Aöf çalişma ekonomisi - 60 soruda 60 puan okumadan girme!

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,999
Tepkime puanı
24
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
ÇALIŞMA EKONOMİSİ - 60 SORUDA 60 PUAN OKUMADAN GİRME.
1- Eksik istihdam oranı : İşsizlik sigortasının uygulandığı ülkelerde ve İşsizlik yardımları.
2- Gelir Etkisi : Ücret sabitken gelir değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren etkiye denir.
3- Üretim Fonksiyonu : Veri faktör miktarında ve teknoloji düzeyinde üretilecek çıktı miktarını gösteren matematiksel eşitliğin adıdır.
4- Tek Ücret Kanunu : Tam rekabet piyasasında kısa dönemde denge ücretinden sapmalar olsa da, üzün dönemde arz ve talep güzlerinin piyasayı tekrar denge ücretine getireceğini ifade eden kuraldır.
5- Artık Değer Teorisi : İşgücünün daima emre amade liğdir.
6- İşçi Sayısının Artması : Ücret Fonu Teorisine göre, genel ücret düzeyinin düşmesine neden olur.
7- İçerdekiler Dışarıdakiler modelinde dışarıdakiler : İşe başvuran ve piyasadaki ücret ve iş güvenliği koşullarına tabi olan işsizler.
8- Doğal Ücret Teorisi : Ücret düzeyini belirleyen temel etkenin işçinin temel gereksinimleri olduğunu ileri süren teoridir.
9- Yaş- Kazanç profilde: Dikey eksende, kazanç ve maliyetler yer alır.
10- Eğitim Yatırımından Beklenen Getiriler : daha yüksek gelir, iş tatmini , çekici istihdam olanakları, statü ve sosyal prestij.
11- Beşeri Sermaye Modelleri : Emek göçü , işyerinde eğitim , Resmi eğitim, tıbbi bakım
12- Dolaysız Maliyet : Yaş- Kazanç profilinin ve maliyetlerinin birbirine eşit olduğu orijin noktasının altında kalan kısımdır.
13- Ses Mekanizması: Çalışma koşullarından memnun olmayan işçinin sorunlarını iletmesi.
14- Freeman – Medoff Modelinin sendikalarla ilgili görüşleri : Sendikalar işten ayrılmaları azaltır, firmanın etkinliği artar, çalışanlar güçlenir., eğitim giderleri azalır.
15- Hicks: Sendikanın direnme eğilimi le grevin süresi arasında ters yönlü bir ilişkinin bulunması durumu.
16- Mevsimlik İşsizliği Konjektürel İşsizlikten ayıran temel neden: Mevsimlik İşsizlikte, emek talebindeki dalgalanmaların beklenen ve sistematik oluşu.
17- İşsizlik türleri süresi bakımından kısada uzuna : Geçici – Konjektürel – Yapısal
18- Enflasyonu Hızlandırmayan İşsizlik Oranı : Naıru
19- Bağımlılık oranı: Çalışma Çağındaki kişilere bağımlı olan nüfusun kaba ölçüsü.
20- Emek Verimliliğini Etkileyen Unsurlar: Üretimde kullanılan emeğin kalitesi, Birim emek başına düşen sermaye malı miktarı , Teknolojik gelişmeler , Toplumdaki verimlilik kültürü.
21- Piyasa Emek Arz Eğrisi : Emek piyasasında çeşitli ücret düzeylerinde çalışma süreleri arasında ilişkiyi gösteren eğriye denir.
22- Uzun Dönem Emek Talep Eğrisi : hem emek hem de sermaye faktörleri değişken olduğunda ücret oranı ile firmanın istihdam düzeyi arasındaki ilişki durumudur.
23- Emek talebini etkileyen Ücret Dışı unsurlar: Ürün talebindeki değişmeler, verimlilik değişmesi, işveren sayısı, diğer üretim faktörlerinin fiyatı.
24- Oligopol Piyasa : Endüstrideki üretimin büyük bir kısmının az sayıda firma tarafından yapıldığı piyasa türüdür.
25- Telafi edici Ücret Farklılıkları : İşlerin alternatif işlerde olmayan, istenmeyen yönlerini tazmin etmek amacıyla çalışanlara yapılan fazla ödemelere denir.
26- Marjinal Verimlilik Teorisi: Tam rekabet koşullarında ücretlerin arz ve talebe göre belirleneceğini ifade eden teoridir.
27- Firmaya Özgü Eğitim Yatırımının Maliyeti : Eğitim lan işçi ve işveren tarafından karşılanır.
28- Tekel Yaklaşımı : Sendikaların ücretleri rekabetçi düzeyin üstüne çıkardığı varsayımına dayanan yaklaşımdır.
29- İstihdam sübvansiyonları : Ekonominin daralma ve gerileme dönemlerinde, emek piyasasında iş bulma şansı çok zayıf olan işsiz grupların istihdamı olanaklarının artmasını amaçlayan istihdam politikasıdır.
