Temel Bilgi Teknolojileri Final(Yılsonu) Deneme Sorulari


Sponsorlu Bağlantılar


 1. Temel Bilgi Teknolojileri Final(Yılsonu) Deneme Sorulari

  Sponsorlu Bağlantılar


  1-) Sınav sonuçlarının öğrenciler tarafından internetten öğrenilmesi bilgi işlem sürecinin hangi aşamasında gerçekleşir?
  A) Kaydetme
  B) Erişme
  C) Toplam
  D) Kaydetme
  E) İletme

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Klavye tuşlarındaki harf dizilimi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  A) Bilgisayarın tipine göre
  B) Bilgisayarın modeline göre
  C) Kullanılan dile göre
  D) Klavyenin bilgisayara uygunluğuna göre
  E) Kullanıcının yatkınlığına göre

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) simgesi aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?
  A) İşaretli alanı silmeden panoya aktarır.
  B) İşaretli alanı koyu yapar.
  C) İşaretli alanı yazıcıya gönderir.
  D) İşaretli alanın altını çizer.
  E) İşaretli alanın kesilip panoya aktarılmasını sağlar.

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) =TOPLA(A1:A10) formülü aşağıdakilerden hangisiyle aynı işlemi yapar?
  A) =A1+A10
  B) =A1+A2+A3+A10
  C) =A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10
  D) A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+10
  E) =A10+A1

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Windows nedir?
  A) Kelime işlem programıdır.
  B) İşlem tablosu programıdır.
  C) Veri tabanı yönetim sistemi programdır.
  D) İşletim sistemidir.
  E) Derleyici programıdır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Avuç içi bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tek kullanıcı tek görev işletim sistemi
  B) Tek kullanıcı çoklu görev işletim sistemi
  C) Çok kullanıcılı işletim sistemi
  D) Gerçek zamanlı işletim sistemi
  E) Bellek işletim sistemi

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Enter tuşuna basılana kadar yazılan bütüne ne ad verilir?
  A) Paragraf
  B) Satır
  C) Sütun
  D) Kelime
  E) Word

  --------------------------------------------------------------------------------
  8-) Yazılım nedir?
  A) Dilekçe örneği
  B) Bilgisayarın parçaları
  C) Bilgisayarda kullanılan kelime işlemci programlarının diğer adı.
  D) Bilgisayarda kullanılan programların tümü
  E) Word de yazı yazma.

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Bir kitaplığın rafları, bilgisayarda aşağıdakilerden hangisiyle benzeşir?
  A) Dosya
  B) Sürücü
  C) Word
  D) Klasör
  E) Excel

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Kelime işlem programlarında sayfa numaraları vermek için kullanılan komut hangi menüde yer alır?
  A) Dosya
  B) Düzen
  C) Görünüm
  D) Ekle
  E) Biçim

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Bilgisayarda üzerindeki bilgilerde değişiklik yapılamayan, sadece okunabilir, üretici firma tarafından bilgisayarın çalışmasını sağlayan bilgilerin yüklendiği bellek hangisidir?
  A) RAM
  B) Disket
  C) Disk
  D) CD
  E) ROM

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağının dezavantajlarından biridir?
  A) Kaynakların Dağınık Bir Şekilde Durması
  B) Ağdaki tüm kaynaklara ulaşılabilmesi
  C) Tüm verilerin tek bir merkez de toplanması
  D) Hızlı iletişim kurulabilmesi
  E) İşlem gücünü arttırması.

