Aöf Tefsir Tarihi ve Usulü Soru-Cevap 1-4 Üniteler

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
6,012
Tepkime puanı
24
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
Tefsir tarih ve usulu soru cevap Ünite 1-2-3-4

1.ÜNİTE

1)fetret devrinden sonra ilk hangi surenin ayetleri nazil olmuştur?
*MÜDDESSSİR

2)vahyin çeşitleri nelerdir?

*MEVLÜT VE GAYR-İ MEVLÜT

3)vahyin geliş şekilleri nelerdir?

*VAHYİN KALBE DOĞRUDAN BIRAKILMASI,PERDE ARKASINDAN BİLDİRİLMESİ,ELÇİ VASITASIYLA BİLDİRİLMESİ

4)Mükaşefe nedir?

*KALP GÖZÜNÜN AÇILMASI VE GAYB ALEMİNİN GÖRÜLMESİNİ SAĞLAYAN HAL

5)Mekkede ilk vahiy katibi kimdir?

*ABDULLAH B. SA'D B.EBİ SARH

6)Medinede ilk vahiy katibi kimdir?

*ÜBEYY BİN KA'B

7)ilk zamnlar vahyin yazıldı malzemeler nelerdi?

*HURMA DALLARI VE YAPRAKLARI,İNCE BEYAZ TAŞLAR,İŞLENMEMİŞ DERİ,PARŞÖMENLER,KEMİKLER VE BEZ PARÇALARI

8)el-hadari nasıl bir vahiy inişidir?

*SEFERDE VE MİSAFİRLİKTE BULUNMADIĞI ZAMAN GELEN VAHİY

9)Vahyin nüzül aşamaları nelerdir?

*LEVH-İ MAHFUZA İNMESİ-BEYTÜ'L İZZEYE İNMESİ-PEYGAMBERE İNMESİ

10)''Kuran dünya semasına kadir gecesinde toptan indirildi,ordanda 23 yıl boyunca parça parça nazil oldu'' sözü kime aittir?

*İBN ABBAS

11)Araplar kur'anın parça parça indirilmesine ne demişlerdir?

*TENCİMÜ'L KUR'AN

12)Peygamberimiz erkekler için okuma yazma öğretmek için kimleri görevlendirmiştir?

*ABDULLAH B. SAİD. B. EL-AS VE UBADE B. SAMMİT'İ

13)Peygamberimiz kadınlara okuma yazma öğretmesi için kimi görevlendirmiştir?

*HAFSA VALİDEMİZİ

14)Kur'anın bir cilt halinde toplanmasının en önemli nedeni nedir?

*YEMAME SAVAŞINDA 70(700) KURRANIN ÖLDÜRÜLMESİ

15)Kuranın bir cilt haline getirilmesi için kurulan heyetin başkanı kimdi?

*ZEYD B. SABİT

16)Kur'anın istinsahı kaç yıl sürmüştür?

*5 YIL (HİCRETİN 25. VE 30. YILLARI ARASINDA)

17)Kuranın noktalanma ve harekelenme işlemini ilk başlatan kimdir?

*ZİYAD B. SÜMEYYE

18)Kuranın noktalanma ve harekeleme işlemini ilk yapan kişi kimdir?

*EBU'L ESVED ED-DÜELİ

19)resmü'l mushaf ne demektir?

*KURANIN KELİMELERİNİN VE HARFLERİNİN YAZILIŞINDA OSMAN B. AFFAN'IN TAVSİYESİ VE TERCİH ETTİĞİ İMLA ŞEKLİ VE TARZI..... BUNA REM-İ OSMANİ DE DENMEKTEDİR.

20)Kuranın birbirine benzeyen harflerine noktalama işaretini ilk yapan kişi/kişiler kimlerdir?

*NASR B. ASIM VEYA YAHYA B. YA'MER (İHTİLAFLI)

21)Kuranın bugünkü harekelerini koyan şahıs?

*HALİL B. AHMET

22)''mushaf-ı osmani'nin hattına muhalefet etmek haramdır'' sözü kime aittir?

*AHMET B. HANBEL

23)''Kuranın resminde ne sahabenin nede başka birinin hiçbir payı yotur. O tamamen

Peygamberden olup yevkifidir'' diyen kimdir? *ABDULAZİZ ED-DEBBAĞ
2. ÜNİTE


1)''Kur'an lafzı 'okumak' anlamına gelen kara'e den türemiştir'' görüşü kimin tarafından ileri sürülmüştür?
*EBU'L HASAN ALİ B. HAZM EL-LİHYANİ

2)Kuran lafzının kökünün ibranice ve süryanice olduğunu ileri süren oryantalisler kimlerdir? *SCHWALL,WELLHAUSEN VE HOROVİZT

3)Mekke döneminde inen ayet ve surelerde hangi konular yer alır?
*ŞİRK VE PUTPERESTLİĞE KARŞI MÜCADELE KONULARI

4)medine döneminde inen ayet ve surelerde hangi konular yer alır?
*AHKAM AYETLERİ SAVAŞLAR VE SAVAŞ HÜKÜMLERİNE GENİŞ YER VERİLİR

5)Fezailu'l kur'an nedir?
*KURANIN TAMAMINI YADA BAZI SURE VE AYETLERİNİ ÖĞRENİP ÖĞRETEN HÜKÜMLERİNE GÖRE AMEL EDENLERİN KAZANACAKLARI SEVAP VE MÜKAFATLARI KONU EDİNEN HADİSLERLE DESTEKLENMİŞ KİTAPLAR..

