Aöf Batı Edebiyatında Akımlar 1 Ders Notları

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,992
Tepkime puanı
24
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
Aöf Batı Edebiyatında Akımlar 1 Ders Notları


Aynı görüşte olan sanatçıların bir araya gelerek, belirledikleri ilkeler doğrultusunda yapıt ortaya koymalarıyla ortaya çıkmış edebi anlayışlardır. Edebiyat akımlarının oluşmasında toplumsal değişmeler ve gelişmeler, bilimsel ve teknolojik yenilikler, bireysel özelliklerdeki farklılaşmalar etkili olmuştur. Genellikle birbirlerine tepki olarak ortaya çıkan edebiyat akımlarının temsilcileri, akımlarının ilkelerini kendileri belirlemiştir.

Avrupa'da edebi akımlar başlamadan önce, iki önemli düşünce ve sanat anlayışı vardı: Hümanizm ve Rönesansçılık


HÜMANİZM:
* İnsana değer vermek esastır. *Tabiatı Tanrı yaratmıştır düşüncesi kabul edilmiştir.* İnsanı sevip onu yüceltme.* Dante bu düşüncenin temsilcisidir.
RÖNESANSÇILAR:
*Hem hümanizmin getirdiklerin hem de 16.yy. bilim ve akılcılığını benimsemişlerdir. *Özgürlük düşüncesini geliştirirler. *Petrarca, Montaigne, Bocan, Cervantes, Shakspeare bu dönemde eser verirler.


KLASİSİZM
*17.yy ortalarında Fransa'da ortaya çıkan edebiyat akımıdır. *Akla ve sağduyuya değer verirler. *İnsandaki tabiata, insanların iç dünyasına saygı göstermek esastır, *Konularını eski Yunan ve Latin edebiyatından alırlar. *Kahramanları seçkin kişilerdir. Sıradan insanlara eserlerinde yer vermezler. *Önemli olan konu değil konunun işleniş biçimidir *Dil, üslup kusursuz bir şekilde işlenmiştir. Dil açık, yalın ve soyludur.*Sanat için sanat görüşünü savunurlar. *Sanatçı eserde kendini gizler.*Tiyatroda üç birlik kuralına uyulur.(olay, zaman, mekân)
*Bu akımın en önemli temsilcileri: Moliere, Corneille, Racine, La Fontaine, La Bruyere, Daniel Defoe, Boileau, Malharbe, Madam De La Fayette, Fenelon, Bousset
*Türk edebiyatında ise Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa 'dır. Şinasi'nin La Fontaine'den; Ahmet Vefik Paşa'nın da Moliere den yaptığı çeviri ve adapteler klasisizmi edebiyatımızda tanıtmıştır.


ROMANTİZM
*Fransa'da 1830 yıllarında klasizme tepki olarak doğmuştur. *Klasik edebiyatın kural ve şekilleri bırakılır. *Konular eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine Hıristiyanlıktan tarihten ve günlük yaşamından alınır.*Akıl yerine duygulara ve hayallere önem verirler. *Sanatçılar kendi eserlerinin kişiliklerini gizlemezler. *Sanat toplum içindir görüşünü benimsemişlerdir. *Tabiat önemlidir. Gözlem ve tasvire önem verilir. *Konular işlenirken iyi, kötü, doğru, yanlış gibi karşıtlıklardan yararlanırlar. *Üç birlik kuralı terk edilir.
*Temsilcileri: Voltaire, Shakespeare, Lord Byron, Goethe, Schiller, Jean Jacques Rousseau, Chateaubriand, Madame de Stael, Lamartine, Victor Hugo, Aleksandre Dumas Pere, Alfred de Musset, Alfred de Vigny, Aleksandre Puşkin.
*Türk edebiyatında ise Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhak Hamit Tarhan, Recaizade Mahmut Ekrem (şiirde)


