TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (konu anlatımı ve çözümlü sorular)


Sponsorlu Bağlantılar


12 SonSon
 1. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (konu anlatımı ve çözümlü sorular)

  Sponsorlu Bağlantılar


  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ


  Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1-Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar.

  Kullanıcı ve bilgisayarın karşılıklı etkileşimini sağlayan birimlerin genel adı Giriş-çıkış birimleridir.

  Bilgisayar sisteminin maddi unsurlarına Donanım denir. Maddi olmayan unsurlarına yazılım denir.

  Windows 98, windows 2000, windows XP, işletim sistemleridir.

  Daha önceden kaydedilmiş olan bir belgeyi açmak için oklu açık kitap düğmesi kullanılır.

  Kelime işlemcilerle metin düzenleme, metin biçimlendirme, metin yazdırma, metin saklama yapılabilir fakat metin karakteri oluşturulamaz.

  fx düğmesinin işlevi aktif hücreye işlev yapıştırmaktır.

  Sunum programlarının görünüm seçenekleri: Anahat, normal, slayt, slayt sıralayıcısı görünümü

  Sunum programlarında farklı biçimlerde ve renklerde hazır metin şablonlarından yararlanmak için WortArt kullanılır.

  Bilgisayarda çeşitli şekiller ve gerçekçi çizimler yaratmak ya da düzenlemek amacıyla kullanılan yazılımların genel adı çizim programlarıdır.

  Veri tabanında kayıtları meydana getiren hücrelere alan denir.

  Bilgisayar ağını oluşturan dört temel öğe: İletim ortamı ile bilgisayar arasındaki arayüz donanımı, İletim yöntemi, Fiziksel iletim ortamı, Ağ işletim sistemi

  Bilgisayarlararası bağlantıların şekline ağ topolojisi denir.

  Ağa bağlı bilgisayarların birbirleriyle haberleşmekte kullandıkları dile ağ protokolleri denir.

  Eğitim kurumlarının internet adreslerindeki uzantısı .edu

  İki ya da daha fazla kullanıcının farklı anlarda birbiri ile bilgisayar ağı üzerinden haberleşmesini E-mail sağlar.

  İnternet üzerinde bulunan web sitelerinin görüntülenebilmesi için kullanılan programlardan biri İnternet Explorer'dır.

  Algoritmaların grafiksel şekiller kullanılarak gösterimine Akış Şeması denir.

  Sistem analizi ve tasarımında problem çözme sürecinin ilk aşaması Ön araştırma'dır.

  Girilen veriler üzerinde işlem yapan bilgisayar birimi işlemcidir.

  Kelime işlemcilerde metin saklama, yazdırma, düzenleme, biçimlendirme yapılabilir ama metin karakteri oluşturulamaz.

  İşlem tablosunun özellikleri: Sayısal verileri yorumlamaya yardımcı olmak, karmaşık hesaplamalar ve işlemler yapmak, değişikleri kendiliğinden güncellemek, eğer türü sorular sormaya olanak tanımak.

  Bilgi işlem sürecinin adımları: kaydetme, sıralama, sınama, sınıflandırma.

  Büro yazılımlarında ekranda görüntülenmesi istenen bir araç çubuğunu eklemek için kullanılan menü Görünüm menüsüdür.

  Bilgisayar sisteminde verilerin ve programların bulunduğu bilgi kümelerine dosya denir.

  Herhangi bir amaç için hazırlanmış ve bilgisayar konusunda uzmanlık gerektirmeden kullanılabilen bilgisayar programlarına paket program denir.

  Kelime işlemci programında belgeye bir resim eklemek için kullanılan menü ekle menüsüdür.

  Büro yazılımlarında standart araç çubuğu üzerinde bulunan disket düğmesinin işlevi üzerinde çalışılan dosyayı kaydetmektir.

  Windows 2000 işletim sistemidir.

  Kelime işlemci programında, yaratılan bir belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son halini görüntülemek için Baskı Önizleme kullanılır.

  Bilgisayarların sadece kendilerinin bildiği dile makine dili denir.

  Bilgiyi işlemekte araçlar ikiye ayrılır.

  Farklı program ve uygulamayı masaüstünden çalıştırmak üzere yaratılan nesnelere kısayol denir.


  Günümüz toplumlarında bilgiyi tarif ederken kullanılabilecek en önemli ölçüt: Karar verme sürecindeki rolü

  Bilgi işlem sürecindeki işlem adımları: Kaydetme, Sınama,sınıflandırma, Özetleme, Erişim, Hesaplama, Saklama,Çoğaltma, İletme

  Bir disketin kapasitesi 1.44 megabayttır.

