Aöf Adalet 2016-2017 Güz Ara Sınav Soruları

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,999
Tepkime puanı
24
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
Aöf Adalet 2016-2017 Güz Ara Sınav Soruları

Anadolu Üniversitesi aöf açıköğretim Adalet bölümü 2016-2017 Güz Dönemi çıkmış Ara Sınav sorularını sizlerin daha kolay ulaşabilmesi adına forumumuzda yayımlıyoruz

Sınıf ve derslere göre sorular aşağıda şekilde bulabilirsiniz.

1.sınıf(1.Yarıyıl) Adalet Meslek Etiği Sınav Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi ahlâki yükümlülük
yargısına örnektir?
A) İyi insan sahtekarlık yapmaz.
B) Sözleşmelere uymamız gerekir.
C) İyi niyetlilik bir erdemdir.
D) Kıskançlık utanılacak bir şeydir.
E) Demokrasi en iyi yönetim şeklidir


2. Aşağıdakilerden hangisi “Hazcılık” ile aynı
anlamdadır?
A) Belirlenimcilik
B) Evrenselcilik
C) Öznelcilik
D) Hedonizm
E) Faydacılık


3. Pieper’in mutlulukla ilgili değerlendirmeleri
göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Mutluluk kendiliğinden ortaya çıkmaz.
B) Mutluluk anlamlı. başarılmış, şanslı ve mutlu.
bir hayatın niteliğini oluşturur.
C) Mutluluğu doğrudan bir amaç olarak
hedeflemeliyiz.
D) Mutluluğa ulaşma çabası, insanın
vazgeçilmez bir uğrağıdır.
E) Mutluluk etiğin betimleyici kavramıdır.


4. Aşağıdakilerden hangisi etiğin temel
sorunudur?
A) Ne zaman yapmalıyım?
B) Ne yapmalıyım?
C) Nasıl yapmalıyım?
D) Niçinyapmalıyım?
E) Kime yapmalıyım?


5. Özünde benci bir düşünce olan görüş
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Niteliksel hazcılık
B) Belirlenimcilik
C) Evrenselcilik
D) Faydacılık
E) Öznelcilik


6. Aşağıdakilerden hangisi dördüncü düzey
gerekçelendirme sınıflarından biridir?
A) Görelilikçilik
B) Doğalcılık
C) Temelcilik
D) Sezgicilik
E) Duyguculuk ve Öznelcilik


7.Aşağıdakilerden hangisi birinci düzey
gerekçelendirme sınıflarından biridir?
A) Sonuçları dikkate alma
B) Ödeve uygun eylemde bulunma
C) Kendi çıkarı peşinde koşma
D) Duygularla gerekçelendirme
E) Erdemli olma


8. Otobüste yaşlı bir teyzeyle ile karşılaşan Asya,
teyzeye yer vermiştir. Nedeni sorulduğunda
“Yaşlıydı, ayakta durması-'çok zordu" demiştir.
Buna göre, Asya’nın hareketinin gerekçesi
aşağıdaki gerekçelendirme sınıflarından
hangisine dayanır?

A) Olguyla gerekçelendirrne
B)Duygularla gerekçelendirme
C) Ahlak kurallarıyla gerekçelendirme
D) Olası sonuçlarla gerekçelendirme
E) Vicdanla gerekçelendirme


9. Aşağıdakilerden hangisi nihilizm
anlamındadır?
A) Tutarlılıkçılık
B) Görelilikçilik
C) Sezgicilik
D) Temelcilik
E) Hiççilik


10.Aşağıdakilerden hangisi meta-etik kuramdır?
A) ödev etiği
B) Sezgicilik
C) Kural faydacılığı
D) Faydacılık
E) Bencilik


11. Aşağıdakilerden hangisi kamu etiğinin genel
taleplerinden biri değildir?
A) Bürokratik ayrıcalıklardan faydalanma
B) Ahlâki kuralları benimsemeyerek uygulama
C) Hukuka uygun davranma
D) Etik kodlara uygun davranma
E) Mevzuatın ve etik kodların boşlukta bıraktığı
alanlarda takdir hakkını etik düşünce ile
belirleme


12. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimindeki
ahlâka aykırı faaliyetlerin sonuçlarından biri
değildir?
A) Kamu kaynaklarının etkin olmayan bir
şekilde kullanılması
B) Kamu hizmetlerinin kalitesinin düşmesi
C) Hukuk sistemine ve devlete olan güvenin
azalması
D) Kamu ihtiyaçlarının karşılanmasındaki
etkinliğin düşmesi
E) Kamu görevlilerinin motivasyonunun
yükselmesi


13. Kamu görevlisi olmanın verdiği gücü,
işkence veya şiddet uygulama gibi eylemlerle
kötüye kullanma şeklinde görülen ahlâka
aykırı davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zimmet
B) Gücün istismar edilmesi
C) İrtikap
D) Rüşvet
E) Dedikodu


14. Aşağıdakilerden hangisi zimmet
anlamındadır?
A) İrtikap
B) Rüşvet
C) Dedikodu
D) İhtilas
E) Aracılık


15. Aşağıdakilerden hangisi Türk 'kamu
yönetimindeki yolsuzluk ve ahlâka aykırı
davranışların nedenlerinden biridir?
A) Bürokrasinin merkeziyetçi ve statükocu
yapısı
B) Kamu yönetimindeki saydamlık
C) Kamu yönetimindeki denetimin yeterliliği
D) Kamu görevlilerinin kamu hizmetine
adanmışlığı

E) Takdir yetkisinin usulüne uygun kullanılışı


16. İnsan haklarının dayanağı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İnsan onuru
B) İnsan şerefi
C) İnsan gururu
D) İnsan doğası
E) İnsan kibri


