Aöf Hadis Dersi Dönem Sonu Sınavı konuları ders notları

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,888
Tepkime puanı
21
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat bölümü Hadis dersi, dönem sonu (final) sınavı ile ilgili önemli ipuçları ders notları

· Peygamberimizin yaşantsının evrensel ve tüm zamanlar için geçerli olmasının sebebi : Bütün söz ve davranışlarının ilahi kontrol altında olması.
· Kuram-Sünnet bütünlüğünün alanları : Takyid,Tebliğ,Beyan,Tahsis.
· Tabiun neslinden itibaren alimlerin hadisler ile ilgili endişesi ,hadisin sıhhatine yöneliktir.
· İslam medeniyetinin bilgi ve düşünce geleneğini özgün kılan sebepler : *Yeni bir bilgi disiplini,*Yeni bir ben idraki,*Yeni bir varlık anlayışı,*Yeni bir alim modeli.
· Kuranda insanların olgunluk basamakları : İman-İlm-Amel-İhlas.
· Müslümanların kültürel alandaki kendine özgü tavırlarını belirleyen ortak bilince işaret eden kavram : Sıbğatullah (Allahın boyası).
· Bir hadisin sahih olup olmadığını anlamak için yapılan işlem : Hadis Tenkidi.
· Ravilerin zapt ve adalet yönünden incelenmesi : Cerh ve Tadil.
· Halk arasında duyulan bir sözün hadis olup olmadığını öğrenmek için bakacağımız ilk eser : Aclüli’nin Keşful Hafa’sı.
· Bir hadisi süyuti’nin “El-camius-sağır” adlı eserinde bulmak için Hadisin ilk kelimesini bilmemiz şarttır.
· Hadisi doğru anlamayı kolaylaştıran usuk : Hadis ehlinin yaşayışına ve usullerine riayet etmek.
· Vahy-i Metlüv’ün manası : Kur’an-ı Kerim vahyi.
· Ne kaderiye ne cebriye,ikisinin ortası tabirinin formulü : Orta çizgi :ilahi irade+cüz’i irade.
· İslam medeniyetinde bilimsel sürece yol açan unsurlar : Kuran,Sünnet,Merak,Nübüvvet.
· Peygamberimizin hadislerinde ilmin en çok gaye ve kullanımına vurgu yapılmıştır.
· “Belimi iki kişi kırdı :Ahlaksız alim,İbadete daln cahil.”İhya-ü ulumud-din’deki bu sözün sahibi : Hazreti Ali.
· Şu üçü bir kişinin mutluluğunu temin eden şeylerdir hadisindeki üç şey : Salih komşu,Rahat binit,Geniş ev.
· Kütüb-ü Sitte’nin türk kökenli olmayan müellifi : Ebu davud.
· “Bütün peygamberlerin ortak misyonu,nefsin ve toplumun eğitimidir.” Diyen :Şah veliyullah ed-dıhlevi.
· Sünneti tespit için,toplumun amelinden çok muttasıl isnadlı hadislere öncelik verilmesini savunan alim : Şafi.
· Bir hadisin,Konkordons’ta yer alması için gerkli olan :Kütüb-ü Tisa’da geçmesi.
· Şamile programının en problemli yanı : Bazı kitapların nerede ve kim tarafından basılmış olduğunu belirtmemesi.
· Cevaimül kelim programının şamile programına olan üstünlüğü : Cevaimül kelim programında seçilen iki temel kaynağın ittifak ettiği rivayetleri okumanın mümkün olması.
· Miksirun sahabiler : *Enes b.Malik,*Hazreti Aişe,*Cabir b.Abdullah,*Ebu said el-Hudri,*Ebu hureyre,*Abdullah b.ömer,*Abdullah b.abbas,*Abdullah b.mesud.
· İslami ilimleri binaya benzeten : Hattabi.
· Batıda isnadları ilk kez araştırma konusu yapan müsteşrik : Josef Horovitz.
· “Ey ilim sahipleri,İlimle amel ediniz.” Diyen : Ali b.Ebi talip.
· İlk Müslüman okçu : Sad b.ebi vakkas.
· İslam sanatının şekil ve gaye birliğini sağlayan hakim özellik : Sonsuzluk fikrine vurgu.
· Hadis ve ünnete göre,Devlet yönetiminde temel iki ilke : Temin-i maslahat ve tevzii adalet.
· Hadisin metin tenkitinde kurana arz edilmsinde dikkate alınan hususlarsan olmayan şık: Kuranın tevil imkanının araştırılması.
· Aculi,keşful hafa’da ne amaçladı : Halk dilinde meşhur rivayetleri incelemeyi amaçlamıştır.
· Hadis yolculuklarının sonuçlarından olmayan şık : Hadislerin Tasnifi.
· “Bidatleri,alimler yadırgamazsa o kültür olarak kalır.” diyen : Abdurrahman el evzai.
· Ayet vehadislerdeki hikmetin anlamı : Helal-Haram bilgisi,İlim-amel birliği,Hadis-sünnet fıkıh.
· “İnsanların arasında bir binek gibi görünün.” Hadisinin anlamı : Kıyafeti güzelleştirin,binite çeki düzen verin.
· “Bu yönetim işi,ancak zorbalığa kaçmayan sertlik ve zayıflığa kaçmayan yumuşaklıkla düzgün olur.” diyen : Hazreti Ömer.
· İslam alimlerinin yazdıkları siyer kitapları ile müsteşriklerin yazdıkları siyer kitapları arasındaki fark : Siyer kitapları,tarihi bilgiden çok nebevi hayat modeli sürmeyi amaçlar.
· İslam toplumunda ilk çağdaşlaşmanın gerçekletiği yer : Hint Alt Kıtası.
· Seyyid Ahmet han,tarihsel yaklaşımı reddetmez.
· Hadis ilminde,ravilerin birbirleriyle görüşme ihtimali : Muaserat.
· Hikem.net’in zorluklarından biri : Hadisin hangi kelimelerle tercüme edildiğini tahmin etmenin zor olması.
· “Bir kısım insanları mağfiret beklentileri oyaladı.Bunlar ben rabbime hüsnü zan beslerim drler ama yalandır.”diyen : Hasan-ı Basri hazretleri
· Sünnetlerin birer birer terkini peygamberimiz neye benzetti : Halatın lif lif parçalanmasına.
· Konkordons’ta ,ahmed bin hanbelin müsnedine sahife ve cilt olarak atıfta bulunulmuştur.
· ‘Tavsif’ şekillerinden olmayan : Beyan.
· Sahihi buhari,muhtasarı Tecridi sarih tercümesi ve şerhi’nin müellifleri : Ahmed Naim ve Kamil miras.
· Şamile programındaki ‘çek’ tuşu neye yarar : Sadece aranılan kelimeyi olduğu gibi arar.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,229
Mesajlar
134,040
Kullanıcılar
90,422
Son üye
Emre Akdoğan
Üst