Aöf Finansal Tablolar Analizi Dersi 1.Ünite Ders Notları

tremendous

Forum Yöneticisi
Katılım
11 Ara 2012
Mesajlar
1,781
Tepkime puanı
7
Puanları
0
Bölüm:
MEZUN
Şehir:
İstanbul
Aöf Finansal Tablolar Analizi Dersi 1.Ünite Ders Notları

Finansal Tablolar ve Finansal Analiz

Muhasebenin iki temel işlevi vardır ; kaydetme – analiz ve yorum.

İki temel finansal tablo vardır ; Bilanço ve Gelir Tablosu.

Ek finansal tablolar ;
-Fon akış -Nakit akış -Satışların maliyeti -Özkayanak değişimi ve -İşletme sermayesi değişimi tablolarıdır .

Tam bir finansal tabloda aşağıdaki bilgileri içerir ;
a)Bilanço(Dönem sonu finasal durum tablosu )
b)Döneme ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
c)Dönem ait özkaynak değişim tablosu
d)Döneme ait nakit akış tablosu
e)Dipnotlar

Özel amaçlı finasal tablolara kar dağıtım tablosu ,net çalışma sermayesi,satışların maliyeti,fon akım tablosu örnek olarak verilebilir.

Hesap Tipi Bilanço :İşletmenin dönen varlıkları ile kısa vadeli yabancı kayanaklarını , duran varlıkları ilede uzun vadeli yabancı kaynaklarını karşılaştıran hesap tipidir.

Rapor Tipi Bilanço : Analiz amacına daha uygundur .Hesap kalemleri alt alta yazılır .

Özet Tipi Bilanço : Hesap grup tutarlarını gösterir.

Ayrıntılı Bilanço : Hesap gruplarının yanında hesap kalemlerinide gösteren bilanço tipidir.

Bilançonun Sınıflandırılması
Bir bilanço sınıflandırılırken DÖNEME AİT aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:

-Tarih -İşletme adı -Dipnotlar - Para birimi – Amortisman yöntemleri
-Bilanço sözcükleri - Sayısal bilgilerin kesinlik derecesi .

Gelir tablosu :İşletmenin belirli bir dönemde elde ettiği bütün gelirlerle , bu gelirleri elde etmek için katlandığı bütün giderleri ve bunların sonunda oluşan döneme ait net kar ve zararını gösteren tablodur .Hesap ve rapor tipi olmak üzere biçim olarak ikiye ayrılırken , içerik yönündende özet ve ayrıntılı olamk üzerede ikiye ayrılır .

Gelir Tablosu Beş Ana Bölümden Oluşur :
-Brüt Satış karı/ Zararı
-Faaliyet Karı/Zararı
-Olağan Kar /Zararı
-Dönem Karı/ Zararı
-Dönem Net Karı / Zararı

Satışların Maliyeti Tablosu

Gelir tablosunu tamamlayıcı nitelikte bir tablodur.Satışların maliyeti altında dört hesap kalemi gelir tabnlosuna aktarılır. Bu dört kalem :
-Satılan Mamul Maliyeti
-Satılan Ticari Mallar Maliyeti
-Satılan Hizmet Maliyeti
-Diğer Satışların Maliyeti

Fon Akış Tablosu
Fon kavramı ;
Yasal olarak kullanılabilen hakların ,finasal araçların ve finasal olanakların tümü anlamında aktifin tamamını ifade eder.
İşletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunların kullanıldığı gösteren tabloyada fon akış tablosu denir .Kaynkalar ve kullanımları daima birbirine eşittir. Fon akış tablosunun düzenlenebilmesi için birbirini takip eden iki yıla air karşılaştırmalı finansal durum tablolarına ve son dönem gelir tablosuna ihtiyaç vardır .

Nakit Akış Tablosu
Bir hesap dönemindeki nakit giriş ve çıkışlarını bunların kaynaklarını ve kullanım yerlerini gösteren tablodur.

Özkayanak Değişim Tablosu
İlgili dönemde özkaynak kalemlerinde meydana gelen değişimleri gösteren tablodur.
Özkaynak grubu şu kısımlardan oluşur ;
-Ödenmiş Sermaye - Kar Yedekleri -Sermaya Yedekleri - Geçmiş Yıllar Karı - Dönem Net karı -Özkaynaklar Toplamı
Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu
Dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki farka denir.Dönen varlıkların kısa vadeli kayankları aşam kısmı olarakda ifade edilebilir .
Formülize edersek ;
Net çalışma sermayesi = Dönen varlıklar – Kısa vadeli yabancı kaynaklar .

 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,236
Mesajlar
134,051
Kullanıcılar
90,430
Son üye
yazarhakan
Üst