Aöf Sosyoloji Klasik Mantık Dersi Ara Sınav ve Dönem Sonu Sınavı Ders Notları -Tüm Üniteler-

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
6,041
Tepkime puanı
25
Puanları
48
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
3. Üniteden Sonra Genellikle Formüller ve Alıştırmalar yer aldığından Not Alınacak fazla bir Kısım Yoktur!
*MANTIK BİLİMİNİN KURUCUSU ARİSTOTELES’TİR. KLASİK MANTIK DENİNCE İLK ARİSTOTELES MANTIĞI ANLAŞILIR.
*ARİSTONUN MANTIK KONULARINI ELE ALDIĞI KİTAP ORGANON.
*ORGANON’U OLUŞTURAN 6 KİTAP : KATEGORİLER-ÖNERMELER-BİRİNCİ ANALİTİKLER-İKİNCİ ANALİTİKLER-TOPİKLER-SOFİSTİK DELİLLER.
*ARİSTO ORGANONDA TERİMLER,ÖNERMELER,AKIL YÜRÜTMELER VE İSPAT ŞEKİLLERİ ÜZERİNDE DURMUŞTUR.
*ARİSTO MANTIĞININ BEL KEMİĞİNİ TASIM OLUŞTURUR. ARİSTONUN MANTIĞINDAKİ TASIM AKIL YÜRÜTMEDİR.
*ARİSTOYA GÖRE ZİHİNSEL KANUNLARI AYNI ZAMANDA VARLIK KANUNLARIDIR. ARİSTONUN MANTIĞI METAFİZİK İLE YAKIN İLİŞKİ İÇİNDEDİR.
*ARİSTO MANTIĞININ AKIL İLKELERİ : ÖZDEŞLİK-ÇELİŞMZLİK-ÜÇÜNCÜ HALİN OLANAKSIZLIĞI.
*ARİSTO AKIL YÜRÜTME YÖNTEMLERİNDEN TÜMDENGELİM’E ÖNEM VERMİŞTİR. ONA GÖRE BU, KESİN VE ZORUNLU SONUÇ VEREN BİR YÖNTEMDİR.
*DOĞRU AKIL YÜRÜTMENİN SIRALAMASI : KAVRAM OLŞTURMA-ÖNERME KURMA-ÇIKARIM YAPMA.
*ARİSTOYA GÖRE BİR ÖNERMENİN (SONUÇ) BAŞKA BİR ÖNERME (ÖNCÜL) KULLANILARAK DOĞRULUĞUNUN İSPAT EDİLMESİ AKIL YÜRÜTMEDİR.
*İSLAM DÜNYASINDA MANTIK ÇALIŞMALARI ARİSTONUN MANTIK ESERLERİNİN ARAPÇAYA ÇEVRİLMESİYLE BAŞLAMIŞTIR.
*KLASİK MANTIĞIN BİRBİRİYLE BAĞIMLI 3 ALANI KAVRAMLAR MANTIĞI-ÖNERMELER MANTIĞI-ÇIKARIMLAR MANTIĞI.
*PORPHYİOUS’UN BEŞ TÜMELİ KONU ALAN ESERİ İSOLOJİDİR.
*III. YÜZYILDA ARİSTONUN ORGANON YORUMCULARINDAN AMMONİUS SACCAS ORGANON’A RETORİK,POETİK VE İSOLOJİYİ EKLEMİŞTİR.
*16. YÜZYILDA İLK DEFA MANTIĞI BÖLÜMLERE AYIRIRKEN TERİM,ÖNERME VE ÇIKARIM KONULARINA METOT KONUSU PETRUS RAMUS EKLEMİŞTİR.
*BACON VE DESCARTESİN DİKKAT ÇEKMELERİ ÜZERİNE BİLİMLERİN METODU MANTIĞIN EN ÖNEMLİ KONUSU HALİNE GELMİŞTİR.
*ARİSTODAN SONRA MANTIĞIN ÖNEMLİ ORANDA GELİŞMESİ XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA OLMUŞTUR.
*LEİBNİS’İN MANTIK İLKELERİNE YAPTIĞI KATKI YETER NEDEN KAVRAMIDIR.