17. Aşağıdakilerden hangisi hakkaniyete uygun
yargılanma hakkının unsurlarından biri
değildir?
A) Susma hakkı
B) Duruşmada bulunma hakkı
C) Avukat ile temsil hakkı
D) Gerekçeli karar hakkı
E) Makul sürede yargılanma


18. Hâkimlerin yargılamada tarafların iddialarını
nesnel bir şekilde ele alması ve kişilik
özelliklerinden sıyrılabilmesi aşağıdaki
ilkelerden hangisinin gereğidir?
A) Bağımsızlık
B) Aleniyet
C) Tarafsızlık
D) Makul süre
E) Doğal hakim


19. Duruşmaların kamuya açık bir şekilde
yapılması aşağıdakilerden hangisinin
gereğidir?
A) Tarafsızlık
B) Aleniyet
C) Bağımsızlık
D) Doğal hakim
E) Makul süre


20. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının
temel özeliklerinden bir değildir?
A) Mutlaklık
B) Doğuştanlık
C) Vazgeçilemezlik
D) Evrensellik
E) Saydamlık


1) B 2) D 3) C 4) B 5) D 6) C 7) D 8) A 9) E 10) B 11) A 12) E 13) B 14) D 15) A 16) A 17) E 18) C 19) B 20) E

2.sınıf(3.Yarıyıl) Büro Teknoloji Dersi Sınav Soruları ve Cevapları

1. İşletmelerin ürettikleri malları dünyanın her
tarafına ihraç edebilmeleri, hammadde ve
malzemeleri ucuza temin edebilmeleri
aşağıdakilerden hangisi kapsamında ele
alınır?


A) Rekabet
B) Kalite
C) Üretim planlama
D) Örgütsel kültür
E) Küreselleşme


2. Aşağıdakilerden hangisi üretim sisteminin
yapısında yer alan “dönüşüm aşamasının"
unsurlarından biridir?


A) Hammadde
B) Tamamlanmış mamul
C) Bilgi
D) Teknoloji ve üretim yöntemleri
E) İnsan kaynakları


3. Şubesiz bankacılık, e-devlet gibi uygulamalar
aşağıdaki bürolardan hangisi kapsamında
yer alır?


A) Mobil büro
B) Ev büro
C) Sanal büro
D) Geçici büro
E) Sanal organizasyon4. Büro faaliyetleri sonucundaki kârlılık, etkin
hizmet ve müşteri memnuniyeti
aşağıdakilerden hangisi kapsamında
değerlendirilir?


A) Motivasyon
B) Uzun dönemli başarı
C) Kalite
D) Talep
E) Girdi5. Büro ortamlarının bugünkü durumuna
gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin
önemli etkisi olduğu söylenemez?


A) İletişim teknolojilerindeki gelişmeler
B) Küreselleşme
C) Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler
D) Ekip çalışmasının öneminin azalması
E) Organizasyonlar arası rekabet


6. Aşağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin
yaygınlaşmasının nedenlerinden biri
değildir?


A) İnternet teknolojilerinin gelişmesi
B) Ürünlerin internet üzerinde daha ucuz olması
C) Telefon haberleşmesinin pahalılaşması
D) İnternete bağlanma oranlarının artması
E) Bulunması güç ürünlerin internet üzerinden
kolayca bulunması


7. Google firmasının, çevrimiçi haberleşme
amacıyla geliştirdiği, anlık ileti gönderimi,
görüntülü ve sesli ,konuşma özelliklerine
sahip yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?


A) MSN
B) Gtalk
C) Skype
D) Wındows Live Messenger
E) Facebook


8. Elektronik imza kullanıcılarına sağlanan
özelliklerden hangisi “verinin izinsiz ya da
yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve
veriye ekleme yapılmasını önlemek" amacını
kapsamaktadır?


A) Veri bütünlüğü
B) İnkâredilemezlik
C) Kimlik doğrulama
D) Onaylama
E) Güvenlik9. Sosyal ağ sitesi olmasının yanında iş
hayatına yönelik olmasıyla diğerlerinden
farklılaşan sosyal medya aracı
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Google+
B) Linkedin
C) Formspring
D) Formsquare
E) Taptu


10. Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında sosyal
medya kullanımının faydalarından biri
değildir?


A) İşletmeler için ürünlerini tanıtma, reklam
yapma fırsatı sunması
B) Zaman kısıtlaması olmadan iletişim
kurabilmesi
C) Yeni alıcılarla ve potansiyel müşterilerle
karşılaşma fırsatı sunması
D) İşletmelerin geri bildirim ihtiyacını ortadan
kaldırması
E) İşletmelerin ve müşterilerin aynı ortamda

kolayca buluşabilmesi


11. Google’da arama yapılan terimlerle alakalı
reklamlar gösteren sistemin adı nedir?


A) Google araması
B) Google görseller
C) Google maps
D) Google çeviri
E) Google adwords


12. Genellikle haber sağlayıcıları, bloglar ve
podcastlar tarafından kullanılan, internet
siteleri tarafından yayınlanan içeriklerin tek
bir ortamdan topluca izlenebilmesine olanak
sağlayan dosya formatına ne ad
verilmektedir?


A) Sosyal paylaşım siteleri
B) Wiki
C) Google
D) Blog
E) RSS13. Vatandaşlara devlet tarafından verilen
hizmetlerin elektronik ortamda sunulması
aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmaktadır?
A) e- hizmetler
B) e- sosyal güvenlik
C) e- haberleşme
D) e- devlet kapısı
E) e- iletişim14. Google akademik aramaları hangi site ile
yapılmaktadır?


A) Google Videos
B) http://scholar.google.com.tr
C) http:/lwww.google.com/patents
D) http://books.google.com.tr
E) Redirecting15. Öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda_ve aynı
anda bulunmalarına gerek kalmadan, Internet
teknolojileri aracılığı ile gerçekleştirilen
eğitim ve öğrenim faaliyetlerine ne ad
verilir?


