Anadolu üniversitesi sosyal hizmetler bölümü staj


Sponsorlu Bağlantılar


 1. Anadolu üniversitesi sosyal hizmetler bölümü staj

  Sponsorlu Bağlantılar


  Merhaba Arkadaşlar,

  Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bolümünde öğrenci olan Arkadaşlar...

  Sosyal Hizmetler Bölümün'nde yapacağınız staj ile ilgili sorularınızın (Staj süresi kaç gündür ?, Staj bölünerek yapılır mı ? Staj nerelerde yapılır ? v.s..)
  cevabı ekteki konumuzda mevcuttur...

  Sosyal Hizmetler Staj zorunluluğu kaldırıldı mı?
  2015-2016 yılı itibariyle Aöf Sosyal Hizmetleri Önlisans bölümüne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin staj zorunluluğu yoktur. Yani yeni kayıt yaptıran öğrencilerin Staj zorunluluğu kaldırılmıştır. 2015-2016 yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerin ise staj zorunluluğu devam etmektedir ve mezun olabilmek için staj yapmak zorundadır.


  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ STAJ DUYURUSU :

  Sosyal Hizmetler Önlisans Programında kayıtlı öğrencilerin staj yapmaları zorunludur. Öğrenciler stajlarını tek seferde yapmalıdırlar, bölerek farklı zaman dilimlerinde yapamazlar.
  Sosyal Hizmetler Önlisans Programına kayıtlı öğrencilerin zorunlu staj süreleri 24 işgünü’ dür. Bütün derslerini veren ancak staj yapmayan öğrenciler mezun olamazlar.
  Öğrenciler staj yapabilecekleri tesisleri kendileri bulmakla yükümlüdür. Sosyal Hizmetler Önlisans Programı 3. yarıyıla kayıt yaptıran öğrenciler, staj başvurusu yapabilirler.  AÖF SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ STAJ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

  1-Staj süresi kaç gündür ?
  - Staj süresi 4 hafta ( 24 iş günü )'dır.

  2-Staj bölünerek yapılabilir mi?
  - Staj bölünmeden tek seferde yapılmalıdır.

  3-Staja ne zaman müracaat edilebilir?
  - 1.Sınıfı tamamladıktan sonra ( Yıl sonu sınavına girdikten sonra )herhangi bir zamanda yapabilirler.

  4-Staj yapılacak yeri kim bulur?
  - Öğrenci staj yapacak yeri kendisi bulmakla yükümlüdür.

  5-Nerelerde staj yapılabilir.
  * Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
  * İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri
  * Kamu ve Özel sektöre ait Kreş ve Gündüz Bakımevleri
  * Sosyal Hizmetler Çocuk esirgeme Kurumuna ait Çocuk Yuvaları
  * Sosyal Hizmetler Çocuk esirgeme Kurumuna ait Yetiştirme Yurtları
  * Sosyal Hizmetler Çocuk esirgeme Kurumuna ait Ergen Danışma Merkezleri
  * Sosyal Hizmetler Çocuk esirgeme Kurumuna ait Aile Danışma Merkezleri
  * Kamu ve özel Sektöre ait Huzurevleri
  * Kamu ve özel Sektöre ait Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
  * Kamu ve özel Sektöre ait Engellilere yönelik Özel eğitim Kuruluşları
  * Sosyal Hizmetler Çocuk esirgeme Kurumuna ait Toplum Merkezleri
  * Devlet, Üniversite ve Özel Hastanelerin Hastahakları , Ana Çocuk Sağlığı ,ve Aile Planması Merkezleri
  * Kredi yurtlar Kurumu
  * Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri
  * Adalet Bakanlığına Bağlı, Cezaevlerinin , İslahevlerinin Aile mahkemelerinin fiilen Sosyal Çalışmacı bulunan bölümleri
  * Kamu ve STK'lara ait sokak çocukları merkezleri
  * Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
  * Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  * Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  * Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  * Türkiye İş Kurumu
  * Sosyal Güvenlik Kurumu
  * Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
  * Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
  * Yerel Yönetimlerin Sosyal Yardım ve Hizmet Birimleri
  * Sosyal Yardım ve Hizmet Amacı Güden STK'lar vb. kuruluşlarda yapabileceklerdir.

  6-Öğrenci stajını çalıştığı yerde yapabilir mi?
  - Öğrenciler okudukları bölümün, iş kollarından birinde devamlı statüde (kadrolu personel olarak)
  çalışıyorsa, bu durumu belgeleyerek stajlarının aynı işletmede yapabilirler.

  7-Staj yapacak öğrencinin sigorta işlerini kim yürütür?
  - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Yasası 8. maddesi uyarınca, öğreniclere iş
  kazası ve meslek hastalığı sigortası için işe giriş bildirgesi verme yükümlülüğü işveren sıfatı ile
  üniversitemize verilmiştir.

  8-staj Kabul Belgesi ( Ek-1 ) nasıl düzenlenir.
  - Öğrenci, staj yerini belirledikten sonra , Staj kabul Belgesini (Ek-1) staj yapacağı yere onaylatıp,
  aşağıdaki adrese gönderecektir.

  Anadolu Üniverstesi
  Açıköğretim Fakültesi
  Yunusemre Kampüsü
  AÖF Staj Koordinatörlüğü
  26470 ESKİŞEHİR

  9-Stajın onaylandığı nasıl öğrenilir?
  - AÖF Staj Koordinatörlüğü gelen Staj Kabul Belgesi'ni (Ek-1) inceler
  Onaylandığı takdirde staj yeri onay belgesi (Ek-2/A) ve 10. sorudaki belgeleri
  öğrenicinin adresine postalar

  10-Staj Kabul Belgesi (Ek-1) onaylanan öğrenciye hang belgeler postalanır?