*ÖZDEŞLİK İLKESİNİN SEMBOLİK GÖSTERİMİ A,A’DIR. ÇELİŞMEZLİK İLKESİNİN SEMBOLİK GÖSTERİMİ A,A OLMAYAN DEĞİLDİR.
*İNSANZİHNİNİN DOĞRU DÜŞÜNMESİ İÇİN UYMASI GEREKEN TEMEL İLKE ÖZDEŞLİK.
*BİR ŞEY AYNI ZAMANDA HEM KENDİSİ HEM DE BAŞKA BİRŞEY OLAMAZ. ÇELİŞMEZLİK İLKESİ.
*ARİSTO MANTIĞI ÖNERMELERİN DOĞRULUK DEĞERİ BAKIMINDAN İKİ DEĞERLİ NİTELENİR.
*ARİSTONUN İKİ DEĞERLİ MANTIĞINDAN SONRA İLK DEFA ÜÇ DEĞERLİ MANTIĞI KURAN LUKASİEWİCZ.
*REİCHENBACK’IN MANTIK ANLAYIŞINDA İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞ : DOĞRU İLE YANLIŞ ARASINDA SÜREKLİ VE SONSUZ DEĞERLER VARDIR.
*GENEL OLARAK DÜŞÜNCELERİ BİRBİRİNE BİLİNÇLİ,TUTARLI VE AMAÇLI BAĞLAMA İŞLEMİNE AKIL YÜRÜTME DENİR.
*TÜMDENGELİM YENİ BİLGİ VERMEZ-ÖNCÜLLERİ AÇIK HALE GETİRİR-TİKEL HAKKINDA BİLGİ VERİR-ELDE OLAN BİLGİLERİ ÇÖZÜMLER.
*BÜTÜN METALLER ISITILDIĞINDA GENLEŞİR. BAKIR BİR METALDİR.O HALDE BAKIR ISITILDIĞINDA GENLEŞİR. TÜMDENGELİM.
*TÜMEVARIM MANTIKSAL OLARAK GEÇERLİ BİR AKIL YÜRÜTME DEĞİLDİR!
*BAZI YÖNLERDEN BİRBİRİNE BENZEYEN NESNELERİN BAŞKA YÖNLERDEN DEBENZER OLACAĞI VARSAYIMINA DAYANAN YÖNTEM ANALOJİ(BENZETİŞ)
*BİR OBJENİN ZİHİNDEKİ TASARIMINA KAVRAM DENİR. KAVRAMIN DİL İLE İFADE EDİLMESİ TERİM’DİR. TERİM, FİKİR VEYA DÜŞÜNCE DEĞİLDİR.
*KAVRAM ÇEŞİTLERİ : TÜMEL,TİKEL,TEKİL,KOLLEKTİF,DİSTRİBÜTİF,SOYUT,SOMUT,OLUMLU,OLUMSUZ.
*EĞER BİR KAVRAM SINIFININ TÜMÜNE İŞARET EDİYORSA TÜMEL, TEK BİR BİREYE İŞARET EDİYORSA TEKİLDİR.
*EĞER BİR KAVRAM BİR ÖNERMEDE ÖZNE OLARAK KULLANILIP BİR BÜTÜNÜN BİR KISMINA İŞARET EDİYORSA TİKEL’DİR.
*BİREYLER GRUBUNU İFADE EDİP GRUPTA GERÇEKLEŞEN KAVRAM KOLLEKTİF KAVRAM, BİREYLER GRUBUNU İFADE EDİP BİREYDE GERÇEKLEŞEN KAVRAM DİSTRİBÜTİF KAVRAMDIR.
*İLK DEFA DE MORGAN TARAFINDAN ORTAYA KONMUŞ OLAN KAVRAM SINIFLANDIRMASI ÖZLÜK-İLİNTİLİLİK.
*BİR ÖNERMEDE YÜKLENİLEN(YÜKLEM) BİR KAVRAM, YÜKLENİLEN(ÖZNE)İN İÇİNDE İSE ÖZLÜK DENİR.
*İNSAN BESLENENDİR ÖNERMESİNDE YÜKLENİLEN BESLENEN İLE YÜKLENEN İNSAN KAVRAMLARININ BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ İLİNTİLİLİKTİR.
*TÜMEL BİR KAVRAMIN YALNIZ ZİHİNDEKİ BİREYLERİ DİKKATE ALINIRSA NELİKTİR.