6)Fezailu'l kur'an hakkında ilk kitap yazan kişi ve esri?
*İMAM ŞAFİ/MENAFİ'L KUR'AN

7)Hz. Osman zamanında yazılan kur'an a ne ad verilmiştir?
*İMAM

8)Kuranın en uzun (müdayene) ayeti hangisidir?
*BAKARA 282. AYETİ

9)En son indiğine dair ittifak sağlanan ayet hangisidir?
*BAKARA 281. AYET ( BU AYETİN İNİŞİNDEN 9 GÜN SONRA PAEYGAMBERİMİZ VEFAT ETMİŞTİR)

10)tam bir sure olarak inen ilk ve son inen sureler hangileridir?
*İLK FATİHA SON NASR SURELERİ

11)Tilavet secdesinin hanefilere göre hükmü nedir?
*VACİP

12)Surelerin tertibi nasıl olmuştur?
*3 GÖRÜŞ VARDIR... SURELERİN TAMAMININ (TEVKİFİ) PEYGAMBER EFENDİMİZ DÜZENLEMİŞTİR SAHABE İCTİHADI BİR KISMININ PEYGAMBER (TEVKİFİ) BİR KISMININ SAHABE İCTİHADI

13)es-sebbu't tuvel ne anlama gelmektedir?
*EN UZUN YEDİ SURE DEMEKTİR..(BAKARA-ALİ İMRAN-NİSA-MAİDE-ENAM-ARAF-ENFAL-TEVBE/TEVBE SURESİ ENFAL SURESİNİN DEVAMI OLARAK KABUL EDİLİR)

14)el-mesani ne anlama gelmektedir?
*AYET ADEDİ 100 DEN AZ OLAN

15)el-miun ne anlama gelmektedir?
*AYET ADEDİ 100 CİVARI OLAN

16)Senetleri bakımından kıraatler kaç çeşittir?
*5 ÇEŞİTTİR.. MÜTEVATİR KIRAAT,MEŞHUR KIRAAT,AHAD KIRAAT,ŞAZ KIRAAT,MEVZU KIRAAT

17)müslümanların çoğu hangi kıraat imamına göre kuran okumaktadır?
*ASIM KIRAATINA

18)Müslümanlar kuranı Asım ın hangi rivayetine göre okumaktadır?
*HAFS RİVAYETİNE GÖRE

19)Asım'ın ravileri kimlerdir)
*EBU BEKİR ŞU'BE VE HAFS

20)Kıraatı belirli usullere göre tertip eden ve düzenleyen kişi kimdir?
*EBU BEKİR B.MÜCAHİD21)kuranı kerimin kaç çeşit okuyuş şekli vardır?
*3 ÇEŞİT.. TAHKİK,HADR,TEDVİR

22)orta derece de okuma şekline ne ad verilir?
*TEDVİR
3.ÜNİTE

1) Kuran ayetlerinin arap dili ve edebiyatı açısından tahlile tabi tutup kastedilenmanayı tespit etmeye ne denir?
*TEFSİR

2)'Te'vil bir noktanın varacağı nihai noktayı açıklamaktır' sözü kime aittir?

*MATURİDİ

3)Kaç tane te'vil çesidi vardır?

*3 TANE.. BEYANİ,BURHANİ,İRFANİ

4)Çeşitli dünya dillerinde kuran tefsiri kaç tanedr?

*159

5)Te'vil tarzlarından kurana yorumu açısından en uygun olan çeşit hangisidir?

*BEYANİ

6)Burhani te'vilin kuramcısı kimdir?

*İBN RÜŞD

7)Burhani te'vil kavramını İbn Rüşd hangi eserinde ele almıştır?

*FASLÜ'L MAKAL

8) Tasavvuf erbabının kalbine doğan işaret olup kaynağını sezgi,ilham ve keşften alan tevil hangi çeşittir?

*BEYANİ TE'VİL

9)Bir kelamı bir dilden başka bir dile çevirme anlamına gelen kavram nedir?

*TERCÜME

10)Tercüme kaç çeşittir?

*2 ÇEŞİTTİR.. LAFZİ VE TEFSİRİ

11)Kuranı kerimin tercümesi hangi çeşit tercümedir?