A) e-öğrenme
B) e-calışma
C) e-hazırlanma
D) e-yönetim
E) e-dershane


16. Proje yönetimi veya proje planlamasını,
işletmenin satın alma, üretim, insan
kaynakları, pazarlama gibi diğer
fonksiyonlarıyla birleştiren proje yönetimi
yazılımı türü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Tümleşik H
B) Tek kullanıcılı
C) Masaüstü
D) Web tabanlı
E) Çok kullanıcılı


17. Belli bir amaç için bir araya gelmiş insanlar
arasında tekrar edilebilir, çerçevesi belli bir
ortak çalışma ortamı yaratmak üzere
oluşturulmuş, üzerinde ayarlamalar yapmaya
uygun yazılım setine ne ad verilir?


A) Wiki
B) Elektronik toplantı sistemi
C) Tartışma grupları
D) Blog
E) Anında mesaj


18. Aşağıdakilerde'n'hangisi görüntülü konferans
sisteminin bileşenlerinden biri değildir?
A) Görüntü girdisi
B) Ses çıktısı
C) Ses girdisi
D) PBX
E) Veri transferi


19. Projektörde kontrast oranı aşağıdakilerden
hangisi ile ilgilidir?


A) Gürültü seviyesi
B) Perdenin yapısı
C) Çözünürlük
D) Büyütme/küçültme özelliği
E) Beyaz ve siyah görüntünün birbirine oranı


20. Bilgisayar, projektör ve elektromanyetik ya
da basınca duyarlı yazı tahtasından oluşan
bir sistem aşağıdakilerden hangisidir?


A) Sesli konferans
B) Ekip odası uygulaması
C) Etkileşimli yazı tahtası
D) Videokonferans
E) Görsel yazı tahtası


1) E 2) D 3) C 4) B 5) D 6) C 7) B 8) A 9) B 10) D 11) E 12) E 13) D 14) B 15) A 16) A 17) B 18) D 19) E 20) C


1.sınıf(1.Yarıyıl) Hukukun Temel Kavramları Dersi Sınav Soruları ve Cevapları


1. Aşağıdakilerden hangisi kamu düzenini
sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski
duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren
ve zor kullanma yetkisine sahip kamu
organlarına verilen genel addır?


A) Kolluk kuvvetleri
B) İcra memuru
C) İcra müdürü
D) Yürütme organı
E) Yargı organı


2. İnsanların gündelik yaşamlarını sürdürürken
kendilerini daha az tehdit altında
hissetmeleri hukukun hangi işleviyle
ilgilidir?


A) Eşitlik
B) Genellik
C) Barış
D) Özgürlük
E) Güvenlik


3.Hukuk düzeninin kurucu olduğunu kabul
ettiği unsurları bulunmayan hukuki işlemler
için aşağıdaki yaptırımın an hangisi söz
konusu olur?


A) İptal edilebilirlik
B) Hükümsüzlülş
C) Nispibutlan
D) Yokluk
E) B'utlan


4.Aşağıdakilerden hangisi insanın doğasına,
evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması
gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili
doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine
ilişkin birbiriyle içten bağlantılı bir inançlar
kümesi ile bu inançlar tarafından belirlenen
tutum ve pratiklere ne ad verilir?


A) Ahlâk
B) Hukuk
C) Din
D) Felsefe
E) Örfve adet


5. Aşağıdakilerden hangisi devletin temel
kuruluşunu, işleyişini, iktidarın el
değiştirmesini ve iktidar karşısında
bireylerin özgürlüklerini düzenleyen
kurallardır?


A) Uluslararası andlaşma
B) Tüzük
C) Hukuk
D) Anayasa
E) Kanun


6. Aşağıdakilerden hangisi aklın, nesne ve
olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle
ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren
yönüdür?


A) Betimsel akıl
B) Teorikakıl
C) Pratik akıl
D)Üretici akıl
E) Yaratıcı akıl


7. Olağanüstü hal kanun hükmünde
kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
“hangısı yanlıştır?


A) Başbakanlık tarafından çıkarılırlar.
B) Aleyhlerinde iptal davası açılamaz.
C) Sadece siyasi denetime tabidirler.
D) Meclisten yetki kanunu alınmasına gerek
yoktur.
E) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenleme
yapabilirler.


8. Hakimin somut sorunla ilgili kuralda açıkça
dile getirilmeyen konularda kararlar almasına
ne ad verilir?


A) Hükümsüzlük
B) Uygulama
C) Hüküm verme
D) Takdiryetkisi
E) Çatışma


9, Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kural
metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı
kalınması gerektiğini savunan yorum teorisi
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Amaçsal yorum teorisi
B) Sistematik yorum teorisi
C) Tarihsel yorum teorisi
D) Objektif yorum teorisi
E) Sözel yorum teorisi


10. Bir devletin hukukunun o devletin
ülkesindeki olaylara ve kişilere
uygulanacağını belirten ilkeye ne ad verilir?
A) Şahsilik ilkesi
B) Eşitlik ilkesi
C) Mülkilik ilkesi
D) Objektiflik ilkesi
E) Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi


11. Pandekt Hukuku'nun tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Roma Hukukunun İngiliz Hukukunda olmuş
halidir.
B) Roma Hukukunun Nordik Hukuk Çevresinde
etkili olmuş halidir.
C) Roma Hukukunun Bizans’ta uygulanmış
halidir.
D) Roma Hukukunun Almanya'da geçerli
olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine
göre düzenlenmiş halidir.
E) Roma Hukukunun Gaius tarafından
lnstitutiones’te işlenmiş halidir.12.
I. İdari yargı kolunda yer alır.

