Sponsorlu Bağlantılar


1-) Aşağıdakilerden hangisi bilgi işlem sürecinin adımlarından biri değildir?
A) Kaydetme
B) Gizleme
C) Sıralama
D) Özetleme
E) Sınıflandırma
________________________________________
2-) Karar vermekte anlam taşıyan, karar vericiye gerektiği zamanda, gereken biçimde ulaştırılan ve doğru olan işlenmiş veriye ne denir?
A) Bilgi
B) Sonuç
C) Özet
D) Sorgu
E) Rapor
________________________________________
3-) Bilgi işlem sürecinde işlenen malzemeye ne ad verilir?
A) Kaynak
B) Bilgi
C) Parametre
D) Mamul
E) Veri
________________________________________
4-) Bir futbol takımındaki oyuncuların sezon içindeki performansları, futbol izleme defterindeki veriler yardımıyla değerlendirilmek istenmektedir.
Bu amacı gerçekleştirmek için yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çoğaltma
B) İletme
C) Kaydetme
D) Sınama
E) Sıralama
________________________________________
5-) I. Sistem
II. Ana Bellek
III. İşlemci
IV. Klavye
V. Monitör
Bilgisayarın temel bileşenleri aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
A) I ve II
B) II ve III
C) IV ve V
D) I, II ve III
E) I, IV ve V
________________________________________
6-) Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayarda bir çıkış birimidir?
A) Ana bellek
B) Klavye
C) Yazıcı
D) Tarayıcı
E) İşlemci
________________________________________
7-) Kullanıcıların bilgisayara komut ve veri girişi yapılmasını, bilgisayarın da kullanıcıya uyarı ya da sonuçları iletmesini sağlayan birimlere genel olarak ne ad verilir?
A) Çevre birimleri
B) Giriş-çıkış birimleri
C) Denetleme birimleri
D) Yardımcı birimler
E) Ana bellek birimleri
________________________________________
8-) Aşağıdakilerden hangisi yardımcı bellek birimleri arasında yer almaz?
A) Tarayıcı
B) CD
C) DVD
D) Sabit disk
E) Disket
________________________________________
9-) Herhangi bir amaç için hazırlanmış ve bilgisayar konusunda uzmanlık gerektirmeden kullanılabilen bilgisayar programlarına ne ad verilir?
A) Düzenleyici
B) Programlama dili
C) Yorumlayıcı
D) Paket program
E) Derleyici
________________________________________
10-) Gazete, dergi ve kitapların bilgisayar yardımıyla dizilip baskıya hazırlanması amacıyla kullanılan programlara ne ad verilir?
A) İşletim sistemi
B) Hesap tabloları
C) Derleyici
D) Yorumlayıcı
E) Masaüstü yayıncılık programları
________________________________________
11-) Bir bilgisayar sisteminin herhangi bir kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için, aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle bulunması gerekir?
A) Disket
B) CD
C) İşletim sistemi
D) Birleştirici diller
E) Uygulama yazılımları
________________________________________
12-) Kullanıcının yazdığı programın bilgisayarın diline tercüme edilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A) İşletim sistemi
B) Yorumlayıcı
C) Kelime işlem programları
D) Hesap tabloları
E) Birleştirici diller
________________________________________
13-) Masaüstü bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çoklu kullanıcı
B) Gerçek zamanlı
C) Tek kullanıcı-çoklu görev
D) Çok kullanıcı-gerçek zamanlı
E) Tek kullanıcı-tek görev
________________________________________
14-) Aşağıdakilerden hangisi Windows 2000 işletim sisteminin standart masaüstü simgelerinden biri değildir?
A) Belgelerim
B) Ağ bağlantılarım
C) Bilgisayarım
D) Geri dönüşüm kutusu
E) Yerel disk C:
________________________________________
15-) Kelime işlemci programı çalıştırıldığında masaüstünün hangi bölümünde konumlanır?
A) Başlat menüsü
B) Belgelerim penceresi
C) Bilgisayarım penceresi
D) Görev çubuğu
E) Düzen menüsü
________________________________________
18-) Masaüstü zemininin istenilen şekilde görüntülenmesi için Görüntü Özellikleri penceresinin hangi seçeneği kullanılır?
A) Arka plan
B) Görünüm
C) Efektler
D) Web
E) Ayarlar
________________________________________
20-) Büro yazılımlarında oluşturulan belgelerin yatay ya da dikey olmasını ve kenar boşlukların ayarlanmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sayfa yapısı
B) Araç çubukları
C) Sayfa önizleme
D) Biçimlendirme
E) Ayarlar
________________________________________
21-) Büro yazılımlarında, seçili bir metni belgeden çıkartarak panoya atmak için kullanılan kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ctrl+S
B) Ctrl+C
C) Ctrl+A
D) Ctrl+X
E) Ctrl+N
________________________________________
22-) Aşağıdakilerden hangisi kelime işlemcilerin daktiloya göre üstünlüklerinden biri değildir?
A) Karakter ve görünüm değiştirme
B) Metin ekleme ve silme
C) Arama ve değiştirme
D) Daha sonra kullanmak amacıyla belgeleri saklamak
E) Metin yaratma
________________________________________
23-) Başka bir programda çizilen bir grafiği, Kelime İşlemci programında oluşturulan bir metne eklemek için kullanılan menü bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biçim/Grafik
B) Tablo/Grafik
C) Resim/Ekle
D) Biçim/Ekle
E) Ekle/Grafik
________________________________________
24-) Kelime işlemci programında metni oluşturan harf, rakam, sembol ve boşluklara ne ad verilir?
A) Karakter
B) Metin
C) Sayfa
D) Paragraf
E) Cümle
________________________________________
25-) Kelime işlemci programında paragraf başlıklarını içeri kaydırmak için yapılması gereken ayar aşağıdakilerden hangisidir?
A) İçeri ayarları
B) Metin ayarları
C) Kaydırma ayarları
D) Sekme ayarları
E) Biçimlendirme ayarları
________________________________________
26-) Aşağıdakilerin hangisi işlem tablolarının genel özelliklerinden biridir?
A) Yazmak
B) Çizmek
C) Sınamak
D) Üretmek
E) Hesaplamak
________________________________________
27-) İşlem tablosu içinde imleci üzerine getirerek bilgi girmeye hazır hale getiren birime ne ad verilir?
A) Değer
B) Formül
C) Aktif hücre
D) Etiket
E) Fonksiyon
________________________________________
28-) A1 ‘den A3 ‘e kadar olan hücrelerdeki değerler ile B1 ‘den B4’e kadar olan hücrelerdeki değerleri toplamak için kullanılması gereken formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) =TOPLA(A1:A3+B1:B4)
B) =A1:A3+B1:B4
C) =(A1:A3)+(B1:B4)
D) =TOPLA(A1:A3;B1:B4)
E) =(A1A3)+(B1B4)
________________________________________
________________________________________
30-) İşlem tablosu programında aktif durumda olan satırın üzerine bir satır eklemek için yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekle menüsünden Satır komutunu seçmek
B) Bir üst satıra geçilerek Ekle menüsünden Satır komutunu seçmek
C) Bir alt satıra geçilerek Ekle menüsünden Satır komutunu seçmek
D) Bir üst satıra geçilerek Biçim menüsünden Satır Ekle komutunu seçmek
E) Bir alt satıra geçilerek Görünüm menüsünden Satır komutunu seçmek
________________________________________
1-) B
2-) A
3-) E
4-) C
5-) B
6-) C
7-) B
8-) A
9-) D
10-) E
11-) C
12-) E
13-) C
14-) E
15-) D

18-) A

20-) A
21-) D
22-) E
23-) E
24-) A
25-) D
26-) E
27-) C
28-) D

30-) A