Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü-Bankacılığa ve Sigortacılığa Giriş Dersi-2017 Yılı Ara Sınav Soru ve Cevapları

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,999
Tepkime puanı
24
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
1. Aşağıdakilerden hangisi mal ya da hizmet
alımlarını kredilendirmek amacıyla kurulmuş
şirketlerdir?


A) Finansman şirketleri
B) Varlık yönetim şirketleri
C) Risk sermayesi şirketleri
D) Faktoring şirketleri
E) Yatırım ortaklıkları


2.


"Ali bir yıllığına 20.000 TL borç aramaktadır.
Fakat çevresinden kime sorduysa en fazla altı
aylığına borç verebileceklerini söylemişlerdir.
İhtiyaç karşılanamamıştır."


Buna göre, bu problemi çözen temel banka
fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kaynak kullanımından etkinliği sağlama
fonksiyonu
B) Kaynaklara akıcılık sağlama fonksiyonu
C) Para _ politikasının _ etkinliğini _ artırma
fonksiyonu
D) Transformasyon fonksiyonu
E) Kaydi para yaratma fonksiyonu


3. Bankaların varlık, yükümlülük ve öz kaynak
olarak nitelendirilemeyen işlemlerinin kaydı


için kullanılan _ terim aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Bilanço altı bankacılık
B) Risk sermayesi yönetimi
C) Faktoring
D) Türev ürün
E) Leasing


4. Aşağıdakilerden hangisi kurumların uzun
vadeli finansman ihtiyaçlarının


karşılanmasında _ kullandıkları - borçlanma
araçlarından biridir?


A) Varlığa dayalı menkul kıymetler
B) _Tahviller
C) Mevduat sertifikaları
D) Hisse senetleri
E) Bonolar5.


1.Para X. Finansal varlığın niteliğine
piyasaları _ göre a06
2.Borç Y. Ödemelerin hemen ya da
piyasaları gelecekte yapılmasına göre
3.Vadeli Z. Finansal varlığın süresine
piyasalar göre


Yukarıdaki finansal piyasalar ve finansal
piyasa sınıflandırma türünün doğru


eşleştirmesi _ aşağıdakilerden _ hangisinde
verilmiştir?


A) 1X:;2Y;3Z
B) 1X:;2Z;3Y
C) 1Y:;2X;3Z
D) 1Z:;2X;3Y
E) 1Z:;2Y;3X


6. Avrupa - Birliğinin - bankacılık - ile - ilgili
direktiflerinde banka yerine aşağıdakilerden
hangisi kullanılmaktadır?


A) Kredi kuruluşu
B) Finansman kuruluşu
C) Fon kuruluşu
D) Kalkınma bankası
E) Mevduat bankası


7. 1. Kalkınma bankaları
II. Katılım bankaları
III. - Yatırım bankaları
IV. Mevduat bankaları


Yukarıdaki banka türlerinden hangilerinde
mevduatın belli bir tutarı TMSF güvencesine
tabidir?


A) Yalnız II
B) (I ve III
C) II ve IV
D) 44, III ve IV
E) 1, II, III ve IV


8. Aşağıdakilerden hangisi bankaların
yapabilecekleri işlemlerden biri değildir?


A) Portföy yönetimi ve danışmanlığı hizmeti
verme


B) Halka arza aracılık hizmeti verme
C) Finansal kiralama işlemleri yapma
D) Gelecekte _ olabilecek tehlikelere - karşı
zararları karşılama
E) Para transfer işlemlerini yapma


9. Aşağıdakilerden _ hangisi - tabi - oldukları
düzenlemelere _ göre _ banka türlerinden
biridir?


A) Kıyı bankası
B) Evrensel banka
C) Takas-saklama bankası
D) İhracat ithalat bankası
E) Mevduat bankası


10. Aşağıdakilerden hangisi toptancı bankanın
özelliklerinden biridir?


A) Bireysel müşterileri hedef alması
B) Müşterileri orta ve büyük ölçekli işletmeler
olması
C) Tüketici kredisi kullandırması
D) Küçük tutarlı kredi kullandırımı sağlaması
E) . Yaygın şube ağına sahip olması


11. Osmanlı İmparatorluğu'nda bankanın
fonksiyonlarını yerine getiren, taraflardan
birinin sermaye, diğerinin ise emek ve
tecrübe ortaya koyduğu mekanizma
aşağıdakilerden hangisidir?


A) İlcare
B) Müşaraka
C) Sarraflık
D) Sukuk
E) Mudaraba


12. 24 Ocak 1980'de yürürlüğe konulan ekonomik


istikrar politikası en çok aşağıdakilerden
hangisine ağırlık vermiştir?