Il. Hâkimleri adli yargı adalet komisyonu
tarafından başka mahkemelerde
görevlendirilemez.
lll. Cumhuriyet savcısının kararlarına karşı
yapılan itirazları inceler.
Sulh ceza hakimliği ile ilgili yukarıdaki


ifadelerden hangileri yaglgştıi?


A) Yalnızl
B) Yalnız ll
C) Yalnızlll
D) lvelll
E) Il ve lll


13. Kanun hükümlerine göre yargılama
faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara
katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına
başvurmak yetkisine sahip ceza yargısında
görevli organ aşağıdakilerden hangisine
aittir?


A) Sulh ceza hakimliği
B) Cumhuriyet savcılığı
C) Yazı işleri müdürlüğü
D) Bölge adliye mahkemesi
E) Asliye ceza mahkemesi


14. Kıta Avrupası Hukuku'nun başlıca özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Roma Hukukunun yeniden
canlandırılmasına dayalı olması
B) Hukuk düzeninin. yaşamadan çok yargi
kararlarına dayalı olması
C) Nordik Hukuk Çevresinin ilkelerine dayalı
olması
D) Hukuk düzeninin Avrupa Konseyinin
ilkelerine dayalı olması
E) Yasamanın parlamenter rejimin ürünü
olması


15. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Osmanlı
hukuk;tarifıinde hükümdarın kendi iradesine
gayânarak Şer’iat dışı alanda yasa koyma
yetkisi ile ilgilidir?


A) Vakıf
B) Muamelât
C) Orf
D)Kazasker
E) içtihad


16. Diğer yargı kollarının görev alanına girmeyen
tüm dava ve yargısal işler aşağıdaki yargı
kollarından hangisinde çözülür?


A) Adli yargı
B) İdari yargı
C) Anayasa yargısı
D) Uyuşmazlık yargısı
E) Mali yargı


17. Adli yargı kolunda malvarlığı haklarına ilişkin
davalara bakmakla görevli genel ilk derece
mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?


A) İdare mahkemesi
B) Sulh hukuk mahkemesi
C) Tüketici mahkemesi
D) Bölge adliye mahkemesi
E) Asliye hukuk mahkemesi


18. Karşılaştırmalı Hukukun, yeryüzündeki farklı
ulus, kültür ve toplumların hukuk
düzenlerinin çeşitliliklerine ve
benzemezliklerine yönelik ayrımları, daha çok
hangi bölümüyle ilgilidir?


A) Doğal Hukuk
B) İdeal Hukuk
C) Kamu Hukuku
D) Özel Hukuk
E) Ceza Hukuku


19. Adli yargı kolunda yargı çevresi içinde
bulunan ilk derece mahkemelerinin görev ve
yetki uyuşmazlıklarını çözmekle görevli yargı
organı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Bölge idare mahkemesi
B) Bölge adliye mahkemesi
C) Yargıtay
D) Uyuşmazlık mahkemesi
E) Danıştay


20. İngiliz hukuk sisteminde “Common Law” ne
anlama gelir?


A) Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı
anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve
esaslarını gösteren düzenlemelerdir.
B) İngiliz İdare Hukukunun diğer adıdır.
C) Lord Chancellor mahkemesinin (Court of Chancery) verdiği kararlarla oluşan hukuku
ifade eder.
D) Pandekt Hukukunun lngiltere'deki adıdır.
E) İngiltere'yi işgal eden Normanların adalet
hizmetini gerçekleştirmek için atadıkları
gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci
hukuku ifade eder..


1) A 2) E 3) D 4) C 5) D 6) B 7) A 8) D 9) E 10) C 11) D 12) A 13) B 14) A 15) C 16) A 17) E 18) D 19) B 20) E1.sınıf(1.Yarıyıl) İdare Hukukuna Giriş Dersi Sınav Soruları ve Cevapları

1. Kamu görevlisi kavramın ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?


A) Bir kişinin kamu görevlisi olabilmesi için
kamu kesimindeki bir örgüte bağlı olarak
çalışması şart değildir.
B) Geniş anlamda kamu görevlisi kavramı
kamu sektöründe kamu hukuku veya özel
hukuka tabi olarak çalışan bütün personeli
kapsar
C) Kamu hizmeti gördükleri için tüm avukatlar
kamu görevlisi sayılırlar.
D) Vatan hizmeti yapan erler dar anlamda
kamu görevlisidir.
E) Dar anlamda kamu görevlisi kavramının
içine sadece idari hizmet sözleşmesiyle
çalışan personel girer.


2. Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurlar
arasında sayılamaz?


A) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
B) Büyükelçi
C) Başbakan Baş müşaviri
D) Vali
E) Vali yardımcısı

3. Aşağıdakilerden hangisi hükümete ”veya

bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak,
görüş bildirmek üzere kurulan. başkentte yer
alan yardımcı kuruluşlar arasında yer alır?


A) Bucak İdaresi
B) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
E) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu


4. Cumhurbaşkanı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Görevi ile ilgili işlemh've eylemlerinden dolayı
hukuksal sorumluluğu vardır.
B) Devletin yürütme organının sorumsuz
kanadını oluşturur.
C) Görevi ile ilgili olmayan kişisel suçlarından
sorumludur.
D) Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği
kesilir.
E) Halk tarafından seçilir.


5. Memurluğa giriş için aranan genel şartlar
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


A) Kural olarak 18 yaşını doldurmuş olmak
B) Taksirle işlenen bir suçtan mahkum olmamak
C) Vatandaşlık
D) En az ilköğretim mezunu olmak
E) Akıl sağlığı yerinde olmak


6. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun
yetkilerinden biri değildir?


A) Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak
B) Genelkurmay Başkanını seçmek
C) Milli Güvenlik Kurulu üyelerini seçmek
D) Tüzük çıkarmak
E) Olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilan etmek


7, Aşağıdakilerden hangisi memurluk mesleği
ile ilgili ilkelerden biri değildir?


