Aöf Birey ve Davranış Ders Notları 6. Ünite

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,873
Tepkime puanı
22
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
Birey ve Davranış 6. Ünite
NORMALLİK NEDİR:
Dört açıdan ele alınır:
1- sağlıklı olmaktır.
2- normallik diye bir şey yoktur.
3-normallik ortamla ile eş anlamlıdır.
4- normallik bir süreçtir. Normal davranış birbirleriyle etkileşim durumunda olan sistemin ortak bir ürünüdür.

NORMAL DIŞI DAVRANIŞLARIN TANIMLANMASINDAKİ ÖLÇÜTLER:
Normdan uzaklaşma: a-normal kelimesi ‘normdan uzakta anlamını taşır.
İstatistiksel olarak az rastlanan davranış gösterme: ortalamadan sapma.
Kişisel rahatsızlık: kişinin ortaya koyduğu sorunlu olduğu bir davranış strese neden oluyorsa bu davranış normal dışıdır.
İdealden sapma: psikolojik sağlık için gerekli olan ve kurumsal olarak en düşük düzeyden aşağıda olan davranışlar normal dışıdır.

NORMAL DIŞI DAVRANIŞLARLA İLGİLİ YAKLAŞIMLAR
Biyolojik Yaklaşım: 3 varsayımı vardır.
1- hasta bir hastalıktan dolayı fiziksel ya da duygusal acı çekmektedir.
2- bu hastalığı belli bir belirtiye tanımlayabilmek olasıdır.
3-her hastalığın kendine özgü ve belli bir nedeni bulunmaktadır.

Psikolojik yaklaşımlar: 3 temel yaklaşımım vardır.
1- psikodinamik yaklaşım
2- bilişsel davranışçı yaklaşım
3- insancıl varoluşsal yaklaşım

Psikodinamik yaklaşım: bireyin davranışları bilinçdışı tarafından cinsellik ve saldırganlık güdüleriyle yönlendirilmektedir.

Bilişsel-davranışçı yaklaşım: normal dışı davranışların aynen diğer davranışlar gibi öğrenilmiş davranışlar sonucu oluştuğunu savunur.

İnsancıl-varoluşsal yaklaşım: bireyler gelişim büyüme ve sağlıklı denge yönünde en yii şekilde davranmaya eğilimli doğmaktadır.

NORMAL DIŞI DAVRANIŞLARIN SINIFLANDIRILMASI
Anormal Davranışı tanımlama ev tanı kategorilerine ayırma güçlüğüne karşın davranış bozukluklarını sınıflandırmada Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) resmi bir sistem oluşturmuştur. Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatiksel El Kitabında belirtilen bu sistem ilk kez 1952 de yayınlanmıştır. Normal dışı davranışlarla ilgili ayrıntıları açıklayarak zihinsel bozuklukların listesini ve sonuç olarak konulacak tanıların daha güvenilir olmasını amaçlamaktadır.

KAYGI İLE İLGLİ BOZUKLUKLAR
Kaygı ile ilgili bedensel belirtiler:
*kasların çok gergin olmasıyla birlikte kaslarda titreme gevşeyememe durumu
*terleme kalp çarpıntısı baş dönmesi ile ilgili olarak otonom sistemin çok faal olması
Kaygı ile ilgili psikolojik belirtiler:
Bireyin normal davranışı bozulma gösterir. Birey üzülerek kendisi ve başkası için kötü şeyler düşünür. Kaygıyı gizlemeye çalışması bireyin günlük yaşamını bozar.
Birey mantıksız davranışlar gösterir.
Kaygı bozukluğu yaşayanlar bunaltıcı da olsa gerçekle bağlantılarını koparmazlar.

FOBİ: gerçekle hiçbir tehlikenin olmadığı mantık dışı korkulardır.

Belli başlı fobiler:
Akrofobi: yükseklik
Hidrofobi: su
Agorafobi: açık alan
Ailorofobi: kedi
Amaksofobi: araba sürmek
Anthofobi: çiçekler
Niktofobi: karanlık
Brontofobi: gök gürültüsü
Fonofobi: yüksek sesle konuşma
Klostrofobi: kapalı yerler
Thanatafobi: ölüm
Obsesif-Kompülsif Bozukluklar:
Saplatı: kişilerin durduramadıkları sistem dışı düşünce ve fikirler
Zorlantı: kişilerin sürekli tekrarladıkları törensel davranışlar.
Sık olarak Görülen saplantılar: bulaşıcı hastalıklar ve mikroplardan korkmak, ocağı açık unutmak korkusu, aşırı düzen ve temizlik, zarar vermekten korkmak
Panik bozukluğu: gerçek bir sebep olmadan bir anda ortaya çıkan bunaltıcı korku yada dehşet yaşantısıdır.