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Aşağıdakilerden hangisi ağ iletim ortamlarından biri değildir?
  A) Fiber Optik Kablo
  B) Radyo Dalgaları
  C) Kızılötesi
  D) Bakır Kablo
  E) Ağ Kartı

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Kablosuz iletişimin sağladığı en önemli kolaylık hangisidir?
  A) Kablo Çekilemeyen Ve Kullanıcıların Çok Sık Yer Değiştirdiği Ofislerde Pratiklik Sağlaması
  B) Kablo görüntü kirliliğini engellemesi
  C) Kablo masrafının olmaması.
  D) İletişim Sağlanması
  E) Çok hızlı iletişim kurulabilmesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) İnternet üzerinde ortak bir dil kullanılmasının nedeni hangisidir?
  A) Internet Üzerinde Çok Farklı İşletim Sistemleriyle Çalışan, Değişik Modelde Bilgisayarların Ortak Bir Dilde Haberleşmelerinin Gerekli Olması.
  B) Dünya üzerindeki insanların ortak bir dil ile anlaşabilmeleri.
  C) Tüm sunucuların tek bir merkezde toplanması
  D) Bilgisayarın donanım ve yazılım arasındaki bağlantıyı sağlayabilmesi
  E) Internet üzerinde ortak bir dil kullanılmaz.

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Bilgisayar isimlerinin numarası karşılığı işletim sistemi tarafından nasıl bulunur?
  A) Yerel ağdaki güvenlik sunucusuna sorarak.
  B) Yerel ağlardaki DNS Sunucularından Birine Sorarak
  C) Yerel ağdaki Proxy sunucularına sorarak.
  D) Yerel ağdaki e-posta sunucularına sorarak.
  E) Yerel ağdaki www sunucularına sorarak.

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Aşağıdakilerden hangisi internete bağlı bir bilgisayarın isminde bulunan alan tiplerinden biridir?
  A) Anadolu
  B) TR
  C) WWW
  D) FTP
  E) EDU

  --------------------------------------------------------------------------------
  18-) Web tarayıcısı programında kullanılan simgesinin işlevi nedir?
  A) Bir sayfa geri gelinmesi sağlar.
  B) Sayfanın yüklenmesini durdurur.
  C) Bir sayfa ileri gidilmesini sağlar.
  D) Sayfayı yeniden yükler.
  E) Sayfayı yazdırır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) WWW üzerinde sayfalar elektronik olarak birbiri ile bağlantılı hale getirilmesini sağlayan özellik hangisidir?
  A) Java özelliği
  B) Değişken içerikli sayfa özelliği
  C) Sabit içerikli sayfa özelliği
  D) Hiper metin özelliği
  E) Ofis uygulama özelliği

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Web sitesi içinde yer alan ekran görüntülerinin her birine ne ad verilir?
  A) Web Sitesi
  B) Web Sayfası
  C) Çalışma Sayfası
  D) HTML
  E) JAVA

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) İşletmelerde karşılaşılan büyük ölçekli problemlerin çözümü için bilgisayar bilgi sistemlerinin tasarlanması kurulması ve yaşatılması faaliyetlerine ne ad verilir?
  A) Bilgi Sistemi
  B) Sistemin analizi ve tasarımı
  C) Kayıt işleme sistemi
  D) Karar destek sistemi
  E) Yönetim bilgi sistemi

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Herhangi bir işlemin tamamlanması yada bir problemin çözümünde sonlu sayıda adım ile ulaşmayı sağlayan kurallar kümesine ne ad verilir?
  A) Algoritma
  B) Akış Şeması
  C) Bilgi Sistemi
  D) Yönetim Bilgi Sistemi
  E) Veri Akış Şeması

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Kelime işlemci programında üzerinde değişiklik yapılmak istenilen metne yapılan ilk işlem hangisidir?
  A) Metni Kaydetmek
  B) Metni Seçmek
  C) Metni Silmek
  D) Metni Yazıcıya Göndermek
  E) Metni Baskı Ön İzleme modunda incelemek

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Aşağıdakilerden hangisi işlem tabloları ile yapılmaz?
  A) Hesaplama
  B) Üst Üste Yığılmış Paraların Görüntüsünün Çizimini Oluşturmak.
  C) Grafik Çizmek
  D) Eğer türü sorular oluşturmak
  E) Verileri sıralamak