REALİZM
*19.yy'ın ikinci yarısında Fransa'da romantizme tepki olarak doğmuştur. *Konu gerçekten alınır. Olay ve kişiler yaşanan ve yaşayan kişilerin benzerleridir *Kişilerin ruhi davranışlarını etkileyen onların kişiliklerini çizen çevre ve ortamın tanıtılmasına önem verilir. *Betimlemeler yazarın gözüyle yapılmaz kahramanın gözüyle yapılır. *His ve hayale kapılmadan toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtır. *Sanat için sanat görüşünü savunurlar. *Hikâye ve Romanda uygulanır.
*Temsilcileri: Gustave Flaubert, Stendhal, Honore de Balzac, Daniel Defoe, Charles Dickens, Hemingway, Turgenyev, Çehov, Gorki, Gogol, Tolstoy,Dostoyevski.
*Türk edebiyatında ise; Recaizade Mahmut Ekrem (roman ve öyküde),Samipaşazade Sezai,Mehmet Akif Ersoy, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf,Ömer Seyfettin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar.


NATÜRALİZM
*Determinizm anlayışını romana getiren bu akım 19. asrın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkmıştır. *Determinizme göre tabiat olaylarında aynı sebepler aynı sonucu doğurur. Natüralistler, Determinizmi topluma ve insan uyguladılar.* Toplum büyük bir laboratuar, insan deney konusu, sanatçı da bilgin sayıldı.*İnsan kişiliğini anlatabilmek için soya çekim yasalarından ve toplum biliminden yararlandılar. *Romanlarda kahramanların portreleri ince ayrıntılarına kadar verilir. *Yazar eserde kişiliğini gizler.*Gözlem ve tasvir önemlidir. *Eserlerinde hayatı bütün yönüyle anlatırlar. *Bedenden ayrı bir ruh yoktur. *Dil her seviyedeki insanın anlayabileceği bir düzeyde tutulmuştur *Sanat toplum içindir anlayışı doğrultusunda eserler verilmiştir.
*Temsilcileri: Emile Zola, Guy De Maupassant, Alphonse Daudet, John Steinbeck, Goncourt Kardeşler,
*Türk edebiyatında ise; Hüseyin Rahmi Gürpınar, Nabizade Nazım, Beşir Fuat


PARNASİZM
*Romantik şiir anlayışı ile Fransa'da ortaya çıkmıştır.
*Doğal güzelliğe ve dış görünüşe büyük önem verir.
*Sanat sanat içindir ilkesini savunmuştur.
*Nesneleri dış görünüşünü aktarmışlardır.
*Kelimeler seçilerek kullanılır. Kelimelerin sıralayışı ve ahenk önemlidir.
*Kafiye ve Redife önem verilir.
*Romantizm'de bırakılan eski Yunan ve Latin kültürüne dönüşmüştür.
*Temsilcileri: Gauthier, Theodore Debanvaille, Francois Coppee, Jose Maria De Heredia, Sully Prudhomme
*Türk edebiyatında ise; Tevfik Fikret, Cenap Sahabettin, Yahya Kemal


SEMBOLİZM
*19.yy'ın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır.*Nesneleri olduğu gibi anlatmak mümkün değildir. Nesneler değişerek anlatılabilir. *Anlatımda sözlerin sözlük anlamından bıkan sembolistler yaşatmaya çalışırlar.*Şiirde anlam açıklığından kaçındılar. *Şiir anlaşılmak için değil hissedilmek içindir. *Şiirde alaca karanlık üzüntü ve ay ışığı, gün doğumu, gün batımı gibi belli belirsiz varlıklar görüntüleri yansıtırlar. *Şiirde musiki her şeyden önce musiki ilkesini savundular. *Sanat için sanat anlayışına bağlılardır. *Dil herkesin anlayacağı seviyede değil oldukça ağırdır.
*Temsilcileri: Baudelaire, Mallarme, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Paul valery, Edgar Ailen Poe*Türk edebiyatında ise; Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas, Cenap Sahabettin
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,322
Mesajlar
134,174
Kullanıcılar
90,514
Son üye
dawid
Üst