Atatürk Ünv. Açıköğretim Kayıt İşlemleri, Ön Kayıt ve Kesin Kayıt

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,875
Tepkime puanı
22
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
Fakülteniz bünyesinde yer alan programlar için kayıt tarihleri belirlendi mi?

Fakültemiz bünyesinde yer alan programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin Üniversite kayıtları, 05 Eylül 2011 – 09 Eylül 2011 tarihleri arasında internet üzerinden online olarak yapılacaktır. Konu ile ilgili olarak hazırlanacak olan kılavuz daha sonra Fakültemiz web sayfasında yayınlanacaktır.

Kayıtlar Fakültemizin http//kayit.atauni.edu.tr adresi üzerinden yapılacaktır.


Kayıtlar nerede ve nasıl yapılacaktır? Hangi belgelerin gönderilmesi gerekmektedir?

İnternet üzerinden online olarak yapılacak olan kayıt işleminin ardından, bu işleme esas olacak Kayıt Formu’nun çıktısı alınarak aşağıda ifade edilen evraklar ile birlikte Dekanlığımıza elden veya iadeli taahhütlü olarak posta aracılığıyla gönderilecektir. Gönderilen kayıt evrakının, Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu yetkilileri tarafından incelemesi sonrasında kesin kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.

Kayıtlarla ilgili olarak Dekanlığımıza gönderilmesi gereken belgeler:
1- Lise diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti
2- 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5 cm x 6 cm ebatlarında)
3- İnternet Kayıt Formu (İnternet üzerinden yapılacak olan online kayıt sonrası alınacaktır)
4- Engelli öğrencilerimizin engelleri ile ilgili sağlık kurulu raporları

Kayıtlar için Erzurum’a gelmemize gerek var mı?
Kayıtlar internet üzerinden online olarak yapılacağı ve kayıt evrakı posta ile gönderilebileceği için kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere öğrencilerimizin Erzurum’a gelmeleri gerekmemektedir.

Kayıt evrakı ne zaman ve hangi adrese gönderilecektir?
İnternet üzerinden kaydını yaptıran öğrencilerimizin, yukarıda belirtilen belgelerin içinde yer alacağı kayıt evraklarını 05 Eylül – 16 Eylül 2011 tarihleri arasında ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü olarak aşağıda belirtilen adrese göndermeleri gerekmektedir.

NOT: Yurtiçi Kargo ile yapılan protokol çerçevesinde öğrencilerimizin kayıt evraklarını Türkiye’nin her yerinden uygun fiyatla göndermeleri sağlanmıştır. Bu bağlamda öğrencilerimiz, kayıt evrakı ve/veya Fakültemize gönderecekleri tüm belgeleri Yurtiçi Kargo şubeleri aracılığıyla 3 TL’ye iletebileceklerdir.

Kayıt evrakının teslim edileceği ya da gönderileceği adres:
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Bürosu
Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Binası
3. Kat 25140 ERZURUM

Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptıramazsam ve/veya kayıt evrakını gönderemezsem ne olur?
Belirlenen tarihler arasında kayıt işlemlerini yaptırmayan/kayıt evrakını göndermeyen öğrencilerin mazeretleri kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Yapılacak ödemeler nelerdir?
Öğrencilerimizin yerleştirildikleri programa kayıt yaptırabilmeleri için ödemeleri gereken ücretler:
a) Öğretim Gideri; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
b) Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı (Harç); Her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Ödemeler ne zaman yapılacaktır?
Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, Öğrenim Gideri ve Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı ile ilgili ödemeleri Güz ve Bahar Yarıyılı başlarında yapacaklardır.

Ödemeler taksitler halinde yapılabilecek midir?
Ödemeler Güz ve Bahar Yarıyılı başlarında yapılacaktır. Bunun dışında herhangi bir taksitlendirme olmayacaktır.

Ödemeler nasıl yapılacaktır?
Fakültemize kayıt yaptıracak öğrencilerimizin 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı ödeme planı aşağıda sunulmuştur:

Bölümler
Öğretim Gideri
Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı *
Toplam
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı
500 TL
42.50 TL
542.50 TL
İşletme Lisans Programı
290 TL
42.50 TL
332.50 TL
Sosyal Hizmet Programı
1250 TL
42.50 TL
1292.50 TL
Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı
290 TL
42.50 TL
332.50 TL
İlahiyat Önlisans Programı
290 TL
42.50 TL
332.50 TL


  • Katkı kredisine başvuran öğrenciler Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı olarak 7.00 TL ödeyeceklerdir.
  • Katkı kredisine başvuran ancak katkı kredisi almaya hak kazanamayan öğrenciler bahar yarıyılında Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı olarak 78.00 TL ödeyeceklerdir.
  • 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkı Payı olarak 42.50 TL ödeyip daha sonra katkı kredisi tahsis edilen öğrencilerle bahar yarıyılında mahsuplaşma yapılacaktır.
*Burada yer alan ücretler, 2010-2011 yılı için geçerli olan ücretlerdir. Bakanlar Kurulu tarafından 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı için belirlenecek olan miktarlara göre güncelleme yapılacaktır.