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) İşlem tablolarında girilen sayısal verilere ne ad verilir?
  A) Hücre
  B) Değer
  C) Biçim
  D) Satır başlığı
  E) Sütun başlığı

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Sunum programında sunu penceresinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Metin, Şekil, Grafik,Renk Ve Nesnelerin Yerleştirildiği Boş Sunu Slaytıdır
  B) Slaytın tam ekran görüntülenmesidir.
  C) Belirtilen nesnenin tüm slaytlarda görüntülenmesidir.
  D) Slayt simgelerinin ve slayt başlıklarının görüntülendiği bölümdür.
  E) Slayta ait notların görüntülendiği bölümdür.

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Sunum programında slayt simgelerinin ve slayt başlıklarının görüntülendiği bölüm hangisidir?
  A) Slayt Bölümü
  B) Notlar Bölümü
  C) Anahat Bölümü
  D) Slayt Gösterisi Bölümü
  E) Menü Çubuğu

  --------------------------------------------------------------------------------
  28-) Bilgisayara aktarılmış bir fotoğraf üzerinde değişiklik yapabilmek için kullanılan program hangisidir?
  A) Piksel Tabanlı
  B) Vektör Tabanlı
  C) Bellek Tabanlı
  D) Yarı Piksel Tabanlı
  E) Yarı Vektör Tabanlı

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) Sunum programında slaytın ekranı tamamıyla kapladığı görünüm tipi hangisidir?
  A) Slayt
  B) Normal
  C) Anahat
  D) Slayt Gösterisi
  E) Slayt Sıralayıcısı

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Paint programı dosyalarının uzantısı hangisidir?
  A) EXE
  B) BMP
  C) AL
  D) CDR
  E) VXF


  Cevaplar

  1-) B
  2-) C
  3-) E
  4-) C
  5-) D
  6-) A
  7-) A
  8-) D
  9-) D
  10-) D
  11-) E
  12-) A
  13-) E
  14-) A
  15-) A
  16-) B
  17-) E
  18-) C
  19-) D
  20-) B
  21-) B
  22-) A
  23-) B
  24-) B
  25-) B
  26-) A
  27-) C
  28-) A
  29-) D
  30-) B

  Google+

  YouTube


 2. 1-) Bilgi işlem sürecinin sonunda elde edilen mamule ne ad verilir?
  A) Bilgi
  B) Veri
  C) Bilgi işlem süreci
  D) Bilgi teknolojisi
  E) Bilgisayar

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Girilen veriler üzerinde işlem yapan bilgisayar birimine ne ad verilir?
  A) Ana Bellek
  B) İşletim Sistemi
  C) Kontrol Birim
  D) İşlemci
  E) Klavye

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Bilgisayara belirli bir işi gerçekleştirmesi için verilen komutların toplamına ne ad verilir?
  A) Donanım
  B) Büro Yazılımları
  C) Program
  D) Derleyici
  E) Yorumlayıcı

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Merkezi işlem biriminde bulunan bellek türüne ne ad verilir?
  A) İkincil Bellek
  B) Ana Bellek
  C) Disket
  D) Disk
  E) CD

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Herhangi bir büro yazılımında menü seçeneklerini kullanarak çıkmak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  A) Dosya menüsünden Kaydet komutu seçilir.
  B) Dosya menüsünden Aç komutu seçilir.
  C) Dosya menüsünden Çıkış komutu seçilir.
  D) Dosya menüsünden Kapat komutu seçilir.
  E) Dosya menüsünden Gönder komutu seçilir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-) Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemcilerle yapılamaz?
  A) Metin yaratma ve silme
  B) Metin düzenleme
  C) Karakter tanımı yaratma
  D) Karakter boyutu değiştirme
  E) Yaratılan metne resim ekleme