30- Parasal ücretlerle işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen iktisatçı : A. W . Philips
31- Gelire Dayalı Eksik İstihdam : Gelişmekte olan ülkelerde kendi hesabına ve informel ekonomik faaliyetlerde çalışanlar arasında yaygın olan eksik istihdam türüdür.
32- İşsizler: Bir ekonomide işgücünde olanlardan istihdam adilenleri çıkardığımızda bulunur.
33- İşlerin Ücret Dışı Yönleri : Emek arzını etkileyen unsurdur.
34- Emek Arz Eğrisi : Çeşitli ücret düzeylerinde bireyin çalışmak istediği süreleri gösteren eğiridir.
35- Kısa Dönem Emek Talep Eğrisi : Sermaye ve diğer bütün faktörler sabitken ücret oranı ile firmanın emek talep miktarı arasındaki ilişkidir.
36- Tek Ücret Kanunu : Tam rekabet piyasalarında kısa dönem denge ücretinden sapmalar olsa da uzun dönemde arz ve talep güçlerinin piyasaya tekrar denge ücretine getireceğini ifade eder.
37- İşçi Devri Modeli : Çalışanlara piyasa denge ücretinin üzerinde ücret ödenmesinin işten ayrılmaları azaltarak verimliliği artıracağını savunan etkin ücret modelidir.
38- Etkin Ücret Teorisi: İşçilere piyasa ücret düzeyinin üzerinde bir ücret ödenmesi durumunda verimliliklerinin artacağını ileri süren teoridir.
39- Eleme Yaklaşımı: Eğitimin işverenler tarafından doğru işe doğru insanı yerleştirmede bir filtre görevi üstlendiğini savunan yaklaşımdır.
40- Davranışsal Model : Walton – McKersie’nin toplu pazarlık modeline verilen isimdir.
41- Çalışma Ekonomisi Disiplinin İlgi Konuları : Göçün , yerel işgücünün ve istihdamı üzerine etkisi, Asgari ücretlerin nitelik düzeyi, sendika üyelerinin ekonomideki etkisi.
42- Aktif Nüfus: Çalışma Ekonomisi disiplininde ‘’kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus’’ adıda verilir.
43- Karını azemileştirmek isteyen rekabetçi firma : w/p : MPL
44- Tam Rekabette Tek Ücret Kanun : Tam rekabetçi bir emek piyasasının kararlı denge halinde olmasına ve denge ücretinden sapmalar olsa da piyasanın zaman içinde tekrar dengeye dönmesidir.
45- Pazarlık Ve Satın Alma Gücü Teorisi : Ücretlerin alt ve üst sınırları olduğunu ve fiili ücretin bu iki sınır arasında bir yerde oluştuğunu ileri süren teoridir.
46- A.R.J. TURGOT : Ücret düzeyinin, sadece yaşam içinde gerekli olan malların alımı dışında sosyal ve kültürel ihtiyaçların karşılayacak bir düzeyde olması gerektiği üzerinde duran iktsadi düşünür.
47- Riskli İşlere risksiz işlerin ücretleri arasındaki farkın azalması : Neoalasik iktisat düşüncesinde riskli işlerin ücretleri ile riski az olan işlerin ücretleri oranın 1’e yaklaşması durumudur.
48- Aktif Emek Piyasası Politikaları : Temel amacı işsizlerin çalışma hayatına dönüşlerini kolaylaştırmak olan politikadır.
49- Emek talep fazlasının artması: işsizlik oranı azalır.
50- Sendika Üyesi Olmanın Faydaları : Bireyin pazarlık gücünün artması, daha adil ücret yapısının sağlanması , çalışma hayatının güvence.
51- Kollektif Ses/ Kurumsal Tepki Yaklaşımı : Sendikaların tekel gücünden çok, farklı çıkarlara sahip işçilerin kolektif örgütü olduğunu ileri süren yaklaşım.
52- Ricardo . Emeğin değerinin ücret değil bizzat emeğin kendisi oluğunu ileri süren ve emeğim harcanmasıyla ücretin belirlenmesini birbirinden kesin olarak koparan ilk düşünürdür
53- Beşeri sermaye Teorisi: Neoklasik iktisatçılar tarafından ileri sürülen be emek piyasasında bireylerden kaynaklanan ücret farklılıklarının nedenlerini de açıklayan teori.
54- Telafi edici ücret farklılıkları: Gönüllü çalışmayı teşvik eder.
55- Eleme teorisi : Eğitimin verimliliği artırmayacağı sadece işçinin sahip oluğu nitelikler konusunda bir sinyal gördüğünü savunan teoridir.
56- Beşeri sermaye teorisinin genel görüşü : Eğitim verimliliği ve dolayısıyla gelirleri artırır.
57- Doğal işsizlik : Emek piyasası dengede iken bile var olan işsizlik oranına denir.
58- Aktif emek piyasası : Eğitim
59- Yapısal İşsizlik : Çözümü en güç olan işsizlik.
60- Aktif Emek Piyasasının Temel Amacı : İşsizlerin Çalışma hayatına dönüşünü kolaylaştırmak.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Son mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
17,333
Mesajlar
134,186
Kullanıcılar
90,529
Son üye
MyCreditDom
Üst