BEDENDE GÖRÜLEN (SAMATOFORM) BOZUKLUKLAR

Hipokondriyasis: kişinin beden fonksiyonlarıyla aşırı derecede ilgilenerek iç organların işlevlerinde bozukluk veya hastalık olduğu konusunda mantık dışı inanışlardır. Freud ‘a göre hasta yer değiştirme savunma mekanizmasının bir sonucu olarak bilinçdışında çözemediği bir kaygıyı çözme adına vücudunda farklı bir bedensel hastalık oluşturmaktadır.

Hiperkonriyasis: Hipokondriyasis’in tam tersi olarak görülen bu durumda kişiler hastalık belirtilerini yaşamalarına rağmen doktora gitmekten çekinirler.

Konversiyon histerisi: bu tür bozukluğu olanlarda fizyolojik ve nörolojik hiçbir neden olmadığı halde belirli bir duyu organında işlevsel yetersizlikler görülmektedir. Örneğin fiziksel hiçbir durum olamadığı halde sağırlık görülebilir. Freud böyle bireylerin davranış bozukluklarını konversiyon (biçim değiştirme) olarak adlandırmaktadır.

Psikonejik ağrı: konversiyon histerisine benzer ancak aradaki fark işlev kaybı yerine bedenin herhangi bir yerinde devamlı ağrı ve acının oluşmasıdır.

DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR
Amnezi: bellek yitimi; yeni bilgileri öğrenme kapasitesi bozulmamış olmakla beraber genellikle stresli ve travmatik durumlarda görülen önemli bilgilerin ani kaybı.

Dissosiyatid füg: tüm bellek kaybı: kişisel reddedilme kayıplar başarısızlıklar evlilik sorunları ve parasal sıkıntılar gibi durumlarda ortaya çıkan tüm bellek kaybıdır. Füg: kaçış dönemidir. Uzak mesafelere seyhatlar görülebilir.
Çoklu kişilik: aynı kişide ayrı ve kimlikler yaşanır.

PSİKOZLAR
Şizofreni ve psikotik bozukluklar gibi herhangi biri beyin zedelenmesi veya bozukluğu bulunmuyorda Fonksiyonel Psikoz, beyin zedelenmesi beyin tümörü ya da beynin çalışmasında aksaklıklar bulunuyorsa organik psikozdan söz edilir.
En yaygın psikoz şizofrenidir. Düşünme tarzında bozukluk ve gerçeklerden kaçıştır. Halüsinasyon ve delüzyon (sanrı vardır)

ŞİZOFRENİ: halüsinasyonlar sanrılar ve tuhaf konuşmalar görülür.
Sanrılar şu şekilde gruplanabilir:
[*]Kişinin baskı altında olması
[*]Kişinin muhteşemliği: kendini Napolyon sanması gibi
[*]Kişinin hakkının yenmesi

Şizofreni türleri:
Basit şizofren: yavaş biçimde gelişir. Çalışmak için çaba göstermez. Çok az konuşur.

Paranoid şizofren: büyüklük ve eziyet etme hayalleri kurar. Gaipten sesler duyar.

Katatonik şizofren: her türlü hareket birden yitirilir. Bir heykel gibi günlerce kalabilir. Gözler boş bakar, yüz anlatımsızdır. Bazende hızlı adımlarla dolaşır, haykırır, saldırır veya öldürebilir.

Hebefrenik şizofreni(dağınık) çocuksu konuşma kıkırdama bağlantısız konuşma el kol hareketleri ve yüz mimikleri kendi kendine konuşma nedensiz kahkahaları izleyen ağlama nöbetleri. Dışkıya aşırı ilgi.

PİSİKOTİK DUYGUSAL BOZUKLUKLAR
Depresyon (duygusal çöküntü): suçluluk umutsuzluk değersizlik duyguları. Sık ağlama ve hayal ürünü günahlardan söz eder.

Mani: (duygusal coşku): depresyonun tam tersidir. Kendine güven vardir. Çok konuşur. Konudan konuya atlar.