A) Planlama
B) Kamu teşebbüsleri
C) Piyasa mekanizması
D) Kontrol
E) Düzenleyici otorite


13. Contadi _ di - Banka _ Sistemi _ aşağıdaki
şehirlerden hangisinde geliştirilmiştir?


A) Paris
B) Zürih
C) Amsterdam
D) Venedik
E) Londra


14. Tarihte ilk bankacılık hizmetlerinin yapıldığı
dini yapılara ne ad verilirdi?


A) Banker
B) Sarraf
C) Mudaraba
D) Para vakıfları
E) Maket


15. Modern bankacılığın ilk örneği olarak kabul
edilen banka aşağıdakilerden hangisidir?


A) New York Bankası
B) Zürih Bankası
C) Amsterdam Bankası
D) Londra Bankası
E) Venedik Bankası


16. Sermaye yeterlilik oranı (SYR) ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)BDDK'nın öngördüğü hedef SYR %12'dir.
B)Uluslararası uygulamalarda SYR'nin asgari
%8 olması öngörülür.
C)Özkaynağı, ana ve katkı sermaye olmak
üzere iki bileşenden hesaplar.
D)Operasyonel risk Basel II ile getirilmiştir.
E)SYR hesaplamasında en ağırlıklı risk
unsuru, piyasa riskidir.


17. Türkiye'de 2002-2011 dönemi banka ve şube
sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?


A)Yabancı sermayeli banka sayısında artış
görülmüştür.
B)Katılım bankalarının şube sayısındaki artış
sektör ortalamasının altında kalmıştır.
C)Kamu bankalarının sayısında bir değişim
olmamıştır.
D)Şube sayısında özel sermayeli bankalar en
yüksek paya sahiptir.
E)Özel sermayeli banka sayısında azalış
görülmüştür.


18. Bankaların diğer bankacılık faaliyetleri ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Dış ticarete yönelik akreditif işlemleri ağırlık
olarak ikinci sırada yer alır.
B)Türev işlemlerin büyük çoğunluğu sınır içi
statüdeki kuruluşlar ile yapılmıştır.
C)İşlemlerin : 2/3'ünden fazlasını - teminat
mektupları - yoluyla _ verilen garanti - ve
kefaletler oluşturur.
D)Türev - işlemlerin yarıdan fazlası swap
işlemleridir.
E)Türev işlemlerin yapıldığı kuruluşların büyük
çoğunluğu banka dışı finansal kuruluşlardır.


19. Türkiye'de özkaynak getirisi en düşük banka
türü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Katılım bankaları
B) _Uzman bankalar
C) Kalkınma-yatırım bankaları
D) Mevduat bankaları
E) Ticari bankalar


20. Türkiye'de 2002-2011 dönemi _ bankaların
faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden


hangisi yanlıştır?


A)Mevduat _ bankaları, finansal kiralama
dışında tüm işlemleri yapmaktadır.
B)
Bankalarda likit aktiflerin toplam aktifler
içindeki payı küresel krizden sonra sürekli
artmıştır.
C)Bankaların aktif büyüklüğü GSYH'yı aşan bir
büyüklüğe ulaşmıştır.
D)Bankaların aktiflerinde en büyük oranlı pay
kredilere aittir.
E)Bankaların aktiflerinde menkul kıymetlerin
payı zamanla azalmıştır.


[FONT=&quot]CEVAP ANAHTARI [/FONT]
[FONT=&quot]1)A[/FONT]
[FONT=&quot]2)D[/FONT]
[FONT=&quot]3)A[/FONT]
[FONT=&quot]4)B[/FONT]
[FONT=&quot]5)D[/FONT]
[FONT=&quot]6)A[/FONT]
[FONT=&quot]7)C[/FONT]
[FONT=&quot]8)D[/FONT]
[FONT=&quot]9)A[/FONT]
[FONT=&quot]10)B[/FONT]
[FONT=&quot]11)E[/FONT]
[FONT=&quot]12)C[/FONT]
[FONT=&quot]13)D[/FONT]
[FONT=&quot]14)E[/FONT]
[FONT=&quot]15)C[/FONT]
[FONT=&quot]16)E[/FONT]
[FONT=&quot]17)B[/FONT]
[FONT=&quot]18)E[/FONT]
[FONT=&quot]19)C[/FONT]
[FONT=&quot]20)B[/FONT]
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Son mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
17,333
Mesajlar
134,186
Kullanıcılar
90,529
Son üye
MyCreditDom
Üst