*TEFSİRİ TERCÜME

12)Bir sözün manasını tam olarak değilde biraz noksanıyla ifade etme biçimi olarak adlandırılan kavram nedir?

*MEAL

13)Kuranın tamaını içeren ilk meal kaç senesinde kaleme alınmıştır?

*HİCRİ 127

14) Kuranın tamamını ele alan ilk meal hangi dilde kaleme alınmıştır?

* BERBERİCE

15)Zamanımıza ulaşan en eski meal hangi dilde kaleme alınmıştır?

*FARSÇA

16) Zamanımıza ulaşan en eski meal kim tarafından yaptırılmıştır?

*SAMANOĞULLARI EMİRİ MANSUR B. NUH TARAFINDAN

17)İlk Türkçe meal kaçıncı asırdan itibaren yazılmıştır?

*9.ASIRDAN

18)Batıda en eski kuran meali hangi dildedir? ne zaman hazırlanmıştır? ne zaman ve nerede basılmıştır?

*LATİNCEDİR. 1143 TE HAZIRLANMIŞTIR.1543 TE İSVİÇREDE BASILMIŞTIR.

19)Peygamberimizin ihtiyaç üzerine ibranice ve süryanice öğrenmesini emrettiği sababi kimdir?

*ZEYD B. SABİT

20)İlk tefsir hareketi hangi dönemde başlamıştır?

*KURANIN YERYÜZÜNE İNİŞİYLE

21)Doğrunabilirlik ve ispatlanabilirlik özelliği olmayan te'vil çeşidi hangisidir?

*İRFANİ


22)İrfani te'vilin kaç aşaması vardır?
*4 AŞAMASI VARDIR. TEBEDDÜR,TEEMMÜL,TEFEKKÜR,TEZEKKÜR
4.ÜNİTE

1) Peygamber zamanında tefsirin yazılmasında esas alınan konular nelerdir?
*MÜCMELİN TEBYİNİ,MÜBHEMİN TAFSİLİ,MUTLAKIN TAKYİNİ,MÜŞKİLİN TAVZİHİ

2)'Peygamberimizin kurana yönelik tefsiri onun bir kısmını içermektedir' tezini ortaya koyan ilk islam alimi kimdir?
*İMAM GAZALİ

3)Peygamberimizin kuranın tamamını tefsir ettiği görüşünü savunan kişi kimdir?
*İBN TEYMİYE

4)İslam bilginlerine göre nebevi tefsirin 2 fonksiyon icra etmektedir.. bu 2 fonksiyon nelerdir? *BEYAN VE TEŞRİ

5)''Bizim Allah tarafından Rasulüne gelen vahyi 2 kısma ayırmamız doğru olu'' sözü kime aittir? *İBN HAZM

6)''Hadis ya Allah tarafından gönderilmiş bir vahiydir ya da Hz.Peygamberin yapmış olduğu icraattir '' diyen kişi kimdir?
*ŞATIBİ

7)Tefsirde arap şiirini çok kullanan kimdir?
*İBN ABBAS

8)Hibru'l ümme,tercümanu'l kuran ünvanları kime verilmiştir?
*ABDULLAH B. ABBAS

9)Kufe tefsir ve fıkıh medreselerinin ilk temelini atan kimdir?
*İBN MESUD

10)Hz. Ömer '' en isabetli hükümü verenimiz'' sözünü kimin için kullanmıştır?
*HZ.ALİ

11)İlk tefsir mektebi nerede kurulmuştur?
*MEKKE

12)Sahabenin tefsirde müracaat ettiği kaynaklar nelerdir?
*KURAN-KURANLA/KURAN-SÜNNETLE/ŞİİRLE İCTİHAT ETMEK/YAHUDİ VE HRİSTİYAN KÜLTÜRLERİ/KENDİ İCTİHADLARI

13)kurana dair nakilleri toplayıp onu baştan sona tefsir eden kişi kimdir?
*MUKATİL B. SÜLEYMAN

14)Mukatik b. Süleyman'ın tefsirinin ismi nedir?
*ET-TEFSİRU'L KURAN 15)Ferra'nın en meşhur tefsiri hangisidir?
*MEANİL KURAN

16)Hz.Peygamberin ' Allah'ım Ona kitabı öğret ve onu dinde fakih kıl ' diye dua ettiği kişi kimdir? *İBN ABBAS

17)Mecazu'l kuran kimindir?
*EBU UBEYDE

18)Mekke tefsir mektebinin kurucusu kimdir?
*İBN ABBAS 19)Medine tefsir mektebinin kurucusu kimdir?
*UBEYY B. KA'BHerkese Başarılar Dileriz...
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Son mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
17,349
Mesajlar
134,207
Kullanıcılar
90,584
Son üye
Rmysclks
Üst