık,
· Bilgisayarlı Muhasebe,
· Borsa Hizmetleri,
· Deniz ve Liman İşletme,
· Dış Ticaret,
· Emlak Komisyonculuğu,
· Genel Hizmetler (Demiryolu),
· İşletme,
· İşletmecilik (Demiryolu),
· Muhasebe,
· Muhasebe, Finansman ve Pazarlama,
· Muhasebe ve Finansman,
· Pazarlama,
· Pazarlama ve Perakende,
· Satış Yönetimi ve Reklamcılık,
· Sigortacılık,
· Sigortacılık ve Risk Yönetimi,
· Tesis İşletmeciliği,
· Ticaret,
· Ticaret Liselerini Alan Ayrım Olmadığı Dönemde Bitirenler,
· Ulaştırma Hizmetleri
· Büro Hizmetleri,
· Büro Yönetimi,
· Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
· Hukuk Sekreterliği,
· Kütüphanecilik,
· Sekreterlik,
· Yönetim ve Ticaret Sekreterliği.
·
Programın Kontenjanı Kontenjan sınırlaması bulunmamaktadır.
Programın ÖSYM Tercih Kodu 101451803
Programda 2 inci Üniversite Halen herhangi bir lisans veya önlisans programlarında öğrenimlerine devam eden ya da mezun olan öğrenciler bu programa Yükseköğretim Kurul tarafından belirlenecek koşullarda “2 inci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilecekleridir.”2 inci Üniversite” hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
Programın Müfredatı Programda uygulanacak olan müfredata ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Programın Yürütülmesi Programda dersler; Fakülte tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden yürütülecektir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmayacaktır. Derslerde muafiyet uygulaması olmayacaktır.
Programda Ödemeler
Programa yerleştirilen adaylar; Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarda Açıköğretim materyal ücreti öderler. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı içinAçıköğretim meteryal ücreti olarak Güz ve Bahar yarıyılları başında 290`ar TL ödenmiştir.
Programda Sınavlar Programda;
a) Ara (vize) sınavları online (çevrimiçi) olarak internet üzerinden yapılmaktadır.
b) Yarıyıl sonu (final) ve (bütünleme) sınavları ise; öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak, belirlenecek olan sınav merkezlerinde hafta sonlarında ve yüz yüze oturumlar şeklinde yapılacaktır. Sınav merkezlerinin belirlenmesinde öğrencilerimizin tercihleri de göz önünde bulundurulacaktır. Son yapılan sınav organizasyonu 42 il merkezinde gerçekleştirilmiştir.
Programda Uygulama (Staj) Programda uygulama (staj) etkinliği bulunmamaktadır.
Programda Mevzuat Programın yürütülmesi ile ilgili olarak Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine ulaşmak için lütfentıklayınız
Programdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler; Bankacılık,
· Bankacılık ve Finans,
· Bankacılık ve Finansman,
· Bankacılık ve Sigortacılık,
· Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
· İşletme,
· İşletme Bilgi Yönetimi,
· İşletme Enformatiği,
· İşletme-Ekonomi,
· Lojistik Yönetimi,
· Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
· Sermaye Piyasası,
· Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme,
· Sigortacılık,
· Sigortacılık ve Risk Yönetimi,
· Uluslararası Finans,
· Uluslararası İşletme,
· Uluslararası İşletmecilik,
· Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret,
· Uluslararası Ticaret,
· Uluslararası Ticaret ve Finans,
· Uluslararası Ticaret ve Finansman,
· Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,
· Uluslararası Ticaret ve Lojistik,
· Yönetim Bilişim Sistemleri
Adaylar ayrıca; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde bulunan programlara Dikey Geçiş Kapsamında sınavsız geçiş yapabileceklerdir.
Programda Diploma Bilgisi Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi” mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.