Sponsorlu Bağlantılar


1. Afet sonrasında uzman ekipler gelinceye
kadar halkın yardımına koşmak, uzman ekipler geldikten sonra da onların komutası


altında destek faaliyeti yürütmek için var olan
kişilere ne ad verilir?


A) Gönüllüler
B) Mahalleli
C) Gençler
D) Halk
E) Komşular


2. Olası bir afet durumunda kişi, kurum ve
kuruluşların organizasyon, koordinasyon ve
tüm çalışma sürecini kapsayan hazırlık
çalışmaları aşağıdakilerden hangisidir?


A) Çalışma planı
B) Değerlendirme çalışması
C) Risk analizi
D) Afet planı
E) Güvenlik planı


3. Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil
durumlara ilişkin tek yetkili kurumdur?


A) Başbakanlık Müsteşarlığı
B) Genelkurmay Başkanlığı
C) İçişleri Bakanlığı
D) Sağlık Bakanlığı
E) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı


4. Planlama olmadan yapılan arama kurtarma
çalışmaları aşağıdakilerden hangisi ile
sonuçlanır?


A) Kaynakların kullanımı zorlaşır.
B) Aynı iş birden fazla kere farklı paydaşlar
tarafından farkında olunmadan tekrarlanır.
C) Yetersiz müdahale ortaya çıkabilir.
D) Afetin boyutu ve ihtiyaçları azalır.
E) Afetin etkileri daha çok görülür.


5. AFAD Başkanlığı aşağıdakilerden hangisine
bağlı olarak yapılanmıştır?


A) Başbakanlık
B) Cumhurbaşkanlığı
C) Dışişleri Bakanlığı
D) Savunma Bakanlığı
E) İçişleri Bakanlığı


6. Hassas bölgelerdeki resmi ve hususi daire,
müessese ve teşekküller arasında Sivil
Savunma bakımından işbirliği ve karşılıklı
yardımlaşma kimler tarafından tertip ve
tanzim olunur?


A) Belediyeler ve ilçe belediyeleri
B) Valiler ve kaymakamlar
C) Üniversiteler ve belediyeler


D) Valiler ve belediyeler
E) Kaymakamlar ve belediyeler


7. Afet sonrası "altın saatler" olarak adlandırılan
ve her. bireyin hazırlıklı olmasının büyük
önem taşıdığı saatler, hangi zaman dilimidir?


A) İlk 30 dakika
B) İlk 2 saat
C) lik 24 saat
D) İlk 48 saat
E) İlk 72 saat


8. Mahallin en büyük mülkiye amiri sivil
savunma - hizmetlerinin _ planlanması - ve
karşılıklı - yardım - hususlarında _ mahallin
garnizon komutanı yoksa kim ile iş birliği
yapar?


A) Kaymakamlar
B) Emniyet müdürü
C) Valiler
D) Belediye başkanı
E) En büyük askeri amiri


9. Aşağıdakilerden hangisi afetlerden önce
hazırlık için çalışmaların ana hedeflerinden


biri değildir?


A) Lojistik hizmet planlarını hazırlamak
B) Sivil _ toplum - kuruluşlarının faaliyetlerini
organize etmek
C) Zarar görebilirlik ve risk analizini yapmak
D) Hasar tespiti yapmak
E) Kurtarma ve acil yardım planları oluşturmak


10. Arama _ kurtarma ekibinin kurulması ve
donanımlarının _ sağlanması afet yönetimi
bakımından hangi evreyi kapsar?


A) Düzenleme
B) Zarar azaltma
C) Operasyon
D) İyileştirme
E) Risk


11. Aşağıdakilerden hangisi _ deprem öncesi
alınması gereken eğitimlerden biri değildir?


A) Hayat üçgeni eğitimi
B) Temel malzeme bilgisi eğitimi
C) İlk yardım eğitimi
D) Yangın eğitimi
E) Bina tahliyesi eğitimi


12. Aşağıdakilerden hangisi bir deprem arama
kurtarma ekibi için çok amaçlı ekipman


kapsamında değerlendirilemez?


A) Kürek
B) Beton kesiciler
C) Çektirme gerdirme araçları
D) Kriko
E) Jumar


13. Aşağıdakilerden hangisi depreme neden olan
yeryüzü kırılma ya da kaymalarının başladığı
noktadır?


A) Deprem merkezi (dış merkez)
B) Magma
C) Deprem odağı (iç merkez)
D) Fay hattı
E) Yer kabuğu


14. Aşağıdakilerden hangisi kar (çığ). altında
arama tekniğidir?


A) Hat tekniği
B) Alan tarama tekniği
C) Temasla arama tekniği
D) Sektörel arama tekniği
E) Vektörel arama tekniği


15. Depremin - büyüklük değerleri - aşağıdaki
aletlerin hangisi ile ölçülür?


A) Richtermetre
B) Barometre
C) Sismograf
D) Dozimetre
E) Monografi


16. Kişi - kaynaklı _ya da _ doğa olayları
nedenleriyle, bulunduğu yer ve durumdan
kendi olanaklarıyla kurtulamama, yer ve
pozisyonunu değiştirememe durumuna ne ad
verilir?


A) Mahsur kalma
B) Yaralanma
C) Kaybolma
D) Kaza
E) Afet


17. Aşağıdakilerden hangisi depremin yarattığı
"Yüzey dalgaları'ndandır?


A) Face dalgası
B) Karasal dalgalanma
C) Sur dalgası
D) Love dalgası
E) Tsunami


18. Doğa ya da dağ kazalarında yardım için
arama kurtarma ekiplerine yapılacak çağrıda aşağıdaki - bilgilerden hangisine _ gerek yoktur?


A)Olayın ne olduğu
B)Arama kurtarma çalışmalarının kaç gün
olacağı
C)Kazazedelerin en son görüldüğü yer
D)Arama kurtarma çalışmaları için düşünülen
yöntem
E)Olayın nerede olduğu


19. Aşağıdakilerden hangisi doğa ya da dağ
arama ve kurtarma ekibi için gerekli ekipman
açısından önemlidir?


A) Uzman personel sayısını
B) Çalışma süresi
C) Çalışma hızı
D) Olayın biçimi (niteliği)
E) Çalışma zamanı


20. Aşağıdakilerden hangisi doğa kazasının kişi
kaynaklı nedenidir?


A) Hava koşulları
B) Doğa olayları
C) Panik olma
D) Coğrafi zorluklar
E) Hatalı malzeme


CEVAP ANAHTARI
1)A
2)D
3)E
4)B
5)A
6)B
7)E
8)E
9)D
10)C
11)B
12)E
13)C
14)A
15)C
16)A
17)D
18)B
19)D
20)C