Ödemeler hangi bankaya ve hangi hesaplara yapılacaktır?
Ödemeler, T.C. Kimlik numarası belirtilerek, 05 Eylül 2011- 09 Eylül 2011 tarihleri arasında herhangi bir Vakıfbank şubesine yapılmalıdır. Vakıfbank dışındaki bankalara yapılacak ödeme dikkate alınmayacaktır. ( Ödeme Yaparken Atatürk Üniversitesi Olarak Belirtmeyi Unutmayın, Yoksa Anadolu Üniversitesi Adına Yatar Paranız ve kayıt olamazsınız!!!)
Bankaya herhangi bir hesap numarası belirtmenize gerek bulunmamaktadır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenim ücretlerinin ödeneceği ifade edilerek T.C. Kimlik numarası belirtildiğinde ödenmesi gereken miktar banka tarafından size bildirilecektir

Öğrenciler arasında yer alan şehit ve/veya malul çocukları ödeme yapacak mıdır?
İlgili mevzuat gereği şehit ve malul çocuklarından öğrenci katkı payı alınmayacaktır. Ancak belirtilen haktan kayıt anında kimlerin yararlanacağı bilinmemektedir. Bu nedenle şehit veya malul çocukları da diğer öğrencilerle birlikte kayıt anında Öğretim Gideri yanında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı 1. taksit tutarını ödeyeceklerdir.
Bu öğrenciler, 1. taksit olarak ödedikleri Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı’nın iade edilebilmesi için şehit veya malul çocuğu olduklarını gösteren resmi belge ile banka dekontunun aslını, bir dilekçe ile “Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25140 ERZURUM” adresine gönderebilirler. Dilekçede ödemenin iade edilebileceği banka ve şube adı, öğrenciye ait banka hesap numarası ve IBAN numarası mutlaka bulunmalıdır. Aksi takdirde dilekçe, işleme alınmayacaktır. Başvuruda bulunan öğrencilerin 1. taksit olarak ödedikleri “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı” iade edilecek ve kendilerinden 2. taksit tahsilatı yapılmayacaktır.

Kayıtlar ya da diğer işlemler için illerde bürolarınız bulunuyor mu?
Öğrencilik hizmetlerinin (öğrenci belgesi verilmesi, öğrenci kimlik kartının dağıtımı, vb.) yürütülmesi ile ilgili olarak herhangi bir ilde irtibat büromuz bulunmamaktadır. Bu hizmetler öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda Dekanlığımız tarafından yürütülecektir.

Halen bir açıköğretim programında öğrenim görmekteyim. 2011 YGS sınavına girdim ve Fakülteniz bünyesinde yer alan programlardan birisine yerleştirildim. Bu durumda Fakültenize kayıt yaptırabilir miyim?
Halen bir açıköğretim programında öğrenim görmekte olup, 2011 YGS sınavına girerek Fakültemiz programlardan birisine yerleştirilen öğrenciler iki açıköğretim programında aynı anda öğrenim göremeyeceklerinden Fakültemize kayıt yaptıramayacaklardır. Diğer açıköğretim programından kaydınızı sildirdiğiniz takdirde Fakültemizde yerleştirildiğiniz programa kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Halen bir örgün öğretim programında öğrenim görmekte olan ya da herhangi bir lisans programından mezun olan öğrenciler 2011 YGS sınavına girmeden (sınavsız olarak) 2. Üniversite kapsamında Fakültenize kayıt yaptırabilir mi?
Fakültemiz bünyesinde yer alan programlar kontenjanlı olduğu için ilgili mevzuat hükümlerine göre halen bir örgün öğretim programında öğrenim görmekte ya da mezun olan öğrenciler, 2011 YGS sınavına girmeden (sınavsız olarak) 2. Üniversite kapsamında Fakültemize kayıt yaptıramazlar.

YGS’ye girerek Fakülteniz bünyesinde yer alan programlardan birisine yerleştirildim. Öğrenim gördüğüm liseden/üniversiteden mezun olabilmem için tek ders/bütünleme sınavına girdim, ancak sonuçlar henüz ilan edilmedi. Kaydımı yaptırabilir miyim?
Konu ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bu yıla kadar ki uygulamaları dikkate alınarak kaydınız geçici olarak yapılabilecektir. Ancak lise/üniversite mezuniyet şartını yerine getirmediğiniz takdirde kayıt işleminiz iptal edilecektir.
 

mesuta

Yeni Üye
Katılım
26 Tem 2011
Mesajlar
4
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Bölüm:
Listede Yok
Şehir:
İstanbul
askerliğini yapanların askerlik durum belgesini göndermesine gerek varmıdır
 

varolvali

Yeni Üye
Katılım
10 Eki 2011
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Bölüm:
Kamu Yönetimi
Şehir:
Samsun
üniversite de okuyanlar 2. bi üniversite olarak 4 yıllık kontenjanlı aöf programına nasıl kayıt yaptıracak? bir daha sınava girmemize gerek var mı?
 

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,875
Tepkime puanı
22
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
üniversite de okuyanlar 2. bi üniversite olarak 4 yıllık kontenjanlı aöf programına nasıl kayıt yaptıracak? bir daha sınava girmemize gerek var mı?
Örgün eğitim öğrencileri sadece kontenjansız açıköğretim programlarına kayıt olabilirler. Aynı anda 2 kontenjanlı bölümde okuyamazsınız. Birisinden birini tercih etmeniz gereklidir. Ayrıca aöf kontenjanlı bölümlerin belli bir taban puanları vardır. YGS sınavında bu taban puanlarını geçmelisiniz.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
19,429
Mesajlar
150,245
Kullanıcılar
90,404
Son üye
NurcanGürbüz
Üst