Aöf Örgüt Kuramı 1.Ünite Testi

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,891
Tepkime puanı
21
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
Açıköğretim fakültesi Örgüt Kuramı kuramı dersi 1.Ünite Test sorularını çözerek bilgilerinizi sınavabilirsiniz. Soruların cevabın sayfanın sonunda yer almaktadır.

ÜNİTE 1 SORULARI“İyi bir teoriden daha pratik hiçbir şey yoktur” sözü kime aittir?
a. Kurt Lewin
b. Weber
c. Fayol
d. Gilbert
e. John Nash

2. Bir araştırma konusunun hangi bağlam içinde inceleneceği sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a. Pozitivizm
b. Uzmanlaşma
c. Analiz düzeyi
d. Analiz araştırması
e. Analiz yöntemi

3. Örgütsel davranış araştırmaları hangi analiz düzeyinde gerçekleştirilmektedir?
a. Örgüt bağımlılık
b. Örgütler eşleştirmesi
c. Örgüt
d. Örgüt-içi
e. Mikro

4. Koşul bağımlılık kuramı örgüt kuramının tarihi sürecinde kaçıncı evrede ortaya çıkmıştır?
a. 0.5 evre
b. 2. Evre
c. 3. Evre
d. 6. Evre
e. 5. Evre

5. Aşağıdakilerden hangisi örgüt kuramının gelişiminde
1. Evrede etkili olan sosyoloji kökenli kuramcılardan birisidir?
a. Weber
b. Gilbert
c. Barnard
d. Mayo
e. Selznick

6. Aşağıdakilerden hangisi yapısalcı ve işlevselci sosyolojiye yakın kavramlardan biridir?
a. Betimlenimcilik
b. Yakşalımcılık
c. Belirlenimcilik
d. Aktörcülük
e. Etkileşimcilik

7. Gerçekçilik ve nominalizm aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkili kavramlardır?
a. Ontoloji
b. Epistemoloji
c. Bilim
d. Nominalizm
e. Antropololoji

8. Aşağıdakilerden hangisi geçerli olan bir yönetim modası değildir?
a. Toplam kalite yönetimi
b. Öğrenen örgütler
c. Yalın üretim
d. Örgütsel psikoloji
e. Koşul bağımlılık

9. Aşağıdakilerden hangisi örgütler-arası düzeye odaklanan bir örgüt kuramıdır?
a. Yenilikçi kuramlar
b. Kaynak bağımlılık
c. Davranışçı kuramlar
d. Yeni kurumsal kuram
e. Postmodern örgüt kuramı

10. Aşağıdakilerden hangisi yönetimci yönü en zayıf olan örgüt kuramıdır?
a. İktisadi bağımlılık
b. Kaynak reformu
c. Koşul bağımlılık
d. Postmodern örgüt kuramı
e. Yeni kurumsal kuram

11.Örgütsel ekolojinin dayandığı paradigma aşağıdakilerden hangisidir?
a. Gerçekçi Pozitivist
b. Etkileşimci Post-pozitivist
c. Nominalist Anti-pozitivist
d. Eleştirel Gerçekçi Anti-pozitivist e.Anti Bilimci

12. Eleştridel yönetimin örgüt çevre anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
a.Belirlenimci b.İdareci c.Yapılanmacı d.Bilgici e.Gerçekçi

13. Sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlerin bilimsel araştırmaların tasarım, uygulama ve bulguları yorumlama
aşamalarında araştırma sonuçlarından yararlanacak kesimlerin de görüşlerine başvurmalarını öneren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? a.Akademisyenlik
b. Katılımcı akademisyenlik c.Bilimsel-paylaşımcılık d.Katılımcılık
e.Katılımcı kuramcılık

14. Yöneticilerin karar almada popüler yaklaşımlardan çok bilimsel araştırma bulgularını temel almalarını öneren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Modern yaklaşım
b. Anti-modern yaklaşım
c. Kanıtlara dayalı yaklaşım d .Neo-klasil yaklaşım
e. Klasik yaklaşım

15. İşletmelerin belli dönemlerde faaliyetlerini yürütmede hep birlikte benimsedikleri yönetim felsefesi veya örgütlenme
biçimlerine ne ad verilmektedir? a.Yönetim gurusu
b. Katılımcı yönetim c.Popüler ademisyenlik d.Popüler danışmanlık e.Yönetim modası

16. Yönetim modalarını yaymaya çalışan, uygulamaya yakın, akademik yada danışman
kökenli kişilere ne denilmektedir? a.Yönetim gurusu
bKatılımcı yönetim c.Popüler ademisyenlik d.Popüler danışmanlık e.Yönetim modası

17. Yönetim araştırmalarında 1950 lerde kendini gösteren iki anlayış aşağıdakilerden hangisidir? a.Bilimcilik-yönetimcilik
b.Bilimcilik-modernizm c.Bilimcilik-post modernizm d.Bilimcilik-neo klasik e.Yönetimcilik-modernizm

18. Doğa bilimleri yöntemlerinin tek gerçek bilgi kaynağı olduğunu savunan ve bu yöntemleri toplum bilimleri için de
geçerli sayan görüş aşağıdakilerden hangisidir? a.Bilimcilik
bYönetimcilik c.Modernizm d.Çağdaşçılık e.Doğalcılık

19. Yönetim ve örgüt araştırmaları alanında üretilen bilginin daha çok yöneticilerin ihtiyaçlarına ve onların sorunlarını çözme amacına yönelik olması gerektiğini düşünen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bilimcilik bYönetimcilik c.Modernizm d.Çağdaşçılık e.Doğalcılık

20. Sosyal bilim araştırmalarında pozitivizmin doğa bilimi yöntemlerinin kullanılmasını reddeden, doğru bilginin ancak eylemin içindeki aktörler tarafından ortaya konabileceğini ve araştırmacının bakış açısına göre farklılaşabileceğini varsayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Anti-kökencilik b.Anri-reailizm c.Anti-pozitivizm d.Antı-doğallık e.Antı-hız

1a 2c 3d 4b 5e 6c 7a 8d 9b 10e 11a 12c 13.b 14c 15.e 16a 17a 18a 19b 20.c
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,232
Mesajlar
134,047
Kullanıcılar
90,425
Son üye
dry38
Üst