A) Sınıflandırma
B) Saydamlık
C) Kariyer
D) Liyakat
E) Eşitlik


8. Aşağıdakilîrden hangisi Devlet Memurları
Kanunu’nd yer alan disiplin cezaları arâsında sayılmamıştır?


A) Uyarma
B) Kademe ilerlemesini durdurma
C) Aylıktan kesme
D) Derece yükselmesini durdurma
E) Kınama


9. Aşağıdakilerdeıî hangisi merkezden
yönetimii'ı yararları arasında sayılamaz?


A) Kamu görevlilerinin yerel etkilerden
uzaklaşması
B) Devlet yönetiminde birliğin sağlanması
C) Kamu hizmetlerinin maliyetinin azalması
D) Kamu hizmetleri ülkeye eşit bir biçimde
yayılması
E) Bürokrasi azalması


10_ Yerel yönetimler ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) İl özel idaresinin üç organı vardır. Bunlar, il
genel meclisi. il encümeni ve vâlidir.
B) Ayrı bir tüzel kişilikleri vardır.
C) Karar organları seçimle iş başına gelir.
D) Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde
hiyerarşi yetkisi vardır.
E) Yerel yönetimler Anayasa’da sayılmıştır.


11. Aşağıdakilerden hangisi idari işlemi yapan
idarenin iradesine bağlı olarak gerçekleşen
bir sona erdirici neden değ ildir?


A) Düzeltme
B) İptal
C) Kaldırma
D) Değiştirme
E) Geri alma


12. Kamu alacakları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Kamu alacakları belli süre içinde tahsil
edilmezse zamanaşımına uğrar.
B) Kamu alacakları takas edilemez.
C) Kamu alacakları haczedilemez.
D) Para cezaları kişisel olduklarından
yükümlüsü öldüğünde ortadan kalkarlar.
E) Yargılama harçları kamu alacakları arasında
bulunmaz.


13. Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama
Usulü Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca idari
işlemin unsurları arasında bulunmaz?


A) İrade
B) Yetki
C) Şekil
D) Sebep
E) Amaç


14, İdarenin memur ataması ne tür bir idari
işlemdir?


A) Genel karar
B) Otomatik işlem
C) Birel-öznel işlem
D) Birel-şart işlem
E) Düzenleyici işlem


15, Aşağıdakilerden hangisi kamusal alacaklar
arasında yer almaz?


A) Konsolosluk harcı
B) Belediyenin kira geliri
C) Sürücü ruhsatından alınan bedel
D) Tapu harcı
E) Gelir vergisi


16. Aşağıdakilerden hangisi yokluk sonucunu
oluşturmayan bir sakatlıktır?


A) Fonksiyon gaspı
B) Ağır ve açık yetki aşılması
C) Yetki gaspı
D) Yetki saptırması
E) Fiili memurluk


17. Aşağıdakilerden hangisi idareye mal veya
hak kazandıran hukuki yöntemler arasında
sayılmaz?


A) Kamulaştırmasız el atma
B) Kamulaştırma
C) Devletleştirme
D) İstimval
E) Müsadere


18. İdari işlemlere geleceğe dönük olarak son
verilmesine ne ad verilir?


A) İptal
B) Yokluk
C) Kaldırma
D) Zaman yönünden yetkisizlik
E) Geri alma


19. Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet
Ihale Kantınu ile 4734 sayılı Kamu Ihale
Kanuna ilişkin temel ilkeler arasında yer almaz ?


A) Kamuoyu denetimi ilkesi
B) Eşikdeğer ilkesi
C) Uygun bedel ilkesi
D) Eşit muamele ilkesi
E) Gizlilik ilkesi


20, Kamu malları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?


A) Kamu malları kamu tüzel kişilerinin
mülkiyetinde bulunan ve kamu yararına
tahsis edilmiş olan mallardır.
B) Taşınır mal niteliğindeki kamunun kamusal
malları özel hukuk rejimine tabi olup,
bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar dava
edilemez.
C) Kamunun özel malları. kamu tüzel kişilerinin
mülkiyetinde bulunan ve kamu yararına
tahsis edilmiş olan mallardır- Bunlar kamu
hukuku rejimine tabidir.
D) Bir malın kamu malı olabilmesi için mutlaka
bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetinde
bulunması şart değildir.
E) Kamu mallarının özel kullanılması için izin
alınması. izin sahibi lehine kazanılmış hak
yaratır. Bu nedenle idare, verdiği izni süresi
dolmadan asla geri alamaz.

1) B 2) E 3) C 4) A 5) B 6) C 7) B 8) D 9) E 10) D 11) B 12) E 13) A 14) D 15) B 16) D 17) A 18) C 19) E 20) A


1.sınıf(1.Yarıyıl) Medeni Hukuk 1 Giriş Dersi Sınav Soruları ve Cevapları

1. Kanun koyucunun kural koyarken bilerek ve
isteyerek boşluk bırakmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Adil bir çözümün bulunmasını uygulama ve
bilime bırakmak
B) Ülke çapında kanunların yeknesak
uygulanmasını sağlamak
C) Hâkimlerin iş yükünü azaltmak
D) Kanunları anayasaya uygun hale getirmek
E) Ülke çapında örf-âdetin uygulanmasını
yaygınlaştırmak


2, Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun
yardımcı kaynaklarından biridir?


A) İçtihadı birleştirme kararları
B) Tüzükler
C) Örf adet
D) içtihatlar
E) Yönetmelikler


3_ Kanunların yorumlanması sırasında
yararlanılan ve çoğun içinde azın da
bulunacağını ifade eden mantık kuralı
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Sıralama
B) Kıyas
C) Evleviyet yolu
D) Karşılaştırma
E) Aksi ile kanıt yolu


4. Kişiler ile kışiıâr arasındaki ilişkilerin özel
hukuk kapsamında değerlendirilmesi hukuk
kolları arasında yapılan ayrımın aşağıdaki
ölçütlerden hangisine dayanmasının
sonucudur?