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Bilgisayarda yeni bir kelime işleme sürecinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Metin yaratma, saklama, yazdırma, düzenleme
  B) Metni saklama, düzenleme
  C) Metin yaratma, düzenleme, saklama, yazdırma
  D) Metin yaratma, yazdırma, düzenleme, saklama
  E) Metin yaratma, düzenleme

  --------------------------------------------------------------------------------
  8-) Aşağıdakilerden hangisi işlem tablolarının özelliklerinden biri değildir?
  A) Farklı kullanıcılar arasında iletişim sağlanması.
  B) Veriler üzerinde hesaplama yapılması
  C) Veriler üzerinde grafik çizilmesi
  D) Tabloların düzenlenmesi
  E) Tabloların kaydedilmesi

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Aşağıdakilerden hangisi işlem tablosu yazılımıdır?
  A) Word
  B) Excel
  C) Power Point
  D) Access
  E) Windows 2000

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) İşlem tablolarında verilerin girildiği hesaplamaların ve işlemlerin gerçekleştirildiği satır ve sütunlardan oluşan alana ne ad verilir?
  A) Çalışma sayfası
  B) Çalışma kitabı
  C) Hücre
  D) Alan
  E) Kayıt

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Sunum programında slayt sıralayıcı görünümünün işlevi hangisidir?
  A) Slaytları tam ekran görüntülemek.
  B) Slayt ve notları görüntülemek.
  C) Slaytların sırasını ve düzenini sağlamak.
  D) Belirtilen bir nesnenin tüm slaytlarda görüntülenmesini sağlamak.
  E) Slaytların içeriğini değiştirmek

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Sunum programında görsel iletileri yaratma ve yorumlama sürecine ne ad verilir?
  A) Görsel yorum
  B) Görsellik
  C) Görsel okur yazarlık
  D) Sunu okur yazarlık
  E) Okur yazarlık

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Hangisi fotoğrafların bilgisayara aktarılmasında kullanılan çevre birimlerinden biri değildir?
  A) CD
  B) Yazıcı
  C) Dijital fotoğraf makinesi
  D) Dijital kamera
  E) Tarayıcı

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Windows işletim sistemi ile birlikte dağıtılan resim çizim programı hangisidir?
  A) Excel
  B) Paint
  C) Word
  D) Corel Draw
  E) Internet Explorer

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Vektör tabanlı görselin dosya adı uzantısı hangisidir?
  A) CDR
  B) BMP
  C) GIF
  D) JPG
  E) PIC

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Programlama bilmeyen kullanıcıların veri tabanı sıralayabilmesi kurabilmesi ve yönelebilmesi için kullanılan yazılıma ne denir?
  A) İşlem tablosu
  B) Kelime işlemci
  C) Uygulama programı
  D) Derleyici
  E) Veri Tabanı Yönetim Sistemi

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Bir bilgisayarın ağının kurulmasının en önemli gerekçesi hangisidir?
  A) İletişim sağlamak.
  B) İşlemleri kolaylaştırmak
  C) İşlemleri tek merkezde toplamak
  D) Bilgisayar kaynaklarını kullanıcılar arasında paylaştırarak verimli kullanılmasını sağlamak.
  E) Kaynakların tek bir bilgisayar tarafından kullanılmasını sağlamak

  --------------------------------------------------------------------------------
  18-) Aşağıdakilerden hangisi ağ topolojilerinden biri değildir?
  A) Veri yolu
  B) Yarımay
  C) Halka
  D) Yıldız
  E) Örgü

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Ağ omurgası nedir?
  A) Birden çok yerel alan ağını yada alt ağların bağlandıkları yerdir.
  B) Bilgisayar ağının diğer adıdır.
  C) İletim ortamlarında verilen diğer isimdir.
  D) Sadece yıldız yapı için geçerli olup ana bilgisayar ile terminaller arasıdaki bağlantıdır.
  E) Web sayfası tanımlama dilidir.

