Sponsorlu Bağlantılar


Tekrar Uyarısı Ne Anlama Gelir ?

Tekrar uyarısı şu anlama gelmektedir; Anadolu üniversitesi Açıköğretim fakültesinde okuyan bir öğrenci akademik yetersizlik uyarısı aldıktan sonra iki dönem üst üste 2.00 genel not ortalamasını sağlayamazsa ders tekrarına kalır. Tekrar uyarısına maruz kalan öğrenci bu durumda son iki dönemde CD veya daha düşük harf notu aldığı dersleri, takip eden iki (2) dönemde tekrar almaz zorundadır. Akademik Yetersizlik Uyarısını nasıl olduğunu daha iyi anlamak için bir öğrenci üzerinde anlatalım;

VİDEOÖğrencimizin 2014-2015 öğretim yılı Güz döneminde, sorumlu olduğu derslerle ara sınav ve dönem sonu sınavında almış olduğu notlara göre oluşan harf notları, tablodaki gibi olsun.

GÜZ DÖNEMİ NOTLARI

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ara Sınav Notu Dönem Sonu Notu Başarı Notu Harf Notu
ARY101U Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 4.00 70 25 38.50 CD
HUK305U Özel Vergi Hukuku 1 4.00 15 40 32.50 DC
İKT301U Para ve Banka 5.00 25 45 39.00 CD
İKT313U Kamu Ekonomisi 1 5.00 45 45 45.00 CB
MLY301U Devlet Bütçesi 5.00 20 20 20.00 FF
MUH301U Maliye Muhasebesi 4.00 40 25 29.50 DD

durumun örnek olarak incelediğimiz öğrencimiz güz dönemi sonunda 2.00 genel not ortalamasını sağlayamadığı için kendisine Akademik Yetersizlik Uyarısı yapılacaktır.

Öğretim Yılı Dönem Dönem Not Ortalaması Genel Not Ortalaması Durum
2014 Güz Dönemi 1,33 1,33 Uyarı


Aşağıdaki tabloda da öğrencimizin 2014-2015 öğretim yılı BAHAR döneminde sorumlu olduğu derslerle ara sınav ve dönem sonu sınavında almış olduğu notlara göre oluşan harf notları görünüyor

BAHAR DÖNEMİ NOTLARI

Ders Kodu Ders Adı Kredi Ara Sınav Notu Dönem Sonu Notu Başarı Notu Harf Notu
HUK108U İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 5.00 30 40 37.00 CD
HUK306U Özel Vergi Hukuku 2 4.00 45 45 45.00 CC
İKT314U Kamu Ekonomisi 2 5.00 20 50 41.00 CD
MLY302U Mahalli İdareler Maliyesi 5.00 35 35 35.00 DC
MLY304U Kamu Mali Yönetimi 4.00 50 20 39.00 DD
MUH306U Uluslararası Kamu Maliyesi 4.00 35 50 45.50 CB


Akademik Yetersizlik Uyarısı alan öğrencimiz Bahar dönemi sonunda 2.00 genel not ortalamasını sağlayamadığı için akademik durumu TEKRAR olacaktır.

Öğretim Yılı Dönem Dönem Not Ortalaması Genel Not Ortalaması Durum
2014 Bahar Dönemi 1,49 1,45 Tekrar


Peki bir öğrencinin akademik durumunun TEKRAR durumuna gelmesi ne anlama gelmektedir?
Akademik Durumu TEKRAR olan öğrenciler Akademik Yetersiz Uyarısı aldıkları dönemden itibaren CC'nin altında harf notu aldıkları dersleri tekrar etmek zorundadırlar. (Güz dönemi ders tablosunda harf notu MAVİ renkte olan dersler) Bu işlem Genel not ortalamalarını en az 2.00'ye yükseltene kadar devam eder.

Bu durumda öğrencimiz 2014-2015 Öğretim yılı güz döneminde başarısız olduğu dersleri bu dersleri, dersin ilk verildiği dönemde tekrar almak zorunda kalacaktır. Yani 2015-2016 yılı Güz dönemi kayıt yenileme döneminde, ders ekle/sil yaparken tablodaki dersleri yeniden almak zorundadır. Ders tekrarına kalan öğrencimiz tekrar ettiği 2015-2016 Öğretim yılı güz dönemi sonunda 2.00 Genel not ortalamasına ulaşırsa 2014-2015 öğretim yılı Bahar döneminde ders tekrarına kalmış olduğu dersleri yeniden alma zorunluluğu kalkmış olacaktır.

Öğrencimiz 2015-2016 Öğretim yılı sonunda 2.00 Genel not ortalamasını sağlayamazsa 2015-2016 Öğretim yılı Bahar dönemi için kayıt yenilettiğinde 2014-2015 yılı bahar döneminden ders tekrarına kalmış olduğu dersleri zorunlu olarak alacaktır.
(Bahar dönemi ders tablosunda harf notu YEŞİL renkte olan dersler)


Özetleyecek olursak bir öğrencinin Ders Tekrarına kalmaması için her dönem sonunda Genel Not Ortalaması en az 2.00 olmalıdır.