A) Güvenilirlik
B) Eşitlik
C) İşlevsellik
D) Bağlılık
E) Kişisellik


5. Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukunda
iyi niyetin korunduğu hallerden biridir?


A) Kusursuz sorumluluk
B) Haksız üil
C) Sözleşmeye aykırılık
D) Sebepsiz zenginleşme
E) Yetkisiz temsil


6. Bir adi senedin resmi senede
dönüşebilmesinin yolu aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Senedin resmi senet olduğuna hâkimin
kanaat getirmesi
B) Senedin resmi senet olduğu kontl'sunda
tarafların anlaşması
C) Senedin altında imzası bulunanın imzasını
mahkeme önünde ikrar etmesi
D) Tarafların senedin doğruluğu konusunda
anlaşması
E) Senedin sulh hâkimine teslim edilmesi


7, Sözleşme akdedildikten sonra tarafların bu
sözleşmeye uymakla yükümlü“? olduklarını
ifade eden genel hukuk ilk'e'siaşağıdakilerden
hangisidir?


A) Sözleşme özgürlüğü ilkesi
B) Sözleşmeninx nisbiliği ilkesi
C) Dürüstlükilkesi
D) Ahde vefa ilkesi
E) Sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması ilkesi


8.Aşağıdakilerden hangisi sahibinin elinden
rızası dı$ında çıkmasına rağmen iyi niyetle
derhal kazanılabilir?


A) Nama yazılı senet
B) Hamiline yazılı senet
C) Altın
D) Emre yazılı senet
E) Madenler


9. Aşağıdakilerden hangisi yasal temsilcinin
tam ehliyetsiz adına yagamayacağı
işlemlerden biridir?


A) Şirket kurma
B) Şirkete ortak olma
C) Siyasi partiye üye olma
D) Dernek kurma
E) Vakıf kurma


10. Ölüm tehlikesi içinde kaybolduğu için
hakkında gaiplik kararı verilen
mirasbırakanın mirasçılarının kendilerine
intikal eden tereke karşılığında teminat
göstermeleri gereken süre kaç yıldır?


A) 5
B) 8
C) 10
D) 25
E) 30


11. Bir kimse hakkında gaiplik kararı
verilebilmesi için aşağıdaki durumlardan
hangisinin gerçekleşmesi gerekir?


A) Yurt dışına çıkış yasağına rağmen yabancı
bir ülke vatandaşlığına geçme
B) Ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren
durumlar içinde kaybolma
C) 3 yıldır yasal yerleşim yerine sahip olmama
D) 1 yıldır bir mahkeme kararına dayanılarak
aranıyor olma
E) Ölüm tehlikesi içinde kaybolma


12. Aşağıdakilerden hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir?


A) Evlenme
B) Nişanlanma
C) Boşanma
D) Nişanı bozma
E) Vakıf kurma


13, Aşağıdakilerden hangisi adın korunması
amacına hizmet eden davalardan biri değildir ?


A) Tazminat davası
B) Saldırıya son verilmesi davası
C) İptal davası
D) Önleme davası
E) Tespit davası


14. Bir kimsenin yerleşim yeri edinmesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?


A) Hukuki olgu
B) Hukuki işlem
C) Hukuki olay
D) Hukuki seçim
E) Hukuki fiil


15_ Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkının
konusunu oluşturmaz?


A) Kişinin ekonomik özgürlüğü
B) Kişinin eserleri
C) Kişinin adı
D) Kişinin şerefve onuru
E) Kişinin resmi


16. Ayla ile teyzesinin kızı Türkan arasındaki
hısımlık ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Yarım soy hısımlığı
B) Sıhri hısımlık
C) Kayın hısımlığı
D) Yansoy hısımlığı
E) Düzhathısımlığı


17. Aşağıdakilerden hangisinde kazanç paylaşma
amacı güden tüzel kişiler bir arada verilmiştir?


A) Sendika-vakıf
B) Kooperatif-kolektif şirket
C) Limited şirket-vakıf
D) Vakıf-demek
E)Sendika-dernek
18. Federasyon oluşabilmesi için en az kaç derneğin birleşmesi gerekir?


A) 3
B) 4
C) 5
D) 7
E) 9


19. Tüzel kişiliğin başka bir işleme gerek
kalmaksızın kendiliğinden sona ermesine ne
ad verilir?


A) Tasfiye
B) Fesih
C) İntisah (dağılma)
D) Tahliye
E) Tahsis


20. Bir gerçek kişi ayırt etme gücüne sahip
olmak koşuluyla en erken kaç yaşını
doldurduğunda vakıf kurabilir?


A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19


1) A 2) D 3) C 4) B 5) D 6) C 7) D 8) B 9) E 10) A 11) E 12) E 13) C 14) E 15) B 16) D 17) B 18) C 19) C 20) A


1.sınıf(1.Yarıyıl) Türk Anayasa Hukuku Dersi Sınav Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi Bonapartist
anayasacılık örneğidir?

A) 1933 Portekiz Anayasası
B) 1944 İzlanda Anayasası
C) 1978 İspanyol Anayasası
D) 1997 Polonya Anayasası
E) 2011 Macaristan Anayasası

2. 1909 Anayasa Değişiklikleri ile
aşağıdakilerden hangisi
gerçekleştirilmemiştir?