Manik defresif: (bipolar bozukluk): bu dönemde birey hem coşkulu hem de çöküntülü günler geçirir.

İntihar: bireyin ruh halinin etkisiyle başlar. Bu devre kısadır. Birey bu dönemi atlatırsa intihar etmekten vazgeçer.

ORGANİK ZİHİNSEL BOZUKLUKLAR
Genel felç hali: bulaşıcı hastalıklarının neden olduğu beynin zedelenerek felç halinin yaşandığı duyumlardır. Örneğin frengiye yakalanan bir kişide son devrede duygusal kütleşme sinirlenme bir derece bellek kaybı görülür.

Korsakov Psikozu:sürekli alınan bir ilaç yada kimyasal maddenin beyinde zedeleme ve işlev bozukluğu oluşturması. En büyük belirtisi: anterograd bellek kaybı. ,

Zeka geriliği: down sendorumu en yaygın türüdür. Birey davranışları sosyal ve eğitim ortamında sürekli geri kalır.

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
Birey toplum düzenini bozan davranış sergiliyor ve pişmanlık duymuyorsa kişilik bozukluğundan söz edebilir.

ŞİZOİD KİŞİLİK: genç erişkin dönemde başlar en az belirtilerden 4 ünün görülmesi gerekir. Bu belirtiler.
[*]Yakın ilişkiye girememe ya da girmekten zevk almama
[*]Başkalarıyla cinsel deneyim yaşaması konusunda ilgisizlik
[*]Yapılan aktivitelerden zevk almama
[*]Birinci derecede akrabaların dışında yakın arkadaşları ile sırlarını paylaştığı kimsenin bulunmaması.
[*]Kendilerine yöneltilen övgü ya da eleştirilere karşı ilgisizlik
[*]Duygusal olarak doğul uzak monoton bir duygu durumu gösterme
[*]Diğer bireylerde sıcaklık ve sevecenlik hissi uyandırmama

Antisosyal kişilik: toplum beklentilerine ve gerçekliğe uymayan bir yapı sergiler.
Aşağıdaki davranışların yoğun bir şekilde bireyde bulunması antisosyal kişilige sahip olduğunu gösterir.
[*]Kendisinin yakınlarını ya da başkasını güvenliğini umursamama
[*]Tutuklanmasına yol açacak davranışları sürekli tekrarlama ve sosyal davranışlara uymama
[*]Devamlı yalan söyleyerek farklı takma adlar kullanma
[*]Aniden sonucunu düşünmeden davranışlar yapma
[*]Sürekli tekrarlayan kavga dövüş ve saldırılar ile birlikte öfke
[*]Yapılan hırsızlık gibi zarar verici davranışlara rağmen duruma ilgisiz kalıp kendini haklı çıkarmaya çalışma

PİSİKOSEKSÜEL BOZUKLUKLAR
Psikologlar cinsel bozuklukları genel olarak üç bölümde inceler. İlk bölümde cinsel isteğin kaybı, iktidarsızlık gibi tedavi görülecek bozukluklar bulunur. İkinci bölümü cinsel sapmadır. Üçüncü bölüm ise cinsel kimlik bozukluklarıdır.
Eşcinsellik 1973 yılında Amerikan Psikiyatri topluluğu ruhsal bozukluk olmaktan çıkarmıştır.
Cinsel sapmalar toplumsal yapıyı bozucu şekilde ortaya çıkar.
Irza geçmenin nedenleri: karşı cinsten nefret etme, kendini kanıtlama isteği, kurbanın bu durumu istediği ya da teşvik ettiğine ilişkin yanlış inanç, karşı cinsi bir nesne olarak görme.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA BAĞLI BOZUKLUKLAR
Uyuşturucu bağımlılığı genellikle birim uyuşturucunun aşırı miktarda kullanımı olarak tanımlanır. Reçete ile satılan ilaçlarda dahildir.
Alkol kullanan kişilerde 5 özellik:
[*]Kişilerle duygusal ilişki kuramda güçlük
[*]Umutsuzluk, yalnızlık depresyon
[*]Çevresine aşırı bağımlı olma
[*]Diğer insanlara karşı düşmanlık
[*]Cinsel yönden olgunlaşamama
Akut alkol halüsinasyonu ve delirium tremens uzun süreli alkol kullanımında görülebilir.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
19,425
Mesajlar
150,241
Kullanıcılar
90,402
Son üye
hrnrms49
Üst