*TÜMEL BİR KAVRAMIN YALNIZ ZİHİN DIŞINDAKİ BİREYLERİ DİKKATE ALINIRSA GERÇEKLİK.
*GERÇEKLİĞİ OLAN BİR KAVRAMIN ZİHİN DIŞINDAKİ GÖSTERDİKLERİNDEN BİRİ BELİRTİLİYORSA KİMLİK.
*BİR KAVRAM İÇİNE ALDIĞI BİREYLERE İŞARET EDİYORSA KAVRAMLARIN ÇEŞİTLİ GÖSTERGELERİNDEN KAPLAM’I İFADE EDER.
*BİR KAVRAM İÇİNE ALDIĞI BİREYLERİN ORTAK NİTELİK VE ÖZELLİKLERİNE İŞARET EDİYORSA İÇLEM.
*KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER : EŞİTLİK-AYRIKLIK-TAM GİRİŞİMLİK-EKSİK GİRİŞİMLİK. BENZERLİK YOKTUR!
*İKİ KAVRAMDAN HER BİRİ DİĞERİNİN TÜM KAVRAMLARINI İÇİNE ALIYORSA EŞİTLİK. HİÇBİRİNİ ALMIYORSA AYRIKLIK. İKİ GRUPTAN YALNIZ BİRİ DİĞERİNİN TÜM BİREYLERİNİ ALIYORSA TAM GİRİŞİMLİK. BAZI BİREYLERİ ALIP BAZILARINI ALMIYORSA EKSİK GİRİŞİMLİK.
*PORPHYRİOS’UN İSOLOJİ ESERİNDE ELE ALDIĞI BEŞ TÜMEL : CİNS-TÜR-AYRIM-ÖZGÜLÜK-İLİNTİ.
*ORTAK ÖZELLİKLERİ OLAN İKİ KAVRAMDAN KAPLAMI DAHA FAZLA OLAN CİNSTİR.
*GERÇEKLİKLERİ AYNI OLAN BİR ÇOK ŞEYE BU NEDİR? DİYE SORULUNCA VERİLEN CEVAP TÜR.
*CİNS OLMAYAN VE BAŞKA TÜRLERE BÖLÜNMEYEN TÜRE ÖZEL TÜR DENİR. CİNS DE OLABİLEN TÜR GÖRELİ TÜR.
*TÜR İÇİNDE CİNSİ GÖSTEREN KARAKTER YA DA KARAKTERLER BÜTÜNÜNE AYRIM DENİR.
*BİRÇOK TÜRDE ORTAKLAŞA BULUNAN NİTELİK İLİNTİ.
*AKILLI OLMAK BEŞTÜMEL AÇISINDAN ÖZGÜLÜK ÖZELLİĞİNİ OLUŞTURUR.
*BEŞ TÜMELE GÖRE BİR TERİMİN YAKIN CİNSİ VE YAKIN AYRIMI İLE YAPILAN TANIM ÖZLE İLGİLİ TAM TANIMDIR.
*BİR TERİMİN UZAK CİNSİ VE İLİNTİSİ İLE YAPILAN TANIM BEŞ TÜMELE GÖRE İLİNTİLİ İLE İLGİLİ EKSİK TANIMDIR.
*BÖLME: BÖLME TAM OLMALIDIR,İKİ TÜR BÖLME VARDIR,BİR KAVRAMIN KAPLAMINI BELİRLEMEK İÇİN YAPILIR,BÖLÜNENİN KAPLAMINA GİREN HİÇ BİRŞEY BÖLME DIŞI BIRAKILMAMALIDIR.
*OLUMLU-OLUMSUZ KAVRAMAYRIMINI İLK DEFA YAPAN MANTIKÇI DE MORGAN.
*EN AZ İKİ VEYA DAHA FAZLA TERİMDEN YAPILMIŞ SÖZ ÖNERMEDİR. BİR YARGI BİLDİRİR. DOĞRULUK DEĞERİ TAŞIR.
*”ÖNERME, BİR ŞEY HAKKINDA BİR ŞEY KABUL EDEN VEYA İNKAR EDEN SÖZDÜR.” ARİSTOTALES.
*ÖNERME ÇEŞİTLERİ : YARGI SAYISI – YARGININ NİTELİĞİ – YARGININ KİPLİĞİ.
