Sponsorlu Bağlantılar


5.Ünite OFİS YAZILIMLARI SUNU PROGRAMLARI:


Bir konu üzerinde yazılmış,görsel öğeler ile zenginleştirilebilen metin,grafik,resim animasyon gibi öğelerin birbirleri ile etkileşimli olarak çalıştığı progranlara SUNU denir. Sunular ,belli bir konuyu aktarırken akılda kalıcılığını arttırmak üzere yapılmış dosyalardır.Microsoft Office de bulunan ve sunu yapmaya yarayan programın adı POWERPOİNT’dir. Microsystem adlı firmanın olusturulması olduğu Open Office de bulunan IMPRESS de sunu aracıdır.

Powerpoint programı açıldığında ekranda bulunan öğeler :Sunu Bölmesi,Durum çubuğu,Menü Şeridi,Hızlı erişim araç çubuğu,Görünüm sekmeleri,Başlık çubuğu,Görünüm Düğmeleri ve Not bölmesidir.
Powerpoint programında da diğer Word Excel programlarında olduğu gibi çalışılan dosyanın ismi Başlık Çubuğunda bulunmaktadır.pencere yapılarında bulunan kapat,simge durumuna küçült ve ekranı kapla butonları pencerenin en sağ üst tarıfında bulunur.Bu alanı barındıran öğe ise başlık çub-buğudur. Diğer Microsoft Oficce programlarında da bulunan hızlı erişim araç çubuğu Powerpoint programında da bulunur.Böylece kullanıcılara kolaylık sağlar. Powerpoint programında sunu yapabilmek için kullanılan ekranın en ortasında bulunan alana SUNU BÖLMESİ denilmektedir.
Powerpint üzerinde sunu hakkında not almak belirli kıstasları unutmamak için not alınabilmektedir. bu görevi üstlenen alana NOT BÖLMESİ denir.Görüntülerin kişiselleştirilebildiği,görüntüyü küçültme ve büyültme işlemini gerçekleştiriren YAKINLAŞTIR alanıdır. Powerpoint programını açıp yeni bir dosya oluşturduğumuzda program otomatik olarak sunuya isim vermektedir.varsayılan ismi SUNU1 olarak kullanılmaktadır.aynı anda 2sunu açılması halinde bu isim sunu 2 olarak isim vermeye devam eder.

Sunular bir ya da birden fazla sayfanın oluşması ile meydana gelir bu sayfalara SLAYT denilir. powerpoint ilk açıldığında bir adet sayfa açılmaktadır ve karşımıza ilk gelecek olan YER TUTUCULAR BAŞLIK VE ALT BAŞLIK bölümüdür.Powerpoint programında yeni sunu oluşturmak için önce dosya bölümüne girilir.DOSYA bölümünde bulunan YENİ alanından KULLANILABİLİR ŞABLONLAR bölümüne ulaşılarak BOŞ SUNU seçiminin yapılması gerekir.Varolan bir şablonun stilini almak için DOSYA bölümnden YENİ alanına girerek KULLANILABİLİR ŞABLONLAR kısmında varolandan YENİ seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir.Açılan pencereden dosyayı seçerek şablonu kullanabiliriz. Powerpoint programında daha kaydedilmiş bir dosyayı farklı bir isimle kaydetmek için FARKLI KAYDET komutu kullanılır. Kulanıcılar için sık kullanılan işlemlerin bulunduğu HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU kaydet butonunu içinde bulundurmaktadır.Her dosya türünde olduğu gibi Powerpoint programında oluşturulan dosyalarında bir uzantısı vardır PPS uzantısı Powerpoint programı ile yapılan sunular için geçerli uzantı türüdür. Powerpoint programı dosyaları PDF Uzantısı ile kaydetme imkanı verir WORD VE EXCEL de olduğu gibi Powerpoint programında da çalışma dosyasını PDF uzantısı ile kaydetme imkanı sağlanır. Powerpoint işlemlerinde dosya ile ilgili tüm işlemler Dosya Sekmesinin altında yapılmaktdır.Bu sekmede bulunan farklı kaydet botonu ile kayıt türünü PDF olarak ayarlanması varolan sunumuzu PDF olarak kaydedilmesini sağlamaktadır.

Powerpoint programındaki sekmeler
Dosya, Giriş, Ekle Tasarım, Geçişler, Animasyonlar, Slayt Gösterisi, Gözden Geçir ve görünüm sekmesidir. Dosya sekmesi tüm Microsoft Office programlarında bulunan önemli bir sekmedir.Bu sekme içerisinde çalıştığımız dosyamızı kaydedebilir,kapatabilir ya da eski oluşturduğumuz dosyayı açabiliriz dosya yönetimi ile ilgili tüm işlemlerimizi bu sekmeden yapabiliriz.

