Sponsorlu Bağlantılar


Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Bölümü

Programın Seviyesi Önlisans
Programın Süresi 2 Yıl
Pogramın Amacı Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan ara insan gücü ihtiyacının karşılanması için uygulamaya konulan bu programda, öğrencilere servis, kat hizmetleri, mutfak, ön büro ve insan ilişkileri konularında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanır. Program örgün eğitime girme olanağı bulamayan kişilere turizm sektöründe çalışma alanında eğitim fırsatı vermektedir.
Programın Kazanımları Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön-Lisans Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklardır; -Turizm ve otel işletmeciliği ile ilgili olgu, kavram ve ilkeleri öğrenmek -Turizm ve seyahat sektörüne yönelik analitik değerlendirmeler yapabilmek. -Türkiye’de turizm sektörü ile ilgili uygulanan temel kanun ve mevzuatları, mesleki standartları öğrenmek -Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri tanımak kullanmak, etik değerlere bağlı kalmak, doğal çevreyi korumak -Turizm sektöründe verimli bir şekilde takım çalışması yapabilmek -Türkiye ve dünyadaki önemli turistik destinasyonların özelliklerini öğrenerek bu bilgiyi turizm sektöründe uygulamak -Konaklama kuruluşlarındaki departmanları organize edebilmek, koordinasyonu sağlayabilmek ve geliştirebilmek -Konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde uygulanan satış teknikleri ve gelir yönetimi uygulamalarını tanımlayabilmek ve geliştirebilmek -Yiyecek içecek ve konaklama işletmelerinde profesyonel çalışma tekniklerini uygulayabilme becerisi gösterebilmek
Programın İstihdam Alanları Programdan mezun olan öğrenciler, konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, havayolu işletmeleri, çeşitli ulaştırma şirketleri, turizm bakanlığı, turizm yazarlığı, rent a car işletmeleri, kongre-konferans merkezleri, turizm enformasyon merkezleri ve daha birçok ağırlama endüstrisi işletmelerinde çalışma olanağına sahiptirler.Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler; a) İşletme b) İşletme Enformatiği c) İşletme – Ekonomi d) Konaklama İşletmeciliği e) Konaklama ve Turizm İşletmeciliği f) Otel Yöneticiliği g) Turizm İşletmeciliği h) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik i) Turizm ve Otel İşletmeciliği j) Turizm ve Otel Yöneticiliği k) Turizm ve Otelcilik
Programın Öğrenim Giderleri Programa yerleştirilen adaylar bahar ve güz yarıyılları başında (Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında) Öğrenim Giderlerini öderler.Öğrenim Gideri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.
Programın Diploma Bilgisi Programı başarı ile tamamlayan öğrencilerin diplomalarında "Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi" mezunu ibaresi yer alacak ve bu diploma diğer önlisans diplomalarının sağladığı tüm yasal hakları sağlayacaktır.

Programa Yerleştirilme Şartları Programa yerleştirilme işlemleri öğrencilerin YGS puanları esas alınarak merkezi yerleştirilme yolu ile ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Programa Öğrenci Kabul Şartları Programı tercih edecek öğrenci adaylarının Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'ndaki YGS puan türlerinin en az birinden 140.000 veya üzeri puan almış olmaları gerekmektedir. Geçmiş dönem puan türleri geçerli değildir.
Programın ÖSYM Tercih Kodu
İkinci Üniversite Kabul Koşulları Halen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenimlerine devam eden ya da mezun olan öğrenciler bu programa Yükseköğretim Kurul tarafından belirlenecek koşullarda "2 inci Üniversite" kapsamında kayıt yaptırabilecekleridir.
İkinci Üniversite ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.
Programa Sınavsız Geçiş Yapılabilen Ortaöğretim Programları Programa aşağıda yer alan ortaöğretim programlarından mezun olan öğrenciler Sınavsız Geçiş Uygulaması kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilebilirler. (YGS müracaatında Sınavsız Geçiş Uygulamasından yararlanmak için müracaat eden öğrenciler için geçerlidir.) a) Aile ve Tüketici Hizmetleri b) Denizcilik c) Eğlence Hizmetleri d) Gıda Teknolojisi e) Konaklama ve Seyahat Hizmetleri f) Ulaştırma Hizmetleri g) Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

Programın Müfredatı Program müfredatına ulaşmak için tıklayınız.
Programda Derslerin Yürütülmesi Programda dersler; Fakülte tarafından hazırlanan etkileşimli materyaller kullanılarak, internet üzerinden yürütülecektir. Öğrencilere basılı materyal (kitap vb.) dağıtımı yapılmayacaktır.
Programda Muafiyet Muafiyet uygulaması; daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerin ortak zorunlu derslerini kapsamaktadır. Bu kapsam dışında kalan derslerle ilgili muafiyet uygulaması yapılmamaktadır.
Programda Sınavlar Fakültemiz ara (vize) sınavları online (çevrimiçi) olarak LMS (Öğrenim Yönetim Sistemi) üzerinden yapılmaktadır. Final ve bütünleme sınavları ise öğrenci yoğunluğuna bağlı olarak öğrencilerin tercihleri ve özel durumları göz önünde bulundurularak belirlenen sınav merkezlerinde hafta sonlarında ve yüz yüze oturumlar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
Programda Uygulama(Staj) Programda uygulama (staj) etkinliği bulunmamaktadır.
Program Koordinatörü Prof. Dr. Nurinisa ESENBUĞA