  Ortalama bir CD nin kapasitesi 700 MB'dir.

  Bilgisayara belirli bir işi gerçekleştirmesi için verilen komutlar toplamına program denir.

  Kullanıcıların programlama bilmeden kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamaya yönelik programlara paket programlar denir.

  Tek kullanıcının her defasında tek bir işi yapabilmesine yönelik olarak tasarlanan işletim sistemi : Tek kullanıcı-tek görev'dir.

  Hızlı başlat araç çubuğu ekranın sol alt köşesinde yer alır.

  Standart araç çubuğunda yer alanlar: Yeni dosya, dosya aç, kaydet, önizleme, sözlük denetimi, kes, kopyala,yapıştır,geri al, yinele,bağlantı ekle, yakınlaştır.

  Kopyala komutunun klavye kısa yolu Ctrl+C (copy)
  Yapıştır komutunun kısa yolu Ctrl+V
  Dosya yeni komutunun kısa yolu Ctrl+N ()
  Tümünü seç komutunun kısa yolu Ctrl+A (all)
  Kes komutunun kısa yolu Ctrl+X


  MS Word programında yer alan A düğmesi metnin seçili alanı altı çizili yapar.

  Kelime işlemcilerde metni oluşturan harf, rakam, sembol ve boşluklar karakter ile ifade edilir.

  =TOPLA(D7 12) komutu yerine =D7+D8+D9+D10+D11+D12 komutu kullanılabilir.

  Excel programında bir grafik çizmek için yapılması gereken ilk işlem grafikte gösterilmek istenen veriler etiketleriyle beraber seçilir.

  Bilgisayarın açılışında kendiliğinden çalışan ve bilgisayarı komut bekler duruma hazırlayan programlar bütünü ne ile ifade edilmektedir?

  Cevap Cevap-İşletim Sistemi  Bilgiyi işlemek için kullanılan maddi ve kavramsal araçların bütününe verilen ad hangisidir?

  Cevap Cevap-Bilgi teknolojileri  Büro yazılımlarında bir dosyayı kapatmak için işlemlerden hangisi uygulanır?

  Cevap Cevap-Dosya menüsünden çıkış komutuna tıklanır  Yazılım ilk açıldığında görünmeyen, isteğe bağlı olarak görünür hale getirilebileceklerin listesini gösteren seçenek, hangisidir?

  Cevap Cevap-Araç Çubukları  Kelime işlemciler tarafından tanınan en küçük birim nedir?

  Cevap Cevap-Karakter  Önceden belirlenmiş, slayt renkleri ve metin biçimleri olan bir şablon seçmeyi, hangisi sağlar?

  Cevap Cevap-Tasarım Şablonu  Üzerinde metinlerin yazıldığı, şekil çizildiği, grafik, renk ve nesnelerin eklendiği boş sunu ekranına, ne ad verilir?

  Cevap Cevap-Sunu Penceresi  Kısayol menüsünde slaytın zemin rengini değiştirmek için kullanılan seçenek, hangisidir?

  Cevap Cevap-Arka Plan  Bir unsura ait verilerin bir araya getirilmesine verilen isimdir?

  Cevap Cevap-Kayıt  Herhangi bir bilgisayara bağlı olan ve kullanıcıların kullandıkları kapasite ne ifade edilmektedir?

  Cevap Cevap-Bilgisayar Kaynağı

  Her bilgisayarın yanındaki iki komşusuna bağlı olduğu topoloji türü, hangisidir?

  Cevap Cevap-Halka Topolojisi  Ağa bağlı bilgisayarların birbiriyle haberleşmekte kullandıkları dil ne ile ifade edilmektedir?

  Cevap Cevap-Ağ Protokolleri  COM türü alan adı, neyi gösterir?

  Cevap Cevap-Ticari Kuruluş  Bir başka bilgisayarda kullanıcıların erişimine ücretsiz ya da düşük bir ücret karşılığı sunulan yazılımların kişilerin bilgisayarlarına transfer edilebilmesi için yararlanılan arayüz, hangisidir?

  Cevap Cevap-Dosya Transfer Protokolü  Kullanıcının erişemediği, müdahale edemediği bellek türü hangisidir?

  Cevap Cevap-Rom Bellek  Herhangi bir yazılımı açmak için öncelikle, düğmelerden hangisi tıklanır?

  Cevap Cevap-Başlat  Tümünü seç komutu için kullanılacak kısayol, nedir?