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Ağ protokolü nedir?
  A) Tüm bilgisayar tarafından kabul görmüş saygınlık
  B) Bilgisayarların diğer çevre birimleri
  C) Web sayfası tanımlama dilidir.
  D) Bilgisayarların haberleşmek için kullandıkları bir dildir.
  E) Hiper metin sayfalarının diğer adıdır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Kurumsal ağa bağlı bir bilgisayarın ismindeki alan adında kullanılan “GOV” terimi bu kurumun ne tür bir kurum olduğunu gösterir?
  A) Devlet Kuruluşu
  B) Askeri Kuruluş
  C) Eğitim Kurumu
  D) Internet servis sağlayıcı
  E) Ticari Kuruluş

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Aşağıdakilerden hangisi bir internet adresi olamaz?
  A) www.anadolu.edu.tr
  B) ftp.anet.net.tr
  C) aofsnv.anadolu.edu.tr
  D) 192.168.16.140
  E) www.tr.com.bilgisayar

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Bilginin hareketli görüntü metin ses gibi birden fazla niteliği aynı anda taşıması aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösterir?
  A) Ağ omurgası
  B) Çoklu ortam
  C) Java
  D) ICQ
  E) Bir sunucu olduğu

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) WWW üzerinde hiper metin ne demektir?
  A) Sayfaların sabit içerikli olmasıdır.
  B) Sayfaların değişken içerikli olmasıdır.
  C) Sayfaların çoklu ortam özelliğine sahip olmasıdır.
  D) Sayfaların ana sayfa olma özelliğine sahip olmasıdır.
  E) Sayfanın silinebilir özelliğe sahip olmasıdır.

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-)
  Web tarayıcısı programında yukarıda verilen simgenin işlevi nedir?
  A) Bir sayfa ileri gidilmesini sağlar.
  B) Sayfanın yüklenmesini durdurur.
  C) Bir sayfa geri gelinmesini sağlar.
  D) Başlangıç sayfası olarak belirlenmiş sayfaya gidilmesini sağlar.
  E) Bulunduğumuz Web sitesinin son sayfasına gidilmesini sağlar.

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Sözde kodlamanın tanımı hangisidir?
  A) Algoritmanın şekillerle gösterilmesidir.
  B) Yorumlayıcı diller ile programın yazılmasıdır.
  C) Algoritmanın konuşma dili kullanılarak oluşturulması
  D) Algoritmanın rasgele yazılmasıdır.
  E) Böyle bir kodlama olamaz.

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Algoritmanın grafiksel şekiller kullanılarak gösterilmesine ne ad verilir?
  A) Akış Şeması
  B) Algoritma
  C) Bilgi sistemi
  D) Sistem analizi
  E) Yönetim bilgi sistemi

  --------------------------------------------------------------------------------
  28-) Aşağıdakilerin hangisi sistem analizi yapılırken kullanılan analiz yöntemleri arasında yer almaz?
  A) Yukarıdan aşağıya analiz yöntemi
  B) Girdi çıktı analiz yöntemi
  C) Sistem akış şeması
  D) Bilgi Sistemi
  E) Veri akış şeması

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-)

  Yukarıdaki verilen tabloda alan sayısı kaçtır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Tablodaki kayıt sayısı kaçtır?
  A) 5
  B) 10
  C) 15
  D) 20
  E) 25

  Cevaplar

  1-) A
  2-) D
  3-) C
  4-) B
  5-) C
  6-) C
  7-) C
  8-) A
  9-) B
  10-) A
  11-) C
  12-) C
  13-) B
  14-) B
  15-) A
  16-) E
  17-) D
  18-) B
  19-) A
  20-) D
  21-) A
  22-) E
  23-) B
  24-) C
  25-) D
  26-) C
  27-) A
  28-) D
  29-) E
  30-) B