Dosya sekmesi içinde var olan işlemler:Yazdır,aç,yeni,kaydet,yardım ‘dır.Dosya hakkında bilgi veren, üzerinde işlemler yapabilme özelliği suna BACKSTAGE alanıdır.
Powerpoint programında GİRİŞ SEKMESİNDE : Slaytlar,Yazı Tipi, Paragraf,Çizim ve Düzenleme grupları yer alır.yeni Slayt butonu da giriş sekmesinde yer alır.Sunu içerisinde metin,grafik vb. nesneleri düzenli bir şekilde sayfaya yerleştirilmesini sağlayan kutucuklara YER TUTUCULAR denir.Yazı tipleri ve özellikleri üzerinde düzenleme imkanı sağlayan YAZI TİPİ grubudur. Giriş sekmesinde yer alır.karakter aralıklarının ayarlanması giriş sekmesindedir. Yazıların Büyük harf yada küçük harf e çevrilmesi yazı tipi grubundadır.Bir metni sağa sola yada ortaya hizalama satır aralıklarının ayarlanması paragraf sekmesindedir. Bir grafik ya da bir çizime transparan bir bölge katmak istediğimizde ÇİZİM GRUPLARINDA bulunan Şekil efektlerinden faydalanırız.çizim efektleri Giriş Sekmesinin içerisinde Çizim gruplarında yer alır.Bir metnin üzerinde rahatlıkla düzenleme yapabilmek o metnin uzunluğuna göre değişmektedir.iki satırlık bir doküman içerisinde bir kelimeyi bulmak ile 100 sayfalık bir dökümanın içerisinde bir metni bulmak aynı şey değildir Bu işlemler için DÜZENLEME GRUBU metin içerisinde arama ve düzenleme işlemlerini sağlar.Ekle menüsü ile video,resim ve ses gibi çok çoklu ortam nesneleri sunumuza dahil edebiliriz.Ekle bölümünün içerisinde bulunan Resim Grubunda,Sunuya dahi edilecek Resim işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.Bir fotoğraf albümü eklemek istediğimiz takdirde Resim Grubundan Fotoğraf albümüne tıklayarak oluşturabiliriz..Çizimler grubunu içerisinde yer alan şekiller,Grafik butonlarının yanı sıra SMART kısmı da yer almaktadır.Bir Web sayfası veya dosya ile bir köprü oluşturmak için BAĞLANTILAR grubu kullanılmalıdır.Eylem butonu ile slayt çalışırken farenin kullanılması hakkında yarlar gerçekleştirilir.Metin grubu içerisinde WordArt dahil olmak üzere Metin kutusu,Üst bilgi,Tarih ve saat,Slayt numarası ve Nesne butonu bulunmaktadır. Powerpoint Programında Bulunan Tasarım sekmesinde Sayfa Yapısı ,Temalar ve arka plan grubu yer almaktadır.Sayfa yapısı Grubu ile Sayfanın ebatlarını yatay dikey konumlandırılması gibi ayarlar burada yapılır.Bir sunu görsellik ile bir konu üzerinde daha akılcı bilgiler verebilmek amacı ile tasarlanmalıdır.Bu görselliğin düzeni bozulduğu vakit sunudan beklenen verimde orantılı olarak düşmeye başlar.Bu yüzden sayfada uygulanan temaya devamlı olarak bağlı kalınmalı,tüm sayfalar birbirine tutarlılık göstermelidir.Tasarım sekmesinin içerisinde bulunan teme grubu ile sunumuz için bir tema oluşturabilir hatta bazı kalıplar kullanabiliriz.Arka plan grubu ile dilediğimiz bir resmi arka plan olarak ayarlayabilir yada var olan arka plan seçeneğinden faydalanabiliriz.Geçişler sekmesinin elemanları Önizleme,bu slaytta geçiş ve zamanlamadır.geçiş efektlerini görüntüleme imkanı tanıyan gruba ÖNİZLEME grubu denir.Slaytların birbirleri aralarında geçiş efektleri sunular için önemli bir unsurdur.Zamanlama grubu bir slaytın ekranda bekleme süresinin ayarlanmasını sağlar.Slayt geçişleri bazen klavye yada farenin bir tetiklemesi ile bazen de bir zaman tetiklemesi ile değişebilir.

Animasyon sekmesinde bulunan gruplar sırasıyla Önizleme,Animasyon,Gelişmiş Animasyon ve zamanlamadır.Bir resmin sunu ekranına farklı bir animasyon ve hareketlendirme ile girmesini sağlamak için Animasyon grubundan faydalanılmalıdır.Bu grup sadece resimler üzerinde değil diğer nesneler üzerinde animasyon işlemlerinin uygulanmasına olanak sağlar.Bir slayt içerisinde birden fazla animasyon olabilir. Powerpoint programı bu animasyonların hangisinin daha önce uygulanacağını hangi animasyonun daha sonra uygulanacağını eklenen animasyon sıralarına göre belirler.Seçtiğimiz nesnenin animasyonunu animasyon boyacısını kullanarak başka bir nesneye hızlı bir şekilde atayabiliriz. Slayt gösterisi sekmesinde slayt gösterisini başlat, ayarlar ve monitör grupları bulunmaktadır. Slayt gösterisi ve yayınlama bölümü ile çalıştığımız sunuyu internet üzerinden kişilere sunulabilir üzerinde değişiklik yapılması sağlanabilir.Monitörler bölümünden bilgisayarlar üzerinde bağlı olan ekranların hangisinde slaytın çalışılacağını ayarlayabiliriz hatta ekran çözünürlüklerini bile önceden belirtme imkanı sağlar.Gözden Geçir sekmesi elemanları yazım denetleme,Dil,Açıklamalar ve karşılaştır gruplarıdır.

Görünüm Sekmesi Elemanları:
SUNU GÖRÜNÜMLERİ-ASIL GÖRÜNÜMLER-GÖSTER-YAKINLAŞTIR-RENKLİ/GRİ TONLAMALI ,PENCERE VE MAKROLAR gruplarıdır.
Slaytların düzenleme aşamalarında da kullanıcıların seçeneğine sunulmuş birkaç farklı görünüm türü yer almaktadır.Bunlar Normal,Slayt sıralayıcısı ,notlar sayfası ve okuma görünümüdür. Powerpoint ilk açıldığı zaman görünüm türü Normal olarak seçili gelmektedir.Daha sonra kullanıcılar bu ayarı Görünüm Sekmesinden Değiştirebilmektedir.Bir asıl slaydın üzerinde yapılan değişiklik,sunuda bulunan tüm slaytların üzerinde uygulanır.Asıl slaydın bulunmadığı bir sunu yoktur Birden fazla olabilmektedir.