Sponsorlu Bağlantılar


SOSYAL HİZMET UZMANLARININ ÜLKEMİZDE ÇALIŞTIKLARI İŞ KOLLARI
Sosyal Hizmetler Bölümündeki eğitim programını başarıyla tamamlayan ve “Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanını alan mezunlar Kamu Kurumları ve Özel Sektörde çok çeşitli iş olanaklarına sahiptir. Sosyal Hizmetler bölümünden bugüne kadar mezun olan sosyal hizmet uzmanlarının sayısı 3880’dir ve aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.
Başbakanlık
§ Aile Araştırma Kurumu
§ Özürlüler İdaresi Başkanlığı
§ Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü
§ Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
§ Devlet Planlama Teşkilatı
§ GAP İdaresi Başkanlığı
§ Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği
§ İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
§ İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri
§ Çocuk Yuvaları
§ Kreş ve Gündüz Bakım Evleri
§ Yetiştirme Yurtları
§ Huzurevleri
§ Toplum Merkezleri
§ Kadın Konuk Evleri
§ Özürlü Rehabilitasyon Merkezleri
§ Yaşlı Dayanışma Merkezleri
§ Sokak Çocukları Merkez(ÇOGEM)
§ Aile Danışma Merkezi
§ Ergen Danışma Merkezi
Sağlık Bakanlığı
§ Hastaneler(Psiko-Sosyal Servis, Hasta Hakları Birimi vb)
Merkez Teşkilatı(Hasta Hakları Birimi vb)
§ Sağlık Ocakları
§ Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri
Milli Eğitim Bakanlığı
§ Okullar
§ Mesleki Eğitim Merkezleri
§ Kredi ve Yurtlar Kurumu
§ Özel Eğitim Merkezleri
Adalet Bakanlığı
§ Cezaevleri
§ Çocuk Mahkemeleri
§ Çocuk Eğitim Evi
§ Adli Tıp Kurumu
§ Aile Mahkemeleri
§ Denetimli Serbestlik Büroları
Üniversiteler
§ Hastaneler
§ Mediko Sosyal Merkezler
§ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlıkları
Maliye Bakanlığı
§ Emekli Sandığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
§ Sosyal Güvenlik Kurumu
Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde
İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde
Yerel Yönetimler ve bağlı birimlerinde
Kriz merkezleri
Sivil toplum örgütleri ve vakıflar
Özel Sektörde;
. Sanayi kuruluşları - insan kaynakları birimleri, rehabilitasyon merkezleri,
huzurevleri, hastaneler, diyaliz merkezleri, dershaneler, ana okulları, kreşler
ve benzeri birimlerde görev yapmaktadırlar