Sponsorlu Bağlantılar


Aşağıdaki tabloda dünyadaki dinlerin özellikleri sıralanmıştır. Dinin kurucusu, kutsal metinleri, inanç ve ibadetleri, mezhepleri ve tanrıları tabloda verilmiştir.

DİNLER KURUCUSU KUTSAL METİNLERİ İNANÇLARI İBADETLERİ MEZHEPLERİ TANRILARI
HİNDUİZM Kurucusu yoktur
Rşi hakikati gören hakim kimsedir.
Şruti; vahiy Smriti; gelenek Karma, samsara,mokşa, reenkarnasyon Puja; ferdî bir tecrübe olduğundan evde yapılır. Hac vardır. Şivacılık Vişnuculuk Şaktizm Brahma,Vişnu ve Şiva. Yaratma, koruma ve yok etme gücüne sahiptir.


CAYİNİZM

Vardhamana’dır.
Mahavira (büyük kahraman) olarak bilinir.

Agama 3 ana bölümden oluşur. Purvalar, Angalar, Angabahya
İnanç esasları 3mücevherdir; doğru inanç, doğru bilgi, doğru davranış.
Karma, samsara, reenkarnasyon vardır.

Mabetlerde tirthankaraların heykelleri bulunur.
Kesişler için oruç vardır.

Digambaralar Svetambaralar
24 tirthankara vardır. Yaratıcı tanrıyı kabul etmezler.Samsaradan kurtulan civa(ruh) tanrı kabul edilir.

BUDİZM

Gautama Siddharta

Trevadinlerin kutsal metin külliyatı Pali kanonu
Triratna; üç mücevher: Buddha, dharma ve sangha’dır. Karma, yeniden doğum, bağımlı ortaya çıkış, nirvana İbadet dışsal ve içsel olarak 2 türlüdür. İçsel ibadet meditasyondur. Hac vardır. Vesak en önemli bayramdır. Trevada Mahayana Vajrayana Ruh yoktur. Değişmeyen bir öz vardır. Mahayana Buddha’yı aşkınlaştırır.

SİHİZM

Guru nanak

Guru Grand Sahib
Karma inancı esastır. Cennet ve cehennem bu dünyadadır. Kurtuluş için tanrıya uyumlu bir hayat gerekir. İbadetin merkezini Guru Grand Sahib oluşturur. Kutsal gün anlayışı yoktur. Hac, oruç ve kurban yoktur. Kesadhariler Sahajdhariler Tanrı NAM diye adlandırılır. Guru nanak’ın tercih ettiği isim Sat Nam’dır.

TAOİZM

Lao-Tsa
Gerçek adı; Li-Tan

Tao-Te-King
Taonun erdeminin kitabı
Tao inancı, yin-yang,
vu-vey; iş yapmadan çok iş yapmak
İlkbaharda yapılan ibadetler önemlidir. İbadetin amacı dünya hayatının ebedi olarak sürdürülmesidir. Simyacı ekol Mistik ekol Ferdiyetçi ekol Legalist ekol Ch’an mezhebi Kvan-ti; savaş tanrısı Shin; zenginlik tanrısı Tao’ya ve birçok tanrıya inanılır.


KONFÜÇYANİZM


Konfüçyüs
5 klasik kitap (Değişiklikler, Tarih,Şiirler,Törenler,İlkbahar ve Sonbahar Vekayinameleri) 4 kutsal kitap vardır. (Konfüçyüs 'ün Konuşmaları, Mansiyus 'un Sözleri, Ortayol Doktrini, Büyük Bilgi)
Tanrılara düzenli ibadet, yin-yang, herkesin görevini doğru yapması
Ritüel ve ibadet çok önemlidir. Ferdi ibadet ve dua şartı yoktur. Rahipler yoktur.
Zu-ksi
Vang-yanming

Tien; gök tanrı
Tao; kainattaki düzenin koruyucusuŞİNTOİZMBelli değildir.


Kojiki; Japonya’nın tarihi Nihongi; günü gününe yazılmış tarihsel defter

İmparatora tapınma, amaterasunun sembolü 8 köşeli aynadır. Kami tanrısal varlığın her yerdeki tezahürüdür.

İbadet dua ve kurban sunmaktan ibarettir. Tapınaklar manzara içindedir.Puta tapma yoktur. İbadet rahiplerle yapılır.

Fokko
İmparator şintoizmi Mezhepler şintoizmi Popüler Şintoizm (halk dini)
Amaterasu
Kamilere derin saygı vardır. Ölen herkes kami olur.
Ancak her kami tanrı olamaz. Ataların ruhları kutsaldır.