A) Padişahın devletin başı olmasına karşın
yetkilerini tek başına kullanamaz hale
getirilmesi
B) Osmanlı İmparatorluğu'nu gerçek anlamda
sınırlı bir anayasal monarşiye dönüştürmesi
C) Meclis-i Mebusan yetkilerinin arttırılması
D) Padişahın anayasal yetkilerinin arttırılması
E) Bakanlar Kurulu’nun parlamentoya karşı
sorumlu tutulması

3. Osmanlı İmparatorluğunda teokratik
devletten uzaklaşma ve Iaikleşme yolundaki
evrimin habercisi olan anayasal belge
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Islahat Fermanı
B) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
C) Kanun-i Esasi
D) Sened-i İttifak
E) Tanzimat Fermanı

4, 1878 Kanun-u Esasisinin ilk hâlinde
hükümeti denetleme yetkisi aşağıdakilerden
hangisine bırakılmıştır?

A) Meclis-i Umumi
B) Padişah
C) Heyet-i Mebusan
D) Şurayı Devlet
E) Heyet-iAyan

5_ 1982 Anayasasıyla aşağıdakilerden
hangisinin özerk statüsü kaldırılmıştır?

A) Diyanet İşleri Başkanlığı
B) YÖK
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) RTÜK
E) TRT

8. Demokratik aslî kurucu iktidarın hazırladığı
bir anayasa metnine son biçimini verecek
organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anayasa Mahkemesi Başkanı
B) Devlet Başkanı
C) Başbakan
D) Meclis
E) Adalet Bakanı

7. Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül 1980 Askeri
Müdahalesi sonrasında Cumhurbaşkanının
yetkilerini geçici olarak üstlenmiştir?

A) Milli Güvenlik Konseyi Başkanı
B) Anayasa Mahkemesi Başkanı
C) Milli Güvenlik Kurulu
D) TBMM Başkanı
E) Milli Birlik Komitesi

8. 1982 Anayasasiînın hazırlanması sürecinde
Danışma “Meclisi’nin hazırladığı anayasa
taslağı aşağıdakilerden hangisine gitmiştir?

A) Yüksek Askeri Şura
B) Milli Birlik Komitesi
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) Milli Güvenlik Konseyi
E) Milli Güvenlik Kurulu

9. Aşağıdakilerden hangisi 1858 Islahat
Fermanı’nın oluşturulmasında yer almamıştır?

A) Fransa
B) Danimarka
C) Avusturya
D) Osmanlı İmparatorluğu
E) İngiltere

10. 1808 Sened-i İttifak belgesi aşağıdakilerden
hangisinin girişimiyle hazırlanmıştır?

A) I.Abdülmecit
B) Sokullu Mehmet Paşa
C) Alemdar Mustafa Paşa
D) II.Abdülhamit
E) Mustafa Reşit Paşa

11. TBMM Başkanlığı kendisine gelen bir
anayasa değişikliğini aşağıdakilerden
hangisine havale eder?

A) Cumhurbaşkanı
B) Danıştay
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) Anayasa Komisyonu
E) BakanlarKurulu

12. Devletin bütün din ve inançlara eşit mesafede
durmak zorunda olması aşağıdakilerden
hangisinin olmasını gerektirmektedir?

A) İbadet özgürlüğünün tanınmaması
B) Devlet kuruluşlarıyla din kuruluşlarının
birleşmesi
C) Resmi bir devlet dininin olmaması
D) Hukuk kurallarının dine dayanmak zorunda
olması
E) Din ve vicdan özgürlüğünün güvence altına
alınmaması

13. 1961 Anayasası'nda aşağıdakilerden
hangisinin değ iştirilemeyeceği
düzenlenmiştir?

A) Demokratik devlet ilkesi
B) Laiklik ilkesi
C) Halkçılık ilkesi
D) Üniterdevlet yapısı
E) Devlet şeklinin cumhuriyet olduğu

14. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde devlet
şeklinin Cumhuriyet olduğunu belirten
hükmün değiştirilmesi yasaklanmamıştır?

A) Türkiye
B) İtalya
C) İngiltere
D) Fransa
E) Rusya

15. Aşağıdakilerden hangisi iktidarın tek bir
kişinin ya da organın elinde birleşmesini
önleyecek önlemlerden bîridir?

A) Yargı organının hükümete bağlanması
B) Güçler ayrılığı ilkesi
C) Devlet başkanının izni olmadan kanun teklifı
verilememesi
D) Devlet başkanının veraset yoluyla
belirlenmesi
E) Mahkemelerin kanun çıkarması

16. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması
aşağıdakilerden hangisine aykırı olamaz?

A) Ölçülülük ilkesi
B) Atatürk milliyetçiliği ilkesi
C) Sosyal devlet ilkesi
D) Kanunun genel olması niteliğine
E) Yasamanın devredilmezliği ilkesi

17. 1982 Anayasası’nda yer alan "Türkiye Devleti,
ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür“
hükmü aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
A) Hukuk devleti anlayışı
B) Kuvvetler ayrılığı ilkesi
C) Atatürk milliyetçiliği
D) Ölçülülük ilkesi
E) Yasamanın genelliği ilkesi

18 Aşağıdakilerdeıi hangisi, demokrasi
kavramını) “halkın, halk__ için halk adına
yönetimi” olarak tanımlamıştır?

A) Abraham Lincoln
B) Kral Yurtsuz John
C) Adolf Hitler
D) Nappleon Bonapart
E). Benito Mussolini

19. Türev kurucu iktidar anayasayı değiştirirken
aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadr?

A) Sivil toplumun önerilerine
B) Devlet başkanının isteklerine
C) Hükümet programına
D) Anayasanın öngördüğü sınırlamalara
E) TBMM Başkanının siyasi tercihlerine

20. Anayasa değişikliklerinde öngörülen süre
sınırlamasıyla aşağıdakilerden hangisi
amaçlanmıştır?

A) Meclisin çalışma hızını artırmak
B) Siyasi katılımı engellemek
C) Siyasal istikrarsızlıkları önlemek
D) Devlet başkanını güçlendirmek
E) Hükümeti zayıflatmak

1) A 2) D 3) E 4) B 5) E 6) D 7) A 8) D 9) B 10) C 11) D 12) C 13) E 14) C 15) B 16) A 17) C 18) A 19) D 20) C

1.sınıf(1.Yarıyıl) Halkla İlişkiler ve İletişim Dersi Sınav Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel
amaçlarından biri değildir?

