Sponsorlu Bağlantılar


Öğrenci Değerlendirme Sistemi Nedir?

Bilindiği üzere Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesinde yeni uygulamaya koyulan değişiklikle birlikte not geçme sistemi olarak Öğrenci değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Peki Öğrenci değerlendirme sistemi nedir, ne değildir birlikte bakalım.

Öğrenci değerlendirme sistemi aynı dersi alan öğrencilerin başarılarının o grup ortalamasına göre hesaplanıp değerlendirilmesidir. Öğrenci değerlendirme sisteminde öğrencinin başarı düzeyi ve ders geçme notu kendisinin ve o dersi alan gruptaki diğer öğrencilerin o yarıyılda yapılan ara sınav ve dönem sonu sınavlarının katkı paylarına göre hesaplanan ağırlıklı not ortalamalarından oluşur. Bu sistemde kesin bir not sınırı yoktur. O yüzden Öğrenci değerlendirme sisteminde notlar o dersi alan grup içindeki gösterilen performans durumuna göre şekil alır.

Performans durumundan kastedilen şey bir o dersi alan diğer öğrencilere göre ne durumda olduğudur. Yani öğrencinin o dersten aldığını notun ortalamanın ne kadar altında veya üstünde aldığını ortaya koymak, saptamaktır.

Öğrenci değerlendirmenin bu özelliklerinden dolayı geçme notlarını önceden bilinemez, belirlenemez. O dersten sınava giren öğrencilerin genel başarısı düşük ise düşük puanla da o dersten başarılı olunabiliyorken, Genel başarının daha yüksek olduğu bir derste ise yüksek bir puanla o dersten ders tekrarına kalınabilmektedir.