  Cevap Cevap-Ctrl + A  Metni yazarken, satır sonlarında kelimelerin bölünmesine izin verilip verilmeyeceğini belirlemeye yardımcı olan heceleme iletişim kutusunun ortaya çıkmasını sağlayan komut, hangisidir?

  Cevap Cevap-Ekle  Notlar ve slayt bölümlerini küçülterek, anahat bölümünü daha geniş şekilde ekrana yansıtan, nedir?

  Cevap Cevap-Slayt Görünümü  Asıl slaytta düzenlenen bir metin için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Cevap Cevap-Tüm slaytlarda görünür  Paint ne tür bir programdır?

  Cevap Cevap-Piksel Tabanlı  Uzun mesafeler arasında çok yüksek hızda iletişime izin veren kablolar, hangisidir?

  Cevap Cevap-Fiberoptik kablo

  Yerel alan ağların bağlantı noktalarının, geniş alan ağlarında tek bir merkezde toplandığı yerdir?

  Cevap Cevap-Ağ Omurgası  Bir bilgisayardan diğerine gönderilecek iletiyi, ağ üzerinde gönderilebilecek uzunlukta küçük paketlere bölen, hangisidir?

  Cevap Cevap-TCP Protokolü  İnternet'e bağlı, değişik işletim sistemleri kurulu bilgisayarlar arasında dosya değişimini sağlayan hangisidir?

  Cevap Cevap- Ftp Sunucusu  Belirli bir konu ile ilgili gelen tüm mesajların grup içinde yer alan tüm katılımcılara dağıtılması temeline dayanan haberleşme türü, hangisidir?

  Cevap Cevap-E – Liste

  Başka bir bölgede bulunan bilgisayarı sanki yanında imiş gibi kullanmayı sağlayan problem, hangisidir?

  Cevap Cevap-Telnet

  Bilgi işlem sürecinin hammaddesi nedir?

  Cevap Cevap-Veri  Ana belleğin bilgisayar tarafından kullanılan kısmı hangisidir?

  Cevap Cevap-Salt Okunur Bellek

  Herhangi bir program penceresini, klasör penceresini ya da iletişim kutusunu kapatmak için, hangi tuşa basılmalıdır?

  Cevap Cevap-Alt + F4  Dosyanın yazıcıdan çıktığında nasıl görüneceğini gösteren seçenek, hangisidir?

  Cevap Cevap-Önizleme  Biçimlendirme araç çubuğundaki hangi seçenek seçilen metnin daha koyu görünmesini sağlar?

  Cevap Cevap-Kalın  Sunum programı başlatıldığında ekrana, hangi kutu gelir?

  Cevap Cevap-Başlangıç İletişim Kutusu  Yeni bir slayt oluşturmak için seçilen “Yeni Slayt” seçeneği, hangi menüde bulunur?

  Cevap Cevap-Ekle  Bir uçtan bir mesaj gelince diğer bir tarafa güçlendirerek aktarır?

  Cevap Cevap-Tekrarlayıcı

  Devlet kurumlarını gösteren alan adı tipi, hangisidir?

  Cevap Cevap-GOV  İnternette bilgisayarların birbirleriyle haberleşmek için kullandıkları ortak dil ne ile ifade edilmektedir?

  Cevap Cevap-TCP / IP

  Kullanıcıların herhangi bir etkileşimi olmadan, tüm kullanıcıların aynı bilgileri görüntüleyebilmesi hangisi ile ifade edilmektedir?

  Cevap Cevap-Sabit İçerikli Bilgi

  İşlemlerin bölümler halinde tasarlandığı ve yukarıdan aşağıya doğru tanımlandığı teknik hangisidir?

  Cevap Cevap-Ardışık Yapı  Bir örgütte bilgi ihtiyaçlarının sistemli bir şekilde karşılanması bunların saklanması ve bakımı ile gerektiğinde ihtiyaç duyulan kişilere sunulmasını sağlayan nedir?

  Cevap Cevap-İşletme Bilgi Sistemi

  Google+

  YouTube


 2. dosttum cok güzel olmuş ya


 3. Ellerinize Sağlik.


 4. tşk ler elinıze sağlık sızde olmasanız...


 5. tşk... çok güselll olmş


 6. iyi bir çalışma emeğine sağlık


 7. _TOLGA_ Nickli Üyeden Alıntı: paylaşımın için teşekkürler
  elinize saglik hocamm


 8. teşekkürler


 9. eline sağlık hocam


 10. tşk... çok güselll olmş


12 SonSon
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (konu anlatımı ve çözümlü sorular) Yer İstanbul , 34, TR incelenme 25955 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2017
www.aofdestek.net 2007-2015