A) Varolmak
B) Bilgi edinmek
C) Ayrıştırmak
D) Paylaşmak
E) Etkilemek

2. Bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma
sürecine ne ad verilir?

A) Yorumlama
B) Algılama
C) Etkileme
D) İletişim
E) Çağrışım

3. Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık
hedef birimin gönderdiği yanıta ne ad
verilir?

A) Geribildirim
B) İletişim
C) Algılama
D) Kodlama
E) Yorumlama

4. Halkla ilişkiler sürecinin temel işlevleri
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araştırma, planlamâ’, uygulama, yöneltme
B) Araştırma, kuram, değerlendirme, yönelim
C) Araştırma, planlama. teori, kuram
D) Araştırma, çözümleme, yönelim, bilgi
E) Araştırma, planlama, uygulama,
değerlendirme

5. Kodlanarak gelen mesajın içeriğini yeniden
elde etmek için yapılan çözümleme sürecine
ne ad verilir?

A) Anlam verme
B) İlgilenme
C) Kod açma
D) Yükleme
E) Yorumlama

6. Bir kurumda görev alan kişilerin, önceden
tanımlanmış rollere girerek, hiyerarşik bir
düzen içinde kurdukları iletişim
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişilerarası iletişim
B) Örgütsel iletişim
C) Kitle iletişimi
D) Bireysel iletişim
E) Öz kişisel iletişim

7. İletişimin iki yönlü, anlamlı, zaman ve
sonucunun bulunması _a’şağıdakilerden
hangisinin özelliğidir?

A) Örgütsel iletişimin
B) Halkla ilişkilerin
C) Genel iletişimin
D) Kişilerarası iletişimin
E) Bireysel iletişimin

8.İşlerin rahatça konuşulduğu, resmi ilişkilerin
sürdürüldüğü ilişkisel alan aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Kişisel alan
B) Sosyal alan
C) Mahrem alan
D) Yasak alan
E) Kişilerarası alan

9, Kişilerarası iletişim varsayımları kime aittir?

A) Freud
B) Ericson
C) Neuman
D) Yaloom
E) Watzlawick

10. İletişim sürecinde üst üste atılan kollar ve
bacaklar aşağıdakilerden hangisinin
ifadesidir?

A) Sıkılma
B) Savunmacı ve korumacı
C) Kendine güven
D) Atılgan ve dışa dönük
E) İlişkiye kapalı

11. Yeni bir kardeşin dünyaya gelişiyle
kendisine gösterilen ilginin azaldığını fark
eden çocuğun geliştirdiği savunma
mekanizması aşağıdakilerden hangisidir

A) Gerileme
B) Bastırma
C) Yadsıma-inkar
D) Yapma-bozma
E) Çözülme

12. Aşağıdakilerden hangisi gerçek organik bir
nedeni olmayan, bedensel hastalık düzeyinde
ortaya çıkan, nevrotik düzeyde bir savunma
mekanizmasıdır?

A) Neden bulma
B) Çözülme
C) Saplanma
D) Dönüştürme
E) Duygusal soyutlanma

13. İlkel nitelikteki eğilim ve isteklerin “'doğal
amaçlarından çevrilerek toplumca beğenilen
etkinliklere dönüştürülmesine ne ad verilir?

A) Dönüştürme
B) Saplanma
C) Gerileme
D) Yansıtma
E) Yüceltme

14. Kişinin (kendisini bir başkasını» yerine
koyma ve davranma eğilimine ne ad verilir?

A) Yön değiştirme
B) Yansıtma
C) Mantığa bürünme
D) Özdeşleme
E) Özleştirme

15. Bir şeye inanma, ondan emin olma ve bunu
eyleme dönüştürme sürecine ad verilir?

A) Güven
B) Sevgi
C) Beğeni
D) Çekicilik
E) Hoşlanım

16. Gerçek uyma davranışına ne ad verilir?
A) Etkilenme
B) Kabul etme
C) Yargılama
D) Benimseme
E) Hak verme

17. Halkla ilişkilerde toplumsal duyarlık neden
gereklidir?

A) Sosyalleşme ve zenginlik için
B) Gelişim veöğrenme için
C) Saygı ve 'sevgi için
D) Toplumsalgüven için
E) quıuıi'ısaı bilinç ve bağlılık için

13 Bir bireyin belirli bir objeye veya bir kimseye
karşı zihinsel açıdan hazır oluş durumuna
veya” belirli bir biçimdeki duruşuna ne ad
verilir?

A) Tutum
B) Alışkanlık
C) Bütünleşme
D) Uyma
E) Bilgi

19. Aşağıdakilerden hangisi tutum ve davranış
etkileşiminin birlikte algılanan
özelliklerinden biridir?

A) Gereksinimlerin karşılanması
B) İçsel değerlerin ifade edilmesi
C) Tutumun kuvvetlilik derecesi
D) Anlama ve bilgi
E) Benliği koruma

20, Bireyin veya bireylerin bilinçli veya bilinçsiz
olarak, diğer kişi veya kişilerin herhangi bir
konuda duygu, düşünce ve davranışlarını
değiştirme işlemine ne ad verilir?

A) Sosyal etki
B) Etkileşim
C) Eğitim
D) Sosyalleşme
E) İletişim

1) C 2) D 3) A 4) E 5) C 6) B 7) D 8) B 9) E 10) B 11) A 12) D 13) E 14) D 15) A 16) D 17) E 18) A 19) C 20) A
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Son mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
17,333
Mesajlar
134,186
Kullanıcılar
90,529
Son üye
MyCreditDom
Üst