Sponsorlu Bağlantılar


Yüksek öğretim kurulu 2014 yılında aldığı kararla "Açıköğretim sınavlarında Bütünleme sınavlarının yapılıp yapılmayacağı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi tarafından karara bağlanacaktır" Yüksek Öğretim kurulunun bütünleme ile ilgili aldığı bu karara istinaden Anadolu Üniversitesi Senatosu 2012 yılında aldığı kararla "Açıköğretim Dönemlik-Kredili sistemde bütünleme sınavı yapılmasının mümkün olamayacağı" yönünde karar almıştır. Bu yüzden 2012-2013 Öğretim yılından itibaren açıköğretim sistemi ile öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmamaktadır.


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Bütünleme Sınavları Neden Yapılmıyor ?


Anadolu üniversitesinin aktif ve pasif öğrencileriyle birlikte toplamda 3 milyona yakın öğrencisi bulunmaktadır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programlarında bir dönemde ara sınav ve dönem sonu sınavı olmak üzere güz ve bahar dönemlerinde yılda 4 sınav yapılmaktadır. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin katıldığı bu sınav organizasyonlar Türkiyenin ve dünyanın en büyük sınav organizasyonlarından biridir. Bu büyük sınav hizmetlerini ve öğrenci kayıtlarını zamanında, eksiksiz ve en az hata ile sunabilmek, sistemin güvenirliği ve sürdürebilirliği açısından belki de en önemli konudur. Anadolu üniversitesinin 2012 yılından itibaren uygulamaya başladığı Dönemlik Kredili sistem uygulamasında yasalarla çizilen öğretim zamanları ve yaklaşık bir buçuk milyona yakın öğrencinin kayıt ve sınav organizasyonları daha kısıtlı zaman dilimleri içerisinde çalışılmasını zorunlu kılmaktadır. Sınav sorularının hazırlanması dışında bir sınav organizasyonunun gerçekleştirilmesi için (Hazırlık, organizasyon ve değerlendirme) yaklaşık olarak en az 78 güne ihtiyaç vardır. Ayrıca bağıl değerlendirme sistemine güz döneminde bir öğrencinin, bir sonraki dönem yani bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansına sahiptir. Bütünleme sistemi uygulandığında ise dönemler arası bağ kopacak ve şu an mevcut sistemde uygulanmakta olan "Akademik uyarı" ve "Akademik Tekrar" durumlarının uygulanması mümkün olmayacaktır.


Doğal olarak öğrencinin başarısı da bundan olumsuz etkilenecektir. Tüm bu açıklamalardan da anlaşılmaktadır ki bütünleme sınavı uygulamasının getirilmesi halinde öğrenciler kazanım sağlamış olmayacaktır.