  EKLER

  EK - 2 --> Staj başlama formu
  ek - 3 --> staj bitiş formu
  ek - 4 --> staj ayrılış formu
  ek - 5 --> staj değerlendirme formu
  ek - 6 --> staj değerlendirme tablosu
  ek - 7 --> faaliyet çizelgesi

  11-Öğrenci staja ne zaman başlar?
  -Öğrenci, staj yeri onay belgesi EK2/A ile 10. sorudaki evraklar eline ulaştığında
  staj yeriyle, mutabık kıldıüı tarihi başlama formunda ( EK-2 ) belirterek staj yerine onaylatır
  ve AÖF Staj Koordinatörlüğü'ne yollar.

  12-Öğrenci Staj bitiminde hangi evrakları yollar?
  -Öğrenci staj bitiminde Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7 belgelerini staj yerine onaylatarak AÖF
  Staj Koordinatörlüğü'ne yollar.

  13-Öğrenci stajını yarıda bırakırsa ne yapmalıdır?
  -Öğrencinin stajını yarım bırakması durumunda; Ayrılış Formu ( Ek-4) doldurulur staj yeri onaylar (kaşe-imza-tarih)
  ve öğrenci AÖF Staj Koordinatörlüğü adresine 2 gün içinde APS ile gönderir.

  14-Stajı "Başarısız" bulunan öğrenci ne yapar?
  -Staj yeri tarafından staj değerlendirmesi Başarısız bulunan öğrenci, stajını tekrar yapar.

  15-Staj kimlere zorunludur.
  -2011-2012 yılı ve sonrası yıllarda AÖF Sosyal Hizmetler bölümüne kayıt yapan öğrencilerın tamamı sorumludur.

  16-Staj belgesi ulaşmayanlar nasıl bir yol izlemelidir?
  -2011-2012 yılı ve sonrasında kayıt yapan öğrencilere staj belgesi ulaşmadıysa eğer AÖF Merkez büroyu arayarak
  belgenin gönderildiğinden emin olmaları gerekmektedir. Gönderilmiş ise ilin merkez postanesinden akibeti sorulmalıdır.
  Postacı bina girişine teslim etmiş fakat zayi olmuşssa AÖF merkez bürodan tekrar talep edilmelidir.


  17- Anadolu Aöf Staj Uygulamasında muafiyet var mı?


  Zorunlu staj uygulamasında staj muafiyeti yoktur. Ancak öğrencilerin aşağıda belirtilen durumları resmi olarak belgelendirmeleri şartıyla Fakülye Yönetim Kurulu Kararı ile stajdan muaf sayılabilir;


  i) Sürekli engeli olup engel oranı %40'ın üzerinde olma ile malul sayılma,


  (Yurtiçindeki öğrenciler tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile yurtdışındaki öğrenciler ise bulundukları ülkedeki hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile sürekli engeli olduğunu ve engel oranının %40 ve üzeri olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.Ayrıca ilgili mevzuat uyarınca malul sayılan öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri gereklidir.)


  ii) Staj yapacağı dönem içerisinde programı ile ilgili özel sektörde Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olarak en az zorunlu staj süresi kadar çalışmış olma,


  iii)Dört yıl ve üzeri hükümlülük ve tutukluluk hali olma.


  Yurtdışında Açıköğretim Sistemi Programlarına kayıtlı olan ve muafiyet talebinde bulunan öğrenciler yukarıda belirtilen durumları belgelendirmeleri halinde, temin edecekleri her türlü belgenin yeminli Türkçe tercümesini bir dilekçe ile AÖF bürosuna teslim eder.


  18- Staj muafiyetinden faydalanmak için yapılması gereken işlemler nelerdir?


  SGK kayıtlı olarak kaç yıl çalıştığınızı/çalışmakta olduğunuzu kurumunuzdan alacağınız bir üst yazı ve staj muafiyetinden faydalanmak istediğinizi belirten bir dilekçeyi, Anadolu Üniversitesi A.Ö.F Staj Koordinatörlüğü Yunusemre Kampüsü/ Eskişehir adresine göndermeniz gerekmektedir.

  19-Yukarıda staj ile ilgili aradığı soruya cevap bulamayanlar nasıl bir yol izlemelidir ?

  Aşağıdaki AÖF Merkez Büroyu Arayarak Staj Koordinatörlüğüne sorularını iletmelidirler.

  Merkez Büro Tel : 0 (222) 330 93 22
  0 (222) 335 05 81 8 Hat


  Konu ile ilgili sorularınız olursa konunun altına yazarsanız cevaplamaya çalışırım...

  Google+

  YouTube


 2. tesekkurler


 3. staj en kolay ve rahat nerede yapılabilir yardımcı olurmusunuz hastanede mi, sos.hiz.genel müdürlüğündemi sosyal yard. dayanşma vakıflarndamı yada başka neresi en iyi? Staj yapan arkadaşlar yardmcı olabilirmi?


 4. Merhabalar. Arkadaşlar aöf kendi öğrenci sayfamda Kamu ve Özel sektöre ait Kreş ve Gündüz Bakımevleri de staj yapabileceğime dair göstermemişler. Arayıp bilgi istediğimde internette yazdıgını söyluyorlar ama buradak,i kaynakta da yapılabileceği yazıyor. Bu konuda yardım edebilirseniz sevinirim.


 5. Ben devlet hastanesi sosyal hizmet bölümünde yaptım oldukça rahat ve yardımcı oldular.


Anadolu üniversitesi sosyal hizmetler bölümü staj Yer İstanbul , 34, TR incelenme 20448 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2017
www.aofdestek.net 2007-2015