*YARGININ NİTELİĞİNE GÖRE SINIFLAMA OLUMLU-OLUMSUZ. SAYISINA GÖRE BİLEŞİK.
*BİLEŞİKLİĞİ AÇIK ÖNERMELER : KOŞULLU,BAĞLANTILI,NEDENLİ,EKLİ. GİZLİ ÖNERMELER: ÖZGÜLÜ,ÇIKARMALI,KARŞILAŞTIRMALI,SINIRLANDIRICI.
*TÜMEL OLUMLU ÖNERME: HER İNSAN ÖLÜMLÜDÜR. TÜMEL OLUMSUZ : HİÇBİR ÇOCUK KÖTÜ DEĞİLDİR. TİKEL OLUMLU: BAZI İNSANLAR İYİ NİYETLİDİR.
*BİR ÖNERMEDE ÖNBİLEŞEN VE ART BİLEŞEN BİRBİRİNE YA….YA, VEYA GİBİ EKLEMLERLE BAĞLANIRSA AYRIK KOŞULLU.
*BİRBİRLERİNİ KABUL VEYA İNKAR BAĞLACI İLE BİRÇOK ÖZNE VE YÜKLEMDEN YAPILAN ÖNERME BAĞLANTILI ÖNERME.
*ÇÜNKÜ, YANİ GİBİ BAĞLAÇLARLA BİRBİRİNE BAĞLANAN ÖNERME NEDENLİ, AMA LAKİN FAKAT İLE BAĞLANAN EKLİ ÖNERMEDİR.
*ANKARA VE İSTANBUL,KALABALIK VE HAREKETLİDİR. BAĞLANTILI ÖNERME. İZMİRE GİTTİM ÇÜNKÜ ARKADAŞIMIN DÜĞÜNÜ VARDI NEDENLİ ÖNERME.
*ARZU ÇOK SEVDİ FAKAT KAVUŞAMADI. EKLİ ÖNERME.
*ANCAK YALNIZ GİBİ KELİMELER KULLANILARAK YAPILAN ÖNERME ÖZGÜLÜ ÖNERME. “YALNIZ SON DERSE GİRDİM.”
*KONUNU BİR KISMI YADA KONUNUN KAPLAMINA GİREN BİREYLERİN BİR KISMI DIŞARIDA TUTULARAK KONUNUN BÜTÜNÜ HAKKINDA HÜKÜM VEREN ÇIKARMALI ÖNERME. “TATİL HARİÇ BU SENE İYİ GEÇMEDİ.”
*YÜKLEMİN BELİRTTİĞİ ÖZELLİĞİN BELLİ BİR ZAMANDA SINIRLANDIĞINI BELİRTEN SINIRLANDIRICI ÖNERME.
*EN, DAHA SÖZCÜKLERİ İLE YAPILAN ÖNERME KARŞILAŞTIRMALI ÖNERME. “USAİN BOLT EN HIZLI KISA MESA FE KOŞUCUSUDUR”
*OSMAN HARİÇ TÜM ÇOCUKLAR SPOR YAPIYOR. BİLEŞİK ÖNERME. BİRLEŞİK ÖNERME BİRDEN FAZLA YARGI BİLDİRİR.
*BİR ÖNERMEDE KONU İLE YÜKLEM ARASINDAKİ İLİŞKİ BİR KAYITTA, KAYIT ALTINA ALINMASINA KİPLİK DENİR.
*DÖRT ÖNERME KİPLİĞİ : ZORUNLU-OLUMSAL-MÜMKÜN-İMKANSIZ.
*DÖRT ÖNERME TÜRÜ : TÜMEL OLUMLU-TÜMEL OLUMSUZ-TİKEL OLUMLU-TİKEL OLUMSUZ.
*BAZI KUŞLAR UÇAR ÖNERMESİNİN KLASİK MANTIKTAKİ SEMBOLÜ I’DIR. DİĞER SEMBOLLER A-E-O
*ÖZNESİ VE YÜKLEMİ AYNI OLAN İKİ TÜMEL ÖNERME, NİTELİK (OLUMLU OLUMSUZ) BAKIMINDAN FARKLI İSE ARALARINDAK İLİŞKİ KARŞIT. TÜMEL TİKEL OLARAK FARKLI İSE ÇELİŞİK.
