6.Ünite Sosyal Hizmete Giriş

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,999
Tepkime puanı
24
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
6.Ünite Sosyal Hizmete Giriş

Sosyal hizmetler alanında her alanın kendine özgü sorunları, sorunların çözümü için beraberinde örgütlenmiş hizmetler sistemini de getirmektedir.


ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI/ÇOCUKLARIN TİCARİ AMAÇLI CİNSEL SÖMÜRÜSÜ
İstismar ve ihmal bütünsel olarak bakıldığında birey olarak çocuğun yaşamını fiziksel, duygusal, cinsel, sosyal ve eğitsel yönlerden etkileyen, sömüren, onun yaşamsal gereksinimlerini gidermeyen, gelişimini, katılımını, öğrenmesini, refahını geriye iten bir olumsuzlama sürecidir.

Cinsel İstismar: Psikososyal gelişimini tamamlamış çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel stimulasyon için kullanılmasıdır.

Duygusal İstismar: Çocuk ve gençlerin kendilerini etkileyen tutum ve davranışlara maruz kalarak veya gereksindikleri ilgi, sevgi ve bakımdan yoksun bırakılarak toplumsal ve bilimsel standartlara göre psikolojik travmaya uğratılmaları durumudur.

Çocuk İhmali: Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi, çocuğu fiziksel veya duygusal olarak ihmal etmesidir.

İstismar Nedir: İstismar ve ihmal bütünsel olarak bakıldığında birey olarak çocuğun yaşamını fiziksel, duygusal, cinsel, sosyal ve eğitsel yönlerden etkileyen, sömüren, onun yaşamsal gereksinimlerini gidermeyen, gelişimini, katılımını, öğrenmesini, refahını geriye iten bir olumsuzlama sürecidir. Çocuğun ticari cinsel sömürüsü çocukları çeşitli fiziksel, zihinsel sağlık sorunlarıyla yüzyüze bırakır. Sosyal çalışmacıların, istismara uğrayan çocuk ve ailesi ile görüşmek, çocuğun bakım ve korunmasının sağlanması amacıyla sosyal hizmet kuruluşlarıyla iletişim kurmak, ailenin sosyal ve psikolojik destek sistemlerinden yararlandırılmasına yönelik yönlendirme ve danışmanlık yapmak, istismar riski taşıyan aileleri izlemek, aile görüşmeleri ve sosyal incelemelerle istismarın boyutlarının ortaya çıkarılmasını sağlamak, risk taşıyan ailelere aile danışmanlığı vermek; istismar olgularında adli kurumlar, sosyal hizmetler ve güvenlik birimleriyle yazışmaları yapmak gibi görevleri vardır.

SOSYAL HİZMETLERDE GENÇLİK REFAHI ALANI
Gençlik refahı sosyal refah alanında, gençlerden oluşan işlevsel topluma götürülen tüm sosyal hizmetler ve diğer programlar yardımıyla bu alanda varılmak istenen refah düzeyi ve hizmetlerle ilgili genel bir kavrama gönderme yapmaktadır.

SOSYAL HİZMETLERDE YAŞLI REFAHI ALANI
Osmanlılarda 2.Abdülhamit döneminde korunmaya muhtaç çocuk, özürlü, yaşlı, yoksul kişilerin korunmaları, dilencilikten ve sokaktan kurtarılmaları için İstanbul’da açılan bakım kurumu Darülacezedir. 1896’da hizmete açılmıştır. Ne var ki günümüzde bir vakıf desteğiyle varlığını korumaktadır. Sosyal çalışma mesleğinin birincil alanlarından olan yaşlı refahı alanı yaşlı grubunun sorunlarını çözmeye, ihtiyaçlarını karşılamaya ve iyiliğine yönelik bütün hizmetlerin, mevzuat, program ve politikaların oluşturduğu bir alandır.

Gerontoloji ne anlama gelmektedir? :
yeni yeni gelişmekte olan gerontolojik sosyal çalışma yaşlıların ve ailelerinin yaşam kalitesini güçlendirmelerine ve sürdürmelerine yardımcı olur. İleri yaşlarda fiziksel ve duygusal iyilik halini engelleyen fiziksel, psiko-sosyal, ailesel, kültürel, etnik, örgütsel ve toplumsal faktörlerin ortadan kaldırılması konuları da gerontolojik sosyal hizmet kapsamındadır.