 3. 1-) Bir kişinin ATM olarak adlandırılan makineyi kullanarak hesabında ne kadar para kaldığını öğrenmesi bilgi işleme sürecinin hangi aşaması ile ilişkilendirilebilir ?
  A) Kaydetme
  B) Sınama
  C) Erişme
  D) Hesaplama
  E) Saklama

  --------------------------------------------------------------------------------
  2-) Aşağıdakilerden hangisi yazıcı türleri arasında yer almaz?
  A) Nokta Vuruşlu Yazıcı
  B) Sütun Yazıcı
  C) Satır Yazıcı
  D) Sayfa Yazıcı
  E) Karakter Yazıcı

  --------------------------------------------------------------------------------
  3-) Aşağıdakilerden hangisi bir donanım birimi değildir ?
  A) Klavye
  B) Ekran
  C) Yazıcı
  D) İşletim Sistemi
  E) Tarayıcı

  --------------------------------------------------------------------------------
  4-) Aşağıdakilerden hangisi “Bilgisayarım” simgesi tıklandığında açışlan pencerede yer almaz ?
  A) Yerel Disk (C:)
  B) Yerel Disk (D:)
  C) Disket Sürücüsü
  D) Görünüm
  E) Denetim Masası

  --------------------------------------------------------------------------------
  5-) Büro yazılımlarında Tümünü Seç komutu aşağıdaki menülerden hangisinde yer alır ?
  A) Dosya
  B) Düzen
  C) Ekle
  D) Biçim
  E) Tablo

  --------------------------------------------------------------------------------
  6-)
  Yukarıdaki resmi verilen ve standart araç çubuğu üzerinde bulunan düğmenin işlevi nedir ?
  A) Seçili unsurları keserek Panoya yapıştırmak.
  B) Seçili unsurları keserek kaydetmek.
  C) Seçili unsurları kesmeden Panoya yapıştırmak.
  D) Seçili unsurları yazıcıya göndermek.
  E) Seçili unsurların biçimini değiştirmek.

  --------------------------------------------------------------------------------
  7-) Aşağıdakilerden hangisi bir kelime işlemci programı ile gerçekleştirilemez ?
  A) Yaratılan belgeyi saklamak.
  B) Yaratılan belgeyi yazıcıya göndermek.
  C) Yaratılan belgenin içinde istatistiksel hesaplamalar yapmak.
  D) Yaratılan belgenin sayfa düzenlemesini yapmak.
  E) Yaratılan belgenin biçimini değiştirmek.

  --------------------------------------------------------------------------------
  8-) Word programında bir paragrafa isim vermek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangidir?
  A) Paragraf
  B) WordArt
  C) Stil
  D) Biçim
  E) Dosya

  --------------------------------------------------------------------------------
  9-) Hesap tablosu programında formül ve fonksiyonların kullanıcılara sağladığı en önemli kolaylık aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İşlem yapma
  B) Kendiliğinden güncelleme
  C) Güncellemeleri değiştirme
  D) İşlem tablolarını saklama
  E) İşlem Tabloları üzerinde hesaplama yapabilme

  --------------------------------------------------------------------------------
  10-) Hesap tablosu programında Grafik sihirbazı açıldıktan sonra yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Grafik türünü belirlemek
  B) Verileri etiketleriyle beraber seçmek
  C) Grafik alt türünü seçmek
  D) Grafiğe başlık vermek
  E) Grafiği kaydetmek

  --------------------------------------------------------------------------------
  11-) Sunum programında hazırlanan slaytları yazdırmak için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Düzen
  B) Dosya
  C) Görünüm
  D) Yazdır
  E) Biçim

  --------------------------------------------------------------------------------
  12-) Sunum programında Anahat bölümünde bir slayt başlığı değiştirildiğinde slayt bölümünde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir ?
  A) Hiç bir değişlik yapılmaz
  B) Başlık silinir
  C) Başlık Değişir
  D) Başlık sadece ilk slaytta değişir
  E) Başlık ortalanır