*BİR ÖNERMENİN NİTELİĞİNİ BOZMADAN ÖZNESİNİ YÜKLEM, YÜKLEMİNİ ÖZNE YAPMAK DÖNDÜRME. DÜZ VE TERS DÖNDÜRME ŞEKLİNDE AYRILIR.
*BAZI BALIKLAR MEMELİDİR ÖNERMESİNİN DÜZ DÖNDÜRMESİ BAZI MEMELİLER BALIKTIR.
*A,ADIR. YANİ BİR NESNE BAŞKA BİR NESNEYE BENZEYEBİLİR AMA ONUNLA AYNI OLAMAZ ŞEKLİNDEKİ İLKE ÖZDEŞLİK İLKESİ.
*BEŞ TÜMEL : CİNS-AYRIM-ÖZGÜLLÜK-İÇLEM-İLİNTİ.
*İÇLEM VE KAPLAM BİRBİRİYLE TERS ORANTILIDIR.
*YARGININ NİTELİĞİ, OLUMLU VEYA OLUMSUZLUĞUNU İFADE EDER.
*YARGININ KİPLİĞİ BAKIMINDAN ÖNERME ÇEŞİTLERİ : ZORUNLU-MÜMKÜN-İMKANSIZ-OLUMSAL.
*KİPLİK, BİR YARGI ÜZERİNE VERİLMİŞ YARGIDIR.
ARA SINAV İÇİN BURAYA KADAR ÇALIŞIN. FİNAL İÇİN AŞAĞIDAKİ NOTLARI DA EKLEYİP, 4. 5. VE 6. ÜNİTEDEKİ KONULARA GÖZ ATIN.
*TASIMDA KULLANILAN 4 TÜR ÖNERME : NİTELİK-NİCELİK-TÜMEL-TİKEL.
*TÜMEL VE TİKEL OLUMLU ÖNERMELERİN SEMBOLÜ : AI
*TÜMEL VE TİKEL OLUMSUZ ÖNERMELERİN SEMBOLÜ : EO
*BİR TASIMDA SONUÇ ÖNERMESİNİN ÖZNESİNE KÜÇÜK ADI VERİLİR.
*BİR TASIMDA SONUÇ ÖNERMESİNİN YÜKLEMİNE BÜYÜK DENİR.
*BİR TASIMDA ÖNCÜLLERDE GEÇEN AMA SONUÇTA GEÇMEYEN TERİM ORTA.
*TASIMLARIN TÜM OLASILIKLARI YAZILDIĞINDA ÖNERME TİPLERİNE GÖRE 64 KİP OLMASI MÜMKÜN
*ORTA TERİMİN ÖNCÜLLERDEKİ KONUMLARINA GÖRE 4 TASIM ŞEKLİ VARDIR.
*TASIMI OLUŞTURAN ÖNERMELERDEN BİRİNİN VEYA İKİSİNİN İFADE EDİLMEDİĞİ TASIMA ENTİMEN
*SORİT(ZİNCİRLEME) TÜRÜ TASIMLARA İLK DİKKAT ÇEKEN GOCLENİUS.
*ÖNCÜLLERDEN BİRİ YADA İKİSİ GEREKÇELİ OLAN ÇOK LU TASIMLARA EPİKEREM DENİR.
*MODUS PONENS OLUMLAYICI KİP OLARAK ADLANDIRILIR.
*MODUS TOLLENS DEĞİLLEYİCİ KİP OLARAK ADLANDIRILIR.
*BİR TASIMDA İKİ ÖNCÜL VE SONUÇ KOŞUL ÖNERMELERİNDEN OLUŞUYORSA HİPOTETİK TASIM
*HİPOTETİK TASIMIN DİĞER ADI KOŞULLU TASIM.
*SORU SORAN KİŞİNİN KARŞIDAN CEVAP BEKLEMEDİĞİ, CEVABI İÇİNDE OLAN SORU RETORİK SORU.

Yukarıdaki kısa bilgilerle birlikte Ders Kitabınız sonundaki soruları da çözersiniz daha da yüksek bir not alabilirsiniz.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Son mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
17,417
Mesajlar
134,315
Kullanıcılar
90,725
Son üye
Peternar
Üst