Aöf Kelam'a Giriş Dersi Kısa Ders Notları

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
6,042
Tepkime puanı
25
Puanları
48
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
Açıköğretim Kelam'a Giriş Dersi dönem sonu sınavına yönelik kısa notlar, ders notları ve özetler.

KELAMA GİRİŞ-DÖNEM SONU DERS NOTU
· Kelam ilmi,problem çözümünde metot olarak tefekkür,düşünme ve akıl yürütmeyi esas aldığı için şu isimleri aldı : Nazar ve İstidlal ilmi.
· Sıffin savaşı sonucunda ortaya çıkan ilk fırka : Hariciye fırkası.
· Ehl-i Sünnete göre,peygamberimiz halife bırakmadı,halife seçimle seçildi.
· Mabed el-cüheni’nin özdeşleştiği konu : Kaza-Kader meselesi.
Muhasibi :Ehl-i sünnet kelamı öncülerindendir.
· Dünyayı merkeze alan batlamyusçu evren görüşü yerine güneşi merkeze alan bilim adamı :Kopernik.
· Hindistanda ki yeni ilmi kelam alimi : Seyyid Ahmet Han.
· Arap dilcilerine göre ilim kelimesini eş anlamlısı : Marifet.
· Mütevatir haber kesinlik olarak ne tür bir bilgidir : Nakli bilgi.
· Akide risalesi tarzında esrler yazılmasının sebepleri : *Halkı ehli bidatın yanlışlarından korumak,*İtikadi meseleleri özet biçimde anlatmak,*Süni akidenin kolayca öğrenilmesini sağlamak,*Medreselerde ki talebelerin kolayca ezberlemesini sağlamak.
· Kelami düşünceye eleştiri yönelten selefi çizgisindeki eserler : *Zemme’ül Kelam ve Ehlihi.*Zemmet Tevil.*Tercihi esalibil Kuran ala esalibil yunan.*Tahrimun nazar fi kütübi ehlil.
· Kelam ilmi ile ilişkili olan ilim : Felsefe’dir.
· Ehli sünnet kavramı,Rafiziler,Hariciler ve kaderileri reddetme hususunda ittifak edenleri ifade eder diyen alim : İsferayani.
· Halifenin kureyşten olması şart değildir : Hariciler.
· Allahın vech,yed ve istiva gibi sıfatları : Haberi sıfatlar.
· Batıda ortaya çıkan ve özellikle xx.yy’da İslam dünyasını etkisine alan : Materyalizm.
· Muhammed Abduh’un yeni ilmi kelama ilişkin görüşü :Klasik kelamda ihtilaf konusu olan konulara yer verilmemelidir.
· Peygamberliğin Vehbi(Allah bağışı) değil de kesbi olduğunu savunan : Şibli Numani.
· Halk arasında öngörü ve iç görüş anlamındaki kelime : Basiret.
· Cevher düşüncesini ilk ortaya atan : Mutezile.
· Mürekkpe kavramının kullanıldığı varlık : Cisim.
· Ebu hanifenin akaid risalesi : El-vasiyye.
· Ebul Hüseyin el-hayyatın ‘el-ihtiyar’ isimli eserinin özellikleri : Mutezileyi savunmak için yazıldı.*Müellifin günümüze ulaşmış tek eseri.*Önceki mutezile görüşlri yetkin bir şekilde günümüze ulaşması.*Bütün kelami konuları ihtivaeden eser olması.
· Kelamı siyaset ve fıkıh gibi pratik ilimler içerisinde değerlendiren ve onu dini savunma sanatı olarak göen : Farabi.
· Günümüzde kalam yönelik eleştiri yapan : Hasan Hanefi.
· Gazalinni kelami görüşlerinin derli toplu yer aldığı eser : el-iktisad.
· Kader ve insan fiilerini tartışmaya açanlar : Cad bin dirhem,Cehm b.safvan,Mabed el cüheni,Geylan ed dımeşki.
· Ebu hanifenin kader tanımı : Allahın ilmi tasnif edicidir.Allahın bilmesi zorunluluk getirmez.
· Muhamed ikbalin klasik İslamcıların kullandığı hudus,imkan,gaye ve nizam delillerini ispat için yeterli görmemesi,hangi filozoftan etkilenmesi sonucundadır : Kant.
· Keşfin içtihad gibi değerlendirilmesi ve müçtehidin içtihadında olduğu gibi velinin keşfinde hata olabileceğini savunan : İmam-ı Rabbani.
· Vacib kavramı : Vacip kadimdir.
· “Varolan” karşılığında kullanılan kelime : Madum.
· Felsefi kelam kimle başladı : Fahreddin er razi.
· Eşarinin görüşlerini “Mücerredü Makatili eşari” adıyla toplayan : İbn Furek.
· Nassın anlaşılmasındasadece nassın zahirine bağlı grup : Selefiler.
· Risale fi istihsani’l havd aslı eserde Hz Muhammed,kuran,sünnet ve sahabe uygulamalarında deliller getirecek kelamın bidat olmadığını savundu : Ebul hasan El eşari.
· Maturidiler ile Eşariler arasındaki farklar : Tekvin sıfatı,Cüzi irade,Kadından peygamber olması,Teklif ma ala yutak. (mucize konusunda ihtilafları yoktur.)
· Batı kaynaklı fikir akımları : Darwinizm,Pozivitizm,Materyalizm.
· Muhatabın ikna edilmesiyle kabulü mümkün olan ve konşma gücüne dayalı delil : Hatabi Bilgi.
· Gazali öncesi kelamcıların benimsediği 2 varlık kategorisi : Kadim-Hadis.
· Cevherin özellikleri : Bölünmez olması,Sonlu olması,Arazları taşıması,Terkibe yatkın olması.
· Hicri 1.asırda yazılan itikada dair ilk yazılı metinlerde cedel metodu kullanılmaz.
· Farabinin ilim tasnifinde kelam : Medeni İlim.
· Darul hikmenin kurulıuşu ve felsefenin sistemlice tercümesi : Halife Memun zamanı.
· Büyük günah işleyen hakkında hüküm vermemek ve ahrete bırakmak : Mürcie.
· Felsefecilerin,kelamcıları eleştirdikleri konular : *Cedel metodunu kullanmaları,*Atom teorisini benmsemiş olmaları,*Din ile felsefeyi birbirine karıştırmaları,*Hudus delilini kullanmaları.
· Kelam ilmine eleştiri getiren alim : Ebu İsmail hace Abdullah el herevi.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,423
Mesajlar
134,321
Kullanıcılar
90,708
Son üye
Alexanderlib
Üst