  --------------------------------------------------------------------------------
  13-) Paint programında kameradan görüntü almak için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dosya
  B) Düzen
  C) Resim
  D) Biçim
  E) Görünüm

  --------------------------------------------------------------------------------
  14-) Aşağıdakilerden hangisi vektör tabanlı görsellerin en önemli sınıflıklarından biridir?
  A) Fotoğraftaki gerçekliği yakalayamamaları
  B) Gerçeğe en yakın görüntü verebilmeleri
  C) Bilgisayar belleğinde çok yer kaplamaları
  D) Piksellerden oluşması
  E) Genellikle fotoğraflar üzerinde kullanılması

  --------------------------------------------------------------------------------
  15-) Veri tabanlarından yararlanarak bilgiye ulaşmada başvurulan iki yol aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Güvenlik
  B) Tamlık
  C) İndeksleme
  D) Sorgulama – Raporlama
  E) Anahtar alan

  --------------------------------------------------------------------------------
  16-) Veri tabanını indeksleme aşağıdakilerden hangisini sağlar?
  A) Tablolar arasında ilişki kurmayı hızlandırmayı ve sorgulamaların daha kısa süre içinde yapılmasını sağlamak.
  B) Tabloların düzenlenmesinde yardımcı olmak.
  C) Kayıların düzenlenmesinde yardımcı olmak.
  D) Veri tabanı üzerinde işlem yapılırken anahtar alanların düzenlenmesinde yardımcı olmak.
  E) Tablolar arasında güvenliği maksimum seviyeye çıkartmak.

  --------------------------------------------------------------------------------
  17-) Bir veritabanı tablosunun herhangi bir satırında yer alan değerlerin toplamına ne ad verilir?
  A) Kayıt
  B) Alan
  C) Değer
  D) Satır
  E) Sütun

  --------------------------------------------------------------------------------
  18-) Bir şirket içinde yer alan bilgisayarların oluşturduğu ağ ne tür bir ağdır ?
  A) Yerel Ağ
  B) Geniş Ağ
  C) Dar Ağ
  D) Çok Büyük Ağ
  E) Internet

  --------------------------------------------------------------------------------
  19-) Bir şirket de eşit hızda ve kapasitede 20 adet bilgisayar vardır. Bunların hepsi ofisteki bilgisayar ağına bağlı ve her biri bir işi ortalama 10 dakikada gerçekleştirmektedir. Ofise yeni alınan bir çalışana diğerleri ile aynı kapasitede ve hızda yeni bir bilgisayar verilerek ağa bağlanmıştır. Bu durumda bir işin bir bilgisayar tarafında yapılması süresi kaç dakika olur?
  A) 5
  B) 10
  C) 15
  D) 2
  E) 3

  --------------------------------------------------------------------------------
  20-) Aşağıdakilerden hangisi ağ topolojisine göre ağlara verilen adlardan biri değildir?
  A) Doğrusal
  B) Halka
  C) Yumak
  D) Yıldız
  E) Ağaç

  --------------------------------------------------------------------------------
  21-) Aşağıdakilerden hangisi Internet sunucularından biri değildir?
  A) www sunucusu
  B) E-posta sunucusu
  C) Alan ağı sunucusu
  D) Güvenlik sunucusu
  E) DNS Sunucusu

  --------------------------------------------------------------------------------
  22-) Murat Eğitim Kurumları ağında bulunan “193.150.10.23” IP numaralı bir bilgisayardaki işletim sistemi, iletişim kurmak istediği “119.100.50.1” IP numaraları bilgisayarın Murat Eğitim Kurumları yerel ağında bulunup bulunmadığını nasıl tespit eder ?
  A) Hedef bilgisayarın IP numarasını Murat Eğitim Kurumlarında bulunan IP numarası aralıklarıyla karşılaştırarak.
  B) Tespit edemez.
  C) Güvenlik sunucusuna sorarak.
  D) Sistem sorumlusuna sorarak.
  E) Hedef bilgisayarın IP numarasını Internet üzerindeki IP numarası aralıklarıyla karşılaştırarak.

