Sponsorlu Bağlantılar


Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlardan durumları aşağıdaki bentlerden birine uyanlar ÖSS'ye (Sınavsız Geçiş dahil) başvurabilirler:
a)ÖSS'ye başvurduğu öğretim yılında ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okullar, açıköğretim lisesi) mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler

b)Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

c)Ortaöğretim kurumlarının dışarıdan bitirme sınavlarına girenler

d)Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar

e)Ortaöğrenimlerini yabancı ülkelerde yapanlardan durumları yukarıdaki bentlerden birine uyanlar.

Ayrıca durumları yukarıdaki bentlerden birine uyan yabancı uyruklu adaylar ve uyruksuzlar da başvurabilirler, ancak, bu adaylar ÖSS sonuçları ile Türkiye ve KKTC üniversitelerine yerleştirilemezler.