YAŞLI İHMALİ VE İSTİSMARI
Yaşlı ihmali ve istismarı muhtaç yaşlı kavramını ortaya çıkarmıştır. Kanuni anlamda muhtaç yaşlı; sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlı statüsündeki kişiyi, ifade eder. Cinsiyet, sağlık, yaş, eşle ilişki kalitesi, istismar öyküsü de dahil olmak üzere birden çok faktör yaşlıyı istismara uğratabilmekte ve risk düzeyine etkide bulunmaktadır.

TIBBİ SOSYAL ÇALIŞMA UYGULAMASI
1900’lü yılların başında Boston Genel Hastanesinde çalışan doktor Richart C. Cabot, sosyal çalışmacının, hastaneden taburcu edilen kişileri gidip ziyaret ederek, onların durumu hakkında doktoru haberdar etmeleri gerektiğini öne süren ilk bilim adamıdır. Böylece sosyal çalışmacı aynı zamanda hastanın hastalığını aileye anlatmakta ve gerekli olan tedavi sonrası bakımın, aile üyeleri tarafından yürütülmesini sağlamakta idi.

Tıbbi Sosyal Çalışma:
hastaların bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden sağlıkları yönünde yararlanmalarını engelleyen içsel ve dışsal sorunların çözümlenmesi amacıyla yapılan ekonomik, toplumsal, psikolojik, eğirici, destekleyici hizmetlerin tümüdür.

PSİKİYATRİK SOSYAL ÇALIŞMA UYGULAMASI
Psikiyatrik sosyal çalışma, psikiyatri kurumları ve ruh sağlığı programları çevresinde yürütülen sosyal çalışmadır. İlk psikiyatri sosyal çalışmaları Boston Massachusetts Hastanesi ve New York Bellewe Hastanesi ve Cornell Kliniği’nin Nörolojik Kliniğinde 1905’te başlamıştır.

Psikiyatrik Sosyal Çalışma:
bireylerin ruhsal durumlarını anlamak, onların sorunlar karşısında gösterdikleri direnç ve gelişmeyi kavramak açısından önemlidir. Fakat aynı zamanda yoplumsal politika ve uygulamaların birey, grup ve topluluklar üzerindeki etkilerini öğrenmek de o denli önemlidir. Bu doğrultuda sosyal çalışmacının toplumsal kaynaklarla bireyin kapasitesini harekete geçirme sorumluluğu vardır.

SOSYAL HİZMETLERDE ENGELLİ REFAHI
Özürlü muhtaç sakat; bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinde belirli oranda fonksiyon kaybına neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup korunmaya, yardıma, bakıma ve yetiştirilmeye muhtaç kişiyi, ifade eder. Özürlüler için ya da bakıma ve rehabilitasyona muhtaç kişilerin bakılması ve rehabilite edilmesi için yatılı sosyal hizmet kuruluşları açılmaktadır; bunlara bakım ve rehabilitasyon merkezleri denir.

ADALET ALANINDA SOSYAL ÇALIŞMA UYGULAMASI
Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular; kurum psikologu ve sosyal çalışmacı ile bireysel görüşme yapabilmekte, psikososyal yardım programları çerçevesinde grup çalışmalarına katılabilmektedir. Çocuk eğitimevlerinde, kanunla ihtilafa düşmüş ya da ailesi ve sosyal çevresinden destek görmemiş çocuklar, hükümleri kesinleştikten sonra bu kurumlarda eğitim ve iş koşullarına yönlendirilirlerken sağaltım ve topluma kazandırma çalışmalarında bulunulur ve psikososyal destek sunulur. . Sosyal çalışma bu alanda suça itilmişlerin, suçluların topluma kazandırılması için uygulamalar yapmaktadır.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,333
Mesajlar
134,186
Kullanıcılar
90,530
Son üye
assoveDrobre
Üst