  --------------------------------------------------------------------------------
  23-) Büyük şirketlerin ve kuruluşların bilgisayar ağlarını internete bağlamak için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çevirmeli Bağlantı
  B) Kiralık hat üzerinden bağlantı
  C) Direk bağlantı
  D) Uydu bağlantısı
  E) Kablosuz Ağ

  --------------------------------------------------------------------------------
  24-) Internet ve yerel ağ arasındaki güvenlik görevlisi gibi çalışan bilgisayar yazılımlarına ne ad verilir?
  A) www Sunucusu
  B) İşletim Sistemi
  C) İşlem tablosu
  D) Ateş duvarı
  E) e-posta sunucusu

  --------------------------------------------------------------------------------
  25-) Sadece liste sahibinin listeye üye olan tüm katılımcılara mesaj gönderilmesi temeline dayanan haberleşme türüne ne ad verilir?
  A) E-Posta
  B) Dağıtım Listesi
  C) Kontrol Listesi
  D) Haber Grupları
  E) E-Liste

  --------------------------------------------------------------------------------
  26-) Bilgisayar eğitimi ile ilgili bir tarama yapılmak istendiğinde aşağıdaki anahtar kelime/kelimelerden hangisi daha az sayıda tarama sonucu verir?
  A) Bilgisayar
  B) Eğitimi
  C) Bilgisayar Eğitimi
  D) “Bilgisayar Eğitim”
  E) “Bilgisayar” Eğitimi

  --------------------------------------------------------------------------------
  27-) Aşağıdakilerden hangisinde eş zamanlı bir iletişim kurulabilir?
  A) Sohbet
  B) E-posta
  C) Faks
  D) Internet Explorer
  E) Frontpage

  --------------------------------------------------------------------------------
  28-) Problem kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Var olan durum ile öngörülen durum arasındaki fark
  B) Var olan durum
  C) Tekrarlanan durum
  D) Standart sonuç
  E) Tahmin edilen bilgi

  --------------------------------------------------------------------------------
  29-) I. Tekrarlı Yapı
  II. Ardışık yapı
  III. Koşullu yapı
  Yukarıdakilerden hangileri bir öğrencinin not ortalamasını hesaplayarak “başarılı” ya da “ başarısız” kararını veren bir algoritmada kullanılan yapı tipleri arasındadır?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) II, III
  E) I, II, III

  --------------------------------------------------------------------------------
  30-) Akış şemasında bir sürecin gerçekleştirilmesini sağlayan komut dizisini aşağıdakilerden hangisi ifade eder ?
  A) Kenarları Yuvarlatılmış Dikdörtgeni
  B) Baklava dilimi
  C) Daire
  D) Elips
  E) Ok işaretleri

  Cevaplar
  1-) C
  2-) B
  3-) D
  4-) D
  5-) B
  6-) C
  7-) C
  8-) C
  9-) B
  10-) A
  11-) B
  12-) C
  13-) A
  14-) A
  15-) D
  16-) A
  17-) A
  18-) A
  19-) B
  20-) C
  21-) C
  22-) A
  23-) B
  24-) D
  25-) B
  26-) D
  27-) A
  28-) A
  29-) D
  30-) A


 4. Teşekkürler


 5. teşekkürler sorular için emeğinize sağlık...


 6. teşekkkkür ederimm emeğine sağlık


 7. emeğine sağlık çok teş.ederim


 8. allah razı olsun çok aradm bu soruları tşk edrm:))


 9. çok teşekkür ederim:)


Temel Bilgi Teknolojileri Final(Yılsonu) Deneme Sorulari Yer İstanbul , 34, TR incelenme 49036 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2017
www.aofdestek.net 2007-2015