Sponsorlu Bağlantılar


Adayların Başvuru Yaparken Çok Dikkat Etmesi Gerekir

DGS kimler başvurabilir bu sınava önlisansdan mezun olmuş adayların 4 yıllık lisans eğitimine geçiş yapması için ÖSYM tarafından her sene yapılan sınavdır Dikey Geçiş Sınavı. Yüksek öğrenim programlarına Dikey geçiş için başvuracak öğrencilerde Açık öğretim önlisans programlarından ve meslek yüksekokullarından mezuniyet belgesi şartı olduğundan mezun olmaları gerekmektedir. Son senesini okuyan ve staj haricinde mezun olma şartlarını yerine getirmiş adaylarda sınav için başvurabilirler. Açıköğretimde dâhil olmak üzere eğitim öğretim süresi 4 yıl ve üstü daha fazla yıl olan programlardan önlisans mezuniyet diploması alan veya alacak olan Dikey Geçiş Sınavına yani DGS ye başvuramazlar. KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksek okullarının son sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olanlar aynı şartlarda yurtdışından mezun olarak denkliği kabul edilmiş adaylar DGS sınavına başvurabilirler.

Açık öğretim lisans programlarına devam edenlerin veya etmek isteyenlerin Dikey Geçiş Sınavına girme zorunluluğu yoktur. Bu durumda olan öğrenciler öğrenim gördükleri kendi alanlarında Açıköğretim lisans programlarına direk olarak kayıt yaptırma hakkı vardır. DGS kimler başvurabilir gerek özel yetenek gerekse yerleştirme sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulunun son sınıfına giden öğrenciler ve öğrenimi biterek mezun olmuş öğrenciler kendi okudukları alanlarındaki merkezi sistemle ya da özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına Dikey Geçiş isterlerse o zaman öğrencilerin DGS sınavına girme zorunlulukları vardır. DGS başvuru yapabilmek için meslek yüksekokullarının okullarında ikinci sınıfına gitmek veya meslek yüksekokullarından en fazla beş sene evvel mezun olmuş olması gerekmektedir. DGS kimler başvurabilir bu sınav ÖSYM tarafından her yıl yapılan bir Direk Geçiş Sınavıdır. Bu sınava adaylar en fazla üç defa girme hakkına sahiptirler. T.C ile TCS Türk Akraba Toplulukları sınav sonucuna göre Türkiye’deki meslek yüksekokullarına yerleştirilmiş olan öğrenciler DGS sınavına girerler ama adaylar kılavuzunda bulunan kontenjana giremezler. Yüksek öğrenim kurumuna Direk geçiş ile yerleştirilmeyi istediklerini önlisans programını 2 yılda bitirmiş olmalı ve mezuniyet ortalaması en az %60 DGS notlarının tercih ettikleri önlisans programıyla ilgili DGS sonucuna göre en az puanla yerleştirilen adayların puanlarından en çok 50 puan düşük olması gerekliliğini Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından değerlendirmeye alınır.